5B. i. Träblåsinstrument – en introduktion

Det här är den första artikeln i avsnitt 5B, och handlar om träblåsinstrument. Här kommer du att kunna bekanta dig med träblåssektionen med hjälp av lite allmänna fakta och tips. Efter denna introduktionsartikel kommer några texter som presenterar denna sektions instrument mer specifikt.

I sektionen träblåsinstrument ingår följande instrument:

  • Flöjtfamiljen, med instrument som tvärflöjt, piccoloflöjt, och varianter i stil med altflöjt och basflöjt.
  • Instrument med enkla rörblad, med instrument som klarinett och saxofon (i alla dess former). Saxofoner är emellertid ganska sällsynta i den moderna orkestern.
  • Instrument med dubbla rörblad, med instrument som oboe, engelskt horn och fagott.

Vad fyller träblåsinstrumenten för funktion i orkestern? Många menar att de bidrar med personlighet, och att de är det mest “mänskliga” av alla instrument. De har mycket karaktäristiska, ofta luftiga klangfärger, och kan forma och dekorera melodier på många olika sätt. Termen “träblåsinstrument” är dock en smula missledande, eftersom exempelvis den moderna tvärflöjten görs i metall.

Träblåssektionen - träblåsinstrument - tvärflöjtVar hittar man träblåsinstrumenten i symfoniorkestern? Här är en artikel vars illustration visar det väl!

Träblåsinstrumenten artikulerar inte toner på lika många olika sätt som stråkinstrumenten gör. Vanligen gör man skillnad på legato, icke-legato och staccato. När en flöjtist spelar legato binder han/hon ihop alla toner, och andas inte i mitten. Vanligen noteras detta i partituret med hjälp av en bindebåge. Flöjtisten kan också spela varje ton artikulerat och separerat genom en särskild tungteknik. När tonerna kommer stötvis, korta och väl avskilda heter det att de spelar staccato, medan mellantinget mellan denna extrem och legato får kallas något i stil med “icke-legato”. Denna teknik används inte bara i staccato-passager, utan också i början av en fras, eller när den första av en grupp noter sammanfogade med en bindebåge spelas.

Ett ofta mycket uttrycksfullt spelsätt träblåsinstrument kan spela på är vibrato. Detta behöver man inte alltid skriva ut, utan har man en något längre ton kan man vara säker på att åtminstone flöjterna kommer att spela den med ett visst vibrato. Även oboister tar till vibratot vid längre toner. Klarinetten använder däremot inte vibrato lika frekvent, åtminstone inte i orkestersammanhang.


Gå till nästa artikel – Träblåsinstrument – flöjter.

Gå till startsidan för delavsnittet Instrumentkunskap!

Eller gå till startsidan för avsnittet Komponera mera!


Artikel publicerad den 11 januari 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *