6E. Blåssektionen

I blåssektionen ingår egentligen två huvudgrupper av instrument – träblåsinstrumenten och bleckblåsinstrumenten. I förra artikeln fick du några grundläggande tips om de olika sätt som man kan arrangera ett ackompanjemang för stråksektionen på. Här tänkte jag göra detsamma för blåssektionen.

Låt oss börja med träblåssektionen. Detta är den instrumentfamilj som i orkestern är minst homofonisk, det vill säga – instrumenten är mer olika varandra till klangfärgen än vad exempelvis stråkinstrumenten är.

Ett av de vanligare orkestreringstipsen som berör träblåssektionen särskilt (även de andra sektionerna) är att man ska försöka arrangera stämmorna för de olika instrumenten i samma del av registret. Det innebär inte att fagotten bör spela i samma tonläge som flöjten, men de bör hålla sig i samma del av sina respektive register. Om flöjten spelar i den lägre delen av sitt register (i ettstrukna oktaven) så är det bra att även låta fagotten hålla sig i den lägre delen av sitt register (i stora eller den lägre delen av lilla oktaven). Samma gäller också de andra instrumenten.

Ett annat viktig sanning att ta till sig – om de olika instrumentsektionerna är i balans så brukar ofta hela orkestern vara i balans om man för sektionerna samman i ett tutti-parti. Generellt sett, ska det sägas!

I de grundläggande exemplen nedan så har jag skrivit ihop ett exempel där instrumenten befinner sig i sina mellanregister (dock närmare lågt än högt). Jag har valt att utöver standardinstrumenten (flöjter, oboer, klarinetter, fagotter) inkludera basklarinett och kontrafagott. Dessa är två av de vanligaste instrumenten som förekommer utöver standardinstrumenten.

Observera att jag har två instrument av varje standardinstrument. Lägg också märke till att jag istället för att låta båda flöjterna spela t.ex. E:et, och båda oboerna spela C:et i takt 1, så delar jag upp tonerna så att de olika instrumenten spelar båda tonerna tillsammans. Det skapar ofta en rikare klang och en bättre balans! När jag försökte mig på att arrangera för orkesterinstrument för första gången så gjorde jag ständigt misstaget att bara ge varje stämma en ton, oavsett hur många instrument jag hade. Observera också att jag transponerat klarinetten till ett C-instrument (vanligen Bb) för att göra det enklare att se.

Exempel 1 – bara ackord:

Blåssektionen - bara ackord

Exempel 2 – upprepade ackordnoter i mellanstämmor, skapar en känsla av rörelse:

Upprepade ackordnoter

Exempel 3 – upprepade och skiftande ackordnoter i mellanstämmor, skapar en känsla av rörelse och variation:

Upprepade och skiftande ackordnoter

En vanlig teknik som jag använder här är att låta de yttre stämmorna vara statiska och låta mellanstämmorna bidra med rörelsen. Det är en effektiv och väl fungerande teknik. Visst finns det många fler sätt att experimentera med orkestrering för träblåssektionen, men som sagt – vi håller oss till de mest grundläggande principerna här! Ett par artiklar längre fram får du bekanta dig med några fler sätt att arrangera.

Då är vi redo att gå vidare till bleckblåssektionen, där instrumenten är mer homogena och lika till klangfärgen (återigen refererar jag till avsnittet om instrumentkunskap för er som missat det – det tog ett tag att skriva!). En vanlig fördelning av instrument är en tuba, två tromboner, två trumpeter, och två valthorn. Inte sällan finns också en bastrombon på plats, varför exemplen nedan innehåller en stämma för detta instrument. Om partiet man skriver är starkare än mf behövs oftast två valthorn per annat bleckblåsinstrument för att rätt balans ska uppnås. Nedan använder jag två notrader för de fyra valthornen:

Exempel 1 – bara ackord:

Bara ackord

Exempel 2 – upprepade ackordnoter i mellanstämmor (valthorn), skapar en känsla av rörelse:

Upprepade ackordnoter i mellanstämmor

Exempel 3 – upprepade och skiftande ackordnoter i mellanstämmor (valthorn), skapar en känsla av rörelse och variation:

Upprepade och skiftande ackordnoter i mellanstämmor

Här har jag arrangerat på precis samma sätt som med träblåssektionen. Valthornen är utmärkta instrument för att skapa den där framåtdrivna rörelsen i musiken. Återigen, det finns många sätt att arrangera, men som nybörjare är det värt att börja i den enkla änden.


Gå till nästa artikel – Att skriva ackord.

Gå till föregående artikel – Stråksektionen.

Gå till startsidan för delavsnittet Instrumentkunskap!

Eller gå till startsidan för avsnittet Komponera mera!


Artikel publicerad den 17 mars 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *