Macbook Pro 2016 Keyboard Not Working

Macbook Pro 2016 Keyboard Not Working

The Macbook Pro 2016 is a popular laptop known for its sleek design and powerful performance. However, some users have been experiencing issues with the keyboard not working properly. This can be frustrating as it hinders productivity and makes it difficult to use the device effectively. In this article, we will explore the possible reasons behind this problem and provide potential solutions to help resolve it.

Contents

Orsaker till varför Macbook-tangentbordet slutar fungera

Många användare har upplevt problem med sina MacBook Air- och MacBook Pro-tangentbord åtminstone en gång. Detta gäller särskilt de äldre fjärilstangentborden.

Ever wondered how Apple laptops are so slim? Part of that used to be the butterfly keyboard mechanism. Whereas most keyboards’ scissor mechanism provides tension on keys so that they click back into place once you finish typing, Apple designed a minimal switch as slim and elegant as a butterfly — hence the name. Unfortunately, the butterfly keyboard is very fragile. If even one spec of dust gets under a key and into the mechanism, it can lead to problems like a key repeating, sticking, or not registering hits at all.

Även med det nya tangentbordet kan det uppstå problem. Det vanligaste och mest uppenbara är damm som samlas på MacBook-tangentbordet över tiden. Det kan också finnas mer nyanserade problem, inklusive problematiska appar och felaktig hårdvara. Nedan följer några tips som hjälper dig att lösa tangentbordsproblem, oavsett källan till problemet.

Åtgärda problem med tangentbordet på en MacBook eller MacBook Pro

Om ditt tangentbord plötsligt slutar fungera är det definitivt en bra idé att kontakta en auktoriserad Apple-serviceleverantör för att få det fixat. Men vissa tangentbordsproblem är överraskande enkla att åtgärda – så varför inte prova själv? Här är felsökningsguiden..

Lös problemet med ditt Macbook Pro 2016-tangentbord

Som vi nämnt tidigare kan damm och andra partiklar allvarligt påverka ditt tangentbord, vilket vanligtvis leder till problem med att vissa tangenter fastnar eller inte registrerar tryckningar. Följ Apples rekommendationer om hur du säkert rengör ditt Mac-tangentbord:.

Håll din MacBook i en vinkel på 75 grader med den horisontella ytan. Spraya komprimerad luft på tangenterna från vänster till höger och uppifrån och ner. Vrid din MacBook åt vänster och höger, samtidigt som du behåller den 75-gradersvinkeln, och upprepa sprutningsprocessen på varje sida.

Du kan också köpa en särskild rengöringsborste för att noggrant rengöra tangentbordet.

Problem med tangentbordet på Macbook Pro 2016: Tangentbordet fungerar inte

Det kan låta konstigt, men vissa appar kan faktiskt påverka ditt tangentbord. Kontrollera om det finns någon app som stör din MacBook-tangentbord genom att avsluta alla appar med Avsluta Alla. Klicka helt enkelt på Avsluta Alla-knappen i menyfältet (se till att du väljer även bakgrundsapparna).

Om ditt tangentbord börjar fungera normalt igen, bör du undersöka de appar som du nyligen har installerat och hitta den som orsakar problemet för att sedan avinstallera den. För att se de senaste apparna kan du gå till Finder > Program > Sortera efter > Datum tillagt. Därefter kan du använda dig av CleanMyMac X Uninstaller – till skillnad från andra metoder raderar CleanMyMac X alla filer relaterade till appen så att du aldrig upplever samma problem igen.

Uppdatering av macOS: Tangentbordet på MacBook Pro 2016 fungerar inte

Det kan vara så att en macOS-uppdatering krävs för att tangentbordet på din MacBook ska fungera korrekt. Följ den vanliga processen för att installera en macOS-uppdatering.

1. Gå till Apple-menyn

2. Välj Om den här Macen

3. I avsnittet Översikt, klicka på Uppdateringar för programvara

4. Om det finns en väntande uppdatering, klicka på Uppdatera nu

Problem med tangentbordet på MacBook Pro 2016

Om dina tangenter inte verkar ge det förväntade resultatet kan det finnas ett problem med din tangentbordslayout. Här är hur du kan kontrollera det:

Följ dessa steg för att lösa problemet med att tangentbordet inte fungerar på MacBook Pro 2016:

1. Gå till Apple-menyn > Systeminställningar.

2. Välj Tangentbord > Inmatningskällor.

3. Markera alternativet Visa inmatningsmeny i menyraden.

4. Klicka på ikonen för inmatningsmenyn i menyraden och välj Visa tangentbordsvisning.

You might be interested:  When I Can't Sleep: A Personal Journey

5. Se till att du arbetar med rätt tangentbordslayout.

Genom att följa dessa steg kan du använda tangentbordsvisningen som ett hjälpmedel om ditt fysiska tangentbord inte fungerar korrekt på din MacBook Pro 2016.

Problem med tangentbordet på MacBook Pro 2016: Inaktivera Slow Keys

Your keyboard acts really slow with the Slow Keys setting enabled, which might make you think that your keyboard is not working. This is because you need to hold down the keys longer than usual if this setting is on. Here’s how to disable Slow Keys:

Gå till Apple-menyn > Systeminställningar. Välj Tillgänglighet > Tangentbord. I avsnittet Hårdvara, inaktivera Långsamma tangenter.

Tangentbordsproblem på MacBook Pro 2016: Delete.plist-filer

Det är möjligt att dina programvaruinställningar har ändrats någonstans längs vägen, vilket kan ha bidragit till tangentbordsfel. Försök återställa dem till fabriksstandard genom att ta bort dina .plist (eller ‘property list’)-filer.

Säkerhetskopiera din dator med hjälp av Get Backup Pro eller Time Machine. Öppna Finder. Tryck på ⌘ + Shift + G. Skriv in ~/Library/Preferences/ i den nya raden och tryck på Go. Hitta och markera följande filer:

För att lösa problemet med tangentbordet på Macbook Pro 2016 kan du prova att återställa filen com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch.trackpad.plist. Detta är en viktig inställningsfil för Bluetooth-multiberöringsplattan som ibland kan bli korrupt och orsaka problem med tangentbordet. Genom att återställa denna fil till standardinställningarna kan det hjälpa till att lösa eventuella funktionsfel med tangentbordet. Här är stegen för att göra detta:

3. Navigera till mappen /Bibliotek/Preferences/.

4. Sök efter filen com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch.trackpad.plist.

5. Dra den här filen till papperskorgen eller flytta den temporärt någon annanstans (du kan behöva ange administratörsbehörighet).

6. Starta om din MacBook Pro.

7.Efter omstart kommer systemet automatiskt skapa en ny version av denna plist-fil.

Genom att följa dessa steg bör du kunna åtgärda eventuella problem med tangentbordets funktionalitet på din MacBook Pro 2016 genom att återställa com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch.trackpad.plist-filen till dess standardinställningar.

Observera: Om du har anpassade inställningar eller konfigurationer för Bluetooth-multiberöringsplattan, kommer dessa också bli nollställda när du återställer plist-filen, så se till att säkerhetskopiera eventuella viktiga inställningar innan du utför detta steg.

För att lösa problemet med Macbook Pro 2016-tangentbordet som inte fungerar, kan du prova att återställa filen com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch.mouse.plist. Genom att göra detta kan det hjälpa till att åtgärda eventuella fel eller korruptioner i tangentbordsinställningarna. Följ stegen nedan för att genomföra denna process:

5. Sök efter filen com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch.mouse.plist.

6. Dra den här filen till papperskorgen eller flytta den till skrivbordet som en säkerhetskopia om du vill behålla den.

7. Starta om din MacBook Pro.

Efter omstart bör tangentbordet fungera normalt igen och eventuella problem relaterade till inställningar för Bluetooth-multiberöring bör vara lösta.

Kom ihåg att alltid ta backup av viktiga filer innan du gör några ändringar på din dator, inklusive borttagning av systemfiler som plist-filer, eftersom de kan innehålla användbar information för andra enheter eller programvaror på din MacBook Pro 2016.

Om dessa steg inte löser problemet rekommenderas det starkt att kontakta Apple-support eller besöka en auktoriserad Apple-serviceleverantör för ytterligare felsökning och reparation.

  • Delete them and reboot your Mac.

Problem med tangentbordet på Macbook Pro 2016: Reset PRAM

Att återställa Parameter RAM till noll är ett användbart sätt att ta bort förutsebara fel från ditt system.

Stäng av din MacBook. Starta om den, men håll ner ⌘ + Option + P + R tills den grå skärmen visas. Släpp knapparna efter att du har hört startljudet.

Återställ din Mac till en tidigare version

Om ditt tangentbord eller styrplatta precis har börjat strula kan det vara möjligt att en nylig förändring i mjukvaran eller inställningarna har orsakat problemet. För att åtgärda det kan du helt enkelt gå tillbaka några sparade säkerhetskopior av din Mac.

Starta om din Mac

Under omstarten, öppna återställningsverktyget genom att trycka på Kommando + R

Välj Återställ från Time Machine-säkerhetskopian

Följ instruktionerna och fortsätt.

Varför låter inte min MacBook Pro mig skriva?

Om du märker att du inte kan skriva bokstäver eller siffror på ditt tangentbord kan det vara så att funktionen för musknappar har aktiverats. Detta kan också hända om du loggar in på ett användarkonto på en Mac där en annan användare har aktiverat musknapparna.

För att förklara detta ytterligare, när Mouse Keys-funktionen är aktiverad fungerar vissa tangenter som musknappar istället för bokstäver eller siffror. Detta gör det svårt att skriva normalt på tangentbordet.

Lösning på problemet med att MacBook Pro 2016-tangentbordet inte fungerar

MacBook Pro 2016-tangentbordet fungerar inte. Detta är ett vanligt problem som många användare har stött på med denna specifika modell av MacBook. När tangentbordet slutar fungera kan det vara mycket frustrerande och hindra användaren från att kunna skriva eller utföra andra uppgifter på sin enhet.

Det finns flera möjliga orsaker till detta problem. En av de vanligaste är att smuts eller damm har fastnat under tangenterna, vilket gör dem svåra att trycka ner eller får dem att fastna helt och hållet. I vissa fall kan även en defekt i själva tangentbordsmekanismen vara ansvarig för problemet.

För att lösa detta problem finns det några åtgärder du kan prova innan du tar din MacBook till en auktoriserad serviceverkstad. För det första kan du försiktigt rengöra tangenterna med hjälp av tryckluft eller en mjuk borste för att ta bort eventuell smuts eller damm som kan ha samlats där.

Om rengöring inte löser problemet kan du också prova att återställa SMC (System Management Controller) på din MacBook Pro genom att följa Apple’s instruktioner för din specifika modell.

Om dessa åtgärder inte lyckas fixa ditt tangenbordsproblem rekommenderas det starkt att kontakta Apple-supporten eller besöka en auktoriserad serviceverkstad för ytterligare felsökning och eventuell reparation av ditt Macbook Pro-tangentbord.

You might be interested:  Priset Golden Globe för bästa film i kategorin musikal eller komedi

Om du upptäcker att din MacBook trackpad inte fungerar finns det några åtgärder du kan vidta.

Problem med tangentbordet på MacBook Pro 2016: Fungerar inte

Det är sant att att starta om något ofta ses som ett skämt, men det är också ett bra råd. Prova att starta om din MacBook och se om det löser problemet.

När du ändå är igång, stäng locket när du stänger av din bärbara dator också. Av någon anledning har många Mac-användare rapporterat att detta löser problemet med att pekplattan på deras MacBook inte fungerar..

Problem med tangentbordet på Macbook Pro 2016: Inaktivera Force Click-alternativet

I vissa fall, om din MacBook Pro trackpad inte fungerar, kan du försöka inaktivera Force Click för att lösa problemet.

Följ dessa steg för att åtgärda problemet med tangentbordet på Macbook Pro 2016:

1. Öppna Systeminställningar.

2. Klicka på Styrplatta.

3. Gå till fliken Peka och klicka.

Genom att följa ovanstående steg bör du kunna lösa problemet med det icke-fungerande tangentbordet på din Macbook Pro 2016.

Observera: Detta åtgärd kommer endast att fungera för MacBooks med 3D Touch.

Lös problemet med att tangentbordet inte fungerar på MacBook Pro 2016 genom att återställa System Management Controller (SMC)

Det finns två sätt att återställa System Management Controller (SMC) på din Mac för att lösa många buggar och prestandaproblem.

Stäng av din MacBook

Anslut din MagSafe-adapter

Tryck och håll ned Shift + Control + Option + strömbrytaren

Om färgen på din MagSafe-adapter ändras har du återställt SMC.

Stäng av MacBooken.

Ta bort batteriet och MagSafe-adaptern.

Håll ned strömbrytaren i 10 sekunder.

Genom att helt enkelt starta om din Mac kan du lösa många av dess problem. Det kommer att återställa vissa inställningar, som tiden det tar för din MacBook att gå i viloläge när den inte används, men det kommer inte ändra några verkligt viktiga inställningar.

Återställning av tangentbordet på min MacBook Pro

Det kan vara användbart att ha koll på vilka modifieringsknappar som finns tillgängliga och vad de gör. Till exempel kan du ändra inställningen för Command-tangenten så den fungerar som Control-tangent istället. Detta kan vara praktiskt om du är van vid Windows-datorer där Ctrl används oftare än Cmd.

Om du någonsin har gjort ändringar i tangentbordsinställningarna och inte kommer ihåg hur du återställer dem, följ stegen ovan för att snabbt få tillbaka standardkonfigurationen.

Förebyggande åtgärder för att undvika programvaruproblem på din Mac

Faktum är att inte alla problem med din MacBook beror på hårdvaruproblem. Ibland kan det uppstå konflikter i mjukvaran som skapar irriterande och ihållande problem som du inte vet hur du ska lösa. Istället för att försöka lista ut vad som går fel med din Mac, använd CleanMyMac X för att göra det åt dig.

CleanMyMac X är utan tvekan den bästa appen för underhåll av Mac på marknaden med en hel rad verktyg, inklusive en komplett systemrensning, en professionell avinstallationsprogram, malware-skanner, filförstörare och en ständigt uppdaterad uppsättning optimeringsjusteringar. Om det är malware som orsakar problemet med din Mac:

Följ dessa steg för att använda CleanMyMac X och ta bort eventuell skadlig programvara från din dator:

1. Öppna CleanMyMac X-programmet.

2. Gå till Malware Removal i sidofältet.

3. Klicka på Skanna och om något misstänkt hittas, klicka sedan på Ta bort för att bli av med det.

Genom att följa dessa enkla steg kan du använda CleanMyMac X för att säkerställa att din dator är fri från skadlig programvara.

Of course, the best treatment for your Mac overall is prevention — using thoughtful analysis to see premonitions. For that, just download iStat Menus and you’ll be able to monitor your Mac’s performance in real time effortlessly.

iStat Menus visar dig exakt när din dator börjar bli långsammare. Utformad för att sitta i menyraden och ge dig detaljerade sammanfattningar på en blick – från CPU-belastning till fläkthastigheter – är detta optimeringsverktyg oumbärligt när det gäller att veta vad som händer med din maskin.

Du kan prova CleanMyMac X, iStat Menus och QuitAll tillsammans med över 240 andra hjälpprogram gratis i 7 dagar genom Setapp. Setapp är en app-plattform som gör ditt digitala liv enklare, från att skapa säkerhetskopior till att arbeta med dokument och hantera din ekonomi.

Avslutningsvis kommer vi att ta upp några vanliga frågor som vi ofta får angående problemet med att Mac-tangentbordet inte fungerar.

Återställning av tangentbordet på en extern MacBook Pro – Hur gör man?

Apples tangentbordsassistent är ansvarig för att konfigurera din externa tangentbord och den behöver egentligen inte din hjälp. Men om det uppstår problem, som felaktig tangentbordslayout eller att tangentbordet inte fungerar, kan du behöva återställa det manuellt. Här är hur du gör:

1. Koppla ur den externa tangentbordet från din MacBook.

2. I Finder, välj din hårddisk under Enheter.

3. Öppna mappen Bibliotek > Inställningar.

4. Hitta filen som heter ‘com.apple.keyboardtype.plist’ och ta bort den.

5. Töm papperskorgen.

6. Anslut det externa tangentbordet igen och låt Tangentbordsinstallationsassistenten konfigurera det.

Lösning på problemet med tangentbordsbelysningen på MacBook Pro 2016

Om du upplever problem med bakgrundsbelysningen på tangentbordet – kanske fungerar den inte eller så är ljusstyrkan väldigt låg – bör du först kontrollera dina inställningar. Det är möjligt att manuellt justera ljusstyrkan på de belysta tangenter kan lösa problemet. Gå till Kontrollcenter > Tangentbordsljus och experimentera med det. Om bakgrundsbelysningen inte förbättras, prova sedan de tangentbordslösningar vi föreslog i denna artikel – att återställa SMC skulle vara bästa alternativet att börja med i detta fall.

You might be interested:  En beskrivning av en skärmskydd i glas för Note 10 Plus

Går det att låsa tangentbordet?

Det finns flera sätt att låsa tangentbordet på din Mac, precis som du kan låsa din Mac. Det vanligaste sättet är att sätta en Mac i viloläge – antingen genom Apple-menyn eller genom att trycka på Kommando+Alternativ+Strömknappen. Om du bara vill låsa din Mac så att ingen kan använda den utan att ange ditt administratörslösenord, tryck på Kommando+Skift+Strömknappen. Slutligen kan du helt enkelt stänga locket till din MacBook – då kommer tangentbordet automatiskt bli låst.

Det går att byta ut tangentbordet på 2016 MacBook Pro

1. Om din MacBook, MacBook Air eller MacBook Pro har problem med tangentbordet kan du få det reparerat gratis av Apple eller en auktoriserad servicepartner.

2. Efter att ha undersökt tangentbordet kommer de att bestämma vilken typ av service som behövs, vilket kan innefatta utbyte av en eller flera tangenter eller hela tangentbordet.

3. Detta erbjudande gäller för kvalificerade enheter och är ett sätt för Apple att lösa problem med defekta tangentbord på sina bärbara datorer utan extra kostnad för användarna.

Hur låser jag upp mitt MacBook Pro-tangentbord?

Följ dessa steg för att låsa upp din Macbook Pro 2016 om tangentbordet inte fungerar:

2. En lösenordsruta kommer då att visas – ange ditt lösenord för att låsa upp.

3. Tangentbordet bör omedelbart bli responsivt igen.

Kom ihåg att detta är en lista med tre steg för att låsa upp din Macbook Pro 2016 när tangentbordet inte fungerar.

My MacBook Pro keyboard and trackpad not working

Om ditt tangentbord på MacBook Pro inte fungerar kan det bero på en programvarufel eller hårdvaruhaveri. Enkla programfel kan ofta åtgärdas genom att starta om enheten eller återställa System Management Controller (SMC). Om det är ett hårdvaruproblem kan du behöva kontakta en Apple-tekniker.

Här är några möjliga lösningar för att fixa problemet med Macbook Pro 2016-tangentbordet:

1. Starta om din MacBook Pro och se om tangentbordet börjar fungera igen.

2. Återställ SMC genom att stänga av din MacBook, ansluta strömadaptern och trycka samtidigt på vänster Shift + Control + Option-knapparna samt strömknappen i 10 sekunder.

3. Uppdatera din macOS till den senaste versionen för att få eventuella uppdateringar som kan lösa problemet.

4. Kontrollera om tangentbordsproblemet uppstår endast i vissa applikationer eller överallt i systemet. Det kan vara värt att testa olika applikationer för att identifiera var felet ligger.

5. Använd extern USB- eller trådlöst tangentbord som ett temporärt alternativ tills du får ditt inbyggda tangentbord reparerat.

6. Rengör ditt tangentbord noggrant med tryckluft eller försiktigt användning av en mjuk borste för att ta bort smuts och skräp som kan orsaka tangenter som fastnar eller inte fungerar korrekt.

7. Kontrollera om det finns några synliga skador på tangentbordet, som sprickor eller vätskeskador. Om så är fallet kan du behöva få ditt tangentbord utbytt av en auktoriserad Apple-tekniker.

8. Skapa en ny användarprofil och se om problemet kvarstår där. Ibland kan problem med tangentbordet vara kopplade till specifika användarinställningar eller konfigurationer.

10. Om ingenting annat fungerar, kontakta Apples support eller besök ett Apple Store för ytterligare hjälp och reparation.

Kom ihåg att dessa lösningar endast är generella riktlinjer och resultatet kan variera beroende på den specifika situationen. Det rekommenderas alltid att söka professionell hjälp om du inte känner dig bekväm med att själv försöka lösa problemet med ditt MacBook Pro-tangentbord.

Varför slutade mitt tangentbord fungera?

Om ditt tangentbord fungerade bra tidigare men plötsligt slutar fungera helt kan det bero på antingen ström- eller programvaruproblem. Om du har ett trådbundet tangentbord bör du kontrollera att anslutningen till datorn är stabil och korrekt. Dra ut sladden och sätt i den igen om det behövs.

Förklaring av ämnet:

1. Tangentbordet fungerade tidigare men slutar plötsligt fungera helt.

2. Problemet kan vara relaterat till ström- eller programvarufrågor.

3. Kontrollera anslutningen för ett trådbundet tangentbord genom att dra ur och sätta i sladden igen vid behov.

A 2016 MacBook Pro will last

1. Generellt kan du förvänta dig minst 10 år av användning från en Mac.

2. Om du tar hand om din Mac genom regelbunden underhåll och rengöring kan den hålla ännu längre.

3. En stabil operativsystemsuppdatering och programuppdateringar hjälper till att förlänga livslängden.

4. Att undvika fysiska skador som stötar eller vätskeskador bidrar också till att förlänga livslängden.

5. Korrekt hantering av batteriet, såsom att undvika överladdning eller djupurladdning, är viktigt för långvarig prestanda.

6. Att ha ett bra antivirusprogram installerat skyddar mot potentiella hot och malware som kan påverka systemets funktioner negativt.

7. Regelbundna säkerhetskopior av dina filer minskar risken för permanent dataförlust vid eventuella problem med hårddisken eller andra komponenter.

8. Hårdvarureparationer och uppgraderingar kan vara möjliga efter garantitiden, vilket ger ytterligare tid innan du behöver byta ut din Mac helt och hållet.

9. Att undvika överbelastning genom att inte köra tunga applikationer samtidigt kan minska belastningen på systemet och därmed öka dess livslängd.

10. Slutligen spelar användarens vård och uppmärksamhet en stor roll i att förlänga livslängden för en Mac. Genom att vara medveten om eventuella problem eller tecken på felaktig funktion kan du vidta åtgärder i tid för att undvika större skador.

Kom ihåg att detta är generell information och individuell användning kan påverka den faktiska livslängden för en Mac.

Det kostar att ersätta tangentbordet på MacBook Pro 2016

Att byta ut tangentbordet på en MacBook kan kosta mellan 180 och 530 dollar, beroende på vilken modell du har. Priserna inkluderar ersättning av hela toppdelen av MacBook samt eventuell touch bar-ersättning för vissa modeller.