5D. iv. Stämda idiofoner

Stämda idiofoner kan beskrivas som idiofoner som är kapabla att spela toner och melodier. De vanligaste stämda idiofonerna spelas med de trumpinnar som faller under kategorin “mallets” (se den första artikeln i detta avsnitt) och är formade ungefär som keyboards. Dessa kallas också för malletinstrument. Jag talar förstås om instrument som xylofoner, marimbor och vibrafoner.

Dessa instrument utgör förstås vanligen inte stommen av slagverkssektionen. Mozart använde dem inte alls, och de har spelat begränsade roller även i romantisk musik och modernare klassisk musik (även om de förstås förekommer). Istället kopplas dessa instrument ofta ihop med världsmusiken (marimban spelar en oerhört viktig roll i många former av karibisk musik) och jazzen (vibrafonen är ett utpräglat jazzinstrument).


XYLOFONEN 
Stämda idiofoner, xylofon, bild från Musik-instrument.se

  • Xylofonen är den vanligaste stämda idiofonen i orkestersammanhang och var också den tidigaste att prövas i orkestern.
  • Ordet “xylofon” kommer från grekiskans “xylos” som betyder trä. De plattor som man spelar på är gjorda av just trä.
  • I jämförelse med både marimban och vibrafonen så har xylofonen är kort, och skarpt ljud som inte varar särskilt länge.
  • Xylofonen lämpar sig bäst för snabba, rytmiska passager.
  • Man kan använda xylofonen till att dubblera andra instruments melodier. Denna teknik skapar ofta en extra “udd” i melodin.
  • Det finns tre olika xylofoner, vilka alla har olika omfång: 1) f-c4 (lilla f till fyrstrukna c), 2) c-c3 (lilla c till trestrukna c, samt 3) c1-c4 (ettstrukna c till fyrstrukna c).

ANDRA STÄMDA IDIOFONER 

Detta är några andra stämda idiofoner som är viktiga att känna till som orkestratör.

Marimba – Xylofonens kusin som också har plattor av trä. Marimban har dock en djupare klang, med färre övertoner. Den har ett större omfång än xylofonen – A-c4 (stora A till fyrstrukna c).

Klockspel (Glockenspiel) – Klockspelet är också känt under sitt tyska namn (och benämns faktiskt som så i de flesta engelsktalande länder). Klockspelet har ett mer varaktigt ljud än både xylofonen och marimban, och kan höras genom en hel orkester. Detta beror också på instrumentets imponerande höjd – ett vanligt klockspel kan gå enda upp till c5 (femstrukna c). Instrumentet är betydligt mer kapabelt till att spela under legatopassager än xylofonen.

Vibrafon – Kan ses som lite av en kombination av marimban och klockspelet. Vibrafonen är en stor stämd idiofon med långa resonansrör. Det uppfanns i USA och har slagit allra mest inom jazzen. Det som utmärker vibrafonen är att det är utrustat med en liten elektrisk motor som ger den en vibrerande klang.

Andra instrument som är värda att lägga på minnet är rörklockor och crotales.


Gå till nästa artikel – Bra att veta om slagverk.

Gå till föregående artikel – Idiofoner.

Gå till startsidan för delavsnittet Instrumentkunskap!

Eller gå till startsidan för avsnittet Komponera mera!


Artikel publicerad den 8 februari 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *