Save Powerpoint As Pdf With Notes

PowerPoint är ett populärt program för att skapa och dela presentationer. En vanlig önskan hos användare är att kunna spara sina PowerPoint-filer som PDF med anteckningar inkluderade. Detta kan vara till nytta för dem som vill ha en portabel version av sin presentation med alla viktiga anteckningar och kommentarer bevarade. I denna artikel kommer vi att utforska olika metoder för hur man sparar en PowerPoint-fil som PDF med anteckningar, vilket ger användarna möjlighet att ta med sig sina presentationer var de än går utan att förlora några värdefulla noteringar.

Så här sparar du en PowerPoint som PDF med anteckningar

There’s a way to save your PPT with notes as a PDF using the correct “Save” options already in your PowerPoint editor. When you’re ready to export your presentation, simply follow these steps:

Gå till Fil-menyn längst upp i verktygsfältet och klicka på Skriv ut.

Hitta Layout-menyn och välj anteckningar från rullgardinsmenyn.

  1. In the PDF dropdown, choose Save as PDF.

Istället för att skicka din PPT till skrivaren kommer den istället sparas som en PDF. Och eftersom du valde alternativet Anteckningar från rullgardinsmenyn kommer alla dina fina anteckningar bevaras under konverteringen. Du kan nu tryggt skicka din presentation utan oro för formateringsproblem.

You might be interested:  Polaroid Onestep 2 Flash fungerar inte

Spara Powerpoint som PDF med anteckningar – En enkel guide

If you don’t have a PowerPoint editor — and don’t want to download new software — you can also convert a PPT file to PDF using your web browser with an online PDF editor like Adobe Acrobat online services. Just follow these easy steps:

  1. Visit the PDF converter page.
  1. Let the software do its magic.

När du har laddat ner din nya fil kommer din PowerPoint-presentation att vara en delbar PDF, oavsett vilken enhet du använder för att visa den. Du kan även skriva ut din PowerPoint med anteckningar för senare referens.

Så sparar du en PowerPoint-presentation som PDF med anteckningar

Här är den separata listan:

4. I rullgardinsmenyn för layout väljer du alternativet

Fördelar med att dela en PowerPoint som PDF med anteckningar

Att konvertera en PowerPoint-presentation med anteckningar till PDF-format har flera fördelar när du delar den med andra. Genom att spara den som en PDF säkerställer du att alla kan se presentationen precis som du tänkt, oavsett vilken enhet eller operativsystem de använder.

There’s no need for them to have specific software or worry about compatibility issues. And including your presenter’s notes in the PDF provides valuable additional information. These notes offer extra context, key points, or references that might not be evident from the slides alone.

Att dela din PowerPoint-presentation med anteckningar som en PDF främjar effektiv kommunikation eftersom mottagarna kan gå igenom materialet i sin egen takt, återkalla anteckningarna och engagera sig mer meningsfullt med innehållet. Det är ett bekvämt sätt att dela dina kunskaper och idéer med andra samtidigt som du säkerställer att de har all nödvändig information till hands. Du kan också enkelt inkludera din PDF i presentationer.

You might be interested:  Varför fungerar inte min touchpad på min Toshiba-laptop?

Spara kommentarer från en PowerPoint-presentation som PDF

För att skapa en PDF av din presentation kan du använda antingen Microsoft Print to PDF eller Adobe Acrobat om det är installerat på din dator. När du har valt skrivaren, klicka på rullgardinsmenyn som säger Helsida och markera alternativet för att skriva ut kommentarer. Skriv sedan ut presentationen och kontrollera resultatet i den genererade PDF-filen.

Exempel: Om du vill spara din PowerPoint-presentation som en PDF-fil kan du följa dessa steg. Först väljer du vilken typ av PDF-skapare du vill använda, till exempel Microsoft Print to PDF eller Adobe Acrobat. Sedan justerar du inställningarna genom att klicka på rullgardinsmenyn för sidlayout och markerar alternativet för att inkludera kommentarer i utskriften. Slutligen skriver du ut presentationen och dubbelkollar resultatet genom att öppna den nya PDF-filen.

Spara Powerpoint som PDF med anteckningar på ett professionellt sätt

När du sparar din PowerPoint-presentation som en PDF med professionella anteckningar är det viktigt att se till att läsbarheten och formateringen är korrekt för andra att följa med. Här är några viktiga tips för att uppnå detta:

Välj en tydlig och läsbar typsnitt för dina anteckningar. Sans-serif-typsnitt som Arial eller Calibri fungerar bra i de flesta fall. Se till att optimera typsnittets storlek för bästa läsbarhet.

Behåll enhetlig formatering. Håll formateringen konsekvent genom hela dina anteckningar. Använd samma typsnitt, storlek och färgscheman för att skapa en sammansatt och professionell look.

  • Utilize bullet points. Break down your notes into concise bullet points. This makes it easier for others to follow along and grasp the key points without overwhelming them with lengthy paragraphs.
You might be interested:  En Kreativ Melodi Att Väva Egen Poesi Till

Ordna innehållet på ett logiskt sätt. Strukturera dina anteckningar i en logisk ordning som följer presentationens flöde. Detta hjälper läsarna att navigera genom informationen smidigt.

Inkludera relevanta visuella hjälpmedel. Om möjligt, infoga relevanta visuella hjälpmedel, såsom diagram eller tabeller, i dina anteckningar. Visuella hjälpmedel kan förbättra förståelsen och göra dina anteckningar mer engagerande.

  • Proofread and edit. Before saving as a PDF, proofread and edit your notes for grammar, spelling, and clarity. Ensuring error-free and well-polished content adds to the overall professional appearance.

Upptäck vilka fler möjligheter du har med Acrobat online-tjänster för att enkelt spara och dela dina PPT-filer.

How do I save a PowerPoint presentation as a PDF with embedded files?

Open your PowerPoint presentation.Click on “File” and then select “Save As.”Choose the location where you want to save the file.In the “Save as type” dropdown menu, select “PDF.”Fler objekt

How to print PowerPoint presentation with notes from PDF

Select File &gt, Print. Click Show Details. Under PowerPoint &gt, Layout, check the Notes option.

Exportera anteckningar från PowerPoint

Följ dessa steg för att spara en PowerPoint som PDF med anteckningar:

1. Klicka på ‘Fil’.

2. Klicka på ‘Exportera’.

3. Välj ‘Skapa utdelningar’ i panelen ‘Exportera’.

Listan:

– Klicka på ‘Fil’

– Klicka på ‘Exportera’

– Välj ‘Skapa utdelningar’ i panelen för export

– Välj antingen

Spara en PowerPoint som PDF utan anteckningar

För att exportera utan högtalaranteckningar och med en bild per sida, klicka på Fil → Spara som. Välj PDF-alternativet från rullgardinsmenyn. Ange sedan ett namn för filen och klicka på Spara.