5D. i. Slagverksinstrument – en introduktion

Välkommen till en liten artikelserie om slagverksinstrument. Här kan du lära dig om de vanligaste slagverksinstrumenten i orkestern, och vad de har för olika användningsområden. Den här korta texten ämnar i huvudsak tjäna som en introduktion till denna instrumentsektion medan efterföljande texter går igenom specifika instrument mer i detalj!

Vad kan man säga om slagverksinstrument? Först och främst är det utan tvekan “utvecklingens instrumentsektion”. Ingen annan sektion har förändrats och utvecklats så mycket som slagverkssektionen. En av anledningarna kan vara att skickliga slagverkare ofta behärskar många olika instrument, varför det är lätt för kompositörer av orkestermusik att slänga in många olika (under förutsättningen att inte alla används samtidigt). Slagverksinstrumenten kommer från flera olika kulturer i bland annat Sydamerika och Afrika. Tidiga slagverksinstrument i orkestern kom i huvudsak från turkisk militärmusik.

Slagverksinstrument i orkestern

Vad tillför slagverksinstrumenten? Kraft, dramatik och accentueringar är bra substantiv för större trummor och/eller ljudliga slagverk som pukor och cymbaler. Finess, elegans, och rytm är bra ord för att beskriva slagverksinstrument som xylofoner, vibrafoner och tamburiner. Det är faktiskt ganska sällan som slagverken används fullt ut med tanke på vad många faktiskt är kapabla till. Måhända beror det på att en betydande mängd stora kompositörer var och är pianister med antingen begränsad förståelse för slagverken, eller med en generell ovilja att utforska deras potentiella funktioner.

Slagverksinstrument kan delas in i flera olika kategorier. Jag kommer att använda följande:

Slagverksinstrument1. Membranofoner – Hit hör de traditionella trummorna, och alla andra instrument som är utrustade med något sorts membran som är spänt över någon sorts ihålig container. Membranofoner kan både vara stämbara (e.g. pukor), eller sakna justerbar tonhöjd (e.g. bastrumma).

2. Idiofoner (icke-stämda) – Dessa instrument kan kort och gott beskrivas som olika former av resonerande enheter som man slår på för att för få dem att ljuda. Cymbaler och trianglar är bra exempel.

3. Idiofoner (stämda) – Dessa instrument stämmer in på beskrivningen ovan och även i ton. Exempel är xylofoner och rörklockor.

Slagverksinstrument slås ofta an med trumpinnar av olika slag. Bland varianter återfinns sticks (med små huvudknoppar – druvor), mallets (som sticks fast med ett större, kulformat huvud), och beaters (större pinnar med stora huvuden av mjukt material, t.ex. tyg). Sticks förknippas med trumset à la populärmusik, medan mallets passar stämda idiofoner som marimba och xylofon. Beaters används för tamtams och gongar.


Gå till nästa artikel – Membranofoner.

Gå till startsidan för delavsnittet Instrumentkunskap!

Eller gå till startsidan för avsnittet Komponera mera!


Artikel publicerad den 1 februari 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *