Outlook Not Updating Inbox Automatically Android

Outlook är en populär e-postklient som används av många Android-användare för att hantera sina inkorgar. Men ibland kan det uppstå problem med att inkorgen inte uppdateras automatiskt i appen, vilket kan vara frustrerande och leda till missade meddelanden. I denna artikel kommer vi att undersöka några möjliga orsaker till detta problem och ge dig några lösningar för att åtgärda det.

Varför uppdateras inte Outlook-e-post automatiskt?

Det finns flera faktorer som kan påverka Outlooks prestanda och leda till problem med att e-postmeddelanden inte uppdateras automatiskt. Här är några möjliga orsaker:

Dålig nätverksanslutning.

Felaktiga eller inkompatibla tillägg.

Felaktiga e-postinställningar.

Konflikt med andra appar.

Korrupt eller skadad Outlook-profil.

För stor lokal cache (.ost).

Inkonsistent Outlook-datafil (.ost).

Låg lagringskapacitet för inkorgen eller den lokala enheten.

Varför uppdaterar inte Outlook inkorgen automatiskt?

För att Outlook ska kunna uppdatera och ladda in nya e-postmeddelanden i din inkorg behöver du ha en fungerande internetanslutning. Om din dator, telefon eller surfplatta inte är ansluten till internet kan inte Outlook hämta nya e-postmeddelanden. Ta dig tid att kontrollera om din internetanslutning fungerar som den ska.

Om du har problem med att Outlook inte automatiskt uppdaterar din inkorg kan det bero på att du saknar en stabil internetanslutning. Det är viktigt att se till att du är ansluten till ett fungerande Wi-Fi-nätverk eller har mobildata aktiverat för att kunna använda Outlook korrekt.

Du kan testa din internetanslutning genom att öppna en webbläsare och försöka ladda en webbsida. Om sidan laddas utan problem betyder det troligen att ditt nätverk är stabilt och felet kanske beror på något annat. Men om sidan inte laddas eller tar lång tid kan det vara bra att felsöka ditt nätverk innan du fortsätter användningen av Outlook för Android.

Lösningar för att åtgärda problem med att Outlook-e-post inte uppdateras automatiskt

Följ dessa lösningar för att fixa problemet med att Outlook inte automatiskt uppdaterar e-postmeddelanden och mailobjekt i Inkorgen eller Utkorgen.

Kontrollera din internetanslutning: Outlook uppdaterar inte inkorgen automatiskt på Android

Se till att internet fungerar och att e-postservern är online och tillgänglig. Du kan verifiera detta genom att logga in på ditt webbmailkonto via en webbläsare. Om du kan logga in framgångsrikt och få åtkomst till alla e-postmeddelanden, skicka/mottaga e-post osv., så kan problemet vara relaterat till din Outlook-klient, profil eller datafil (.ost). Fortsätt följa de nästa lösningarna för felsökning och fixering av problemet…

Kontrollera inställningarna för Outlook

När Outlook inte lyckas ansluta till e-postservern uppmanar den användarna att ange det nya lösenordet om det har ändrats. Ibland kan dock ingen sådan uppmaning visas. Därför kan du manuellt kontrollera dina e-postuppgifter och kontoinställningar för att se till att Outlook upprättar en anslutning med e-postservern och synkroniserar mejlmeddelanden till/från servern.

You might be interested:  En svensk artikel om gratis musikprogram som kan laddas ner till datorn

För att uppdatera inkorgen automatiskt i Outlook på Android, följ dessa steg:

1. Öppna Outlook och gå till Inställningar > Kontoinställningar > Kontoinställningar och välj ditt e-postkonto.

2. Klicka på Ändra > Fler inställningar.

3. Verifiera och uppdatera e-postuppgifterna samt kontrollera att kontoinställningarna är korrekta.

Inaktivera antivirusprogram eller lägg till undantag – Automatisk uppdatering av Outlook-inkorgen på Android

Om din Outlook inte uppdaterar inkorgen automatiskt på din Android-enhet kan det bero på att tredjepartsappar, som antivirusprogram, inte är kompatibla med Outlook och därmed stör dess normala funktion. Om du upplever detta problem kan du prova att tillfälligt inaktivera antivirusprogrammet. Om problemet löses genom att inaktivera programmet kan du försöka lägga till Outlook i undantagslistan för ditt antivirusprogram. En annan lösning är att avinstallera det nuvarande antivirusprogrammet och istället installera ett som är kompatibelt med eller anpassat för användning tillsammans med Outlook.

Växla till cachelagrat läge för Exchange i Outlook

Det rekommenderas starkt att använda Cached Exchange Mode för att säkerställa en smidig Outlook-upplevelse med live Exchange Server och Office 365 e-postkonton. Om du upplever problem med att uppdatera e-postmeddelanden eller synkroniseringsfel kan det vara till hjälp att växla av/på Cached Exchange Mode. När du inaktiverar Cached Exchange Mode ansluter Outlook direkt till servern och alla ändringar som görs visas omedelbart på alla enheter och OWA.

För att försöka lösa problemet med att Outlook inte uppdaterar e-post automatiskt kan du ändra inställningen för Cache Exchange-läge. Följ dessa steg:

För att uppdatera inkorgen automatiskt i Outlook på Android, följ dessa steg: Gå till Inställningar > Konton och välj ditt e-postkonto.

Klicka på din e-postadress under avsnittet E-post och sedan på Ändra. Inaktivera alternativet Använd cachelagrat Exchange-läge under Offlineinställningar.

Klicka på Nästa.

Starta om Outlook för att ändringarna ska träda i kraft.

Outlook kommer att ansluta till e-postservern i onlineläge. Alla ändringar som görs uppdateras i realtid och återspeglas i Outlook-klienten och webbappen.

Du kan fortsätta använda din Outlook-klient i onlineläge om du vill eller upprepa de tidigare stegen för att aktivera den cachelagrade Exchange-läget. Efter att ha aktiverat det cachelagrade Exchange-läget, starta om systemet och öppna Outlook. Försök skicka ett testmeddelande för att kontrollera om e-postmeddelandena uppdateras automatiskt.

Aktivera alternativet för omedelbar sändning i Outlook

Skicka omedelbart vid anslutning är ett avancerat alternativ som tvingar Outlook att uppdatera e-postmeddelanden så snart det ansluter till postlådeservern. För att aktivera detta alternativ, följ dessa steg:

För att uppdatera inställningarna för Outlook på din Android-enhet, följ dessa steg:

1. Öppna Outlook-appen och tryck på ikonen med tre horisontella linjer i det övre vänstra hörnet.

4. Välj ditt e-postkonto från listan över konton.

6. Kontrollera att alternativet för automatisk synkronisering är aktiverat.

Genom att följa dessa steg kommer du kunna se till att din inkorg i Outlook-appen uppdateras automatiskt utan problem när nya e-postmeddelanden kommer in.

  • Under Send and Receive, click Send immediately when connected
  • Click OK and restart Outlook.

Dina e-postmeddelanden bör uppdateras automatiskt. Om de inte gör det, fortsätt att följa lösningarna nedan..

Laga Microsoft Office: Automatisk uppdatering av inkorgen fungerar inte i Outlook på Android

En annan åtgärd du kan prova är att reparera Microsoft Office för att lösa problemet med att e-postmeddelanden inte uppdateras automatiskt på din Windows-laptop eller dator. Följ dessa steg:

Öppna Kontrollpanelen och klicka på Avinstallera ett program under Program.

You might be interested:  Problemet med NFC-läsaren på iPhone 7

Välj Microsoft Office från listan och klicka på Ändra. Välj Reparera bland de tillgängliga alternativen och klicka på Fortsätt.

Detta kommer att påbörja reparationen av Microsoft Office-programfilerna (inklusive Outlook).

Efter reparationen startar du om systemet och öppnar sedan Outlook. Kontrollera om e-postmeddelandena nu uppdateras.

Skapa ett nytt Outlook-profil

En möjlig lösning för att åtgärda problemet med att Outlook inte uppdaterar inkorgen automatiskt på Android är att skapa en ny Outlook-profil. Följande steg kan hjälpa till att lösa problemet om det beror på en korrupt profil:

Stäng av Outlook och öppna Kontrollpanelen. Sök och klicka på alternativet E-post > Visa profiler.

Klicka på Lägg till och skriv det nya profilnamnet. Klicka sedan på OK.

Lägg till ditt e-postkonto genom att ange dina e-postuppgifter. Fortsätt installationsguiden för att konfigurera din e-post under detta nya Outlook-profil.

När installationen är klar kommer Outlook att starta synkroniseringsprocessen och uppdatera alla mappar och meddelanden automatiskt.

Efter synkroniseringen, se till att alla e-postmappar är uppdaterade.

Observera: Om du upptäcker att vissa e-postmeddelanden saknas, flytta dem till din nya profil från den gamla. När alla e-postmeddelanden har flyttats kan du ta bort den gamla profilen, vilket också tar bort OST-filen som är kopplad till den profilen.

Återskapa OST-fil

När Outlook-datafilen (OST) blir stor eller överskrider sin kapacitet kan den bli inkonsekvent och orsaka synkroniseringsproblem i Outlook. Detta kan leda till att e-postmeddelanden och mailbox-objekt inte uppdateras korrekt, förseningar vid sändning eller mottagning av e-post, långsam sökfunktion osv.

Om de tidigare nämnda lösningarna inte fungerade för dig, kan du försöka återskapa den offline Outlook-datafilen (.ost). Följ dessa steg:

Öppna Outlook och högerklicka på din e-post i den vänstra panelen. Välj Öppna filplats. Detta kommer att öppna platsen för OST-filen.

När du har hittat filen, stäng Outlook-klienten och kopiera OST-filen till en annan enhet eller mapp.

Efter att ha kopierat filen, radera den ursprungliga Outlook OST-filen och starta om Outlook.

Outlook kommer att söka efter OST-filen. Eftersom du har raderat den kommer Outlook att skapa en ny OST-fil och synkronisera alla e-postmeddelanden från servern till denna lokala fil. Det kan ta lite tid beroende på storleken på din inkorg.

När synkroniseringen är klar, kontrollera dina e-postmappar och meddelanden.

Varför uppdaterar inte Outlook mina e-postmeddelanden på min telefon?

1. Om du använder mobildata, se till att det är aktiverat och har tillräcklig täckning. Kontrollera att din mobila datafunktion fungerar korrekt genom att öppna webbläsaren eller använda andra appar som kräver internetanslutning.

2. Om du är ansluten till Wi-Fi, verifiera att nätverket är stabilt och fungerar korrekt genom att försöka nå olika webbsidor eller strömmande tjänster.

3. För Outlook-appen på din mobiltelefon, gå in i appens inställningar och kontrollera att synkroniseringsinställningarna är konfigurerade korrekt. Se efter om e-postmeddelanden automatiskt hämtas regelbundet eller om du behöver göra det manuellt.

4. Om problemet kvarstår trots dessa åtgärder kan det vara värt att starta om både din telefon och routern för ditt Wi-Fi-nätverk. Ibland kan en enkel omstart lösa eventuella tekniska problem som hindrar dig från att få åtkomst till internet via mobildatanätet eller Wi-Fi-anslutningen.

Outlook uppdaterar inte inkorgen automatiskt på Android

De tidigare lösningarna kommer att hjälpa dig att åtgärda problemet med Outlook som inte uppdaterar e-post automatiskt i Outlook 2021, 2019, 2016, 2013 eller 2010. Du bör dock kontrollera dina e-postmeddelanden och se till att det inte saknas några e-postmeddelanden, särskilt om du har skapat en ny profil eller återskapat OST-filen för att lösa problemet.

You might be interested:  Min strömbrytare fungerar inte

Om du saknar e-postmeddelanden kan du använda en säkerhetskopia av OST-filen och konvertera den till ett PST-format som kan importeras till Outlook med hjälp av en OST till PST-konverteringsprogramvara, som Stellar Converter for OST. Efter konverteringen kan du importera PST-filen för att återställa de saknade e-postmeddelandena eller öppna PST-filen och manuellt flytta de saknade objekten för att återställa dem. Du kan också använda programvaran för att exportera de konverterade e-postobjekten direkt från OST-filen till en aktiv Exchange- eller Office 365-brevlåda.

Mina e-postmeddelanden uppdateras inte automatiskt i Outlook

Clear Your Outlook App Cache: Sometimes, the app cache may get corrupted and cause sync issues. You can clear the cache by deleting the Outlook folder in %localappdata%\Microsoft. To do this, press Windows + R to open the Run dialog box. Type %localappdata%\Microsoft and press Enter.

Hur tvingar jag Outlook att synkronisera på Android?

För Android: Gå till telefonens inställningar, välj Applikationer, hitta Outlook och se till att Kontakter är aktiverat. Öppna sedan Outlook-appen och gå till Inställningar, tryck på ditt konto och välj Synkronisera kontakter.

1. Öppna telefonens inställningar.

5. Gå tillbaka till startskärmen och öppna Outlook-appen.

6. Tryck på menyknappen (vanligtvis tre punkter eller streck) i det övre högra hörnet av skärmen.

9. Tryck på ditt e-postkonto för att komma åt dess specifika inställningar.

Kom ihåg att dessa instruktioner kan variera något beroende på vilken version av Android du har installerad samt vilken version av Outlook-appen du använder.

Genom att följa dessa steg bör din inkorg nu uppdateras automatiskt i Outlook-appen för Android!

Mina e-postmeddelanden uppdateras inte automatiskt?

Kontrollera inställningarna för e-postsynkronisering. Med många e-postapplikationer, som Gmail, är det möjligt att stänga av automatisk synkronisering av e-post, vilket hindrar appen från att synkronisera och meddela dig om nya mejl. Om detta händer behöver du aktivera det igen i applikationens inställningar. Kontrollera Androids synkroniseringsinställningar.

Om du har problem med automatisk uppdatering av inkorgen i Outlook-appen på din Android-enhet kan det vara värt att kolla in specifika inställningar för den här appen också. Öppna Outlook-appen och gå till dess inställningsmeny genom antingen trepunktsmenyn eller tandhjulsikonen beroende på versionen av appen. Därifrån letar du efter alternativ relaterade till inkorgsuppdateringar eller push-meddelanden och ser till att de är aktiverade.

Genom att följa dessa steg bör du kunna lösa problemet med automatisk uppdatering av inkorgen i Outlook på din Android-enhet.

Uppdatera Outlook inkorgen på Android telefonen

För att uppdatera Outlook-appen på din Android-enhet, öppna Play Butik och sök efter Microsoft Outlook. Tryck sedan på Uppdatera för att installera den senaste versionen av appen. Detta gör att du kan få tillgång till de senaste funktionerna och säkerhetsuppdateringarna för en bättre användarupplevelse.

Hur tvingar jag Outlook att synkronisera?

För att manuellt synkronisera mappar i Outlook på Android kan du använda följande steg: På Outlook-menyn väljer du Skicka/Motta och sedan Uppdatera Mapp för att synkronisera en offline-mapp, eller välj Skicka/Motta Alla Mappar för att synkronisera alla offline-mappar.

P.S. Det är viktigt att regelbundet uppdatera dina mappar för att säkerställa korrekt synkronisering av e-postmeddelanden och andra data.

Hur tvingar jag Outlook att uppdatera?

Öppna Outlook på din dator. Gå till fliken ‘Fil’ i det övre vänstra hörnet. Välj ‘Office-konto’. I fönstret för ‘Office-konto’, klicka på ‘Uppdateringsalternativ’ för att expandera menyn och välj sedan ‘Uppdatera nu’. Outlook kommer då att kontrollera efter tillgängliga uppdateringar.