Visual Studio Resharper Shortcuts Not Working

Först och främst, kontrollera om genvägen ska fungera som du förväntar dig. Det kan vara uppenbart för genvägar som Ctrl+C och Ctrl+V, men genvägar som Alt+Upp eller Ctrl+W utför ofta olika åtgärder beroende på programmet och operativsystemet.

Taking into account different expectations regarding shortcuts, JetBrains Rider lets you choose between keymaps (predefined sets of shortcuts). If you worked with a specific editor or IDE before, you can switch to a keymap with the corresponding name, such as Visual Studio , Sublime Text , or VSCode , and use the same shortcuts as in that editor or IDE.

För att lösa problemet med att Resharper-genvägar inte fungerar i Visual Studio kan du följa dessa steg:

1. Tryck på Ctrl+Alt+S för att öppna inställningarna för IDE och välj sedan.

2. Se till att du använder rätt tangentbordslayout.

3. Använd sökfältet för att kontrollera om genvägarna är kopplade som förväntat.

Som ett alternativ kan du välja den önskade tangentbordslayouten längst upp på denna dokumentationssida och kontrollera listan över genvägar för att studera tangentbordets kopplingar i den layouten.

Om du tycker att standardmappningen för en specifik genväg är felaktig för en viss tangentbordslayout, låt oss veta genom att rapportera det som ett problem i vår ärendehanterare.

Fungerar inte genvägarna för Visual Studio Resharper med ditt tangentbordslayout?

Alla tangentbordskombinationer i JetBrains Rider är utformade för QWERTY US English-tangentbordet. Om du använder en tangentbordslayout för ett annat latinskt skriftspråk kan vissa genvägar kanske inte fungera eftersom tecken som används i dessa genvägar kanske inte har dedikerade tangenter på ditt tangentbord.

Till exempel finns det ingen dedikerad tangent för snedstreck / på den tyska tangentbordslayouten, och därför är det omöjligt att använda genvägen Ctrl+/ för att kommentera den aktuella raden.

En rekommenderad lösning i detta fall är att installera pluginet Keymap Nationalizer, som kommer att generera en icke-konfliktande tangentbordslayout för ditt tangentbord. Alternativt kan du fixa specifika genvägar genom att tilldela en annan genväg istället för den som inte fungerar.

Oavsett vilken lösning vi använder, letar vi fortfarande efter en lösning som fungerar direkt för alla tangentbordslayouter. Framstegen följs i detta ärende.

You might be interested:  The Sims 4 CC Not Showing Up In Game - En frustrerad simmers berättelse

Fungerar genvägarna i Visual Studio Resharper med funktionstangenter?

Om kortkommandot inkluderar funktionstangenterna F1… F12 kan det hända att det inte fungerar eftersom dessa tangenter ofta är kopplade till andra användbara funktioner som standard, exempelvis justering av högtalarnivå eller skärmens ljusstyrka.

Det finns två sätt att få sådana genvägar att fungera:

1. På tangentbord som har en Fn-tangent, tryck på denna tangent tillsammans med den ursprungliga tangentkombinationen.

2. Ändra standardfunktionen för funktionstangenter. Hur du gör detta varierar beroende på tillverkaren av din dator; om du kör JetBrains Rider på macOS kan du hänvisa till den här artikeln för mer information.

Återställa ReSharper genvägar i Visual Studio

För att ta bort gamla tangentbindningar och/eller återställa Visual Studio-tangentbindningar som har överskridits av IntelliJ IDEA-schemat, följ dessa steg:

1. Öppna Visual Studio-alternativen genom att gå till Verktyg | Alternativ.

2. Gå till Miljö | Tangentbord.

3. Klicka på Återställ för att återställa standardtangentbindningarna för Visual Studio.

Genom att följa ovanstående steg kommer du kunna ta bort eventuella tidigare tangentbindningar och återfå de ursprungliga tangentbindningarna i Visual Studio.

Når tangenttrycket fram till IDE:n?

På sidan för tangentbordsinställningar, klicka på Hitta åtgärder med genväg och tryck sedan på tangentkombinationen.

Om kortkommandot inte visas i sökrutan efter att du har tryckt på en tangent, betyder det att något annat program eller ditt operativsystem har fångat upp kortkommandot.

Problem med att Resharper-genvägar inte fungerar i Visual Studio

Kontrollera vilka applikationer som måste reagera på genvägar även när en annan applikation har fokus. Dessa inkluderar vanligtvis skärminspelningsprogram eller tunnelverktyg som Microsoft Remote Desktop.

När du stöter på en konfliktande genväg, bestäm vilken applikation som bör reagera på denna genväg och antingen tilldela en annan genväg i JetBrains Rider eller ändra genvägen i den konfliktande applikationen.

Undersök konflikter med ditt operativsystem

Det finns flera kända konflikter i de flesta fördefinierade tangentbordskortkommandon, till exempel:

I tabellen nedan visas några kortkommandon för Visual Studio Resharper och deras motsvarande åtgärder i JetBrains Rider.

Försök använda macOS System Shortcuts-tangentbordslayouten, som utformats för att undvika konflikter med nativa macOS-kommandon. Om du fortfarande upplever konflikter när du använder denna tangentbordslayout kan du rapportera problemet till oss via vårt felbevakningssystem.

Om du inte vill använda denna tangentbordslayout kan du tilldela en annan icke-konfliktande genväg i JetBrains Rider.

There are several known conflicts on Ubuntu, for example:

Kortkommando Systemåtgärd JetBrains Rider-åtgärd
⌃Space Välj föregående inmatningskälla Grundläggande kodkomplettering
⇧⌘A Sök man-sidindex i Terminalen

Hitta åtgärd

Genväg Systemåtgärd JetBrains Rider-åtgärd
Ctrl+Alt+S Skydda fönster Öppna inställningsdialogen

Tills en Ubuntu-kompatibel tangentbordslayout släpps, tilldela icke-konfliktande genvägar som du använder mest frekvent.

Det är inte känt att det finns några konflikter med Windows-systemgenvägar. Om du stöter på en sådan konflikt, meddela oss genom att lämna in ett ärende i vår ärendehanterare.

Varför fungerar vissa genvägar inte?

Här är några praktiska tips och exempel:

1. Aktivera Sticky Keys: Gå till inställningarna för din dator och leta upp avsnittet om tillgänglighet eller hjälpmedel. Hitta alternativet för Sticky Keys och se till att det är aktiverat.

2. Använd genvägar stegvis: Istället för att försöka trycka ned alla tangenter på en gång, använd dem stegvis. Till exempel, istället för Ctrl + Alt + Delete, tryck ner Ctrl-tangenten först, släpp den sedan och tryck sedan på Alt-tangenten följt av Delete-tangenten.

3. Ta det lugnt: Var inte rädd för att ta det lite långsammare när du använder tangentbordsgenvägar med Sticky Keys aktiverat. Tryck varje tangent ordentligt innan du går vidare till nästa.

4. Öva regelbundet: Ju mer du övar desto bättre blir du på att använda tangentbordsgenvägar med Sticky Keys aktivtierade. Ta dig tid varje dag eller vecka att träna på de vanligaste genvägarna så kommer de snart bli naturliga för dig.

Fungerar genvägarna korrekt i IDE:n?

– Om den förväntade åtgärden inte finns med i listan, tilldela en genväg manuellt som ett arbetsområde och rapportera problemet i vårt felrapporteringssystem.

– Om den förväntade åtgärden visas tillsammans med andra åtgärder beror det oftast på designen eftersom dessa åtgärder ska vara tillgängliga i olika sammanhang. Om genvägen inte fungerar som förväntat eller inte alls fungerar inom specifika sammanhang, ta bort eventuella andra genvägar från de andra åtgärderna (högerklicka och välj Ta bort genväg) som ett arbetsområde och rapportera problemet i vårt felrapporteringssystem.

– Om du har anpassade plugins installerade på pluginsidan kan det finnas en chans att någon av dem tar emot din genväg. Försök att inaktivera anpassade plugins och se om det hjälper.

– Om den förväntade åtgärden visas ensam utan andra åtgärder, men ändå inte fungerar som förväntat inom rätt IDE-sammanhang, tilldela manuellt någon annan genväg som ett arbetsområde och rapportera problemet i vårt felrapporteringssystem.

Enable keyboard shortcuts in Visual Studio

3. Använd filtreringsalternativet för att söka efter en specifik kommando som du vill tilldela en snabbtangent till, och välj sedan det kommandot från listan.

ReSharper is disabled for what reason?

Att inaktivera ReSharper i Visual Studio kan markant förbättra prestandan, eftersom det är känt att det saktar ner IDE:n. Detta är avgörande för utvecklare som hanterar en krävande kodningsmiljö. Genom att avstänga ReSharper frigör du resurser och gör det möjligt för Visual Studio att köra smidigare och mer effektivt.

En annan fördel med att stänga av ReSharper är att du får tillbaka standardfunktionaliteten i Visual Studio. Det innebär att du inte längre behöver anpassa dig till de specifika funktionerna eller kortkommandona som erbjuds av ReSharper. Istället kan du använda de vanliga verktygen och genvägarna i Visual Studio utan några begränsningar.

Det bör noteras att om du väljer att inaktivera ReSharper kommer vissa funktioner som erbjuds av plugin-programmet inte längre vara tillgängliga. Om dessa funktioner är nödvändiga för ditt arbete kan det vara värt att överväga andra alternativ för prestandaförbättringar eller uppgraderingar av din hårdvara.

Sammanfattningsvis kan man säga att genom att stänga av ReSharper i Visual Studio får man en märkbar prestandaförbättring och en smidigare arbetsmiljö för kodning. Det är viktigt att överväga fördelarna och nackdelarna innan man fattar beslutet att inaktivera ReSharper, baserat på de specifika behoven i ens utvecklingsprojekt.

How do I find shortcuts in ReSharper?

För att söka efter projektobjekt eller hitta en typ kan du trycka på Ctrl 0T eller välja ReSharper | Navigate | Search Everywhere / Go to Type… från huvudmenyn. Alternativt kan du trycka på Ctrl Shift 0A, börja skriva kommandonamnet i popup-fönstret och sedan välja det där.

P.S. Glöm inte att använda dessa genvägar för att snabbt navigera i Visual Studio!

Hur ändrar jag ReSharper-inställningar?

I Visual Studio-menyn väljer du ReSharper | Alternativ. I dialogrutan för ReSharper-alternativ som visas, välj en nod i vänsterfönstret och konfigurera inställningar i högerfönstret.

För att sammanfatta: Du kan anpassa inställningarna för ReSharper genom att gå till alternativen i Visual Studio-menyn. Där kan du ändra olika inställningar baserat på vilken nod du väljer i menyn.

Clearing the ReSharper cache in Visual Studio

För att rensa cacheminnet i Visual Studio och lösa eventuella problem kan du följa dessa steg:

1. Öppna lösningen med de eventuellt trasiga cacheminnesinställningarna i Visual Studio.

2. Välj ReSharper | Alternativ från huvudmenyn eller tryck på Alt+R O.

3. I fönstret som öppnas väljer du Miljö | Allmänt till vänster.

Genom att utföra dessa steg bör problemet med Resharper-genvägar som inte fungerar åtgärdas.

Hur kör jag ReSharper-inställningar?

Du kan köra och hantera körkonfigurationer på olika sätt med hjälp av Run Configurations-popupen. För att öppna popupen trycker du på Ctrl Shift Alt 0R eller väljer ReSharper | Verktyg | Körkonfigurationer… från huvudmenyn. Popupen visar alla befintliga körkonfigurationer.

P.S. Om du har problem med att använda genvägar i Visual Studio Resharper, kan det vara värt att kontrollera om de är korrekt konfigurerade och om eventuella uppdateringar behöver installeras för att lösa problemet.