5B. v. Bra att veta om träblåsinstrument

Den här avslutande artikeln om träblåsinstrument innehåller ett gäng tips på hur träblåssektionen fungerar och vad man kan dra för nytta av dess olika egenheter när man orkestrerar.

I tidigare artiklar har du kunnat läsa om de olika träblåsinstrumentens specifika egenskaper. Följande är vanliga användningsområden för träblåsinstrument i allmänhet:

  • Som soloinstrument. Så gott som alla träblåsinstrument lämpar sig väl för solon, i synnerhet flöjt och klarinett.
  • Som ackompanjerande sektion till stråksektionen.
  • Som en solosektion som på egen hand står för både melodi och ackompanjemang.
  • Som en dubblerande sektion som kontrasterar stråkinstrumenten eller bleckblåsinstrumenten vad klangfärg och/eller styrka beträffar för att skapa en bred, rik klang.
  • Som en solosektion som i sin tur ackompanjeras av stränginstrument och/eller bleckblåsinstrument.

Nu följer en lista på några klassiska “Bra att veta” om träblåsinstrument. Dessa små faktasnuttar är viktiga att ta vara på och hänsyn till när man komponerar och/eller orkestrerar!

  • Träblåssektionen kan balanseras utan större problem, men det är viktigt att se till oboen, som med sin något nasala klangfärg lätt kan sticka ut!
  • Många menar att blåsinstrumentens förmåga att producera olika stämningar, skiftande dynamik, och klara artikulationer gör träblåssektionen till den mest mångsidiga av alla sektioner. Det ger en viss frihet som kompositör, men det är fortfarande viktigt att ha god koll på alla individuella instruments egenheter och begränsningar! Träblåssektionen kan emellertid inte vara lika homogen som stråksektionen, och är således som sektion lite mindre flexibel.
  • När flöjten och piccolaflöjten dubblerar fiolstämman i ett tutti-parti (alla instrument, eller så gott som alla, spelar samtidigt) blir resultatet ofta mycket bra!
  • Att låta oboer och flöjter spela unisont skapar också en fantastisk klangfärg.
  • De fyra vanligaste instrumenten – flöjt, oboe, klarinett och fagott – är ungefär lika starka. Med det menar jag att, om du låter dem spela unisont i f så kommer de ljuda ungefär lika starkt. Detta är inte fallet i alla sammanhang, och en tabell över instruments relativa styrka vid olika dynamik-angivelser finns att hitta senare i avsnittet Orkestrering.

Gå till föregående artikel – Träblåsinstrument – dubbla rörblad.

Gå till startsidan för delavsnittet Instrumentkunskap!

Eller gå till startsidan för avsnittet Komponera mera!


Artikel publicerad den 18 januari 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *