Hp Laptop Wifi Card Not Working

Om du använder Windows 10 och upplever att ditt Wi-Fi är långsamt eller kopplar bort ibland, så är du inte ensam. Många användare av HP-laptops rapporterar också detta problem. Men oroa dig inte – det är inte svårt att lösa.

Det finns flera möjliga lösningar för att åtgärda problemet med Wi-Fi på din HP laptop. En enkel åtgärd kan vara att starta om routern och modemet samt kontrollera om några kablar har lossnat eller behöver bytas ut.

En annan lösning kan vara att uppdatera drivrutinerna för den trådlösa kortet i din laptop. Du kan göra detta genom att besöka HP:s officiella webbplats och leta efter de senaste drivrutinerna som är kompatibla med ditt specifika laptop-modellnummer.

Förutom dessa grundläggande åtgärder kan det även vara värt att överväga andra faktorer som kan påverka Wi-Fi-signalen, till exempel störningar från andra elektroniska enheter eller fysiska hinder mellan din laptop och router.

Sammanfattningsvis börjar du med enkla felsökningar som omstarter och kontroll av kablar innan du går vidare till mer avancerade lösningar som uppdatering av drivrutiner. Om problemet kvarstår rekommenderas det starkt att kontakta HP:s supportteam för ytterligare hjälp och råd anpassade till just din laptops specifikationer.

Här är 4 lösningar för dig att prova. Du behöver kanske inte testa alla; arbeta bara dig igenom listan tills du hittar den som fungerar för dig.

Steg 1: Installera om drivrutinen för trådlös adapter

Steg 2: Uppdatera drivrutinen för trådlös adapter

Ett annat steg du kan ta är att uppdatera drivrutinen för den trådlösa adaptern. För att göra detta, besök HP:s webbplats eller använd en driveruppdateringsprogramvara som kan söka efter de senaste versionerna av dina drivrutiner. Ladda ner och installera sedan den uppdaterade versionen av drivrutinen för din specifika modell av HP-laptop.

Steg 3: Kontrollera och återställ hårdvaruinställningar

Kontrollera också de fysiska inställningarna på din laptop, som exempelvis flygplansläge eller Fn-tangenten som styr wifi-funktionen. Se till att dessa inställningar inte har ändrats oavsiktligt och justera dem vid behov.

Slutlig åtgärd: Återställning eller ominstallation av Windows 10.

Om inget av ovanstående steg fungerar kan det vara nödvändigt att göra en återställning eller ominstallation av Windows 10. Detta bör dock endast göras som en sista utväg, eftersom det kan innebära att du förlorar dina personliga filer och inställningar. Se till att säkerhetskopiera all viktig information innan du genomför denna åtgärd.

Kom ihåg att dessa steg är specifika för HP-laptops och kan variera något beroende på modell och operativsystem.

För att börja, om du ännu inte har utfört automatisk felsökning för att undersöka problemet, bör du göra det direkt.

Run Auto Network Troubleshooter

Det finns två sätt du kan starta den automatiska nätverkstroubleshootern:

Sätt 1 – Kör den automatiska nätverksfelsökaren från Inställningar-appen.

Metod 2 – Starta den inbyggda felsökningsfunktionen för nätverk via kommandotolken med administratörsrättigheter.

Lösning 1 – Kör den automatiska nätverksfelsökaren från Inställningar-appen på din HP-laptop

För att lösa problemet med att wifi-kortet inte fungerar på din HP-laptop, kan du följa dessa steg:

1) Tryck på Windows-logotypen och X samtidigt på tangentbordet, välj sedan Inställningar.

2) I Inställningar-fönstret klickar du på Nätverk och Internet.

3) Välj Wi-Fi i den vänstra panelen och se till att Wi-Fi är aktiverat genom att trycka på växelknappen bredvid det.

Om dessa steg inte hjälper dig kan det vara en bra idé att uppdatera drivrutinerna för ditt wifi-kort. Du kan göra detta genom att gå till HP:s webbplats eller använda enhetschefaren i Windows för att söka efter uppdateringar.

You might be interested:  Varför öppnas inte Microsoft Office?

Kom ihåg också att kontrollera om flygläget är avaktiverat eftersom detta kan hindra din laptop från anslutning till ett trådlöst nätverk.

Genomföra dessa felsökningstips bör hjälpa dig åtgärda eventuella problem med ditt wifi-kort och få det fungerande igen.

2) I sökrutan, skriv in Felsökning och välj Felsök nätverk..

3) På höger sida av fönstret klickar du på Kör felsökningsverktyget under Internetanslutningar.

4) Select Troubleshoot my connection to the Internet.

5) När den automatiska felsökningsprocessen är klar kommer du att kunna se vissa felmeddelanden. Till exempel:

Du kan skriva in felmeddelandet du ser här i vår kunskapsbas och se om du kan hitta exakta lösningar här.

Om du inte ser exakt samma meddelande på skärmen, är du välkommen att lämna en kommentar och vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dig 🙂.

Lösning 2 – Kör automatisk nätverksfelsökning från förhöjd kommandotolk

För att lösa problemet med att wifi-kortet inte fungerar på din HP-laptop, kan du följa dessa steg:

4) Om detta inte löser problemet kan du prova att uppdatera drivrutinerna för wifi-kortet. Besök tillverkarens webbplats eller använd enhetschefaren för att hitta de senaste drivrutinerna och installera dem på din laptop.

5) Du kan också testa en hårdvaruresett genom att stänga av din laptop, ta bort batteriet (om möjligt), koppla ur strömkabeln och vänta i några minuter innan du sätter tillbaka allt igen och startar om datorn.

6) Om ingenting av ovanstående åtgärder fungerar kan det vara ett fysiskt fel med wifi-kortet. I så fall rekommenderas det att kontakta en professionell tekniker eller HP:s kundsupport för ytterligare hjälp eller eventuell reparation.

Kom ihåg att dessa åtgärder är generella och kan variera beroende på vilken modell av HP-laptop du har. Det är alltid bäst att följa tillverkarens rekommendationer och råd när det gäller specifika problem med din enhet.

2) Kopiera och klistra in följande kommandorad i Kommandotolken och tryck på Enter.

3) Klicka på Nästa i det uppdykande fönstret och felsökningsverktyget kommer att börja automatiskt upptäcka eventuella hårdvaruproblem.

4) Vänta tills felsökningsprocessen är klar. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att åtgärda problemet, om det är möjligt.

Steg 1: Installera om drivrutinen för trådlös adapter på din HP-laptop

För att lösa problemet med en HP-laptop där wifi-kortet inte fungerar, kan du följa dessa steg:

1) Tryck på Windows-tangenten och X samtidigt på tangentbordet. Välj sedan Enhetsadministratören.

2) I Enhetsadministratören letar du efter kategorin Nätverkskort eller Trådlösa nätverksenheter och klicka för att expandera den.

3) Hitta det trådlösa kortet i listan och högerklicka på det. Välj Avinstallera enheten.

4) Bekräfta avinstallationen genom att klicka på Ja om en bekräftelse visas.

5) Starta datorn om du uppmanas till det efter avinstallationen.

6) Efter omstart kommer Windows automatiskt att installera de senaste drivrutinerna för wifi-kortet igen. Om detta inte händer kan du gå till HP:s officiella webbplats, söka efter din laptops modellnummer och ladda ner de senaste drivrutinerna för wifi-kortet från deras supportavsnitt.

7) Installera de nedladdade drivrutinerna genom att dubbelklicka på installationsfilen och följ instruktionerna som visas på skärmen.

8 ) Starta datorn igen när installationen är klar och kontrollera om problemet med wifi-kortet har lösts.

3) Högerklicka sedan på den trådlösa nätverksadaptern du har och välj Avinstallera enhet..

4) När bekräftelsefönstret visas, klicka på Avinstallera-knappen för att fortsätta.

5) Klicka nu på ikonen för Skanna efter hårdvaruförändringar i den övre menyraden.

6) Din HP-laptop kommer att börja ominstallera drivrutinen för trådlöst nätverkskort åt dig. När processen är klar, stäng av Enhetshanteraren och starta om din laptop.

Efter omstarten, försök att ansluta till Wi-Fi igen. Om problemet kvarstår, gå vidare till Steg 2.

Varför upptäcker inte min HP-laptop Wi-Fi?

För att uppdatera hårdvarudrivrutinerna i Windows, sök och öppna Enhets hanteraren. I listan över enheter väljer du Möss och andra pekdon. Högerklicka på den trådlösa adaptern, välj Uppdatera drivrutin och följ sedan instruktionerna för att installera den uppdaterade drivrutinen. Starta om datorn för att slutföra installationen av uppdateringarna.

You might be interested:  Problemet med att Garmin Express inte ansluter till enheten

Uppdatera drivrutinen för trådlös adapter på din HP-laptop

För att kunna följa instruktionerna nedan behöver du ha en fungerande internetanslutning. Vi rekommenderar att du använder Driver Easy Offline Scan-funktion först för att hitta rätt drivrutin till ditt trådlösa nätverkskort.

För att lösa problemet med att wifi-kortet inte fungerar på din HP-laptop, kan du följa dessa steg:

1) Tryck på Windows-tangenten och X samtidigt på tangentbordet och välj sedan Enhetshanteraren.

3) Klicka på pilen bredvid nätverkskortsavsnittet för att expandera det.

6) Starta om din laptop för att låta ändringarna träda i kraft. När den har startat om kommer Windows automatiskt att installera de senaste drivrutinerna för ditt trådlösa kort igen.

7) Kontrollera nu om ditt wifi fungerar genom att ansluta till ett trådlöst nätverk. Om problemet kvarstår kan det vara värt att överväga en hårdvarureparation eller kontakta teknisk support från HP.

3) Högerklicka sedan på den trådlösa nätverksadaptern du har och välj Uppdatera drivrutin.

4) Välj Sök automatiskt efter uppdaterad drivrutinsprogramvara.

5) Datorn kommer att påbörja sökningen åt dig. Processen kan ta lite tid.

Om du inte hittar den senaste drivrutinen på det sättet, rekommenderas det att du besöker HP:s webbplats eller tillverkarens webbplats för ditt trådlösa nätverkskort (i vårt fall Realtek) och letar upp drivrutinen själv.

Om du är en oerfaren datoranvändare och inte har någon aning om hur du uppdaterar drivrutinen för din trådlösa adapter, rekommenderar vi dig att använda Driver Easy. Det är ett verktyg som upptäcker, laddar ner och (om du uppgraderar till pro-versionen) installerar de drivrutiner som din laptop behöver.

Det hjälper också dig att hitta rätt nätverksadapterdrivrutin med sin funktion för offline-skanning.

Med Driver Easy blir uppdateringsprocessen för drivrutinen snabb och enkel. Du behöver bara klicka två gånger: först på knappen Skanna nu, sedan på Uppdatera-knappen. Den korrekta drivrutinen kommer att laddas ner och du kan installera dem som du vill – antingen manuellt via Windows eller automatiskt med Driver Easy Pro.

Den professionella versionen av Driver Easy inkluderar fullständigt tekniskt stöd. Om du behöver hjälp, vänligen kontakta supportteamet för Driver Easy på [email protected].

Steg 3: Kontrollera och återställ hårdvaruinställningarna för HP-laptopens wifi-kort

Steg 1: Stäng av din laptop först. Koppla bort alla externa enheter, som skrivare, tangentbord, mus och en andra skärm. Dra ur AC-adaptern. Ta sedan ut batteriet.

2) Turn the laptop back on without the battery inserted and connect it to a power source using the AC adapter.

Steg 2: Starta upp datorn igen utan att sätta i batteriet och anslut den till ett strömuttag med hjälp av AC-adaptern.

7) Restart your laptop. Windows will automatically reinstall the wireless network card driver during startup.

Steg 7: Starta om din dator. Windows kommer automatiskt att installera om drivrutinen för trådlösa nätverkskort under uppstarten.

8) After the restart, check if your Wi-Fi is working again. If not, you may need to update or reinstall the driver manually from HP’s official website or using a driver update tool.

Steg 8: Efter omstarten kontrollerar du om ditt Wi-Fi fungerar igen. Om inte kan du behöva uppdatera eller installera om drivrutinen manuellt från HP:s officiella webbplats eller använda ett verktyg för drivrutinsuppdatering.

2) Håll ned strömbrytaren på din bärbara dator i minst 15 sekunder.

3) Dra ur strömkabeln till din trådlösa router eller modem. Om ditt nätverk inkluderar en separat bredbandsmodem, dra också ut dess strömkabel.

4) Vänta i 5 sekunder och sätt sedan in sladden/erna igen. Ljuset bör vara påslaget. Om endast strömlampan är tänd och internetlampan blinkar av och på kan det finnas ett problem med din Internetleverantör (ISP), och du kanske behöver kontakta dem för mer detaljerad information.

5) Sätt i batteriet i din bärbara dator och anslut strömadaptern. Anslut inte de externa enheterna ännu.

6) Slå på din bärbara dator. Använd piltangenten för att välja Starta Windows normalt och tryck på Enter-tangenten.

You might be interested:  Jag, Huawei P20 Lite, är ledsen att meddela att mina hörlurar inte fungerar

7) När du loggar in på skrivbordet normalt, högerklicka på nätverksikonen i fältet och välj Öppna nätverks- och delningscenter.

9) Kontrollera statusen för din nätverksanslutning. Om du ser att den är inaktiverad, högerklicka på din trådlösa anslutning och välj Aktivera.

Hur vet jag om mitt laptops WiFi-kort är dåligt?

En indikation på en dålig Wi-Fi-adapter är om den inte visar tillgängliga nätverk. För att lösa detta kan du försöka starta om adaptern eller kontrollera att den är korrekt ansluten till datorn.

Om din internetanslutning ständigt bryts kan det vara ett tecken på en problematisk Wi-Fi-adapter. Du kan prova att flytta närmare routern, uppdatera drivrutinerna för adaptern eller byta ut den mot en ny.

Om din trådlösa hastighet är långsam trots att andra enheter fungerar bra kan det vara ett resultat av en ineffektiv Wi-Fi-adapter. Försök placera routern och datorn närmare varandra, minska antalet hinder mellan dem eller uppgradera till en snabbare adapter.

Om din Wi-Fi-adapter inte lyser när du ansluter den till datorn kan det tyda på tekniska problem. Kontrollera kablar och anslutningar för att se till att allt är ordentligt inkopplat och fungerande. Om problemet kvarstår bör du överväga att ersätta adaptern med en ny.

Sista utvägen: Uppdatera eller återställ Windows 10

Om din laptop tidigare kunde ansluta till ditt trådlösa nätverk utan problem, men inte längre kan det, kan du behöva överväga att återställa Windows 10 till en tidpunkt då trådlös nätverksanslutning fungerade bra.

För mer detaljerade instruktioner kan du kolla in inlägget nedan:

Förhoppningsvis har denna artikel hjälpt dig att lösa problemet. Om du har några ytterligare frågor eller idéer är du välkommen att lämna en kommentar nedan. Tack för att du läste!

Mitt PC inte upptäcker min WiFi-kort

Det är viktigt att din Wi-Fi-kort syns i Enhetshanteraren under fliken Nätverksadapter. Om du inte ser ditt kort i listan betyder det att datorn inte kan känna igen att kortet finns där. Detta beror troligen på att rätt drivrutiner inte är installerade för kortet eller att dessa drivrutiner har blivit korrupta. För att lösa problemet behöver du installera de korrekta drivrutinerna eller återställa dem om de har blivit skadade.

Aktivera trådlöst kort

Följ dessa steg för att aktivera Wi-Fi-kortet på din HP-laptop:

1. Högerklicka på Start och välj Inställningar.

2. Välj Nätverk och Internet.

3. Välj Wi-Fi/Status och klicka sedan på Ändra adapteralternativ.

4. Högerklicka på Trådlöst nätverksanslutning och välj Aktivera.

Observera att listan inte får innehålla mer än 10 steg, men den kan också vara kortare än så beroende på dina specifika inställningar eller problem med ditt Wi-Fi-kort.

Hur aktiverar jag trådlöst kort i BIOS?

För att lösa problemet med att wifi-kortet inte fungerar på din HP-laptop, kan du följa dessa steg:

1. Starta om datorn och tryck sedan på F10-tangenten när bios-skärmen visas.

Genom att följa dessa steg bör du kunna aktivera wifi-kortet igen på din HP-laptop.

Why did my Wi-Fi disappear?

Det finns olika orsaker till att Wi-Fi-anslutningen på din enhet inte fungerar. Ibland kan problemet vara att nätverksadaptern är avstängd eller inaktiverad. Om en omstart inte hjälper kan det vara så att nätverksadaptern är inaktiverad eller att dess drivrutiner behöver uppdateras.

En annan möjlig orsak kan vara virus på din enhet som blockerar din förmåga att ansluta till Wi-Fi-nätverk. Det är viktigt att se till att din enhet är fri från skadliga program för att undvika sådana problem.

P.S.: För bästa resultat rekommenderas det alltid att kontrollera både routerinställningar och enhetsinställningar när du stöter på Wi-Fi-problem.

How do I update my Wi-Fi driver?

Gå till enhetens Inställningar-menyn.

– Bläddra ned i Inställningar-menyn och klicka på Om telefonen, Om surfplattan, System eller Systemuppdateringar (beroende på din enhet och version av Android).

– Menyn kan variera något från enhet till enhet, men klicka på Uppdatering av programvara, Systemuppdatering eller liknande knapp.