6. Orkestrering

Du har nu kommit till det delavsnitt där du kan bekanta dig med grunderna inom orkestrering. Om du följt hela guiden från början och hit så bör du nu ha läst en introduktion till orkestern (delavsnitt 1), övat på att lyssna på orkestermusik i olika sammanhang (delavsnitt 2-4), samt bekantat dig med orkesterns instrument (delavsnitt 5). Du hittar annars alla delavsnitt på startsidan för avancerad komposition.

Den här artikeln erbjuder följande:

1. En introduktion till vad orkestrering handlar om.

2. Länkar till alla artiklar som berör olika koncept och tekniker inom orkestrering.


1. Vad handlar orkestrering om?

Orkestrering handlar om att uppnå en rad mål. Här är några:

– Att färdigställa ett musikstycke i önskad stil.

– Att färdigställa ett musikstycke som är förståeligt och logiskt rent strukturellt sätt. Lyssnaren måste förstå musiken!

– Att färdigställa ett musikstycke som inte är enformigt och tråkigt, och som guidar lyssnaren genom de olika stadierna av emotionella responser. 

Vidare handlar orkestrering om ett antal rent praktiska mål:

– Att få stycket att låta balanserat vad volym, klangfärg och så vidare beträffar.

– Att dra nytta av instrumentens olika klangfärger på bästa sätt så att musiken inte låter monoton.

– Att välja rätt instrument för melodier, kontramelodier, och ackompanjemang

– Att skriva passande stämmor för alla instrument baserade på deras omfång och andra egenskaper.

För att lyckas med sin orkestrering måste man först ställa sig vissa frågor och fatta vissa beslut som berör följande:

– Orkesterns storlek och vilken typ av orkester det rör sig om (vilka instrument som används osv.)

Orkestrering– Vad verket ska ha för storlek och omfattning när det gäller dynamik, artikulationer och klangfärg.

– Vad ska stycket ha för stämning och stil?

– Hur långt ska stycket vara? Hur tekniskt krävande kan jag/vill jag/bör jag skriva?

– Kommer det bli ett självständigt stycke eller skrivs det för något annat medium som exempelvis en film?


Som orkestratör kan man ställas flera inför olika utmaningar. Kanske är själva musiken redan skriven och du ska arrangera den för orkester? Kanske är musiken inte skriven och du ska både komponera och orkestrera den? Om det förstnämnda gäller finns det många faktorer som spelar in beträffande din roll. Hur detaljerad har kompositören varit i sina instruktioner? Kanske har han skrivit instruktioner för så gott som alla stämmor redan och allt du behöver göra är att renskriva och finjustera. I de flesta fall kommer det dock krävas beslut från din sida – vilket instrument ska ta den kontramelodin för bästa möjliga effekt? vilka instrument ska ackompanjera här? Om du både komponerar och orkestrerar själv måste du under hela kompositionsprocessen försöka tänka dig vilket eller vilka instrument som bör utföra vilka roller, oavsett om du skriver dina teman och ackord-rundgångar sittandes vid pianot eller framför datorn.

Hjälp med alla dessa beslut får du i artiklarna om orkestrering som du hittar nedan!

2. Lär dig orkestrering på Komponera.se!

Här kan du lära dig om principerna inom orkestrering i en artikelserie om åtta artiklar.

Obs! Dessa artiklar publiceras under mars 2012 och kommer inte att vara på plats förrän i slutet av månaden.


Gå till föregående artikel – Instrumentkunskap.

Eller gå till startsidan för avsnittet Komponera mera!


Artikel publicerad den 22 februari 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *