Windows 10 Audio Input Not Working

Windows 10 har blivit ett populärt operativsystem för många användare runt om i världen. Men det är inte alltid problemfritt, och en av de vanligaste klagomålen är att ljudingången inte fungerar som den ska. Detta kan vara frustrerande när du försöker använda mikrofonen eller andra ljudenheter för inspelning eller kommunikation. I denna artikel kommer vi att titta på några möjliga orsaker till varför ljudingången inte fungerar i Windows 10 och ge dig några tips och lösningsförslag för att åtgärda problemet.

Lösning för Windows 10: Ljudingång fungerar inte

Som beskrivet i felmeddelandet kan det vara så att du faktiskt inte har någon ljudutgångsenhet ansluten. Då behöver du ansluta en ljudutgångsenhet till din dator.

 1. Gå till Windows 11 Inställningar > System > Ljud.
 2. På ljudinställningssidan dubbelklickar du på den enhet som visas under Utdata för att visa dess Egenskaper.
 3. I egenskaperna för den valda utdatanheten, aktivera alternativet Tillåt appar och Windows att använda denna enhet för ljud.
 4. Om du inte ser någon utdatanhet under Utdata, klicka på knappen Lägg till enhet bakom Para ihop en ny utdatanhet och följ instruktionerna för att lägga till en ljudutgångsenhet.

.

Aktivera ljudutmatningsenheten i Windows 10

Ibland kan problem med att hitta ljudutgångsenheter bero på att en utgångsenhet är inaktiverad. I så fall behöver du aktivera den manuellt.

 1. Öppna Enhetsadministratören i Windows 11.
 2. Expandera alternativet Ljud-, video- och spelkontroller för att visa dina utgångsenheter.
 3. Om målenheten är markerad med en nedåtpil betyder det att den för närvarande är inaktiverad. Allt du behöver göra är att högerklicka på den och välja Aktivera enhet.

.

Om det inte finns en nedåtpil på utmatningsenheten betyder det att den redan är aktiverad. Du kan inaktivera den och sedan aktivera den igen för att försöka lösa problemet med att ingen ljudutmatningsenhet hittas.

Lösningar för ljudproblem i Windows 10: Uppdatera, ominstallera eller nedgradera ljuddrivrutinen

Vanligtvis beror de flesta ljudfel på föråldrade eller korrupta drivrutiner. Om det är din situation kan du åtgärda problemet genom att uppdatera eller ominstallera din ljuddrivrutin. Det är enkelt. Välj bara Uppdatera drivrutin eller Avinstallera enhet i snabbmenyn för utdataenheten i Enhetshanteraren.

Om du väljer att avinstallera enheten måste du starta om din dator för att låta systemet ladda ner och installera en ny drivrutin för ljudutgången automatiskt.

Om du väljer att uppdatera drivrutinen, måste du sedan välja antingen Sök automatiskt efter drivrutiner eller Bläddra igenom min dator efter drivrutiner.

You might be interested:  Hur jag undviker röda knölar efter rakning

Om du får meddelandet att du redan har installerat de bästa drivrutinerna för dina enheter kan du söka efter uppdaterade drivrutiner på Windows Update eller manuellt leta efter bättre drivrutiner på tillverkarens webbplats för enheten.

Alternativt kan du uppdatera operativsystemet direkt från Windows-inställningar för att få eventuella uppdateringar av drivrutiner för ljudutgångsenheter. Eller så kan du återställa Windows till en tidigare version.

För att lösa problemet med att inga ljudenheter hittas kan du försöka rulla tillbaka din ljuddrivrutin. Öppna Enhetshanteraren genom att dubbelklicka på den önskade utdataenheten och gå sedan till fliken Drivrutin. Där väljer du alternativet Rulla tillbaka drivrutin.

Om alternativet att återgå till en tidigare drivrutinsversion inte är tillgängligt betyder det att det inte finns någon tidigare version av drivrutinen.

Felsökning av ljuduppspelning: Windows 10 Audio Input fungerar inte

Förutom det kan du felsöka ditt ljudutrustning för att upptäcka och åtgärda problemet. Högreklicka bara på ljudikonen i aktivitetsfältet och välj Felsök ljudproblem..

Aktivera ljudingångsenheten i Windows 10

För att aktivera eller inaktivera ljudenheter, följ dessa steg:

1. Högerklicka på ljudikonen i systemfältet (eller aktivitetsfältet).

2. Öppna ljudinställningarna.

3. Hantera ljudenheter.

4. Klicka på de enheter du vill aktivera eller inaktivera.

Kom ihåg att detta är en lista med steg för att hantera dina ljudenheter.

Sök efter virus – Lösningar för Windows 10 ljudinmatning som inte fungerar

Slutligen kan det bero på virus eller skadlig kod som hindrar dig från att använda ljudenheten på din dator. För att verifiera detta behöver du utföra en virussökning.

 1. Öppna kommandotolken (CMD) i Windows 11.
 2. Skriv in sfc / scannow och tryck på Enter.
 3. Vänta tills sökningen är klar.

.

Om din dator har virus och skadade systemfiler kan du använda detta kommando för att reparera det. Alternativt kan du lita på antivirusprogrammet för att hjälpa dig lösa problemet och ta bort virusen.

Varför upptäcker inte Windows 10 min mikrofoninmatning?

Om din mikrofon inte upptäcks efter att du har uppdaterat Windows 10 kan det vara så att du behöver ge tillstånd åt dina appar att använda den. För att låta apparna få tillgång till mikrofonen, välj Start och sedan Inställningar > Integritet > Mikrofon. Välj Ändra och aktivera sedan Tillåt appar att använda din mikrofon.

Det är viktigt att se till så att dina appar har rättigheter för att använda mikrofonen på din dator. Om du nyligen har uppdaterat Windows 10 kan det hända att dessa rättigheter måste ges igen. Genom inställningarna i Windows kan du ändra detta och ge apparna möjlighet att använda mikrofonen.

Först, klickar du på Start-knappen längst ned i vänstra hörnet av skärmen. Därefter letar du upp ikonen för Inställningar och klickar på den för att öppna inställningsmenyn.

Genom dessa steg kan du ge dina appar rättigheter att använda mikrofonen och förhoppningsvis lösa problemet med att din mikrofon inte fungerar efter en Windows 10-uppdatering.

Lös problemet med att inga inmatningsenheter hittas

Lösningarna för att åtgärda problemet med ‘inga inmatningsenheter hittades’ eller ‘ingen ljudinmatningsenhet är installerad’ är desamma som för problemen med ‘ingen ljudutgångsenhet är installerad’ eller ‘utgångsenheten hittas inte’.

You might be interested:  Jag, JBL Charge 3, kan inte ansluta till din iPhone

Förutom det kan du ändra dina mikrofonintegritetsinställningar för att hantera problemet med att inte hitta inmatningsenheter. Gå till Inställningar > Integritet och säkerhet > Mikrofon och aktivera åtkomst till mikrofonen. Du kan också ange vilka appar som får använda mikrofonen på din dator.

Hur fixar jag ingen ljudingångsenhet?

Här är stegen för att åtgärda problemet:

3. Hitta den specifika utmatningsenheten som du har problem med.

5. Om du väljer att uppdatera drivrutinen kommer Windows att söka efter den senaste versionen online och installera den om det finns tillgängligt.

6. Om du istället väljer att avinstallera enheten, följ instruktionerna på skärmen för att slutföra processen.

7. När avinstallationen är klar kan du starta om datorn för eventuella ändringar ska träda i kraft.

Genom att följa dessa steg bör du kunna hantera problemet med din ljuddrivrutin genom antingen uppdatering eller ominstallation.

Kom ihåg: Var noga med att säkerhetskopiera viktig data innan du gör några ändringar i systeminställningarna!

Windows 11 Assistentprogram Rekommenderas

Den nya och kraftfulla Windows 11 kommer att ge dig många fördelar. Samtidigt kan det också medföra oväntade skador, som dataloss. Därför rekommenderas det starkt att du säkerhetskopierar dina viktiga filer innan eller efter uppgraderingen till Win11 med en pålitlig programvara som MiniTool ShadowMaker. Detta verktyg hjälper dig att automatiskt skydda dina ökande data enligt schemalagda tider!

Ladda ner MiniTool ShadowMaker Trial här – helt säkert och utan virus.

Relaterad artikel:

 • Bästa ND-filtret för video: Variabelt / DSLR / Budget / Mest använda
 • Videouppspelning vid 30 mot 60 FPS: Vilket är bättre och hur spelar du in?
 • Hur öppnar du kameran på en laptop/dator med Windows 11?

  Relaterad artikel:

  • Bästa ND-filter för video: Variabelt / DSLR / Budget / Mest använda
  • 30 mot 60 FPS videouppspelning: Vad är bäst och hur spelar du in?

   Relaterad artikel:

   • Bästa ND-filter för video: Variabel/DSLR/Budget/Mest använda

   • 30 mot 60 FPS videoupptagning: Vilket är bättre och hur spelar du in?

    Varför upptäcker inte min dator ljudet?

    För att lösa ljudproblem, följ dessa steg:

    1. Kontrollera att kablarna som ansluter din ljudkort till högtalare eller hörlurar inte är lösa eller skadade.

    2. Om du har en extern ljudkort, se till att den är inkopplad i en fungerande USB-port och har tillräckligt med ström.

    3. Prova också att ansluta ditt ljudkort till en annan dator för att se om det fungerar där.

    Genom att följa dessa åtgärder kan du identifiera och eventuellt lösa problemet med ditt ljudsystem.

    Författarinformation: Om författaren

    Helen tog examen från universitetet år 2014 och började arbeta som teknisk redaktör samma år. Hennes artiklar fokuserar på videoproduktion, redigering och konvertering. Hon har också god kunskap om diskhantering och säkerhetskopiering av data samt återställning av förlorad information. Genom en grundlig utforskning av dator-teknologi har Helen framgångsrikt hjälpt tusentals användare att lösa sina irriterande problem.

    Hur aktiverar jag ljudinmatning?

    För att lösa problemet med ljudingången i Windows 10 kan du följa dessa steg:

    1. Öppna Inställningar-appen och gå till System &gt, Ljud.

    2. Bläddra ner till Avancerat avsnitt och välj Alla ljudenheter.

    3. Välj den ljudenhet du vill aktivera.

    4. Klicka på Tillåt-knappen bredvid Ljud.

    Detta gör det möjligt för den valda enheten att användas som ljudingång igen.

    How do I test audio input in Windows 10?

    Det kan vara flera orsaker till varför ljudingången inte fungerar på Windows 10. En vanlig anledning är felaktiga inställningar i ljudenhetsdrivrutinerna eller inkompatibilitet mellan enheten och operativsystemet.

    För att lösa detta problem kan du försöka uppdatera dina ljudenhetsdrivrutiner genom att gå till Enhetschefaren och söka efter uppdateringar för den aktuella enheten. Du kan också prova att avinstallera och installera om drivrutinerna för ljudenheten.

    Om dessa åtgärder inte hjälper kan det vara värt att kontrollera om det finns några konflikter med andra program eller appar som använder ljudingången samtidigt. Stäng ner alla sådana program eller appar och se om det gör någon skillnad.

    Slutligen, om ingenting annat fungerar, kan en systemåterställning vara ett alternativt sätt att återställa datorn till en tidpunkt då ljudingången fungerade korrekt. Kom dock ihåg att en systemåterställning kommer ta bort eventuella ändringar eller installerade program sedan den valda återställningspunkten.

    My USB mic not detected

    Först ska du koppla ur mikrofonen från datorn och sedan koppla in den igen för att se om den fungerar. Om mikrofonen fortfarande inte fungerar, vänligen koppla ur strömkabeln till datorn (se till att stänga av datorn innan du drar ut strömkabeln). Vänta i 10-15 minuter och starta sedan om datorn. Försök sedan att koppla in mikrofonen i datorn igen för att se om det fungerar.

    P.S. Om problemet kvarstår kan det vara värt att kontrollera ljudinställningarna på din Windows 10-dator eller prova en annan mikrofon för att eliminera eventuella tekniska felkällor.

    Fixing audio device disabled Windows 10

    Click Hardware and Sound and then Click on Sounds. Under Playback tab, right click on the empty area and make sure “Show Disabled Devices” has a check mark on it. If headphones/Speakers are disabled, it will now show up in the list. Right click on the device and Enable it.

    Hur aktiverar jag USB-ljud på min dator?

    För att lösa problemet med ljudinmatning som inte fungerar i Windows 10, följ dessa steg:

    1. Öppna Kontrollpanelen genom att söka efter det i sökrutan bredvid Startmenyn.

    Observera: Om du inte ser alternativet USB-ljudenhet kan det vara så att din enhetsdrivrutin behöver uppdateras eller installeras om.

    Genom att följa dessa steg bör du kunna åtgärda problemet med ljudinmatningen som inte fungerar korrekt i Windows 10.

    Ändra ljudenhet till inmatningsenhet

    Gå till Inställningar, System och Ljud. Välj den utgående enheten som du vill använda för att spela ljudet. Välj sedan den inkommande enheten som du vill använda. Om du använder en extern mikrofon, se till att din ingång är inställd på den mikrofonen som du använder.