6A. Tre element – orkestrering

Orkestrering …var börjar man? Paul Gilreath har ett utmärkt sätt att dela upp de olika aspekterna av orkestermusik, så jag föreslår att vi börjar i den ändan. Här kommer således orkestreringens tre element:

1. Det primära elementet

– Den mest utstående beståndsdelen i ett stycke (eller en del av ett stycke) orkestermusik. Vanligen är detta melodin.

2. Det sekundära elementet

– Här hittar vi de näst viktigaste beståndsdelarna, i form av sekundära melodier (kontramelodier) och utstående ackompanjemang och rytmer. “Det som inte är melodin men det som verkligen märks” är en basal men passande beskrivning.

3. Det tertiära elementet

– Här har vi allt som faller under kategorin “bakgrundsackompanjemang” – sådant som inte står ut alls.

Huvudtemat till filmen 7 vågade livet (The Magnificent Seven, 1960) illustrerar de tre elementen väl. Lägg märke till det karakteristiska motiv som går igång 0.22 med trumpeterna i förgrunden. Detta utgör det primära elementet – men bara i sex sekunder. Vid 0.28 går en melodi igång i fiolstämman, och det inledande motivet övergår till att vara det sekundära elementet. Det som inte märker ut sig – harmonierna i bakgrunden som stödjer melodin och motivet – utgör det tertiära elementet.

Orkestrering handlar som tidigare nämnt om att fatta en del beslut, och ett antal viktiga sådana hör ihop med dessa element och vilka instrument som ska få vilka uppgifter. Det finns mycket man måste ta hänsyn till – inte bara vilket omfång och vilken klangfärg ett instrument har – men man måste också specifikt se till just det register som ska användas för exempelvis en melodi och ställa sig frågor som “hur starkt kan instrumentet spela här?” och “hur låter instrumentet i den här delen av registret?” och “vad ska de andra instrumenten göra?” Avsnittet om instrumentkunskap, rekommenderas som alltid!

För varje element måste man ställa sig frågor i stil med följande:

Det primära elementet – Vilket instrument passar bäst för den känsla eller stämning jag vill uppnå? Kommer det instrumentet att kunna ta den dominerande rollen även när resten av orkestern spelar? Hur uppnår jag en bra balans?

Det sekundära elementet – Vilket instrument passar bäst för en melodi som inte får stå ut men ändå måste komplettera det primära elementet på ett märkbart sätt?

Det tertiära elementet – Hur får jag till intressanta ackompanjemang utan att få dem att stå i vägen för de två andra elementen? Hur får jag kompositionen att röra sig framåt?

Om man ser till de olika instrumentfamiljerna – stråkinstrumentet, träblås, bleckblås, och slagverk – så hittar man väldigt få “det här är förbjudet”. Det finns inte riktigt några begränsningar som säger att du, exempelvis, aldrig får låta bleckblåsinstrumenten utgör det tertiära elementet medan träblåsinstrumenten står för allt melodiskt material. Slagverksinstrumenten har förstås oftast en tertiär roll, men många av dessa, såsom xylofonen, har kapacitet att ta en melodistämma också.

Naturligtvis finns det konventioner, men det bästa man egentligen kan göra är att studera partitur, lyssna på klassisk musik, och lyssna på orkestrerad filmmusik, och ta reda på vad man själv tycker bäst om. Varför valde Elmer Bernstein trumpeter för sitt “Paaam–pa-pa-pam…paam–pa-pa-pa-pam!” i klippet ovan? Kan det ha något att göra med trumpeternas fanfariska klangfärg och förmåga att spela med eftertryck? Varför väljer John Williams att anlita en fiolvirtuoso för att spela melodin till huvudtemat i Schindler’s List (höger). Vad handlar filmen om? Vad har fiolen som inte en oboe eller en klarinett har?

Allra oftast går det att tillämpa ren logik för att fastställa vad som passar och vad som inte passar. Låt oss exempelvis säga att du skriver en tyst passage (pp) där oboen har melodin och du vill ha en kontramelodi som huserar främst i tvåstrukna oktaven. Varför kan du inte välja trumpeten här? Jo, för i det registret förmår inte trumpeten spela tillräckligt svagt för den här passagen! Gå tillbaka till avsnittet om instrumentkunskap, om du behöver fräscha upp minnet!


Gå till nästa artikel – Soloinstrument – instrument för det primära elementet.

Gå till startsidan för delavsnittet Instrumentkunskap!

Eller gå till startsidan för avsnittet Komponera mera!


Artikel publicerad den 29 februari 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *