Tolvtonsmusik – fakta och ljudexempel

Det här är en kortare extraartikel under avsnittet musikhistoria och handlar om tolvtonsmusik. Denna musikinriktning grundades Av Arnold Schönberg – en kompositör vars litterära verk varit en god inspiration till flera av de mer kompositionsorienterade artiklarna här på sidan. Tolvtonsmusiken, ett annat ord för vilken är dodekafoni, grundades i början av 1900-talet, och hör således till den period i musikhistorien som vanligen kallas för modernismen (läs mer).

Tolvtonsmusik förknippas med Andra Wienskolan, vilken bestod av, förutom Schönberg, Alban Berg och Anton Webern. Inriktningen utvecklades främst av Berg och Webern, som var Schönbergs lärlingar.

TolvtonsmusikTekniken har sin grund i det som kallas för tonraden. Som du säkert känner till så finns det totalt tolv olika toner mellan en ton och samma ton en oktav upp (t.ex. mellan nyckelhåls-C och tvåstrukna C). Att spela alla dessa toner i en följd är att spela den kromatiska skalan (om man börjar med just C blir denna C, C#, D, D#, E osv. upp till C igen). Konceptet är att alla dessa toner ska ljuda innan en ton som redan förekommit får ljuda igen. Det behöver inte vara i tonhöjdsordning, men har exempelvis ett F spelats så ska alla övriga 11 toner spelas innan F får spelas igen.

Ett exempel på en tonrad följer:

F, Ab, B, Bb, E, Db, G, Gb, C, A, D, Eb

För att skapa variation i ett tolvtonsstycke kan man sedan transponera tonraden ett valfritt intervall uppåt eller nedåt. Man kan också reversera det, spela det baklänges, eller göra alla saker samtidigt. Grundidén är oavsett vad att inga intervall, ackord, eller toner ska ses som viktigare än andra. Under både klassicismen (mer info) och romantiken (mer info) så förekom vissa ackord oftare än andra. Tonikackordet, dominantackordet och subdominantackordet i tonarten var de allra vanligaste (de ackord byggda på tonikan, dominanten och subdominanten i skalan – lär dig mer). Enligt Schönberg favoriserades dessa ackord enligt föråldrade normer, varför han skapade tolvtonssystemet.

Pierre Boulez Anthèmes för fiol är ett bra exempel.

Föga överraskande var det få som fann tolvtonsmusiken särskilt tilltalande när de första verken uruppfördes. Det var emellertid Arnold Schönbergs tro att människosläktet skulle utvecklas och bli så sofistikerat att just denna atonala musik skulle förefalla oss mest lyssnarvärd och attraktiv. Han insåg dock att det inte skulle ske under hans livstid, utan beräknade tiden det skulle ta till ca 50 år. Nu blev det inte riktigt så. Även idag har många konstmusikentusiaster svårt för tolvtonsmusik, särskilt de riktigt ortodoxa formerna (Schönberg bröt dock själv mot sina egna regler – faktiskt mer än sina lärlingar!) Vad anser du om musiken?

Artikel publicerad den 13 juli 2012. 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *