6G – Olika ackompanjemang

I tidigare artiklar har du fått bekanta dig med mycket grundläggande sätt att arrangera för de olika instrumentsektionerna i orkestern. Men det finns förstås lite roligare sätt att ackompanjera melodier (och kontramelodier). Den här artikeln ska därför ägnas åt att illustrera några olika ackompanjemang.

De exempel på ackompanjemang du tagit del av så här långt har huvudsakligen bestått av endast helnoter. Denna enkla form kan tyckas tråkig, men lämpar sig väldigt bra ibland. Det finns passager där det tertiära elementet helt enkelt inte får ta någon plats alls. Kanske skriver man musik till en film med mycket dialog i – då passar det sig sällan att skapa spexiga ackompanjemang fulla av rörelse! (Hemläxa – lyssna till musiken som ackompanjerar dialogen i nästa film du ser. De flesta dialoger innehåller ingen bakgrundsmusik alls, men det finns tusentals och åter tusentals undantag!)

Jag har också presenterat ett antal liknande exempel fast med en del upprepade ackordtoner. Dessa ackompanjemang lämpar sig utmärkt när man vill ha lite mer rörelse och variation, men fortfarande vill hålla det tertiära elementet ganska diskret (jag hoppas vid det här laget att du har koll på de tre elementen – gå annars tillbaka till 6A!)

Jag tänkte nu illustrera några olika sätt att ackompanjera som faller under kategorin “lite skojigare”. Mitt uppdrag är att jag ska ta mig från ett C-durackord till ett A-mollackord under en takt. För enkelhetens skull illustrerar jag med stråksektionen:

Exempel 1 – Ackompanjemang med arpeggios. Skapar rörelse och variation.

Olika ackompanjemang - arpeggio

Exempel 2 – Ackompanjemang med arpeggios – pizzicatto. Skapar rörelse, variation och en karakteristisk lätthet.

Arpeggio, pizzicatto

Exempel 3 – Ackompanjemang med arpeggios i form av trioler. Skapar en snabbare rörelse och ännu mer variation. Man kan också lägga in ett crescendo fram till den högsta tonen i de övre stämmorna och sedan ett diminuendo på vägen ner! Det skapar en “svällande” känsla och är en mycket effektiv teknik.

Arpeggio, trioler

Exempel 4 – Ackompanjemang med arpeggios och upprepade toner. Skapar rörelse samtidigt som fylligheten som kommer av upprepningar av samma ton bibehålls.

Arpeggio, upprepade toner

Exempel 5 – Rytmiskt, marschliknande ackompanjemang. Skapar en klar, rytmisk rörelse och lämpar sig väl för marschmusik.

Rytmiskt, marschliknande ackompanjemang

Så det är några olika sätt att ta sig från ett C-durackord till ett A-mollackord. Sedan kan man givetvis fortsätta med fler ackord (liksom i tidigare exempel) på samma maner! Dessa olika ackompanjemang är inspirerade av Paul Gilreaths exempel i The Guide to MIDI Orchestration. Jag kan inte understryka nog hur mycket jag rekommenderar den boken. Det är inte mer än rätt heller, med tanke på hur mycket av hans upplägg jag har låtit mig inspireras av.


Gå till nästa artikel – Att skapa balans i orkestern.

Gå till föregående artikel – Skriva ackord.

Gå till startsidan för delavsnittet Instrumentkunskap!

Eller gå till startsidan för avsnittet Komponera mera!


Artikel publicerad den 21 mars 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *