6D. Stråksektionen

Har du nu bekantat dig tillräckligt med grunderna inom orkestrering, när det gäller de tre elementen och hur de kan fördelas, och varieras? Då kan vi titta på instrumentsektionerna separat, och vi börjar med stråksektionen. Har du glömt det mesta om dessa vid det här laget – gå tillbaka till avsnittet stråkinstrument!

Kontrabas och cello spelar en mycket viktig roll i orkestern. Ofta skapar de tillsammans den fundamentala support som ger ett musikaliskt verk bredd och kraft. Detta görs ofta genom att de spelar unisont, fast med en oktavs avstånd. Ofta rör det sig om stämmor som rör sig ganska långsamt och metodiskt, med många helnoter och halvnoter som vanligen spelar ackordets grundton. Cellon får emellertid oftare “ha roligt” än kontrabasen får. Vid snabbare eller mer känsliga cello-passager så lämpar sig inte kontrabasen så bra. Vid dessa tillfällen delar instrumenten på sig.

Låt oss nu säga att stråksektionen utgör det tertiära elementet, och ska ta sig igenom en passage bestående av fyra ackord. Här är några enkla sätt att arrangera passagen:

Exempel 1 – bara ackord:

Stråksektionen - bara ackord

Exempel 2 – upprepade ackordtoner, skapar en känsla av rörelse:

Upprepade ackordtoner

Exempel 3 – upprepade och varierade ackordtoner, skapar ytterligare rörelse och variation:

Upprepade, varierade ackordtoner

Exempel 4 – tremolo mellan ackordtoner, skapar en extra intensitet:

Tremolo mellan ackordtoner

Lägg märke till att själva ackorden i sig aldrig förändras. Givetvis kan man ytterligare variera stråkarrangemang med punkterade noter, staccaton, och så vidare. Cellons och kontrabasens toner och notvärden behöver inte vara statiska såsom de är i samtliga exempel ovan. Mer spännande exempel hittar du längre fram i detta avsnitt! Samtidigt ska man passa sig för att inte göra det alltför komplicerat för sig, för det är då man kan hamna i en situation där för mycket “pågår” i ackompanjemanget, och fokus tas från melodier och kontramelodier. En grundregel är att försöka att inte kombinera en komplex melodi med ett komplext ackompanjemang. Är melodin långsam kanske emellertid ett rytmiskt och varierat stråkarrangemang är precis det som behövs! Ett par riktigt bra musikaliska verk att ta sig en titt på är inledningen av Prokofiev’s Peter och Vargen (klippet) och andra satsen ur Dvořáks 9:e symfoni (“From the New World”). Partituren finns till billiga priser på Amazon!


Gå till nästa artikel – Blåssektionen.

Gå till föregående artikel – Ackompanjerande instrument.

Gå till startsidan för delavsnittet Instrumentkunskap!

Eller gå till startsidan för avsnittet Komponera mera!


Artikel publicerad den 7 mars 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *