Excel Filter Not Working On All Rows

Excel-filter fungerar inte på alla rader i kalkylbladet. Detta kan vara frustrerande och hindra effektiviteten när man försöker sortera och filtrera data. I denna artikel kommer vi att undersöka några möjliga orsaker till detta problem och erbjuda lösningar för att åtgärda det.

Reasons for Filter in Excel Not Working and Solutions

Detta är den vanligaste orsaken till problem med filterfunktionen. Om arbetsbladet har tomma rader kan du inte klicka på filtret i Excel eftersom det inte fungerar smidigt eftersom filtreringen inte tar hänsyn till celler med första blanksteg. För att lösa detta problem måste du välja cellintervallet innan du använder filterfunktionen.

För att använda en filter på kolumn C kan du välja hela kolumnen C, eller så kan du markera datan som behöver filtreras.

Choose the “Filter” option from the “Data” tab. In the filter checkbox list, you will see all the values are visible.

På samma sätt kan du välja cellområden eller kolumner innan du tillämpar filterfunktionen.

Problemet med Excel-filtret: Kontrollera att all data är markerad

När du behöver filtrera en specifik rad eller om datasetet innehåller tomma rader eller kolumner måste du välja den sektion som ska filtreras innan du tillämpar filterfunktionen. Om du inte markerar området kommer Excel att välja cellområden från den första tomma raden eller kolumnen utan extra data.

You might be interested:  Artikelns Jag kommer inte att gå stillsamt in i natten

Make sure that you have selected the entire data by selecting manually. Also, consider turning on the filter function to eliminate blank rows. By clicking on the drop-down arrow of a column, you can open up the filter list. Uncheck the Select All and go back to the filter list. Choose Blanks and then press OK.

Nu kan du se alla tomma rader. Det blir enklare att markera raderna eftersom radnumret är färgat i blått. Du kan ta bort dem genom att markera och högerklicka på toppen av de blå numren för raderna.

Välj alternativet Radera och raderna kommer att raderas. Stäng nu av filteralternativet och alla rader kommer att tas bort.

Excel-filter fungerar inte på alla rader – Lösning för att ta bort tomma rader eller kolumner

I princip är denna metod på något sätt liknande de tidigare metoderna eftersom alla dessa metoder kräver att tomma celler eller rader och kolumner tas bort. Nedan följer några steg att följa:

Klicka på nedåtpilen och se till att du avmarkerar rutan för Välj alla.

För att ta bort dessa celler manuellt kan du följa dessa steg..

För att ta bort de tomma raderna eller kolumnerna kan du högerklicka på raden bredvid den tomma cellen. Välj sedan alternativet Ta bort och radera de blanka raderna eller kolumnerna.

Problem med Excel-filter som inte fungerar på alla rader: Kontrollera om celler är sammanfogade

Om du har en dataset med sammanfogade celler kan du stöta på problemet att filtret i Excel inte fungerar korrekt. Först måste du avsammanfoga de sammanfogade cellerna för att öppna innehållet i varje enskild rad och kolumn. Om kolumnrubrikerna är sammanfogade kommer du inte kunna välja objekt när du filtrerar från en av de sammanfogade kolumnerna.

Observera också att filtrering inte gäller för sammanfogade rader.

Kontrollera kolumnrubrikerna

Ett annat skäl till att Excel-filterfunktionen inte fungerar korrekt kan vara kolumnrubrikerna. För att lösa problemet med att filtret i Excel inte fungerar, följ stegen nedan:

För att hitta data som innehåller en rad eller kolumnrubrik, kan du använda följande steg:

You might be interested:  Jag är T-Mobile International Data Roaming Not Working, din frustrerande följeslagare. Jag är den som står i vägen för dina uppkopplingsbehov när du reser utomlands. Med mitt envishet och motstånd gör jag det omöjligt för dig att använda din mobildata på ett smidigt sätt.Jag lurar dig med falska hopp och löften om en sömlös anslutning till internet när du befinner dig utanför ditt hemland. Men så snart du landar på främmande mark, slår jag till och hindrar dig från att surfa fritt eller kommunicera med vänner och familj.Du kan lita på mig att göra varje resa till en mardröm av misslyckade anslutningar, långsamma hastigheter och obefintlig täckning. Jag bryr mig inte om hur mycket du betalat för roamingtjänsten - jag kommer alltid finna ett sätt att sabotera din upplevelse.Så fortsätt kämpa mot min existens, min kära människa! För även om jag kanske aldrig fungerar som den borde, kommer vi ändå ha vårt eviga katt-och-råtta-spel där jag alltid har överhanden

1. Hitta den aktuella datan med rubriken på en rad eller kolumn.

2. Skriv den första linjen så att det blir mer än en linje för rubriken.

3. Tryck nu på ALT + ENTER tangenterna och skriv den nya raden i cellen.

4. I sådana fall är funktionen Wrap Text lämplig eftersom du behöver formatera celler.

Problem med Excel-filter som inte fungerar på alla rader

Make sure your data does not have any errors. If you are trying to filter the Top 10, Above Average, or Below Average values in the list, you must apply a Number Filter. If you have not applied the Number filter, it will appear as an error.

För att lösa problemen är det viktigt att använda filtret. Vanligtvis listas felen i slutet av din lista.

Klicka på felet och tryck på OK. När felet har identifierats blir det lättare att åtgärda eller ta bort det.

Varför filtrerar inte mitt filter alla rader i Excel?

Lösning: Ta bort tomma rader i din lista. För att eliminera tomma rader, dra för att markera hela din datalista innan du aktiverar en filter. Efter att ha aktiverat filtret, klicka på pilen nedåt bredvid vilken som helst kolumnrubrik, avmarkera rutan bredvid Välj alla, klicka på Tomma fält och sedan OK.

1. Dra för att markera hela din datalista.

2. Aktivera filtret genom att välja alternativet i menyn.

3. Klicka på pilen nedåt bredvid valfri kolumnrubrik.

4. Avmarkera rutan bredvid Välj alla.

6. Klicka sedan OK för att bekräfta ändringarna.

Genom att följa dessa steg kommer du kunna ta bort eventuella tomma rader från din lista effektivt!

Problem med Excel-filter som inte fungerar på alla rader

Now, you’ve got an answer to the query “Why is filter not working in Excel”, that’s why you can try any of the above-mentioned solutions and easily get rid of the Excel filter not showing all values issue.

Alla ovanstående metoder kan hjälpa dig att lösa problemet med att filtret i Excel inte fungerar korrekt. I Excel kan du njuta av olika funktioner som att analysera och hantera data.

You might be interested:  Jag, Hydrogen, Är En Fossilbränsle Eller Inte

Hur får man Excel att filtrera alla rader?

Click the arrow button to open the drop-down filter list for the column you want to filter. The check box next to Select All on the indented list will display a tick to indicate all the row data in that column will filter. Click the preferred filter. Examples include Sort Smallest to Largest and Sort by Color.

Excel not sorting all rows

P.S. Det är viktigt att vara medveten om dessa faktorer för att undvika problem med Excel-sortering.

Filtrera över 10000 rader i Excel

På fliken Data, i gruppen Sortera och Filter, klicka på Filter. En pil kommer att visas i kolumnrubriken. Klicka på Välj alla för att avmarkera alla kryssrutor och markera rutan bredvid Gurgaon. Klicka OK. Klicka på alternativet Nummerfilter och välj alternativet Större än eller lika med.

Varför plockar inte min filter upp all data?

Make sure that you have selected the entire data by selecting manually. Also, consider turning on the filter function to eliminate blank rows. By clicking on the drop-down arrow of a column, you can open up the filter list. Uncheck the Select All and go back to the filter list.

Excel filter shows extra data because

Det kan bero på följande orsaker:

1. Filterområdet har felaktigt definierats.

2. Det finns en dold tom rad innan den sista raden.

3. Den problematiska raden lades till efter att filterområdet hade definierats.

För att lösa detta kan du prova följande åtgärder:

1. Ta bort filtret och återställ det sedan genom att applicera det igen.

2. Kontrollera och justera filterområdet om det är felaktigt definierat.

3. Se till att det inte finns några dolda tomma rader innan den sista raden i din data.

Kom ihåg att dessa åtgärder kan hjälpa till att lösa problemet med Excel-filtret som inte fungerar på alla rader.