5A. v. Bra fakta om stråkinstrument

Här är lite allmänna fakta om stråkinstrument som kan fungera som komplement till föregående artiklar. Denna artikel kan se som lite av en “bra att veta”-artikel för alla som vill lära sig orkestrering för stränginstrument. Listan kommer med all säkerhet att uppdateras och utökas tämligen ofta.

– Stråkinstrument kan spelas Con sordino (”med sordin”). I praktiken innebär det att musikern använder sig av ett litet plast-, trä- eller metallobjekt och placerar det på strängstallet. Vissa av vibrationerna absorberas av objektet, och instrumentets ton blir mjukare, svagare, och ”slätare”.

–  Duktiga musiker kan spela på två intilliggande strängar samtidigt (till och med tre strängar är fysiskt möjligt!) Beroende på vad man som kompositör vill uppnå så kan man dra nytta av detta faktum. Skriver man exempelvis två olika noter i förstafiolstämman så kommer musikerna troligtvis dela upp tonerna mellan sig. Är detta vad man är ute efter kan man också skriva divisi (”delat”) i noterna. Vill man att alla musiker ska spela två toner samtidigt så kan man skriva ett non div.

– Duktiga musiker ändrar stråkriktning med minimala pauser, vilket kan resultera i smidiga, flödande legaton.

– Musiker använder sig vanligen av ett visst vibrato när de spelar, som ett sätt att förstärka och belysa tonen bättre. Detta görs genom att trycka ett finger mot strängen, och sedan snabbt rotera fingret fram och tillbaka för att höja och sänka tonen. Vibraton används i synnerhet för långa toner. Musiker har alla något olika sätt att skapa dessa vibraton, och många menar att detta faktum resulterar i rika, komplexa och mycket vackra musikaliska texturer.


Gå till föregående artikel – Stråken – olika tekniker.

Gå till startsidan för delavsnittet Instrumentkunskap!

Eller gå till startsidan för avsnittet Komponera mera!


Artikel publicerad den 6 januari 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *