M 2 Nvme Ssd Not Detected

När det kommer till att installera en M.2 NVMe SSD kan det ibland uppstå problem med att den inte upptäcks av datorn. Detta kan vara frustrerande och hindra användare från att dra nytta av de fördelar som en snabb och effektiv lagring erbjuder. I denna artikel kommer vi att undersöka några möjliga orsaker till varför en M.2 NVMe SSD inte upptäcks, samt ge några lösningar för att lösa detta problem och få enheten att fungera korrekt igen.

Vad är en NVMe SSD?

NVMe, Non-Volatile Memory Express, är en högpresterande transportprotokoll för SSD-enheter. Det ger den högsta genomströmningen och snabbaste svarstiderna för alla företagsbelastningar. Protokollet kommunicerar mellan lagringsgränssnittet och systemets CPU via snabba PCIe-kontakter. Det stöder tiotusentals parallella kommandoköer som är mycket snabbare än traditionella hårddiskar. NVMe blir alltmer standarden för servrar i datacentret samt klientenheter som bärbara datorer, stationära datorer med mera.

Varför upptäcks inte NVMe SSD?

Det finns flera anledningar till varför en NVME SSD inte upptäcks, och nedan listas några av dessa orsaker:

Det finns flera möjliga orsaker till att en M.2 NVMe SSD inte upptäcks:

1. NVMe SSD är inte aktiverad: Det kan hända att datorn inte har aktiverat stöd för NVMe-enheter i BIOS-inställningarna.

2. NVMe SSD är inte korrekt ansluten till datorn: Det kan finnas problem med anslutningen mellan NVMe-SSD:n och moderkortet, vilket gör att den inte känns igen av systemet.

3. Den drivrutin som krävs för NVME-SSD:n behöver uppdateras: Ibland kan det vara nödvändigt att installera eller uppdatera rätt drivrutiner för att systemet ska kunna kommunicera korrekt med enheten.

4. Brevet som används för enheten saknas: Om det saknas ett tilldelat enhetsbrev kan operativsystemet ha svårt att identifiera och visa upp enheten i Utforskaren eller File Explorer.

Det är viktigt att kontrollera dessa faktorer om du har problem med din M.2 NVMe SSD-enhet så att du kan lösa eventuella hinder för dess erkännande och funktionalitet på rätt sätt.

Hur man åtgärdar fel vid NVME SSD som inte upptäcks? Nu när du har lärt dig orsakerna kan du åtgärda felet med att NVME SSD inte upptäcks med följande lösningar.

You might be interested:  Problemet med att Localhost 3000 inte fungerar i Node.js

NVME SSD hittas inte i BIOS

Om din NVME SSD inte upptäcks av BIOS kan du prova följande lösningar för att göra din NVME SSD detekterbar.

Lösning 1 – Aktivera PCIE-stöd

Steg 1. Starta om datorn och tryck på F2/Delete för att komma åt BIOS.

Steg 2. Gå till ‘Avancerat > M.2_2 PCIE-lagring med RAID-stöd’.

Lösning 2 – Installera om NVMe SSD-enheten

Steg 1. Koppla bort strömförsörjningen till din dator och öppna den..

Steg 2. Du kommer att märka en horisontell plats som är märkt med SATA eller PCIE.

Steg 3. Ta bort monteringsskruven mittemot facket och sätt tillbaka NVME-SSD:n. (Starta om din dator och följ instruktionerna på skärmen.)

Lösning 3: Kontakta SSD återställnings-/reparationsföretag

Om din NVME SSD inte upptäcks av BIOS kan det vara ett tecken på fysisk skada. I sådana fall bör du vända dig till manuella reparationstjänster för SSD för att få hjälp. EaseUS erbjuder dataåterställningstjänster och tips för reparation av hårddiskar. De kan reparera hårddiskar och SSD-enheter utan att förlora data. Om din NVME SSD inte upptäcks, kontakta experterna för att få hjälp.

Få personlig hjälp från EaseUS data recovery experter för manuell återställning. Vi kan erbjuda följande tjänster efter en GRATIS diagnos.

Åtgärda korrupt RAID-struktur, ostartbar Windows OS och korrupt virtuell diskfil

Återställ/åtgärda förlorad partition och ompartitionerad enhet

Ångra formatering av hårddisken och reparera RAW-enheten (Bitlocker-krypterad enhet)

Fixa diskar som har blivit GPT-skyddade partitioner

Varför upptäcks inte min m2 2 SSD?

För att kunna använda en M.2-enhet behöver du först initialisera den till antingen MBR eller GPT i Diskhantering eller med hjälp av ett tredjepartsprogram som MiniTool Partition Wizard. Innan dess kan du se enheten i Diskhantering men inte i Utforskaren. Efter att ha initialiserat SSD:n kan du gå till Utforskaren och kontrollera om du nu kan se den.

Här är några praktiska tips:

4. Om du fortfarande inte ser enheten i Utforskaren, försök uppdatera drivrutinerna för ditt moderkort från tillverkarens webbplats.

Kom ihåg att vara försiktig när du utför dessa åtgärder eftersom de innebär ändringar av hårddiskens struktur!

Problemet med att NVME-SSD inte upptäcks i Diskhantering

Om din BIOS kan upptäcka din enhet men Windows inte gör det, kan du följa dessa lösningar nedan för att felsöka felet med att NVME-SSD inte upptäcks.

Lösning 1: Ändra enhetsbokstav för M.2 NVMe SSD

Step 1. Right-click “This PC” and select “Manage”.

Steg 3. Högerklicka på din SSD och välj ‘Ändra enhetsbokstav och sökvägar…’.

Metod 2: Uppdatera bokstav för NVMe SSD-enhet

Steg 1. Tryck på Windows + X och klicka på ‘Enhetshanteraren’.

Steg 3. Högerklicka på NVME SSD:n och välj ‘Uppdatera drivrutinsprogramvara’..

Steg 4. I fönstret för uppdatering av drivrutin väljer du ‘Sök automatiskt efter uppdaterad drivrutinsprogramvara’..

Metod 3: Anslut NVME SSD till en annan dator

Om du inte kan se din NVME SSD i Utforskaren eller Diskhanteraren kan du försöka byta kabel eller ansluta enheten till en annan dator för att se om den blir igenkänd eller inte.

You might be interested:  Lär Dig Spela Piano Barn App: En Vänlig Pianolärare i Din Ficka

Lösning 4: Kör felsökningsverktyget för maskinvara och enheter

Om NVME SSD-en fortfarande inte upptäcks kan du försöka åtgärda problemet med hjälp av felsökaren för hårdvara och enheter.

Step 1. Type Hardware and Devices in the search box and click it to start.

Steg 3. Det kommer att upptäcka vilket problem du behöver åtgärda om din dator har svårt att hitta M 2 Nvme Ssd-enheten.

Varför syns inte NVMe SSD i min dator?

Det finns flera möjliga orsaker till att en NVME SSD inte upptäcks, och nedan listas några av dessa:

1. NVME SSD är inte aktiverad: Kontrollera i datorns BIOS-inställningar om NVME-lagring är aktiverat. Om det inte är det, kan du behöva slå på funktionen för att få enheten att bli upptäckt.

2. NVME SSD är inte korrekt ansluten till datorn: Dubbelkolla alla kablar och anslutningar mellan din NVME-enhet och moderkortet. Se till att de sitter ordentligt fast och inga lösa kontakter förekommer.

3. Drivrutinen för NVME SSD behöver uppdateras: Besök tillverkarens webbplats för din specifika NVME-enhet och leta efter den senaste drivrutinsversionen som kan laddas ner därifrån. Installera sedan den nya drivrutinen på din dator.

4. Kompatibilitetsproblem med systemet: Vissa äldre system kanske inte stöder eller erkänner moderna NVME-enheter direkt utan extra konfiguration eller firmware-uppdateringar krävs. Kolla upp kompatibiliteten mellan din enhet och ditt system innan du köper eller installerar en ny SSD.

Genom att följa dessa tips bör du kunna identifiera varför din NVMe-SSD inte blir upptäckt samt åtgärda problemet så att den fungerar som den ska igen.

Återställning av data från NVME SSD i Windows 10

Om du inte lyckas få din NVME SSD att bli detekterad kan du åtminstone försöka återställa data från den. EaseUS Data Recovery Wizard är ett kraftfullt verktyg för dataräddning som kan hjälpa dig att få tillbaka dina filer från NVME SSD.

Problemlösning: Detektering av M 2 Nvme Ssd misslyckas

  • Restore lost or deleted files, documents, photos, audio, music, emails effectively
  • Recover files from SD card , emptied recycle bin, memory card, flash drive, digital camera, and camcorders
  • Support data recovery for sudden deletion, formatting, hard drive corruption, virus attack, system crash under different situations

Öppna EaseUS Data Recovery Wizard, välj SSD-enheten där du förlorade data och klicka på knappen ‘Skanna’.

När skanningen är klar kan du hitta förlorade data på SSD:n genom att använda ‘Filter’- och ‘Sök’-alternativen efter att ha markerat mapparna ‘Raderade filer’ och ‘Andra förlorade filer’.

Välj önskad data och klicka på knappen ‘Återställ’ för att återfå förlorade filer från SSD-enheten.

Varför känner inte min NVMe-enhet igen längre?

1. Högerklicka på Start-ikonen och välj Enhetschef.

2. Dubbelklicka på kategorin Diskenheter för att expandera den.

3. Högerklicka på NVMe-drivrutinen och välj Uppdatera drivrutin.

Genom att utföra dessa steg bör du kunna lösa problemet med att inte hitta någon NVMe-enhet i Utforskaren.

Möjlig lösning för att lösa problemet med M 2 Nvme Ssd som inte upptäcks

I denna artikel förklarade vi varför en M.2 NVMe SSD inte visas eller upptäcks på en Windows-dator och gav praktiska lösningar för dig. Om du förlorar data under processen kan du använda EaseUS Data Recovery Wizard som gör det möjligt att återställa data i tre steg.

You might be interested:  Vad du bör delegera och vad du inte bör delegera

My Samsung NVMe M 2 SSD not showing up

Om SSD:n är korrekt ansluten men inte visas i enhetsvalen, prova följande steg. Högerklicka på ikonen för Den här datorn =&gt, Välj Hantera =&gt, Välj Lagring =&gt, Klicka på Diskhantering =&gt, Se till att disken är korrekt konfigurerad. Kontrollera att disken är aktiverad och inställd som en dynamisk disk.

Aktivera m 2 SSD i BIOS

Gå till Avancerat &gt, Lagringskonfiguration eller Lagring &gt, NVMe-konfiguration eller NVMe RAID-konfiguration. Välj den NVMe-SSD som du vill aktivera och ställ in den på Aktiverad eller Auto. Spara ändringarna och avsluta firmwaren.

P.S. Om du inte hittar de exakta menyerna kan det vara bra att kolla i din dators manual för specifika instruktioner om hur du aktiverar en M 2 Nvme SSD.

Min SSD upptäcks inte plötsligt?

1. Se till att USB-kabeln till SSD:n är ordentligt inkopplad och ansluten till rätt port.

2. Kontrollera också att kabeln inte är skadad och sitter tätt i porten.

3. Testa att använda en annan USB-port på datorn för att se om det gör någon skillnad.

4. Om möjligt, testa med en annan USB-kabel för att utesluta eventuella problem med kabeln själv.

5. Starta om datorn och se om det hjälper till att upptäcka SSD:n igen.

6. Gå in i BIOS/UEFI-inställningarna genom att starta om datorn och trycka på lämplig tangent (vanligtvis F2 eller Delete) under uppstarten. Kontrollera sedan om SSD:n syns där och aktiveras korrekt.

7. Uppdatering av drivrutiner kan ibland lösa problemet, så försök uppdatera dem via enhetshanteraren eller från tillverkarens webbplats.

8. Om ingenting ovan fungerar, prova din SSD på en annan dator för att se om den fungerar där eller inte – detta kan hjälpa dig identifiera ifall felet ligger hos själva disken eller hos din nuvarande dator.

Kom ihåg: Om du inte har erfarenhet av hårdvarureparationer rekommenderas det starkt att söka professionell hjälp för att undvika eventuella skador på din SSD eller dator.

Hur vet jag om NVMe är aktiverat i BIOS?

Boot the computer and press the F2 key to start the BIOS setup utility during start.Navigate to Advanced -&gt, PCI Configuration -&gt, UEFI Option ROM Control.Find NVMe devices listed under Storage Controller with Slot ID 0x101/102 (may need to scroll to the bottom) Note.

How do I fix SSD not detected in BIOS?

Följande åtgärder kan hjälpa till att lösa problemet med att M.2 NVMe SSD inte upptäcks:

1. Felsök eventuella hårdvaruproblem.

2. Koppla bort andra enheter och diskar.

3. Kör felsökningsverktyget för hårdvara och enheter.

4. Formatera SSD-enheten.

5. Konfigurera inställningar för SSD i BIOS.

6. Uppdatera BIOS till den senaste versionen.

8. Uppdatera drivrutinerna för enheten.

Observera att listan kan innehålla färre än 10 punkter, men dessa åtgärder kan vara användbara vid försök att lösa problemet med en oidentifierad M.2 NVMe SSD-enhet.