Why Is My Ethernet Not Working But Wifi Is

Ethernet är en vanlig anslutningsmetod för att få tillgång till internet och dela filer inom ett nätverk. Men ibland kan det hända att Ethernet-anslutningen inte fungerar, medan Wi-Fi-anslutningen fortfarande är stabil. Detta kan vara frustrerande eftersom Ethernet normalt sett ger en snabbare och mer pålitlig anslutning än Wi-Fi. I denna artikel kommer vi att utforska några möjliga orsaker till varför din Ethernet inte fungerar men Wi-Fi gör det, samt ge några lösningar för att åtgärda problemet.

On your home router

För att hjälpa dig att lösa eller begränsa problemet med anslutningen, prova dessa åtgärder först.

Kontrollera Ethernet-kabeln och anslutningen. Se till att Ethernet-kabeln är ordentligt inkopplad i Ethernet-porten på både din router och Windows 11-dator. På routern, se till att Ethernet-kabeln är inkopplad i rätt Ethernet-port – inte Internet-porten som används för att koppla ihop modemet och routern. Om en Ethernet-kabel inte fungerar och du har en annan kabel nära till hands, prova den andra kabeln för att se om det fungerar. Om det gör det kan problemet vara med den första kabeln.

Starta om ditt modem och trådlösa router. Detta hjälper till att skapa en ny anslutning till din internetleverantör (ISP). När du gör detta kommer alla som är anslutna till ditt Wi-Fi-nätverk temporärt bli frånkopplade. Stegen du tar för att starta om ditt modem och router kan variera, men här är de allmänna stegen.

Observera: Om du har en enhet som kombinerar kabelmodem och trådlös router behöver du bara följa stegen för den enskilda enheten.

Följ dessa steg för att försöka lösa problemet om din Ethernet inte fungerar men WiFi gör det:

1. Dra ur strömkabeln till routern från eluttaget.

2. Dra ur strömkabeln till modemet från eluttaget. Vissa modem har ett backup-batteri, om så är fallet och lamporna fortsätter lysa även efter att du dragit ut kabeln, ta bort batteriet från modemet.

3. Vänta minst 30 sekunder eller mer. Om du tog bort batteriet från modemet, sätt tillbaka det igen.

4. Sätt i strömkabeln till modemet igen. Lamporna på modemet kommer blinka, vänta tills de slutar blinka.

5. Sätt i strömkabeln till routern igen och vänta några minuter för att låta både modem och router startas upp helt. Du kan oftast se när de är redo genom att titta på statuslamporna på enheterna.

6. Försök nu ansluta med Ethernet-kabeln igen på din dator.

Detta bör hjälpa dig åtgärda problemet med Ethernet-anslutningen som inte fungerar samtidigt som WiFi fungerar normalt.

Varför fungerar inte mitt Ethernet på datorn men WiFi gör det?

Kontrollera nätverksstatusen i Inställningar. Öppna Inställningar > Nätverk och internet. Kontrollera din Ethernet-anslutningsstatus längst upp på skärmen. Se till att det står Ansluten under nätverksanslutningens namn. Om det finns ett fel, som t.ex. Ett åtgärd krävs, välj Ethernet för att visa dina Ethernet-anslutningsinställningar. Om en Ethernet-kabel inte fungerar och du har en annan kabel i närheten, försök med den andra kabeln för att se om den fungerar. Om den gör det kan problemet vara med den första kabeln.

Anslut istället till Wi-Fi. Om din router är en Wi-Fi-router, försök ansluta till Wi-Fi och se om du kan få anslutning på så sätt. Detta kan göra två saker – hjälpa dig att få en internetanslutning och hjälpa dig att begränsa källan till problemet.

Kör nätverkskommandon: Försök köra dessa nätverkskommandon för manuell återställning av TCP/IP-stacken, frigivning och förnyelse av IP-adressen samt rensning och återställning av DNS-client resolver cache.

Följ dessa steg för att försöka lösa problemet med din Ethernet-anslutning:

2. I kommandotolken, kör följande kommandon i ordningen nedan och kontrollera sedan om det åtgärdar ditt anslutningsproblem:

Genom att utföra dessa steg kan du förhoppningsvis lösa problemet med din Ethernet-anslutning.

Avinstallera drivrutinen för Ethernet-nätverksadaptern och starta om. Om de tidigare stegen inte fungerade kan du försöka avinstallera drivrutinen för nätverksadaptern och sedan starta om datorn. Windows kommer automatiskt att installera den senaste drivrutinen. Använd detta tillvägagångssätt om din nätverksanslutning slutade fungera korrekt efter en uppdatering. Innan du avinstallerar, se till att du har backup-drivrutiner tillgängliga. Besök PC-tillverkarens webbplats och ladda ner den senaste nätverksadapterdrivrutinen därifrån. Om din dator inte kan ansluta till internet behöver du ladda ner en drivrutin på en annan dator och spara den på ett USB-minne så att du kan installera drivrutinen på din egen dator. Du behöver veta PC-tillverkaren samt modellnamnet eller numret.

You might be interested:  Problemet med att Apple TV 4-fjärrkontrollen inte fungerar

Följ dessa steg för att avinstallera och installera om Ethernet-nätverksadaptern på din enhet:

4. Efter att ha avinstallerat drivrutinen, klicka på Start-knappen > Strömknappen > Starta om.

Genom att följa dessa steg kan du återställa Ethernet-anslutningen och lösa eventuella problem som hindrar den från att fungera korrekt.

Efter att din dator har startats om kommer Windows automatiskt att söka efter och installera nätverksadapterdrivrutinen. Kontrollera om det löser ditt anslutningsproblem. Om Windows inte installerar en drivrutin automatiskt, försök då att installera den säkerhetskopia av drivrutinen som du sparade innan du avinstallerade.

Använd nätverksåterställning. Att använda nätverksåterställning bör vara det sista steget du provar. Överväg att använda det om de tidigare stegen inte hjälper dig att få anslutning. Detta kan hjälpa till att lösa anslutningsproblem som kan uppstå efter en uppgradering från Windows 10 till Windows 11. Det kan också hjälpa till att fixa problemet där du kan ansluta till internet men inte till delade nätverkshårddiskar. Nätverksåterställning tar bort alla installerade nätverksadaptere och deras inställningar. Efter att din dator startas om installeras eventuella nätverksadaptere på nytt och deras inställningar återställs till standardinställningarna.

För att åtgärda problemet med att Ethernet inte fungerar men WiFi gör det, kan du följa dessa steg:

Observera:

– Efter att ha använt nätverksåterställning kan det vara så att du behöver installera om annan nätverksprogramvara som VPN-klienter eller virtuella switchar från Hyper-V (om du använder det eller annan virtualiseringsprogramvara).

Varför fungerar inte mitt Ethernet, men WiFi gör det?

Försök att ansluta till samma nätverk på en annan enhet. Om du har en annan Windows-dator i ditt hem och en USB till Ethernet-adapter, försök att ansluta med den datorn. Om du kan ansluta betyder det troligen att problemet ligger hos din första dator. Om du inte kan ansluta till Ethernet-nätverket på någon av datorerna kan det vara ett problem med din router, internetleverantör eller USB till Ethernet-adapter.

Varför fungerar inte mitt Ethernet?

Först, kontrollera om kabeln är ordentligt inkopplad. Om detta inte fungerar behöver du koppla ur den och sedan koppla in den igen. Om det fortfarande inte fungerar, kontrollera om porten sitter löst och behöver dras åt. Om porten fortfarande inte fungerar kan det vara nödvändigt att byta ut ethernet-kabeln.

Varför fungerar inte min Ethernet, men WiFi gör det?

För att hjälpa dig att lösa eller begränsa problemet med anslutningen, prova dessa saker först.

Kontrollera Ethernet-kabeln och anslutningen. Se till att Ethernet-kabeln är ordentligt inkopplad i Ethernet-porten på både din router och Windows 10-dator. På routern, se till att Ethernet-kabeln är inkopplad i rätt Ethernet-port – inte internetporten som används för att koppla samman modemet och routern. Om en Ethernet-kabel inte fungerar och du har en annan kabel nära dig, prova den andra kabeln för att se om det fungerar. Om det gör det kan problemet ligga hos den första kabeln.

Starta om ditt modem och trådlösa router. Detta hjälper till att skapa en ny anslutning till din internetleverantör (ISP). När du gör detta kommer alla som är anslutna till ditt Wi-Fi-nätverk temporärt bli frånkopplade. Stegen du tar för att starta om ditt modem och router kan variera, men här är de generella stegen.

Observera: Om du har en enhet som kombinerar kabelmodem och trådlös router behöver du bara följa stegen för den enskilda enheten.

1. Dra ur strömkabeln till routern från eluttaget.

2. Dra ur strömkabeln till modemet från eluttaget. Vissa modem har ett backup-batteri, om så är fallet, ta bort batteriet från modemet.

3. Vänta minst 30 sekunder eller mer. Om du tog bort batteriet från modemet, sätt tillbaka det igen.

4. Sätt i strömkabeln till modemet igen och vänta tills lamporna på modemet slutar blinka.

5. Sätt i strömkabeln till routern igen och vänta några minuter för att låta både modem och router startas helt upp. Du kan oftast se när de är redo genom att titta på statuslamporna på enheterna.

6. Försök nu ansluta med Ethernet-anslutningen på din dator igen.

Observera: Detta är en generell åtgärd som kan hjälpa dig att lösa problem med Ethernet-anslutningen när Wi-Fi fungerar normalt utan problem..

Varför fungerar inte min Ethernet-uttag?

Kontrollera Ethernet-kabeln och anslutningen. Se till att Ethernet-kabeln är korrekt inkopplad i rätt Ethernet-port på din router – inte i Internet-porten som används för att koppla samman modem och router. Om en Ethernet-kabel inte fungerar och du har en annan nära till hands, försök med den andra kabeln för att se om det fungerar.

You might be interested:  Jag, den bortglömde kontakten i Whatsapp

1. Kontrollera Ethernet-kabeln och dess anslutning.

2. Se till att kabeln är korrekt inkopplad i rätt Ethernet-port på routern.

3. Undvik att koppla in kabeln i Internet-porten som används för modemet.

4. Om en kabel inte fungerar, prova med en annan om du har det tillgängligt.

Kom ihåg att alltid dubbelkolla dina anslutningar innan du fortsätter felsökningsprocessen!

Varför fungerar inte mitt Ethernet på datorn medan WiFi gör det?

Anslut istället till Wi-Fi. Om din router är en Wi-Fi-router, försök att ansluta till Wi-Fi och se om du får anslutning på det sättet. Detta kan göra två saker – hjälpa dig att få internetanslutning och hjälpa dig att begränsa källan till problemet.

Kör nätverkskommandon. Försök köra dessa nätverkskommandon för att manuellt återställa TCP/IP-stacken, släppa och förnya IP-adressen samt rensa och återställa DNS-cache:

Skriv om texten:

För att lösa problemet med ethernet-anslutningen som inte fungerar men wifi gör det finns några steg du kan ta:

2) Om ett ethernet-kablage inte fungerar så prova ett annat kablage ifall du har ett i närheten. Om det andra kablaget fungerar kan problemet ligga hos det första kablget.

3) Ett annat alternativ är att ansluta till wifi istället. Detta kan hjälpa dig att få en internetanslutning och samtidigt hjälpa dig att identifiera var felet ligger.

4) Du kan också prova att köra nätverkskommandon som manuellt återställer TCP/IP-stacken, släpper och förnyar IP-adressen samt rensar och återställer DNS-cache.

Genom att följa dessa steg bör du kunna lösa problemet med ethernet-anslutningen som inte fungerar men wifi gör det.

För att lösa problemet med din Ethernet-anslutning kan du följa dessa steg:

2. I kommandotolken, kör följande kommandon i ordningsföljd och kontrollera sedan om det åtgärdar ditt anslutningsproblem:

Genom att utföra dessa steg bör du kunna lösa problemet med din Ethernet-anslutning utan att behöva använda wifi istället.

Avinstallera drivrutinen för Ethernet-nätverksadaptern och starta om. Om de tidigare stegen inte fungerade kan du försöka avinstallera drivrutinen för nätverksadaptern och sedan starta om datorn. Windows kommer automatiskt att installera den senaste drivrutinen. Använd detta tillvägagångssätt om din nätverksanslutning slutade fungera korrekt efter en uppdatering. Innan du avinstallerar, se till att ha tillgång till backup-drivrutiner. Besök PC-tillverkarens webbplats och ladda ner den senaste nätverksadapterdrivrutinen därifrån. Om din PC inte kan ansluta till internet behöver du ladda ner en drivrutin på en annan dator och spara den på ett USB-minne så att du kan installera drivrutinen på din PC. Du måste veta vilken PC-tillverkare och modellnamn eller nummer det är frågan om.

För att åtgärda problemet med att Ethernet inte fungerar men WiFi gör det kan du följa dessa steg:

4. Efter att ha avinstallerat drivrutinen väljer du Start-knappen > Strömknapp > Starta om.

Genom att följa dessa steg kan du lösa problemet med en icke-fungerande Ethernet-anslutning samtidigt som WiFi fungerar normalt.

Efter att din dator har startats om kommer Windows automatiskt att söka efter och installera nätverksadapterdrivrutinen. Kontrollera om det löser ditt anslutningsproblem. Om Windows inte installerar en drivrutin automatiskt, försök att installera den säkerhetskopia av drivrutinen som du sparade innan du avinstallerade.

Använd nätverksåterställning. Nätverksåterställning bör vara det sista steget du försöker om de tidigare stegen inte hjälper dig att ansluta. Det kan hjälpa till att lösa problemet där du kan ansluta till internet men inte till delade nätverkshårddiskar. Nätverksåterställning tar bort alla installerade nätverksadaptere och deras inställningar. Efter att din dator startats om, installeras eventuella nätverksadaptere på nytt och deras inställningar återgår till standardinställningarna.

För att åtgärda problemet med att Ethernet inte fungerar men WiFi gör det, kan du följa dessa steg:

1. Klicka på Start-knappen och välj sedan Inställningar > Nätverk och Internet > Status > Återställ nätverket.

2. På skärmen för Återställ nätverket, välj Återställ nu och bekräfta genom att klicka på Ja. Vänta tills datorn startar om och se om problemet är löst.

Observera:

– Efter att ha använt nätverksåterställning kan det vara nödvändigt att installera om annan nätverksprogramvara som du använder, till exempel VPN-klientprogram eller virtuella switchar från Hyper-V (om du använder det eller annan programvara för nätförvirtualisering).

– Nätverksåterställning kan ändra varje befintlig anslutning till ett offentligt nätverk. I ett offentligt nätverk är din dator inte synlig för andra datorer och enheter i nätverket, vilket kan öka säkerheten. Men om din dator används för fil- eller skrivardelning måste du göra den synlig igen genom att ställa in den som privat profil. För att göra detta, klicka på Start-knappen och välj sedan Inställningar > Nätverk och Internet > Ethernet. På Ethernet-skärmen väljer du den Ethernet-nätslutningen som du vill ändra och väljer sedan Privat under Nätprofil.

You might be interested:  Hur man kan ladda ner musik från Youtube utan kostnad

Genom att följa dessa steg bör du kunna lösa problemet med att Ethernet inte fungerar.

Så här fixar jag Ethernet som inte har internet

1. Starta om modem/router: Om du upplever problem med din internetanslutning kan det hjälpa att helt enkelt starta om ditt modem eller router. Detta kan återställa eventuella tillfälliga fel och få igång anslutningen igen.

4. Uppdatera eller installera om drivrutinen för nätverksadaptern: Om din dators nätverksadapter inte fungerar som den ska, kan det vara värt att uppdatera eller installera om dess drivrutin (software). Du kan besöka tillverkarens webbplats för din adaptermodell och ladda ner den senaste drivrutinsversionen därifrån.

Genom att använda dessa tips och exempel bör du kunna lösa vanliga nätverksproblem och återställa en stabil internetanslutning.

Varför fungerar inte mitt Ethernet, men Wifi gör det?

Försök att ansluta till samma nätverk på en annan enhet. Om du har en annan Windows-dator hemma och en USB till Ethernet-adapter kan du försöka ansluta med den datorn istället. Om du kan ansluta betyder det troligen att problemet ligger hos din första dator. Om du inte kan ansluta till Ethernet-nätverket på någon av datorerna kan det vara ett problem med din router, internetleverantör eller USB till Ethernet-adapter.

Varför fungerar inte mitt Ethernet, men Wifi gör det?

Utforska fördelarna med prenumerationen, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du säkrar din enhet och mycket mer.

Samhällen hjälper dig att ställa och besvara frågor, ge feedback och få insikter från experter med djup kunskap.

Hur får jag Ethernet att fungera?

Anslut Ethernet-kabeln till en gul LAN-port på din modem. Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till en Ethernet-port på din dator eller laptop. Se till att Ethernet-lampan är grön och blinkar bredvid porten du har använt på din modem.

Fler objekt:

1. Kontrollera att kabeln inte är skadad eller trasig.

2. Starta om både modemet och datorn för att återställa anslutningen.

3. Kontrollera att nätverkskortet i datorn är korrekt installerat och fungerar.

4. Testa med en annan Ethernet-kabel för att utesluta eventuella problem med kabeln.

5. Uppdatera drivrutinerna för nätverkskortet genom att besöka tillverkarens webbplats.

6. Stäng av brandväggen eller antivirusprogrammet temporärt, eftersom de kan blockera internetanslutningen via Ethernet.

7. Försök ansluta till ett annat nätverk för att se om problemet ligger hos det specifika nätverket eller enheten.

9. Kontakta din internetleverantör om problemet kvarstår, då det kan finnas något fel med deras utrustning eller tjänster.

10.Prova en annan enhet (som en annan dator) för att se om felet ligger hos just den enheten du använder.

Varför är mitt Ethernet oidentifierat?

Det kan finnas flera orsaker till varför Ethernet inte fungerar men WiFi gör det. Här är några möjliga lösningar:

1. Kontrollera att Ethernet-kablarna är ordentligt anslutna och inte lösa.

2. Se till att rätt IP-adress har tilldelats enheten.

3. Starta om routern för att återställa eventuella problem med den.

4. Kontrollera DHCP-servern och se till att den fungerar korrekt.

5. Prova att starta om nätverksadaptern på din dator eller annan enhet som använder Ethernet-anslutningen.

6. Uppdatera drivrutinerna för nätverkskortet i din dator, om möjligt.

7. Testa en annan Ethernet-port på routern för att utesluta eventuella problem med just den porten du använder nu.

8. Om möjligt, testa en annan Ethernet-kabel för att se om kabeln i sig är defekt.

9. Stäng av brandväggen eller säkerhetsprogramvaror temporärt och se om det påverkar anslutningen positivt (se dock till att aktivera dem igen efter testet).

10.Prova en fabriksåterställning av routern som sista utväg, men kom ihåg att detta kommer återställas alla inställningar såsom Wi-Fi-namn och lösenord.

Kom ihåg: Om dessa lösningar inte fungerar kan det vara bäst att kontakta teknisk support eller en professionell IT-tekniker för ytterligare hjälp och felsökning av ditt Ethernet-problem.

Why do I have cable but no internet?

Kontrollera dina kablar och sladdar. Lösa eller skadade kablar kan orsaka olika internetproblem. Ibland räcker det att dra åt en anslutning, ibland behöver du byta ut en kabel eller be om hjälp från en bredbands-tekniker.

1. Kontrollera dina kablar: Se till att alla anslutningar är ordentligt fastsatta och inte lösa.

2. Byt ut skadade kablar: Om någon av dina kablar är trasig eller har skador kan det vara nödvändigt att ersätta den med en ny.

3. Be om teknisk hjälp: Om problemet kvarstår trots korrekta anslutningar och fungerande kablar kan det vara bäst att kontakta din bredbandsleverantör för assistans från deras tekniker.