Outlook Not Responding When Replying To Email

Sammanfattning: Det kan finnas flera orsaker till varför Outlook slutar svara, som skadade eller stora Outlook-datafiler. Denna omfattande guide ger dig möjliga anledningar till att Outlook inte svarar och metoder för att lösa problemet. Du kan även ladda ner och använda en avancerad reparationsverktyg för Outlook för att fixa korrupta eller skadade datafiler och dela upp dem i mindre PST-filer för att åtgärda felet.

Outlook är utan tvekan en av de mest mångsidiga och populära e-postklienterna för företag som används över hela världen av organisationer i alla storlekar. Men precis som vilken annan programvara som helst kan Outlook också vara mottagligt för buggar och problem.

Som användare kan vissa vanliga problem med Outlook ibland vara frustrerande. Ett vanligt problem som ofta uppstår är att Outlook inte svarar eller ger ett felmeddelande om att det inte fungerar.

För att hjälpa dig att lösa detta fel har vi sammanställt en omfattande artikel som kommer att ge dig svar på alla dina frågor och hjälpa till att åtgärda problemet med Microsoft Outlook som inte svarar.

Why Microsoft Outlook is Not Responding and How it Affects Users?

När Outlook inte kan fungera kan det fastna, frysa eller sluta svara. Detta inträffar vanligtvis när det uppstår en låsning på grund av brist på resurser (låg RAM, lagring eller processor). Det här felet kan också uppstå på ett system med bra hårdvarukonfigurationer om Outlook-datafilen har blivit stor och överskrider den rekommenderade storleken (~20 GB).

Outlook tries to finish the operation but since it can’t, it displays the “not responding” message on the title bar of the application’s window. This is a common issue that you may encounter with other applications on a Windows machine. Most of the time, the best option is to wait—even if it is frustrating for you!

När detta händer i din Outlook är konsekvenserna mycket större eftersom det alltid finns en möjlighet att du befinner dig mitt i en konversation med en potentiell kund. Eller ännu värre, du kan vänta på uppdateringar om ett avgörande ämne, som till exempel en säkerhetsfråga.

När du försöker klicka någonstans i Outlook-fönstret blir hela skärmen genomskinlig och meddelandet ‘Microsoft Outlook svarar inte’ visas på titellinjen.

Detta kan inträffa på grund av en eller flera av följande orsaker:

Nedan finns några möjliga orsaker till varför Outlook kan sluta svara när du försöker svara på ett e-postmeddelande:

– Begränsade systemresurser

– En för stor eller överdimensionerad Outlook-datafil (.pst) eller mailbox

– Korruption eller fel i PST-filen

– Felaktiga eller skadade tillägg (add-ins)

– Skadat Outlook-profil

– Saknade eller skadade programfiler för Outlook eller MS Office

– Systemkrasch

– Plötslig avstängning av systemet eller applikationen

– Tvångsavslutning av Outlook.

Varför kraschar Outlook när jag svarar på ett e-postmeddelande?

Outlook kan krascha när du svarar på ett e-postmeddelande, och en möjlig orsak till detta är en korrupt leveransplats eller mapp där meddelandet ska levereras. Detta är särskilt relevant om ditt konto är konfigurerat med POP3.

Här är några praktiska tips för att lösa problemet:

1. Kontrollera din leveransplats: Gå igenom dina inställningar i Outlook och se till att den angivna leveransplatsen eller mappen inte har blivit korrupt. Om så är fallet, ändra platsen till en annan fungerande mapp.

You might be interested:  Artikeln handlar om problemet med att Origin Command And Conquer Tiberian Sun inte fungerar på Windows 10

2. Testa med ett annat e-postkonto: Skapa ett nytt temporärt e-postkonto och konfigurera det i Outlook för att se om problemet fortfarande uppstår vid svar på ett mail. Om felet inte inträffar med det nya kontot kan det vara nödvändigt att rekonfigurera ditt befintliga konto.

3. Uppdatera Outlook: Se till att du har den senaste versionen av Outlook installerad på din enhet genom att gå till Microsofts webbplats eller använda programuppdateringsfunktionen inuti programmet självt.

4. Kontakta support: Om ingenting ovanstående hjälper dig att lösa problemet bör du överväga att kontakta Microsofts supportteam för ytterligare assistans och vägledning specifikt anpassade efter ditt system och situation.

Solutions to Fix the “Outlook Not Responding” Error

För att åtgärda problemet med Outlook som inte svarar och förbättra prestandan i Outlook 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 och 2021 kan du prova följande lösningar.

Outlook svarar inte när jag försöker svara på e-post

Om Outlook fastnar i en pågående operation kan det vara svårt att starta en ny instans av programmet. Det beror på att ett eller flera ‘outlook.exe’-processer körs i minnet när du försöker starta en annan ‘outlook.exe’-process, vilket skapar konflikt.

En möjlig lösning att prova är att avsluta alla ‘Outlook.exe’-processer genom Aktivitetshanteraren. Gör så här:

För att lösa problemet med Outlook som inte svarar när du svarar på ett e-postmeddelande kan du följa dessa steg:

1. Tryck på CTRL + ALT + DEL på tangentbordet och klicka sedan på Aktivitetshanteraren.

2. Klicka på fliken Processer och sök efter alla processer med ordet Outlook i namnet (främst processer som heter outlook.exe).

Genom att följa dessa steg kommer du att avsluta eventuella hängande eller icke-svarande Outlook-processer, vilket förhoppningsvis löser problemet med att inte kunna svara på e-postmeddelanden.

Detta bör avsluta alla Outlook-processer. Försök starta om din Outlook för att se om problemet är löst. Om din Outlook fortfarande inte fungerar, följ de efterföljande lösningarna i angiven ordning…

Lösning: Identifiera och ta bort problematiska tillägg i Outlook

Outlook kan ibland sluta svara när du försöker svara på e-postmeddelanden. Detta kan bero på att det finns problem med tillägg och anpassningsfiler som är installerade i Outlook. Dessa tillägg används för att förbättra användarupplevelsen, men om de är felaktiga kan de orsaka störningar i Outlooks normala funktioner. Det är därför viktigt att undersöka dessa tillägg närmare om du upplever problem med att svara på e-postmeddelanden i Outlook.

Följ dessa steg för att upptäcka och ta bort felaktiga tillägg som kan orsaka problemet med Outlook som inte svarar.

Starta Outlook i felsäkert läge genom att hålla ner Ctrl-tangenten och klicka på Outlook-ikonen. Du kan också starta Outlook i felsäkert läge genom att trycka på Windows + R tangenterna och skriva in outlook.exe /safe.

Observera: Att starta Outlook i felsäkert läge laddar Outlook utan några tillägg eller anpassningsfiler.

Om Outlook startar utan problem, försök att skicka/mottaga e-post eller utföra någon annan uppgift för att säkerställa att tilläggen är problemet.

För att hitta vilket tillägg som orsakar problemet, gå till Fil > Alternativ > Tillägg > Gå.

I säkert läge laddas inte tilläggen i Outlook. Avmarkera ett tillägg i taget och starta om Outlook normalt.

Om problemet är löst, aktivera ett tillägg åt gången och starta om Outlook efter varje kontroll. Om Outlook inte startar korrekt eller slutar svara vid något tillfälle, är det just det aktuella tillägget som orsakar felet – ta bort det för att lösa problemet.

Outlook svarar inte vid e-post-svar: Stäng av antivirusprogrammet

Antivirusprogram är avsedda att skydda din dator från alla hot. Vissa produkter är utformade på ett sätt som gör att de skannar varje utgående och inkommande e-post till ditt system. Detta kan ibland orsaka problem med Outlooks normala funktion. Dessutom kan ditt antivirus flagga vissa tillägg som opålitliga och även blockera dem, vilket leder till att Outlook hänger sig eller kraschar.

Gå till Kontrollpanelen och stäng av ditt antivirusprogram. Starta om Outlook och kontrollera om problemet kvarstår.

Om allt fungerar som det ska efter att du har stängt av antivirusprogrammet, vet du var problemet ligger. För att kunna använda både ditt antivirusprogram och Outlook utan problem bör du lägga till Outlook och alla dess tillägg (som du litar på) i listan över betrodda program i antivirusprogrammet.

Du kan också använda ett antivirusverktyg som är kompatibelt med Outlook för att undvika konflikter och problem med applikationen.

Outlook svarar inte när du försöker svara på e-postmeddelanden

För att fungera smidigt behöver Outlook organiseras och rensas upp regelbundet, vanligtvis varje några veckor eller månader beroende på användning. Se till att du organiserar alla e-postmeddelanden i separata mappar och undermappar med rätt etiketter istället för en enda stor mapp.

You might be interested:  Jag är den otursamma Hyperx Cloud 2 Mic som inte fungerar

Outlook svarar inte vid e-post-svar: En lösning för problemet

Outlook sparar all data i personliga lagringsfiler, även kända som .pst-filer. Men när det används med Exchange, sparas datan också i OST-filer (.ost). Om dina Outlook PST-filer blir för stora ökar risken för skador och korruption.

Enligt Microsoft fungerar Outlook bra med Outlook-datafiler (PST) upp till 10 GB på de flesta hårdvaror och visar inga prestandaproblem. Men om PST-filen överstiger 10 GB eller når den rekommenderade gränsen på 20 GB kan du stöta på prestandaproblem i Outlook. I så fall kan du uppgradera systemresurserna med mer RAM, snabbare lagring och processor, eller minska storleken på Outlook-datafilen för att säkerställa en god prestanda i Outlook och undvika problemet med att det inte svarar.

Följ dessa tips för att rensa upp din Outlook och minska storleken på inkorgen eller PST-filen:

Du kan arkivera gamla viktiga e-postmeddelanden till en lokal PST-fil för att frigöra utrymme inom den Outlook-datafil (.pst) som är kopplad till din e-postprofil.

Outlook svarar inte vid e-postsvar: Hur du reparerar och uppdaterar programmet

Om ingen av de tidigare nämnda lösningarna fungerar kan det vara ett problem med din Outlook-installation. För att åtgärda sådana problem, reparera ditt Outlook-program. Följ dessa steg:

Gå till Kontrollpanelen och leta upp MS Office bland de installerade programmen.

Högerklicka på det och välj Ändra.

Klicka på Reparera > Fortsätt.

Följ de efterföljande instruktionerna.

När reparationen är klar, kontrollera om det finns några Outlook servicepaket eller andra uppdateringar som din installation saknar. Om det finns några, ladda ner och installera dem. Du kan också hänvisa till denna manual för mer information.

Reparera MS Office-program: Lösningsmetoder för Outlook som inte svarar vid e-post-svar

Försök att reparera Microsoft Office-programmen genom att följa dessa steg:

Följ dessa steg för att åtgärda problemet med Outlook som inte svarar när du svarar på e-post:

1. Öppna Kontrollpanelen.

Genom att följa ovanstående steg bör ditt problem med Outlook som inte svarar när du besvarar e-post kunna lösas genom en reparation av Microsoft Office-installationen.

Efter reparationen, starta Outlook och kontrollera om felet med att Outlook inte svarar är löst.

Reparera Outlook PST-datafilen för att lösa problemet med att inte kunna svara på e-post

När Outlook inte svarar när du svarar på e-post kan det bero på att din Outlook PST-datafil är skadad, korrupt, inkonsekvent eller för stor. Detta kan orsaka prestandaproblem och frekventa frysningsproblem i Outlook. För att åtgärda sådana problem med PST-filer kan du använda den inbyggda ScanPST- eller Inbox Repair-verktyget. Följande steg behöver följas:

  • Close Outlook.
  • Locate and run the ScanPST.exe (Inbox Repair Tool).
  • Click Browse and choose the PST file. The default location is %localappdata%\Microsoft\Outlook.
  • Click Start.
  • After the scan, click the Repair button.
  • Once the repair process is finished, start Outlook.

Om Outlooks verktyg för att reparera inkorgen också fryser, slutar svara eller kraschar under reparationen kan det bero på att PST-filen är stor eller allvarligt korrupt. I så fall kan du ladda ner ett avancerat Outlook-reparationsverktyg, som Stellar Repair for Outlook, för att fixa den stora eller allvarligt korrupta PST-filen med fullständig integritet. Efter reparationen kan du spara e-postmeddelandena till en ny PST-fil och sedan öppna eller importera den i en nytt eller befintligt Outlook-profil för att komma åt alla dina e-postmeddelanden.

Outlook slutar svara vid e-post-svar: Skapa en ny profil

För att lösa problemet med Outlook som inte svarar när du svarar på e-post kan du byta ut den korrupta profilen mot en ny profil genom att följa dessa steg:

I Kontrollpanelen, sök och klicka på alternativet E-post.

Klicka på Visa profiler.

Välj den aktuella profilen som du vill ta bort och klicka på Ta bort.

Klicka sedan på Lägg till.

Skriv ett namn för den nya profilen och klicka på OK.

Ange din e-postadress och lösenord, och klicka på Nästa.

Efter att ha konfigurerat den nya profilen, öppna Outlook. Detta kommer också skapa en ny PST-fil på standardplatsen.

Felet bör nu vara löst om det orsakades av en korrupt profil.

Observera: Om du tar bort den nuvarande profilen kan det också innebära att den länkade PST-filen tas bort. Därför bör du säkerhetskopiera PST-filen innan du skapar en ny profil.

You might be interested:  Jag är Gta V Online och jag syns inte till

Varför är min Outlook så långsam och svarar inte?

Som standard synkroniseras alla RSS-flöden automatiskt med jämna mellanrum i Outlook. Om du har för många flöden kan Outlook bli oresponsivt. Du kan skapa en separat grupp för att skicka/motta endast dina RSS-flöden och ta bort dem från gruppen där ditt standard-e-postkonto finns.

Här är några praktiska tips för att hantera detta problem:

2. Ta bort onödiga flöden: Gå igenom dina befintliga flöden och se om det finns några som inte längre är relevanta eller intressanta för dig. Ta bort dessa flöden så minskar belastningen på Outlook.

3. Justera uppdateringsintervallen: Om du märker att Outlook blir oresponsivt när det synkroniserar, överväg att justera uppdateringsintervallen för dina RSS-flöden till längre tidsperioder, exempelvis varje timme istället för var 15:e minut.

4. Använd externa verktyg: Om du har ett stort antal RSS-flöden som du vill följa regelbundet men inte vill belasta din e-postklient, överväg att använda externa verktyg eller webbtjänster som Feedly eller Inoreader istället. Dessa tjänster hjälper dig att organisera och följa dina flöden utan att belasta din e-postklient.

Outlook slutar svara vid svarsförsök på e-post

När Microsoft Outlook inte svarar eller slutar fungera kan det vara både frustrerande och svårt att förstå vad som orsakar problemet. Att hitta felet och dess lösning är inte enkelt. Testa de föreslagna lösningarna ovan för att se vilken som hjälper dig att lösa problemet.

Om ingenting fungerar kan Outlook PST-filen vara korrupt eller allvarligt skadad. Reparera den med hjälp av en pålitlig programvara för att reparera Outlook PST som heter Stellar Repair for Outlook. Produkten kommer att hjälpa dig att lösa problem inom den korrupta PST-filen och extraherar också all data från den för att lagra i en ny PST-fil som du kan importera direkt till Outlook. Förutom detta kan du använda funktionerna för uppdelning eller komprimering av PST-filer i programvaran (Teknikerversionen) för att undvika korruption eller fel på grund av överdimensionerade PST-filer.

Outlook öppnas inte

Outlook sökning fungerar inte

De 5 vanligaste problemen med Outlook

Outlook har slutat fungera

Outlook fastnar vid laddning av profil

Författaren bakom artikeln: Outlook svarar inte vid e-post-svar

Eric Simson är en konsult inom e-postplattformar och har varit associerad med Stellar Data Recovery i 6 år. Han skriver om de senaste tekniktipsen och erbjuder anpassade lösningar relaterade till MS Outlook, MS Exchange Server, Office 365 och många andra e-postklienter och servrar.

Outlook email issues: Sending and replying problems

P.S. Om du fortfarande har problem med att sända e-post trots dessa åtgärder, kontrollera din internetanslutning och se till att den är stabil.

Hur åtgärdar jag att min e-post inte svarar?

Felsökning för Outlook som inte svarar när du svarar på e-postmeddelanden:

1. Kontrollera att din enhet har en fungerande internetanslutning.

2. Starta om din Android-enhet.

3. Uppdatera din e-postapp till den senaste versionen.

4. Kontrollera inställningar för synkronisering av e-postmeddelanden.

5. Kontrollera inställningar för synkronisering på Android-enheten.

6. Se till att det finns tillräckligt med utrymme på enheten (lagring).

7. Återställ ditt e-postkonto om problemet kvarstår.

Dessa åtgärder kan hjälpa dig att lösa problemet med Outlook som inte reagerar när du försöker svara på e-postmeddelanden från din Android-enhet.

Varför svarar inte min e-post?

Några möjliga orsaker till att Outlook inte svarar när du försöker svara på e-post kan vara problem med internetanslutningen, att e-postmeddelanden av misstag har raderats eller skickats till papperskorgen, problem med externa e-postklienter eller tekniska problem med enheten eller webbläsaren du använder för att komma åt din e-post.

Clearing Outlook cache

Press the “Windows” key and “R.” In the “Run dialog box,” type “%localappdata%\Microsoft\Outlook,” and press “Enter.” Click the folder entitled “RoamCache.” Select all cached files in the folder and press the “Delete” key.

Hur reparerar jag Outlook?

För att lösa problemet med Outlook som inte svarar när du svarar på e-post, kan du följa dessa steg:

1. Stäng ner Outlook och öppna Kontrollpanelen.

3. Hitta Microsoft Office i listan över installerade program och klicka på det.

5. Följ anvisningarna för att slutföra reparationsprocessen.

Genom att utföra dessa åtgärder bör problemet med Outlook som inte svarar när du svarar på e-post kunna lösas.