Lär dig läsa noter med Komponera.se i denna artikel! Notläsning följer en underbar logik och ser man det som ett språk så innehåller det rätt få fåniga undantag. Det är bland det närmsta vi kommer ett globalt språk, åtminstone ur ett Eurocentriskt perspektiv.

Många lär sig grunderna i notläsning i samband med instrumentlektioner i unga år, ofta med uppmuntran av mor eller far. Lektionerna i skolan nosar lite vid notläsning men tar sällan särskilt långt. Sen fortsätter man inte spela instrument eller sjunga i kör, alternativt lägger det åt sidan under en lång tid, står man där i vuxen ålder och vet inte alls särskilt mycket om att läsa noter.

Läsa noter – bra övningssätt

Har du ett piano eller en synt hemma är det ett jättebra hjälpmedel om du vill komma igång med att lära dig noternas namn. Du kan tejpa upp noternas namn enligt bilden nedan (alla övriga tangenter har samma namn och följd, så efter tonen B kommer C igen), och spela någonting fint efter det. Ett annat bra tips är att faktiskt tejpa på noternas namn på själva tonerna på pianot.

Läsa noterTyvärr är ju noter sällan utskrivna med namn utan med, just det – noter. Alla noter till höger har ett antal platser i notraden, på vilken noter skrivs.

Noter har alltid en så kallad klav i början som indikerar vilket frekvens-register noterna har. För ljusa röster och ljusa instrument såsom oboe och engelskt horn används en så kallad G-klav, där de tonerna som oftast används ligger inom de fem raderna så att inte så många “hjälpstreck” behövs.

Notrad

Ovan är det just en G-klav som används, och i denna korta grundkurs behöver vi inte gå in på några andra. Här ser vi noternas placering på notraden, och att de kommer om och om igen. Tonen C nummer två från vänster kallas för nyckelhåls-C och är det C som ligger i mitten på ditt piano. Nästa C, som ligger mitt i notraden, kallas för tvåstrukna C. Om du skippar första tonen (B) och sjunger eller spelar alla andra toner i bilden ovan i följd, så kommer det bli tre fullständiga durskalor. Ju högre upp noterna placeras på notraden desto högre är frekvensen där de klingar – en av notläsningens sköna logiker.

You might be interested:  Musikteori – ett teoriavsnitt

Läsa noter – exempel på en låt

Men i musik blandas ju toner friskt och kommer sällan i ordning. Jag borde istället köra ett exempel på en känd låt för att visa hur enkelt det egentligen är att läsa noter. I exemplet nedan kommer ni också se att det inte bara handlar om tonhöjd när man läser noter utan också om notlängd. Eftersom låten nedan, Jennie, let me love you med EMD var en riktig sommarplåga 2008 så har alla hört den.

Jennie Let Me Love You

Nu kan vi läsa noter samtidigt som vi nynnar melodin (eller samtidigt lyssnar på orginalet, om man har tillgång till det). Om vi lyssnar noga hör vi att de fem första tonerna – på orden “Jennie let me love”, faktiskt är likadana allihop. Sen på ordet “You” märker vi i melodin att tonen är högre än föregående, därför är också noten placerad ett snäpp högre. Om man sedan tänker efter på orden “You know I’d” hör man att de klingar lägre än i början – därför ligger noterna också på en lägre höjd. Och så fortsätter det; att ordet “for” är en hög ton både hör vi – genom att nynna melodin, och ser vi – i noterna. Exakt hur högt eller hur lågt man hoppar kan du få dig en bättre uppfattning om i artikeln om skalor.

Sen kan man inte undgå att märka att vissa toner är längre än andra – detta syns också i noterna. Orden “Jennie let me” är korta och sjungs fort, därför är de skrivna med åttondelsnoter, vilka antingen sitter ihop eller står ensamma med små vimplar på sig (se t.ex. ordet “You”, där Y:et är stort). Ordet “love” klingar dubbelt så lång tid, därför är noten en fjärdedelsnot, som skrivs med ett ifyllt nothuvud och utan vimpel. Ordet “you” (där y:et är litet) är ytterligare dubbelt så lång tid (i orginalet gör artisterna ordet ganska kort, men det skulle kunna göras längre). Därför skrivs det med en halvnot – utan ifyllt nothuvud och utan vimpel. Det förekommer även pauser som kan ställa till det i notläsning om man glömmer bort hur de ser ut. Efter ordet “Ah” ligger det ett paustecken, vilken visar en paus lika lång som en fjärdedelsnot, plus, vilket den lilla pricken indikerar, en åttondelsnot.

You might be interested:  Modernismen – musiken under 1900-talet

Jag som skriver på Komponera.se lärde mig läsa noter genom att gå med i en kör, där vi ständigt tilldelades noter av olika slag. Med noter i handen fick vi sedan försöka sjunga musiken så gott vi kunde, utan att dirigenten sjöng före för att visa. Naturligtvis gör man misstag hela tiden, men ju mer man tränar på att läsa noter desto bättre blir man på att läsa noter. Det tar sin lilla tid att lära sig noter på ett riktigt bra sätt och jag vill påstå att efter nio års körande och fyra års pianospelande är jag inte riktigt där än själv. Det bästa sättet att gå vidare efter den här artikeln tror jag är att införskaffa lite noter. Det finns en del gratis noter att få tag på här och där, men vill man komma långt kanske man får lätta lite på plånboken.

Vid komposition, och i synnerhet vid nyttjande av notprogram kommer notläsning väl till pass. Vill du få tag på enkla noter för övnings skull så passar nog Komponera:s avsnitt om gratis noter. Det är en äkta glänskunskap att kunna läsa noter, åtminstone gillar jag att tänka så. Det finns dock inga riktigt bra genvägar till att lära sig!

Sammanfattningsvis så visar noter huvudsakligen två saker – hur lång en ton är, och hur hög den är. Man kan förstås sätta sig ner med illustrationer och försöka nöta in, men det bästa sättet att lära sig är som sagt att använda noter. Mina bästa tips för att lära sig noter är:

1. Börja sjunga i en kör! Här kommer du tvingas få upp din notläsningsförmåga till en skaplig nivå, och du kommer ha roligt under tiden!

You might be interested:  Ackordanalys: Att förstå musikens byggstenar

2. Börja spela ett instrument! Samma sak här.

3. Använt något spännande gratisverktyg på nätet, såsom Noteflight, och prova att skriva ut lite noter (t.ex. en melodi) så att du kan lyssna på dem. Se vad det gör för skillnad att byta ut vissa noter mot andra, och se hur avstånden mellan noter på notraden förhåller sig till de intervall du hör!

9 Comments

 1. Hjälp med notläsning | Uppsala domkyrkas gosskör
 2. Musikteori, musikprogram och musiktips | Komponera.se
 3. Ragna

  Hur ska man spela om noterna är uppochner, och sitter ihop? Och ibland tävärtom. Som på “Jennie let me love you” så sitter de ihop där upp ^^

  Reply

  • Sally

   De e samma sak!

   Reply

 4. Jonna

  Hej! Jag håller på att spela en sång men sen står det ett not ackord som lyder ; C/E hur ska man spela det?
  / Jonna.

  Reply

  • Sally

   Det menas att du spelar basen med ena tonen och den andra ackordet.

   Reply

 5. admin

  Ragna: Ihopsättandet gör det lättare att räkna, men man kan tänka sig att de är skrivna separat (= de ska spelas på samma sätt). Åt vilket håll (uppåt eller nedåt) skaften är har ingen betydelse, det är nothuvudet som spelar roll.

  Jonna: C/E betyder att du ska spela ett C-ackord men lägga ett E i basen. Om du provar det märker du att ackordet ändrar karaktär i jämförelse med när man spelar C i basen.

  Reply

 6. Josefin

  Nu har jag förstått hur man sjunger noterna tror jag, men inte hur man spelar på pianot efter dem. Hur lär man sig det?

  Reply

 7. Lisa

  Hej, jag ska söka till ett gymnasium på det estetiska programmet med sång som instrument, och jag fick precis veta att på inträdesprovet så kommer jag få “enklare notläsning” i oförberädd uppgift… nu är det ju så att jag inte kan nåt om noter , vad ska jag göra?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *