Varmt välkommen till en text där du kan lära dig lite om kvintcirkeln – ett musikteoretiskt fenomen. Kvintcirkeln är oundkomlig när man läser musikteori, och relativt tidigt på teori-lektionerna får man lära sig de olika ramsorna som finns representerade i denna tonarts-klocka. Innan vi går in på kvintcirkeln i detalj är det bra att förstå att varje tonart representeras av ett speciellt antal förtecken som används vid notskrift. Ett “#” innebär att en ton höjs med en halv ton, och ett “b” innebär att en ton sänks med en halv ton. En höjd ton namnges med den höjda tonens namn + ändelsen “iss”. Ett C#, där tonen C har höjts uttalas således “Ciss”. En sänkt ton namnges på samma sätt föreutom att ändelsen lyder “ess”. Ett Db, där D är sänkt, uttalas därför “Dess”.

Kvintcirkeln – illustration

Kvintcirkeln

Ursäkt till esteter: Bild anpassad efter Komponera.se:s tidigare design.

Vi tar och börjar högst upp med tonarten C klockan 12. Vi ser att den skrivs utan förtecken, och det gör också dess motsvarighet i moll – Am. Detta eftersom tonartsskalan C innehåller tonerna C, D, E, F, G, A, B, (C), och således varken “ess” eller “iss”. Am innehåller samma toner men börjar på tonen A (mer om skalor). Det kan vara till hjälp att veta att alla vita toner på pianot representeras av en enkel bokstav, medan de svarta kan skrivas antingen som höjda eller sänkta (iss eller ess-) toner. Spelar du en C-dur eller A-mollskala på pianot trycker du alltså bara ner vita tangenter. Vi går vidare medsols i vår kvintcirkel, och kommer då till G-dur, med moll-motsvarighet Em. Här ser vi att en ton höjs för att åstadkomma de båda skalorna. Denna ton är F, som höjs till Fiss. Går vi vidare väntar D-dur med moll-motsvarighet Bm. Här höjs ytterligare än ton utöver F, vilken är C till Ciss. D-dur innehåller alltså två svarta toner på pianot – Fiss och Ciss.

You might be interested:  Svenska sångaren som Trollband Publiken som Phantom of the Opera

Det verkar ju enkelt att se i vilken ordning tonarterna får fler och fler förtecken, men hur vet jag att just tonen F höjs till Fiss i G-dur och att C höjs till Ciss vid nästa förtecken? Ett sätt är att kolla hur förtecknen är placerade på notraden. Vid D-dur ser vi att det första förtecknet är placerat över tonen F, och det andra över tonen C. Detta fungerar även för sänkta toner om man kollar på t.ex. F-dur direkt motsols från C, där förtecknet b är placerat över tonen B, vilket säger oss att B är den första tonen som sänks.

Nu har man inte alltid tillgång till notrader i en kvintcirkel och då kan det vara bra att ha ett annat sätt att lista ut vilka toner som höjs/sänks i vilken ordning. Bilden på kvintcirkeln har ett rött streck som avgränsar pianots vita och pianots svarta toner från varandra. Om vi tar en titt på delen med svarta noter så visar den ordningen toner höjs och sänks.

– Börjar man från toppen så representerar tonartsnamnen den ordning toner sänks med b-förtecken. Med ett b-förtecken sänks alltså B till Bess, med två b-förtecken sänks också E till Ess, med tre b-förtecken sänks också A till Ass och så vidare.

– Börjar man från botten så representerar tonartsnamnen den ordning toner höjs med korsförtecken (#). Med ett korsförtecken höjs därför F till Fiss, med två korsförtecken höjs också C till Ciss (I kvintcirkeln är tonen visserligen Dess, men ett höjt C och ett sänkt D kan här ses som samma ton (de blir ju exakt samma ton på pianot!) och de kallas för enharmoniska toner). Sen fortsätter det med tre korsförtecken där också G höjs till Giss (som ju är samma ton som Ass).

You might be interested:  Skalor

Varför är nu detta viktigt? Jo kvintcirkeln innehåller tonvis med information som kan förbättra och förenkla en modulation (ungefär: “smidig övergång mellan tonarter”).

Något annat som kanske vore av intresse är varför det heter just kvintcirkel? Det är nämligen så att tonarternas tonika (som är första tonen i tonartsskalan, och har därför samma namn som tonarten) ligger på en kvints avstånd från varandra om man vandrar medsols runt kvintcirkeln. En kvint är ett intervall som du kan läsa mer om här. G ligger alltså på en kvints avstånd från C, D ligger på en kvints avstånd från G, och så vidare.

Det kan ta sin lilla tid att förstå hur kvintcirkeln kan användas på bästa sätt, och som nybörjare gör man bäst i att huvudsakligen använda den för att lära sig relationerna mellan olika ackord och olika förtecken. Kände du att denna artikel bara innehöll ett virrvarr av konstiga bokstäver och ord kan jag rekommendera att du börjar läsa de andra texterna om musikteori på Komponera.se. Visste du förresten att kvintcirkeln är ett fantastiskt verktyg för att ta sig från en tonart till en annan när man komponerar?

3 Comments

 1. Musikteori, musikprogram och musiktips | Komponera.se
 2. Marcus

  Vilken är kvinten i treklangen F dur?

  Tacksam för svar!

  Mvh
  Marcus

  Reply

  • admin

   Hej Marcus!

   C är kvinten i treklangen F-dur.

   MVH Oliver, Komponera.se

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *