Visual Studio Code Html Intellisense Not Working

IntelliSense är en generell term för olika funktioner inom kodredigering, inklusive kodkomplettering, parameterinformation, snabbinfo och medlemslistor. IntelliSense-funktioner kallas ibland med andra namn som ‘kodkomplettering’, ‘innehållsassistans’ och ‘kodtips’.

IntelliSense för ditt programmeringsspråk

Visual Studio Code har inbyggd IntelliSense för JavaScript, TypeScript, JSON, HTML, CSS, SCSS och Less. VS Code stöder automatisk komplettering av ord för alla programmeringsspråk men kan också konfigureras för att ha mer avancerad IntelliSense genom att installera en språktillägg.

Här är de mest populära språktilläggen i Marketplace. Välj en tilläggstitel nedan för att läsa beskrivningen och recensionerna och bestäm vilket tillägg som passar dig bäst.

IntelliSense-funktioner fungerar inte i Visual Studio Code för HTML

IntelliSense-funktionerna i VS Code drivs av en språktjänst. En språktjänst ger intelligenta kodkompletteringar baserat på språksemantik och en analys av din källkod. Om en språktjänst känner till möjliga kompletteringar, kommer IntelliSense-förslagen att dyka upp när du skriver. Om du fortsätter att skriva tecken filtreras listan över medlemmar (variabler, metoder osv.) för att bara inkludera medlemmar som innehåller dina inmatade tecken. Genom att trycka på Tab eller Enter infogas den valda medlemmen.

Du kan aktivera IntelliSense i vilket redigeringsfönster som helst genom att skriva ⌃Space (Windows, Linux Ctrl+Space) eller genom att skriva ett utlösarkaraktär (som punkttecknet (. ) i JavaScript).

Tips: Förslagsfönstret stöder filtrering med CamelCase, vilket innebär att du kan skriva de bokstäver som är versaler i ett metodnamn för att begränsa förslagen. Till exempel kommer ‘cra’ snabbt att visa ‘createApplication’.

Om du föredrar det kan du stänga av IntelliSense medan du skriver. Se Anpassa IntelliSense nedan för att lära dig hur du inaktiverar eller anpassar VS Code’s IntelliSense-funktioner..

Du kan se snabb information för varje metod genom att antingen trycka på ⌃Space (Windows, Linux Ctrl+Space) eller klicka på informationsikonen. Den tillhörande dokumentationen för metoden kommer nu att expandera åt sidan. Den utökade dokumentationen kommer att stanna kvar och uppdateras när du navigerar i listan. Du kan stänga detta genom att trycka på ⌃Space (Windows, Linux Ctrl+Space) igen eller genom att klicka på stängningsikonen.

Efter att du har valt en metod får du information om parametrarna.

När det är tillämpligt kommer en språktjänst att visa de underliggande typerna i snabbinfo och metodsignaturer. I bilden ovan kan du se flera any-typer. Eftersom JavaScript är dynamiskt och inte behöver eller tvingar fram typer, indikerar any att variabeln kan vara av vilken typ som helst.

Olika typer av autokompletteringar

I JavaScript-koden nedan illustreras IntelliSense-slutföranden. IntelliSense ger både infererade förslag och globala identifierare för projektet. De infererade symbolerna presenteras först, följt av de globala identifierarna (visas med ikonen Word).

Visual Studio Code IntelliSense erbjuder olika typer av kompletteringar, inklusive förslag från språkservern, snuttar och enkla ord-baserade textkompletteringar.

Följande tabell visar olika symboltyper som kan användas i Visual Studio Code för HTML-intellisense. Varje rad representerar en specifik symboltyp och dess motsvarande ikon och namn.

You might be interested:  Jag är här för att hjälpa dig! Min Wifi vägrar ansluta till din laptop

– Metoder och funktioner: metoder, funktioner, konstruktorer

– Variabler: variabel

– Fält: fält

– Typparametrar: typParameter

– Konstanter: konstant

– Klasser: klass

– Gränssnitt: interface

– Strukturer : struct

– Händelser : event

– Operatorer : operator

– Moduler : modul

– Egenskaper och attribut property

– Referenser reference

Nyckelord keyword

Fil file

Mapp folder

Färger color

Enhet unit

Snippet-prefix snippet

Ord text

IntelliSense-anpassning för Visual Studio Code

Du kan anpassa din IntelliSense-upplevelse genom inställningar och tangentbordsbindningar.

Problem med Html Intellisense i Visual Studio Code

Nedan visas standardinställningarna. Du kan ändra dessa inställningar i din settings.json-fil enligt beskrivningen i Användar- och arbetsyteinställningar.

// Controls if quick suggestions should show up while typing

Det är möjligt att ställa in om förslag ska accepteras när vissa tecken skrivs. Till exempel kan semikolon (`;`) vara ett sådant tecken i JavaScript som accepterar ett förslag och skriver ut det tecknet.

När du ställer in ‘editor.acceptSuggestionOnCommitCharacter’ till true i Visual Studio Code, kommer intellisense-förslag att accepteras automatiskt när du trycker på ett visst tecken.

// Styr om förslag ska accepteras med ‘Enter’ – utöver ‘Tab’. Hjälper till att undvika oklarheter mellan att infoga nya rader eller acceptera förslag. Värdet ‘smart’ innebär att endast acceptera ett förslag med Enter när det gör en textuell ändring.

// Styr förseningen i millisekunder efter vilken snabba förslag visas upp.

// Bestämmer om förslag automatiskt ska visas när man skriver in utlösande tecken.

// Bestämmer om tryck på tab-knappen ska infoga det bästa förslaget och om tab-knappen ska cykla genom andra förslag.

Det finns en inställning i Visual Studio Code som styr hur ord sorteras baserat på deras närhet till markören.

Inställningen styr hur förslag förvalts när de visas i listan.

‘editor.wordBasedSuggestions’: ‘matchingDocuments’ är en inställning i Visual Studio Code som styr vilken typ av förslag som visas när du skriver kod. Genom att ändra denna inställning kan du välja att bara få förslag baserat på ord som finns i aktuella dokument, istället för att få förslag från alla tillgängliga dokument.

Problem med tabbkomplettering i Visual Studio Code HTML

The editor supports “tab completion” which inserts the best matching completion when pressing Tab. This works regardless of the suggest widget showing or not. Also, pressing Tab after inserting a suggestions will insert the next best suggestion.

By default, tab completion is disabled. Use the editor.tabCompletion setting to enable it. These values exist:

  • av – (standard) Tabbkomplettering är inaktiverad.
  • på – Tabbkomplettering är aktiverad för alla förslag och upprepade anrop infogar det nästa bästa förslaget.
  • endastSnippets – Tabbkomplettering infogar endast statiska snuttar som matchar prefixet på den nuvarande raden.

Problem med Intellisense för HTML i Visual Studio Code

Sorteringen av förslag beror på information från tillägg och hur väl de matchar det ord du skriver för närvarande. Dessutom kan du be editorn att prioritera förslag som visas närmare markören genom att använda inställningen editor.suggest.localityBonus.

In above images you can see that count , context , and colocated are sorted based on the scopes in which they appear (loop, function, file).

Intellisense för HTML fungerar inte i Visual Studio Code

Som standard väljer VS Code automatiskt det första förslaget i förslagslistan. Om du vill ha en annan beteende, till exempel att alltid välja det senast använda objektet i förslagslistan, kan du använda inställningen editor.suggestSelection.

  • first – (standard) Väljer alltid det översta listobjektet.
  • recentlyUsed – Det tidigare använda objektet väljs om inte ett prefix (skriv för att välja) väljer ett annat objekt.
  • recentlyUsedByPrefix – Väljer objekt baserat på tidigare prefix som har slutfört dessa förslag.

Att välja det senast använda objektet är mycket användbart eftersom du snabbt kan infoga samma komplettering flera gånger.

“Type to select” means that the current prefix (roughly the text left of the cursor) is used to filter and sort suggestions. When this happens and when its result differs from the result of recentlyUsed , it will be given precedence.

You might be interested:  Jag, Din Gmail App, Vägrar Att Synkronisera

När du använder det sista alternativet, recentlyUsedByPrefix , kommer VS Code ihåg vilket objekt som valdes för en specifik prefix (del av text). Till exempel, om du skrev co och sedan valde console , nästa gång du skriver co kommer förslaget console att vara förvalt. Detta gör att du snabbt kan koppla olika prefix till olika förslag, till exempel co -> console och con -> const.

Intellisense för HTML fungerar inte korrekt i Visual Studio Code

I standardläget visar VS Code snuttar och förslag på komplettering i en widget. Du kan styra beteendet med inställningen editor.snippetSuggestions. För att ta bort snuttarna från förslagswidgeten, sätt värdet till ‘none’. Om du vill se snuttar kan du ange ordningsföljden i förhållande till förslagen; högst upp (‘top’), längst ner (‘bottom’) eller inbäddat i alfabetisk ordning (‘inline’). Standardinställningen är ‘inline’.

Problem med Intellisense för HTML i Visual Studio Code

Nedan visas standardtangentbindningar för Visual Studio Code. Du kan ändra dessa i din keybindings.json-fil, som beskrivs i avsnittet om Tangentbindningar.

Observera: Det finns många fler tangentbordsbindningar relaterade till IntelliSense. Öppna standardtangentbordsgenvägar (Fil > Inställningar > Tangentbordsgenvägar) och sök efter ‘föreslå’..

Hur löser jag problemet med att IntelliSense inte fungerar i Visual Studio Code?

Detta innebär att du behöver gå till inställningarna för programmet och leta efter alternativet för att kontrollera uppdateringarna. När du hittat det, börja processen för att söka efter nya versioner av programvaran.

Genom att göra detta kan eventuella buggar eller felaktigheter som orsakade problemet med IntelliSense bli lösta genom en nyare version av programmet.

Förbättra autokomplettering med AI

I Visual Studio Code kan du förbättra din kodning med hjälp av artificiell intelligens (AI), som till exempel förslag på kodrader eller hela funktioner, snabb dokumentationsskapande och hjälp med att skapa kodrelaterade artefakter som tester.

GitHub Copilot är ett verktyg för kodkomplettering som drivs av artificiell intelligens och hjälper dig att skriva kod snabbare och smartare. Du kan använda GitHub Copilot-tillägget i VS Code för att generera kod eller lära dig från den kod det genererar.

För att få mer information om hur du kommer igång med Copilot kan du läsa dokumentationen för Copilot.

Så här fyller du automatiskt i doctype HTML i VS Code

Om du använder VS Code kan du använda kommandot shift + 1 och sedan enter för att automatiskt fylla i HTML Doctype i HTML eller PHP.

Här är några praktiska tips för att använda detta kommando:

1. Öppna din HTML- eller PHP-fil i VS Code.

2. Tryck på shift + 1 för att öppna kommandoprompten.

4. Nu kommer VS Code automatiskt fylla i den korrekta Doctype-deklarationen längst upp i filen.

Exempel: Om du skapar en ny HTML-sida kan du snabbt lägga till Doctype genom att använda detta kommando istället för manuellt skriva koden själv.

Hur aktiverar jag IntelliSense i VS Code?

Det finns tre alternativ för att lösa problemet med att Visual Studio Code Html Intellisense inte fungerar:

1. Välj en konfigurationsalternativ genom snabbvalskonfigurationen.

Du kan också kontrollera IntelliSense-aktiviteten genom språkstatusfältet i programmet.

Observera att detta är bara en generell översättning och det rekommenderas alltid att följa instruktionerna från den ursprungliga källan eller dokumentationen för korrekt information och steg-för-steg-instruktioner.

Problem med Intellisense för HTML i Visual Studio Code

Om du upptäcker att IntelliSense inte fungerar kan det bero på att språktjänsten inte körs. Försök starta om VS Code och detta bör lösa problemet. Om du fortfarande saknar IntelliSense-funktioner efter att ha installerat en språkextension, öppna ett ärende i lagringsplatsen för språkextensionen.

Tips: För att konfigurera och felsöka JavaScript IntelliSense, se dokumentationen för JavaScript.

En viss språkutökning kanske inte stöder alla IntelliSense-funktioner i VS Code. Granska README-filen för utökningen för att ta reda på vad som stöds. Om du tror att det finns problem med en språkutökning kan du vanligtvis hitta felrapporten för utökningen via VS Code Marketplace. Gå till utökningens detaljsida och välj länken Support.

Hur startar jag om IntelliSense i Visual Studio?

Detta gör så att programmet uppdaterar funktionen och kanske löser eventuella problem som hindrar den från att fungera korrekt.

You might be interested:  Bästa Android-anteckningsappen med stylus - din perfekta följeslagare!

Problem med Html Intellisense i Visual Studio Code

IntelliSense är bara en av Visual Studio Codes kraftfulla funktioner. Fortsätt läsa för att lära dig mer:.

– JavaScript – Få ut det mesta av din JavaScript-utveckling, inklusive konfigurering av IntelliSense.

– Node.js – Se ett exempel på IntelliSense i aktion i Node.js-genomgången.

– Felsökning – Lär dig hur du ställer in felsökning för din applikation.

– Skapa språktillägg – Lär dig hur du skapar tillägg som lägger till IntelliSense för nya programmeringsspråk.

– GitHub Copilot i VS Code – Lär dig hur du använder AI med GitHub Copilot för att förbättra din kodning.

Problem med Intellisense för HTML i Visual Studio Code

Detta kan bero på olika orsaker. Först försök att starta om VS Code. Om problemet kvarstår, konsultera dokumentationen för språkextensionen. För felsökning av JavaScript-specifika problem, se gärna ämnet om JavaScript-språket.

Varför ser jag inte förslag på metoder och variabler?

Detta problem uppstår på grund av att det saknas typdeklarationsfiler (typings) i JavaScript. Du kan kontrollera om en typdeklarationsfil finns tillgänglig för ett specifikt bibliotek genom att använda TypeSearch-webbplatsen. Det finns mer information om detta problem i ämnet för JavaScript-språket. För andra språk, vänligen konsultera tilläggets dokumentation.

Hur fixar jag Visual Studio IntelliSense?

Steg 1: Gå till verktyg och välj importera och exportera inställningar.

Steg 2: Välj Återställ alla inställningar och tryck sedan på Nästa.

Steg 3: Spara de nuvarande inställningarna och klicka på Nästa.

Steg 4: Välj den samling av inställningar du vill återställa till, sedan väljer du Slutför.

Aktivera IntelliSense

2. Tryck på Ctrl+Mellanslag.

Observera att du kan använda vilket av dessa alternativ som helst för att aktivera Complete Word-funktionen i Visual Studio Code.

Reset IntelliSense in Visual Studio Code

Följande är en lista över åtgärder för att lösa problemet med att Visual Studio Code Html Intellisense inte fungerar:

1. Öppna kommandopanelen (Ctrl+Shift+P).

3. Starta om Visual Studio Code och öppna projektet igen.

4. Kontrollera att du har installerat rätt tillägg för HTML-stöd i VS Code.

7. Kontrollera om det finns några konflikter mellan olika utvidgningar som kan påverka IntelliSense-funktionen.

8. Försök använda ett annat tema eller färgschema i VS Code, eftersom vissa teman kan påverka hur IntelliSense visas.

9. Om ingenting av ovanstående fungerar kan du prova att avinstallera och installera om Visual Studio Code helt.

Observera att detta bara är några möjliga lösningar och resultatet kan variera beroende på din specifika situation.

How do I autocomplete in VS Code?

Det finns olika alternativ och inställningar för auto-listan, så du kan anpassa den efter dina egna preferenser. Till exempel kan du välja vilka språk eller ramverk som ska ha stöd för autokomplettering, samt justera föreslagna ord baserat på din tidigare kodning.

Förutom att använda Ctrl + Mellanslag finns det också andra sätt att få fram auto-listan i Visual Studio Code. Du kan till exempel trycka på Tab-tangenten efter ett delvis skrivet ord för att slutföra det automatiskt med hjälp av de föreslagna orden från auto-listan.

Sammanfattningsvis är auto-listan en mycket användbar funktion i Visual Studio Code som underlättar kodbearbetningen genom att ge dig snabba och relevanta förslag när du programmerar.

Where does <!DOCTYPE HTML go?

Doctype HTML är en deklaration som berättar för webbläsaren vilken version av HTML dokumentet är skrivet i. Denna deklaration visas som den allra första raden i en HTML-fil. Det hjälper webbläsaren att korrekt tolka och rendera innehållet på rätt sätt. Genom att inkludera Doctype HTML-deklarationen kan vi säkerställa att vår kod följer standarderna och fungerar korrekt över olika webbläsare och enheter.

The best HTML extension for VS code

2. Tillägget erbjuder funktioner som autokomplettering av klass- och ID-attribut, snabb navigering till CSS-definitioner och stöd för inlinestilar.

3. Med hjälp av detta tillägg kan du enklare skriva korrekt HTML- och CSS-kod genom att få förslag på rätt syntax och attribut medan du skriver.