Skriva melodier

Det här är en förhoppningsvis inspirerande liten text om att skriva melodier. Det där med att skriva egen melodi ska väl inte behöva vara så komplicerat? I grunden är det förmodligen inte lika lätt att skriva en melodi som att begripa när den faktiskt är bra, men det är en övningssak långt mer än någon sorts magisk talanggrej som bara några få utvalda är välsignade med.

För att börja med skulle man kunna säga något så banalt som att en melodi ska vara melodiös, och det kan man koppla direkt till sångbarhet. Givetvis är det den mänskliga rösten som avgör vad som är sångbart, och en av grundförutsättningarna för att en melodi ska vara bra är just att den ska kunna gå att sjunga. Detta gäller även melodier som framförs av flöjt, fiol, bastuba och klockspel. Det är förstås en bagatell egentligen – väldigt få instinktiva eller med hjälp av instrument utvecklade melodier går bortom gränsen för vad som är sångbart. Sångbarhet relaterar till mer än bara vilka toner man kan ta, utan också hur snabbt man kan skifta mellan toner, och hur stora hoppen är mellan dem.

Jag har satt ihop en liten lista över vad som är bra att tänka på när man skriver melodier. Denna är faktiskt inspirerad av ingen mindre än Arnold Schönbergs skriverier om komposition:

Melodier – en guide1. Vem ska framföra din melodi?

– Ska den framföras av en vokalist? Ta i så fall reda på dennes tonregister. Om det inte är möjligt använd följande standardregister (gäller populärmusik snarare än klassisk musik):

Sopran (ljus kvinnoröst) – Ettstrukna c – Tvåstrukna f

Alt (mörk kvinnoröst) – Lilla g – Tvåstrukna c

Tenor (ljus mansröst) – Lilla c – Ettstrukna g

Bas (mörk mansröst) – Stora G – Ettstrukna c

Tonregister varierar förstås från individ till individ.

– Ska den framföras av en instrumentalist? Känner du inte igen tonomfången för det instrument du ska skriva för kan du kolla upp det här. Hitta ditt instrument, klicka på det, och skrolla sedan ner till ”omfång”. Observera att de flesta instrument klingar vackrast i mitten av sina register.

2. Låt tonerna vara relativt långa

– Alla är inte Malena Ernman. För snabba tonföljder är inte sångbara.

3. Låt tonerna gå stegvis så mycket som möjligt och undvik långa hopp

Skriva melodier– Att hoppa upp en oktav i tonhöjd från en ton till en annan kan vara riktigt effektivt (ett exempel är Céline Dion i My Heart Will Go On. Vid ”You’re here, there’s NOOOthing I fear” hoppar hon en hel oktav mellan ”there’s” och ”NO-”). Det är emellertid svårt att bygga en hel melodi på sådana hopp, och stegvis i den mån det går är att föredra.

4. Undvik överdrivet nyttjande av förtecken (halvtonshöjningar och halvtonssänkningar av toner)

– För många halvtonssteg gör melodier både svårsjungna och svårlyssnade.

5. Undvik många tonartsbyten

– Att hålla sig till tonarten gör att melodier känns logiska och lättförståeliga. Halvtonshöjningar i slutet à la schlager kan dock vara riktigt effektfulla.

6. Var är din klimax?

– När du når refrängen bör du ytterligare anpassa dig till den som ska framföra din melodi. Om du exempelvis skriver en klimaxartad refräng till en sopran vill du nog att den ska vara stark och maffig, och då kan du inte skriva den i sopranens lägre register utan snarare närmare det högre. Tänk dock på att rösten är sårbar i sitt högsta läge!

7. Det ska gå att komma in i låten

– Detta är i synnerhet viktigt för en vokalist. Får sångaren tillräckligt med hjälp från ackompanjemanget för att hitta sin första ton? I alla insatser? Melodier måste anpassa sig efter sångarens behov.

Här följer ett exempel – “En handelsresandes liv” – som är öppningsnumret i Förvandlingen – Musikalen som jag som skriver på Komponera.se är medförfattare till. Klippet är en demo, inspelad med tre instrument och en sångare. Det har valts ut för att det inte är helt självklart att alla kriterium möts!

1. Anpassad för framföraren?

– Vi visste att sångaren skulle sjungas av en tenor, men mer än modern populär/musikaltenorröst än en klassisk operatenor. Omfånget är lilla c (hörs första gången vid 0:47, “län-DER”) till ettstrukna g (hörs första gången vid 1:52 på orden “har det”).

2. Toner inte för korta?

– Här ligger vi möjligen redan lite illa till. Lyssna från 0:48 – “Kunder ska skaffas …” Här har vi ett rätt snabbsjungande sjok som återkommer ett par gånger senare i låten. Givetvis ställer så snabba toner krav på sångaren, men notera också att melodin faktiskt ligger still på exakt samma ton under merparten av dessa “ordsprutarfraser”. Gör man sig skyldig till något regelövertramp gäller det att kompensera på något sätt!

3. Inte för långa hopp?

– Melodin rör sig mycket stegvis, men gör sig enstaka gånger skyldig till hopp. Vid 0:34 (“Och Kän-” hoppar melodin i stor septima. Man kommer dock som sagt undan om man inte gör sådana hopp stup i ett. En bra tumregel är att när du gjort ett stort hopp, låt melodin gå tillbaka stegvis i motsatt riktning därefter. Det är ett sätt att “fylla ut” hoppet.

4. Inte för många halvtonssteg?

– Generellt är det klurigt för sångare att sjunga fler än ett halvtonssteg i rad, varför frasen “Affärer PÅ RES-AN-de fot” vid 0:57 är lite busig (stavelserna markerade med versaler skiljs åt av två halvtonssteg efter varandra). Med en bra sångare kommer man undan, men skriv som en regel inte in jättemånga sådana!

5. Tonartsbyten i överflöd?

– Låten har i sin helhet fem tonartsbyten, men det är egentligen bara två av dessa (2:59 och 3:19) där bytena ställer krav på sångaren. Ska vi låta det passera?

6. Är låtens klimax anpassad till framföraren?

– Här får vi äntligen en glasklar “check”. Låtens klimax inträffar möjligen vid 3:19 där det är som starkast. Här ligger sångaren på ett envetet ettstruket Eb, ett par toner under det ettstrukna g som (som rekommendation) inte bör överskridas. Det långa F:et några takter efter (3:35) kan också ses som en klimax.

7. Går det att komma in i låten?

– Att hitta första tonen är inte särskilt svårt i den här låten. Den ligger nämligen i pianoriffet sekunden innan sångaren börjar sjunga. Man hör detta låga F kring 0:07 om man lyssnar på pianot, och även om sångarens f ligger en oktav ovanför så räcker det faktum att det är samma ton väl.

Slutsatsen? “En handelsresandes liv” är förhållandevis svårsjungen, men undviker att göra sig skyldig till de värsta brotten.

Hoppas du är sugen på att skriva din egen melodi nu!

Om artikeln: Källor | Skribent.

Tillbaka till Olika sätt att komponera musik.

Artikel publicerad den 8 juni 2009. Senast uppdaterad den 17 juli 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *