5A. i. Stråkinstrument – en introduktion

Stråksektionen i orkestern består av fyra olika instrument indelade i fem olika grupper. Dessa är som följer:

  • Förstafiol: Detta är gruppen som är ansvarig för de högsta melodierna och ackompanjemangen.
  • Andrafiol: Räknas också till ”sopranerna” bland stråkinstrumenten, men spelar ofta i ett lite lägre register än förstafiolerna.
  • Viola: Denna sektion har altrollen, och mittenrollen, i stråksektionen.
  • Cello: Dessa mångsidiga instrument tar ofta på sig tenorrollen, men får samtidigt inte sällan dubblera kontrabastonerna en oktav upp.
  • Kontrabas: Stråksektionens största instrument är också dess basinstrument.

Ett enskilt stråkinstrument kan inte producera en särskilt hög volym, varför var och en av dessa grupper är utrustade med flera instrument (flera musiker). I en standardorkester idag brukar det röra sig om:

  • 16-18 förstafioler
  • 14-16 andrafioler
  • 10-12 violor
  • 10-12 cellor
  • 8-10 kontrabasar

Det är ungefär denna uppdelning som skapar en homogen balans i stråksektionen. Mindre och större orkestrar har ungefär samma relativa mängd instrument som ovan.

Alla instrument i stråksektionen har fyra strängar, och alla instrument är stämda i kvinter förutom kontrabasen (kvarter). Följande bild indikerar vilka toner varje instrument är stämt i.

Stråkinstrument; fiol, viola, cello, kontrabas - Stämning

Kontrabasens lägsta ton kan också justeras ner till ett lågt C med hjälp av en anordning som fästs på instrumentets nacke.

Många nybörjare förvirras av de olika klavar som används för stråkinstrumenten. Ofta har man koll på var man hittar rätt toner på G-klaven och F-klaven (basklaven), men violans C-klav (altklav) är desto mer förvirrande eftersom den egentligen bara används till just violan i standardorkestern. Följande diagram visar var tonen nyckelhåls-C återfinns på varje notrad:

Stråksektionen - nyckelshåls-c, olika notrader

Stråksektionen spelar oftast mer än någon annan sektion i ett orkesterverk. Dess instrument har också stora dynamiska kapaciteter, och kan spela allt från ppp till fff.


Gå till nästa artikel – Stråksektionens instrument.

Gå till startsidan för delavsnittet Instrumentkunskap!

Eller gå till startsidan för avsnittet Komponera mera!


Artikel publicerad den 4 januari 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *