6F – Skriva ackord

Till den här artikeln tar jag återigen mig friheten att nyttja några av Paul Gilreaths termer och exempel. Första delen av The Guide to MIDI Orchestration är utmärkt för dig som vill bekanta dig med grunderna inom orkestrering och hela det här avsnittet har byggts på ett liknande sätt. Ämnet – att skriva ackord och orkesterstämmor.

Du har nu sett grundläggande exempel på hur man kan arrangera stämmorna i de olika instrumentsektionerna, och som tidigare nämnt brukar orkestern låta bra i sin helhet om varje enskild instrumentsektion låter bra (förutsatt att metoderna för traditionell orkestrering har följts). Men hur vet man egentligen hur tonerna och stämmorna ska fördelas? Hur stora mellanrum ska det vara mellan tonerna?

Harmoniska deltonserienEn grundregel är att arbeta med stora avstånd i de lägre stämmorna, och mindre avstånd i det högre stämmorna. Detta har att göra med den harmoniska deltonserien. Varje ton består inte bara av just den ton vi tycker oss höra utan också ett gäng övertoner (deltoner). Den första övertonen är en oktav över “huvudtonen”, den andra är en ytterligare en kvint högre upp, medan den tredje är ytterligare en kvart upp (och således två oktaver över huvudtonen. Avstånden blir alltså mindre och mindre. Bilden till höger visar på ett ungefär vilka övertoner som ett lågt C har. (Låt er inte luras av att nyckelhåls-C har råkat bli blått här – det är C:et längst ner som ni ska fokusera på!)

Vad säger detta oss? Jo – i de lägre instrumenten, såsom tuba, kontrafagott, bastrombon och kontrabas ska det vara stora avstånd! Är det riktigt lågt är det egentligen bara oktavavstånd som gäller. Lite högre upp kan man börja få in lite kvinter!

När vi väl börjar komma upp i ettstrukna oktaven och tonerna kommer närmare varandra så har vi att välja mellan ett antal olika tekniker för hur vi ska skriva ackord. Med hjälp av Gilreath och lite fritt tolkade översättningar kan vi kalla dessa tekniker följande:

1. Sammanställning

2. Sammanlåsning

3. Inneslutning

4. Överlappning

Skriva ackord - tekniker

Den här bilden visar dessa fyra tekniker när det gäller att fördela tonerna i ett E-durackord. Ob = Oboe. Kl = Klarinett. Tr = Trumpet. Hn = Valthorn. Fl = Flöjt.

Sammanställning – Används när du fördelar tonerna i ackordet helt och hållet efter register. Oboen och klarinetten har visserligen ganska liknande register, men i orkestersammanhang brukar oboen ses som det högre instrumentet. Detta är det bästa sättet att arrangera ackordtoner om man är nybörjare inom orkestrering!

Sammanlåsning – Här, som ni ser, så hakar liksom de båda instrumenten i varandra, och “har varsin fot på varandras territorium”. Valthornet har den lägsta och näst högsta tonen, medan trumpeten har den näst lägsta och den högsta. Det här sättet kan skapa alla möjliga läckra klangfärger men är svårare att använda än sammanställningen.

Inneslutning – De två oboerna hamnar här mitt emellan de båda trumpeterna, som spelar sina toner med ett helt oktavavstånd. Detta är en teknik som går hyfsat att tillämpa med exempelvis stråkinstrumenten men är betydligt svårare att använda för träblåsinstrumenten. Det blir lätt en “ihålig” klang.

Överlappning – Detta är en teknik för passager med mycket volym, och innebär helt enkelt att flera instrument spelar samma toner. Detta kan vara en mycket effektiv teknik, men fungerar mindre bra på många ställen. Instrumenten förlorar ofta lite av sin individualitet. En tumregel här är att låta de instrument som är dubblerade spela en nivå svagare än de instrument som är ensamma om sin ton i sektionen.

En rekommendation är att undvika inneslutning för träblåssektionen, och överlappning för bleckblåssektionen (om du inte behöver väldigt mycket volym). Vad stråksektionen beträffar så rekommenderas sammanställning, men behövs mer bredd och volym så fungerar också överlappning.

Vid det här laget är du redo att börja skriva ackord! Har du något musikprogram såsom Sibelius eller Logic rekommenderar jag att du drar igång redan nu. Börja med en instrumentsektion, och försök skriva en rundgång om fyra ackord. Prova lite olika kombinationer. Vad låter bra? Försök först hitta en bra klang med hjälp av sammanställning innan du försöker dig på de andra teknikerna!


Gå till nästa artikel – Olika ackompanjemang.

Gå till föregående artikel – Blåssektionen.

Gå till startsidan för delavsnittet Instrumentkunskap!

Eller gå till startsidan för avsnittet Komponera mera!


Artikel publicerad den 17 mars 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *