Keyboard Keys Not Working Windows 10

In Windows 10/11, the built-in feature – Troubleshoot will be helpful. Step 1: Go to Start &gt, Settings &gt, Update &amp, Security. Step 2: In the Troubleshoot page, scroll down to find the Keyboard section, and choose Run the Troubleshooter . Besides, you can run the troubleshooter for Hardware and Devices. 2 feb. 2023

Hur man aktiverar det virtuella tangentbordet på Windows 10

Filtertangenter hjälper personer som inte kan trycka på två knappar samtidigt att använda funktioner som bara kan nås på det sättet. Men ibland kan detta göra så att tangentbordet slutar fungera.

Steg 1: Klicka på Start och sök efter ‘kontrollpanelen’, tryck sedan på ENTER för att öppna upp det första sökresultatet – vilket alltid är Kontrollpanelen.

Steg 2: Se till att du visar efter kategori och inte små eller stora ikoner, välj sedan ‘Tillgänglighet’..

Steg 3: Klicka på länken ‘Ändra hur ditt tangentbord fungerar’.

Steg 4: Avmarkera kryssrutan för ‘Aktivera filtertangenter’.

Lösning på tangentbordet som inte fungerar genom att inaktivera snabbstart

Snabbstart är ett alternativ som gör att Windows 10-datorer kan starta snabbt.

Om du använder en extern tangentbord kan det vara så att funktionen Snabbstart är anledningen till varför det inte fungerar.

Följ råden nedan för att inaktivera funktionen Snabbstart på Windows 10.

Steg 1: Klicka på Start och sök efter ‘kontrollpanelen’. Klicka på sökresultatet för Kontrollpanelen eller tryck på ENTER på ditt tangentbord.

You might be interested:  Dell dockingstation USB fungerar inte

Steg 2: Se till att du visar efter kategori och välj sedan ‘Hårdvara och ljud’..

Steg 4: Klicka på länken som säger ‘Välj vad strömknapparna ska göra’..

Step 5 : Click the “Change Settings that are currently unavailable” link.

Steg 6: Avmarkera ‘Aktivera snabbstart’ och klicka på knappen ‘Spara ändringar’.

Hur åtgärdar jag olydiga tangentbordstangenter?

1. Starta om din dator för att åtgärda eventuella problem. Ibland kan en enkel omstart lösa problemet med tangentbordet.

Exempel: Om vissa tangenter inte fungerar som de ska, kan det hjälpa att starta om datorn och se om det löser problemet.

2. Kontrollera att tangentbordsanslutningen är korrekt. Se till att kabeln eller USB-anslutningen sitter ordentligt i sin port.

Exempel: Om tangentbordet inte reagerar alls när du trycker på knapparna, dubbelkolla anslutningen och se till att den är säkert fastsatt.

3. Välj rätt textfält där du vill skriva. Det kan hända att du har flera program öppna samtidigt och behöver markera rätt fält för inmatning.

Exempel: Om du försöker skriva i ett chattprogram men ingenting händer när du använder tangentbordet, kontrollera då så att chattfönstret är markerat.

4. Uppdatera drivrutinerna för ditt tangentbord för bästa prestanda och kompatibilitet med din dator.

Exempel: Om vissa tangenter fungerar oregelbundet eller inte alls, besök tillverkarens webbsida och ladda ner de senaste drivrutinerna för ditt specifika modellnummer av tangentbordet.

Kom ihåg att dessa tips bara är generella riktlinjer och att det kan finnas andra möjliga lösningar beroende på ditt specifika problem och tangentbord.

Lös problemet med tangentbordet genom att uppdatera tangentbordsdrivrutinen

Orsaken till att ditt tangentbord inte fungerar kan vara en föråldrad eller korrupt drivrutin.

För att uppdatera din tangentbordsdrivrutin kan du följa stegen nedan:

You might be interested:  n antyder att artikeln kommer att diskutera om Dissociative Identity Disorder (DID) är verkligt eller inte

Step 1 : Right-click on Start and select Device Manager.

Steg 3: Högerklicka på den berörda tangentbordet och välj Uppdatera drivrutin.

Steg 4: Välj att söka automatiskt efter uppdaterad drivrutinsprogramvara.

Din dator kommer nu att söka på internet efter uppdaterade drivrutiner och installera dem.

I hope the solutions discussed in this article help you fix your keyboard.

Lär dig att koda gratis. freeCodeCamps öppna källkodsutbildning har hjälpt över 40 000 personer att få jobb som utvecklare. Kom igång nu.

Some keys on my keyboard not working Windows 10

Följande åtgärder kan hjälpa till att lösa problemet med att tangentbordets knappar inte fungerar i Windows 10:

1. Starta om datorn: Ibland kan en enkel omstart fixa tillfälliga fel. Starta om datorn och kontrollera om tangentbordet börjar fungera igen.

2. Kontrollera anslutningen: Om du använder ett trådbundet tangentbord, se till att kabeln är ordentligt inkopplad i rätt port på din dator.

6. Använd felsäkert läge: Starta om datorn och tryck upprepade gånger på F8-tangenten innan Windows-logotypen visas för att komma åt Avancerade startalternativ. Välj sedan alternativet för att starta i felsäkert läge med nätverk. Om tangentbordet fungerar normalt i detta läge kan det finnas en konflikt med ett tredjepartsprogram som hindrar dess funktion.

9. Testa tangentbordet på en annan dator: Om möjligt, anslut tangentbordet till en annan dator för att se om problemet kvarstår där också. Detta kan hjälpa dig att avgöra om felet ligger i själva tangentbordet eller i din egen dator.

10. Kontakta teknisk support: Om inget av ovanstående åtgärder löser problemet kan det vara bäst att kontakta tillverkarens tekniska support för ytterligare hjälp och vägledning.

Why are my keyboard function keys not working Windows 10?

Se till att Fn-tangenten inte är låst på ditt tangentbord. Leta efter en Fn, F lock eller F Mode-knapp och tryck antingen en gång eller håll ned i några sekunder, beroende på din laptop. Om detta inte fungerar kan du trycka samtidigt på Fn- och Esc-tangenterna. Prova sedan att använda en av Funktionstangenterna.

You might be interested:  n handlar om problem med brusreduceringen på Wh Ch700N-hörlurar som inte fungerar

Förklaring med enkla ord:

1. Kolla om Fn-tangenten är låst.

2. Hitta rätt knapp för att låsa upp den.

3. Testa funktionstangenter igen för att se om de fungerar nu.

Lista:

– Kolla om Fn-tangenten är låst

– Leta efter rätt knapp för att låsa upp den

– Testa funktionstangenter igen

Orsak till att vissa tangenter inte fungerar på mitt fysiska tangentbord

Kontrollera din laptops tangentbord för fysiska skador, som saknade tangenter, föremål eller vätskespill. För att eliminera smuts eller skräp som kan störa tangenterna, rengör tangentbordet noggrant med tryckluft eller en mjuk borste.

1. Inspektera tangentbordet för eventuella synliga skador.

2. Kontrollera om några tangenter sitter fast eller inte fungerar korrekt.

3. Ta bort eventuella objekt som kan blockera tangenter.

4. Undersök om det har spillts någon vätska på tangentbordet och torka av det ordentligt.

5. Använd tryckluft för att blåsa bort smuts och damm mellan tangenterna.

6. Använd en mjuk borste för att försiktigt rengöra ytan på varje enskild knapp.

7. Starta om datorn och se om problemet kvarstår efter rengöringen.

8. Uppdatera drivrutinerna för ditt tangentbord genom att besöka tillverkarens webbplats och ladda ner de senaste versionerna.

9. Testa anslutningen genom att koppla ur och sedan ansluta igen USB-anslutna externa tangentbord (om tillämpligt).

10.Kontakta teknisk support om ingenting ovanstående löser problemet.

Kom ihåg att vara försiktig när du hanterar elektronik och undvik användning av starkt kemikalier vid rengöring av tangentbordet.