Musikanalys – hur går det till?

Musikanalys är ett intressant koncept som få riktigt ser till att bekanta sig med. Vad är egentligen musikanalys? Efter att ha studerat musik i ett antal år så vet jag inte hur många gånger jag har fått höra antingen “men vad gör man egentligen på musiklektionerna?” och “jaha du har musik, vad spelar du för instrument?” Musik och musikstudier tycks evigt förknippat med att spela något instrument eller prata musikteori, men den större delen av mitt program har handlat om musikanalys.

Att analysera musik är ett av de bästa sätten att utvecklas som musiker. Musikanalys handlar i grunden om att bryta ner något som tidigare byggts upp, och peka ut verket eller låtens olika attribut, notera vad kompositören använt för medel för att åstadkomma särskilda effekter, och så vidare. Konceptet musikanalys är oerhört brett och kan även innefatta analys på det fysiska planet – hur olika vågor och våglängder, höga och låga frekvenser, olika klangfärger och så vidare, påverkar oss människor.

Musikanalys kan också handla om att hitta länkar mellan olika musikverk. Det kan vara allt från väldigt klara länkar, som hur Mozarts musik är inspirerad av Haydns (båda levde och verkade under klassicismen), till kopplingar mellan gambisk folkmusik och alternativrock.

Komma igång med musikanalys:


Det finns flera sätt att komma igång med att analysera musik, och ett bra sätt är att grunda sig på något sorts brainstorm-system där man klottrar ned så många musikaliska detaljer man kan hitta innan man börjar analysera på djupet. En vanlig metod för musikanalys är DR. SMITH, en mycket enkel kom ihåg-ramsa där varje bokstav representerar ett eller två musikaliska element.


D – Dynamik
R. – Rytm
S – Struktur/stil
M – Melodi/meter
I – Instrument
T – Tempo
H – Harmoni

För att exemplifiera hur man kan analysera musik tänkte jag använda mig av Debussys vackra “La Fille Aux Cheveux De Lin”

D – Lugnt. Spelas piano (p). Tillfälliga crescendon/diminuendon, t.ex. vid arpeggion, leder till klimax.
R. – Flexibelt framförd. Saknar klar puls. Bidrar till uttrycksfullhet. Fri känsla. Tenuton.
S – A – Höger hand inleder. “Svar” från vänster hand. Parallella ackord. B – Arpeggion vänster hand, ackord höger. Smälter samman i oktaver efter två takter. C – Parallella ackord båda händer. Nedåtgående rörelse. ABCA-struktur.
M – 3/4. Närmast genomgående höger hand-melodi. Fri, melodisk. Formar moll-sjuor.
I – Piano, en pianist.
T – Genomgående fritt – mycket frihet åt pianisten. Typiskt för perioden (tidigt 1900-tal)
H – Dur, G möjligen Gb. Huvudsakligen diatoniskt, homofoniskt.

Det första steget till att skapa en grundläggande musikanalys är att brainstorma idéer som ovan. Jag har skapat en grund för att börja analysera på allvar, genom att använda mig av stöd- och nyckelord. Exempelvis skulle man med hjälp av dessa anteckningar skriva följande om styckets rytm:

MusikanalysLa Fille Aux Cheveux De Lin framförs med stor rytmisk frihet, och verkar sakna en klar puls. Resultatet blir att verkets uttrycksfullhet ligger mycket i framförarens händer. Ofta använder sig pianisten av tenuton vilket ger en känsla av återhållsamhet, och bidrar till att efterföljande accelerandon känns flödande och sprudlande av energi.

Det huvudsakliga man gör när man analyserar musik är att peka ut vad musiken gör, hur den gör det, och hur det bidrar till hur vi (eller du som person) uppfattar verket. Genom en analys kan man svara på vissa frågor om musiken som kan hjälpa en att exempelvis placera det i musikhistorien.

Naturligtvis finns det otaliga mer komplicerade metoder för musikanalys, många av vilka kräver avancerade förkunskaper i musikteori. Dessa är det emellertid ingen mening med att ägna sig åt innan man börjat bekanta sig med de absoluta grunderna inom musikanalys.

(Ta gärna en titt i sajtens samling musiktermer om du behöver hjälp med terminologin.)

Om artikeln: Källor | Skribent.

Tillbaka till Allmänna musiktips på Komponera.se.

Artikel publicerad den 28 december 2010.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *