What If Judas Did Not Betray Jesus

In the realm of biblical history, one event that has captivated the minds of believers and scholars alike is the betrayal of Jesus by his disciple Judas Iscariot. This act not only led to Jesus’ crucifixion but also shaped the course of Christianity as we know it today. However, what if this pivotal moment in religious history had never occurred? What if Judas did not betray Jesus? In this article, we will explore this intriguing hypothetical scenario and delve into its potential implications for both Jesus’ life and the development of Christianity.

Vad säger Bibeln om Judas förräderi?

Innan vi går in på vad som hände under den sista måltiden, måste vi först fastställa Judas karaktär. Låt oss se vad Skriften har att säga..

För det första vet vi att Judas är ansvarig för pengarna under Jesus’ tjänst. Han beskrivs ofta som en tjuv när det gäller ekonomi (Johannes 10:6). Han blir till och med arg på kvinnan som smörjer Jesus med parfym och hävdar att hon slösade bort sina pengar på en så trivial handling (Matteus 26). Skriften gör det tydligt att han inte bryr sig om de fattiga; han var antagligen den sämsta personen att ha rollen som skattmästare. Ärligt talat skulle till och med skatteindrivaren Matteus (som tillhör ett yrke känt för att ta lite extra) ha gjort ett bättre jobb. Vi ser en parallell i Judas historia när han förråder Jesus för pengar..

För det andra beskriver Jesus Judas som en ‘djävul’ i Johannes 6:66-71, vilket tyder på att han var ond innan händelserna vid den sista måltiden. Jesus använder ordet diablos bokstavligen, vilket betyder ‘benägen att förtala eller anklaga’. Detta begrepp användes ofta om en man som motsatte sig Gud.

För det tredje, använder Lukas 6:16 intressant formulering när det gäller Judas. Det säger att han kommer ‘bli’ en ‘förrädare’. En förrädare i detta sammanhang betyder en person som överlämnar en god person till en fiende. Därför ser vi vad som händer efter händelserna vid den sista måltiden..

På något sätt mellan när Judas först blev en lärjunge till Jesus och händelserna i Getsemane-trädgården, gick han från att vara en följeslagare till att bli djävul.

Vad skulle ha hänt om Judas inte hade förrått Jesus?

Bibeltexten ger inte någon tydlig förklaring till varför Judas förrådde Jesus på grund av x, y och z. Det finns dock flera antydningar i texten som vi kan observera. Nedan kommer jag att beskriva denna utveckling…

Judas hade en önskan om en erövrare. Judas efternamn indikerar att han var en ivrig anhängare. Om man tänker på rebellerna i Star Wars får man en bra bild av vad en ivrig anhängare handlade om under Jesu tid. De ville besegra Rom och ville göra det genom våld och upproriskt beteende. Även om Jesus hade andra lärjungar som också var ivriga anhängare, blev Judas otålig efter tre års tjänstgöring…

2. Judas was getting impatient. Jesus did ministry for three years. The disciples often asked when Jesus would conquer their enemies Matthew 24:3 (i.e., Rome). The Israelites longed for it. So much so that they sang “Hosanna!” (which translates as “save us now”). Jesus was moving a little too slowly for Judas. S, Judas decided to make the first move.

3. Judas försökte tvinga fram Jesus handlingar. Vi måste komma ihåg att Judas bevittnade flera mirakel. Till exempel såg han Jesus återuppliva en död man (Johannes 11). Han trodde förmodligen inte att överlämna Jesus till de religiösa myndigheterna skulle resultera i Jesu död. Skriften visar hans förvåning över att Jesus faktiskt går med på korsfästelsen (Matteus 27:3). Judas antog sannolikt att genom att tvinga fram en reaktion från Jesus skulle det leda till den typ av handling som Judas önskade sig. Han kanske föreställde sig att Jesus ännu en gång skulle utföra stora tecken och mirakler och slutligen besegra Israels fiender. Liten anade han om att Jesus hade för avsikt att besegra en större fiende: synden själv..

You might be interested:  Hur Lägger Jag In Musik I Imovie

Med allt detta i åtanke verkar det som att Judas hade viss fri vilja när det gällde planen att förråda Jesus. Men hade han fullständig kontroll över sina handlingar?

Varför var Judas nödvändig för att förråda Jesus?

Enligt denna tolkning bad Jesus Judas att förråda honom till myndigheterna, så att han kunde befrias från sin fysiska kropp och uppfylla sitt öde att rädda mänskligheten.

I denna version av händelserna:

– Jesus ber om hjälp från Judas för att bli överlämnad till myndigheterna.

– Syftet är att Jesus ska kunna frigöra sig från sin fysiska kropp.

– Genom detta kan han fullfölja sitt uppdrag att rädda människorna.

Listan:

1. Jesus ber Judas om en tjänst.

2. Tjänsten innebär att förråda honom till myndigheterna.

3. Målet är för Jesus att bli befriad från sin fysiska kropp.

4. Detta kommer möjliggöra hans öde som räddare av mänskligheten.

Om Judas inte förrådde Jesus: Hade han ändå ett fritt val?

Var Judas fri att välja? Det är en fråga vi kanske inte kan besvara fullt ut, med tanke på bevisen i Skriften.

Enligt mig är det största versen som antyder att Satan hade inflytande över Judas Lukas 22:3: ‘Då gick Satan in i Judas, kallad Iskariot, en av de tolv.’.

Det verkar uppenbart att Satan tog över honom. Kan vi verkligen säga att Judas hade fri vilja om han blev besatt av Satan? För kontext, detta hände precis innan Judas gick med på att byta Jesus mot trettio silvermynt från de religiösa ledarna.

Om vi också tittar på tidigare skrifter, som Psalm 22, så indikerar det tydligt att någon var ödesbestämd att förråda Jesus. Och Judas verkar passa in i den beskrivningen. Så hade han ett val?

Before we jump to conclusions, let’s understand the verse’s wording. BibleStudyTools contributor Connor Salter observes the following:

Ordet på grekiska för ‘gå in’ i denna vers är ‘eiserchomai’, som också används för att beskriva att gå in i byggnader (Lukas 19:45), att komma in i himlen (Matteus 18:9) och när Jesus driver ut en döv och stum demon från en pojke, säger han till demonen att den aldrig ska gå in i honom igen (Markus 9:25). Så det finns tidigare exempel på att ordet används för att beskriva demoners besittning av människor, men det är inte enbart avsett för detta ändamål.

Enligt Salter är det oklart i vilken utsträckning Satan (eller demonen) hade kontroll över Judas. Men Salter påpekar också att Jesus vid flera tillfällen under sin tjänst nämner att någon kommer att förråda honom. Judas var ordentligt varnad. Han kanske öppnade sitt hjärta för andliga attacker för att få sin vilja igenom istället för Guds vilja.

Under hela Jesu tid som lärjunge byggde Judas förmodligen upp ett hjärta av sten – på samma sätt som vi ser hos Farao under Egyptens plågor. Judas anslöt sig av fel skäl, var självisk under hela Jesu tid och kom fram till att Jesus inte var den frälsare han ville ha.

Det är också viktigt att påpeka att även om Judas inte hade fri vilja – och jag skulle vilja argumentera för att han åtminstone hade någon kontroll över sina handlingar – så hade han fri vilja efter att Jesus dömts till döden. Om han hade levt längre kanske han kunde ha fått förlåtelse från Jesus. Trots allt förrådde Peter Jesus genom att förneka honom och fick ändå Jesu förlåtelse. Om Judas hade stannat kvar efter korsfästelsen, kunde Jesus också ha förlåtit honom. Istället avslutar Judas sitt liv, och vi får aldrig veta vad som skulle kunna ha hänt om han fortsatt vara med i bilden..

You might be interested:  Jag är Den Otillgängliga Budbäraren

Varför förlät inte Gud Judas?

Judas förlät inte för sitt förräderi av Jesus, och en anledning till det är att han inte kunde ångra sig för den synd han begått. Det finns nämligen en skillnad mellan att känna ånger över något vi har gjort och faktiskt ångra oss för det.

Att känna ånger innebär att man innerligt beklagar sina handlingar och verkligen vill göra rätt igen. Men Judas var tydligen oförmögen att uppleva denna äkta omvändelse. Han kanske visade tecken på sorg eller skuld, men han tog aldrig steget mot verklig omvändelse genom att bekänna sin synd och vända sig bort från den.

Vad skulle hända om Judas inte valde att förråda Jesus?

Var det verkligen nödvändigt att Judas skulle förråda Jesus? Eller kunde någon annan ha tagit hans plats om Judas inte hade genomfört sina planer? Kanske kunde Judas ha motstått Satan och valt att inte överlämna Jesus till de religiösa ledarna..

Det är säkert att vi alla har ställt oss denna fråga. Var Judas för alltid dömd att vara den mannen, på samma sätt som Maria valdes till Jesu mor eller Moses valdes att leda Israel ut ur Egypten?

In hypothetical terms, we have to consider the political climate of Jesus’ time. The same people who shouted “Hosanna” screamed ” Crucify him ” several days later.

Om Judas inte hade förrått Jesus, så skulle någon annan troligtvis ha tagit hans plats. Det blir komplicerat när det kommer till förutbestämmelse eftersom Gud har suveränitet och kunskap om framtiden, men människor har också fri vilja.

Hade Judas fri vilja? Ja, men kanske inte fullständig fri vilja när Satan kom in i honom. Oavsett så behövde hans liv inte sluta på det sättet det gjorde. Jesus hade kunnat förlåta även Judas, om han hade gett honom chansen..

Om Judas inte hade förrått Jesus

En av de mest kända händelserna i Bibeln är när Judas Iskariot förrådde Jesus till de religiösa ledarna som sedan ledde till Jesu korsfästelse. Men tänk om det aldrig hade hänt? Vad skulle ha skett om Judas inte hade valt att svika sin vän och lärare?

Om vi spekulerar över denna möjliga alternativa historia kan vi börja med att fundera över vad som skulle ha hänt under den sista måltiden mellan Jesus och hans lärjungar. Istället för att ge tecken åt Judas för att identifiera honom som förrädaren, kanske Jesus istället skulle ha talat mer allmänt om tron eller utfört någon annan handling för att markera betydelsen av deras samling.

Efter måltiden kanske gruppen fortfarande skulle ha gått till Getsemane-trädgården där Jesus brukade be vid tidigare tillfällen. Men utan behovet av ett svek från en av sina egna lärjungar, kanske situationen där eskalerade konfrontationer uppstod mellan religiösa myndigheter och Jesusgruppen aldrig inträffade.

Det finns också frågan om hur Jesu gripande skulle ha ägt rum. I den traditionella berättelsen identifierar Judas Jesus för de religiösa ledarna genom att kyssa honom på kinden. Men om vi antar att Judas inte förrådde Jesus, skulle det vara intressant att se hur myndigheterna istället skulle ha hittat och gripit honom.

Om Jesus hade undkommit sitt gripande kanske hans offentliga verksamhet hade fortsatt under en längre tid. Han kunde ha fortsatt predika och utföra mirakel i olika städer och byar runt om i landet. Det är möjligt att hans popularitet som lärare och helbrägdagörare skulle ha ökat ännu mer utan skuggan av förräderiet från en av sina egna.

Men samtidigt kan man också tänka sig att de religiösa myndigheterna till slut skulle ha fått tag på Jesus på något annat sätt eller vid ett senare tillfälle. Kanske genom övervakning eller infiltrering av hans anhängare, eller genom politisk manipulation för att få romersk inblandning.

You might be interested:  Den Hungriga Hypoglykemin

Det finns många spekulationer om vad som skulle kunna ha hänt om Judas inte hade förrått Jesus, men det är viktigt att komma ihåg att detta bara är fantasier eftersom historien utvecklades precis som den gjorde med alla dess konsekvenser och betydelser för kristendomen.

Hope Bolinger är en redaktör på End Game Press, en bokredaktör för anställning och författare till nästan 30 böcker. Över 1500 av hennes verk har publicerats i olika publikationer. Kolla in hennes böcker på hopebolinger.com för rena böcker inom de flesta genrer, perfekt för både vuxna och barn. Besök också hennes profil på Reedsy.com för att ta reda på hur du kan anlita henne till ditt nästa bokprojekt.

Få en djupare förståelse för innebörden och betydelsen bakom påskhelgen och firandet av den heliga veckan.

Vad är fastan? och När börjar fastan? Vad är askonsdagen? och När är askonsdagen? Vad är palmsöndag? Vad innebär skärtorsdag? Vad betyder långfredag?, och när infaller långfredagen?. Vad händer på påskafton?.

Vad är påsk och när är påskdagen? Bibelverser om påskuppståndelsen. Påskböner.

Judas fick pengar för att förråda Jesus

Judas fick trettio silvermynt som betalning för att ha förrått Jesus. Han sålde ut sin vän och lärare till de religiösa ledarna i utbyte mot pengar. Detta svek markerade början på en kedja av händelser som skulle leda till Jesu korsfästelse och död.

Om Judas inte hade förrått Jesus, skulle historien kanske ha sett annorlunda ut. Kanske skulle Jesus ha fortsatt att predika sitt budskap om kärlek och frälsning utan några hinder eller hot från sina fiender. Kanske skulle han ha lyckats samla ännu fler anhängare och sprida sitt budskap över hela regionen.

Men samtidigt kan man undra vad som hade hänt med Judas om han inte hade begått detta svek. Skulle han fortfarande vara ihågkommen som en av Jesu mest trofasta lärjungar? Eller skulle hans namn bara vara ett fotnot i historieböckerna?

Det är svårt att säga exakt hur allt skulle ha utvecklat sig om Judas inte hade förrått Jesus. Men det är tydligt att hans handling spelade en avgörande roll i den kristna tron ​​och har blivit omtalad genom århundradena som ett exempel på svek och förräderi.

Sammanfattningsvis var det trettio silvermynten som Judas fick för att förråda Jesus startpunkten för en rad dramatiska händelser inom kristendomen. Utan detta svek kan vi bara spekulera i hur historien skulle ha sett ut och vilka konsekvenser det skulle haft för både Jesus och Judas.

Judas kissed Jesus for a reason

Kyssen från Judas, även känd som förräderiet av Kristus, är handlingen där Judas identifierade Jesus för folkmassan med svärd och klubbor som hade kommit från översteprästerna och folkets äldste för att arrestera honom, enligt de synoptiska evangelierna.

Detta ögonblick har blivit ett symboliskt uttryck för svek och förräderi genom historien. Det var genom denna kyss att Judas markerade Jesus som den person som skulle gripas. Genom att ge denna signal till myndigheterna visade han sin lojalitet gentemot dem istället för mot Jesus.

Enligt Bibeln var det just detta svek från Judas sida som ledde till Jesu arrestering och senare hans korsfästelse. Om inte Judas hade förrått Jesus på detta sätt kanske hela berättelsen om Jesu lidande och uppståndelse skulle ha sett annorlunda ut.

Om vi spekulerar i vad som skulle ha hänt om Judas inte hade förrått Jesus kan vi bara gissa. Kanske skulle han ha undkommit sina fiender eller kanske skulle någon annan person ha tagit hans plats i historien? Det är svårt att säga exakt hur det skulle ha påverkat händelserna efteråt.

Men oavsett vad man tror så fortsätter kyssen från Judas att vara en viktig del av den kristna traditionen och en påminnelse om betydelsen av trohet, lojalitet och konsekvenser av våra handlingar.