Hatch Is Not Showing In Autocad

Hatch is a commonly used feature in AutoCAD that allows users to fill an enclosed area with a pattern or texture. However, some users have reported issues where the hatch function does not appear or work as expected in their AutoCAD software. In this article, we will explore the possible reasons behind this problem and provide potential solutions to help resolve it.

Causes:

Hatch-detaljer

Fyllningsläge

Hatch-skala

Filskadegörelse

Skadegörelse av vyport

Lösning: Hatch syns inte i AutoCAD

På kommandoraden skriver du HPMAXLINES och väljer tangenten på ditt tangentbord. Skriv sedan 1000000 (för att öka detaljnivån) eller högre, eller 100000 (för att sänka detaljnivån) eller lägre och välj tangenten på ditt tangentbord.

Skriv in FILLMODE och välj tangenten på ditt tangentbord.

Skriv in 1 (1 = på, 0 = av) och välj tangenten på ditt tangentbord.

Ange HPSCALE och välj tangenten på ditt tangentbord.

Skriv in (1 är det initiala värdet) ett större värde för en större skala, ett lägre värde för en mindre skala och välj tangenten på ditt tangentbord. (Detta värde behöver testas beroende på skalans storlek och filens storlek).

Placera sedan ny hatchning.

För att ändra en hatch i AutoCAD, följ dessa steg:

1. Öppna Egenskapsrutan.

3. I Egenskapsrutan kan du ändra skalan på hatchingen.

You might be interested:  Windows 10 kan inte stängas av

Återskapa hatchmönstren

Kontrollera filen med hjälp av Audit-funktionen.

Type Y (for yes) and select the Key on your Keyboard.

Skriv om texten:

– Testa den nya fil som skapats med hjälp av kommandot Write Block.

  • Recreate the corrupted Viewport(s).

Varför visas inte min AutoCAD-fyllning?

För att säkerställa att linjerna inte blir för tätt packade när du skriver ut, måste du se till att skalan är korrekt. Du kan öka hatch-skalan genom att ändra HPSCALE-systemvariabeln till ett högre värde innan du placerar en hatch. Om du redan har placerat en hatch kan du ändra dess skala från PROPERTIES-paletten. Detta gör det möjligt för dig att justera storleken på hatches så att de passar bättre i dina ritningar och utskrifter.

Författaren bakom artikeln: Hatch syns inte i AutoCAD

Jeff, som är teamledare för Manufacturing Solution Center, ansvarar för teknisk support inom tillverkning både internt och externt. Förutom att han tar hand om de dagliga aktiviteterna på supportcentret hjälper han också till med att skriva inlägg på National Support Centers blogg och har även utvecklat onlinekurser för IMAGINiT training on demand-sidan.

Hur aktiverar jag hatch i AutoCAD?

För att hatcha eller fylla ett objekt eller ett område i AutoCAD, gå till fliken Hatch Creation. På panelen Properties välj önskad typ av hatch från listan Hatch Type. På panelen Pattern klickar du på en hatchmönster eller fill. På panelen Boundaries kan du specificera hur mönstergränsen väljs: genom att plocka punkter.

Hatch disappears in AutoCAD

Orsaker:

1. HPMAXLINES är inställt för lågt.

2. Hatch-objektet använder inte mönstret SOLID, och skalan som valts för hatch-objektet gör att mönstret blir för glest för att synas inom hatch-gränsen.

You might be interested:  Error Src Refspec Master Does Not Match Any

3. Felaktig konfiguration av AutoCAD-inställningar.

4. Problem med grafikkortets drivrutiner eller kompatibilitet.

5. Hatch-lagret är inaktiverat eller gömt i ritningen.

6. Objekten som ska fyllas med hatch har överlappande geometri eller felaktiga gränser.

7. Färginställningarna för hatch kan vara ogiltiga eller osynliga på grund av lagerinställningar eller plot-stilar.

8. Hatch-objektet har en ogenomskinlig egenskap som blockerar visningen av mönstret.

Observera: Denna lista kan innehålla färre än 10 punkter beroende på situationen och problemets omfattning i AutoCAD-programmet när det gäller bristen på synlig hatch-fyllning i ritningen.

Hur visar du fyllningar i AutoCAD?

P.S.: Kom ihåg att detta bara gäller för hatches/fyllningar och inte andra objekt som linjer eller text.

How do I fix Hatch error in AutoCAD?

Zooma ut tills alla gränser är synliga. Avbryt kommandot och ändra objekten i gränsen för att stänga gliporna. Kontrollera att XY-planet i UCS är parallellt med planen för gränsobjekten. Ange ett större värde för hatchskalan eller använd mönstret Solid hatch.

Reset Hatch in AutoCAD

Artikelns ämne är att visa hur man använder hatch-funktionen i AutoCAD och återställer dess inställningar till standard. Det förklaras på ett enkelt sätt med hjälp av stegvisa instruktioner.

Så här lägger du till hatching i AutoCAD 2024

På panelen för gränser, klicka på Välj punkter. Denna funktion låter dig välja en intern punkt i ett slutet område för att applicera hatchningen. Klicka inuti cirkeln, rektangeln och triangeln. Tryck på Enter för att applicera hatchningen och avsluta kommandot.

Förklaring:

2. Du kan till exempel använda detta alternativ när du vill applicera hatchning inuti en cirkel, rektangel eller triangel.

3. När du har valt den önskade platsen trycker du bara på Enter-tangenten för att applicera hatchningen och avsluta kommandot.