Usb Drive Not Recognised Windows 10

USB-enheter är en vanlig och praktisk lösning för att överföra data mellan olika enheter. Men ibland kan det hända att Windows 10 inte känner igen eller upptäcker USB-enheten när den ansluts till datorn. Detta kan vara frustrerande och hindra användare från att komma åt viktig information eller använda sina USB-enheter som de behöver. I denna artikel kommer vi att undersöka några möjliga orsaker till varför detta problem uppstår och ge dig några potentiella lösningar för att lösa det.

In this article

I denna artikel presenteras olika metoder för att lösa problemet med USB-enheten som inte erkänns när du försöker komma åt en extern hårddisk via USB.

USB-enhet inte igenkänd i Windows 10

När du försöker komma åt data på en extern USB-hårddisk kan du få följande felmeddelande:

USB-enhet inte igenkänd: En av enheterna som är anslutna till datorn har slutat fungera och Windows känner inte igen den.

Gäller för: Windows 10, version 1709, Windows 7 Service Pack 1.

Denna information är relevant för användare av Windows 10, version 1709 och Windows 7 Service Pack 1.

USB-enhet inte igenkänd i Windows 10

Detta problem kan uppstå om någon av följande situationer finns:

Det kan finnas flera orsaker till att din USB-enhet inte känns igen i Windows 10. En möjlig anledning är att den aktuella USB-drivrutinen har blivit instabil eller korrupt. Det kan också vara så att din dator behöver en uppdatering för att lösa problem som kan störa kommunikationen mellan USB-enheten och Windows. Det är även möjligt att det finns andra viktiga uppdateringar som saknas, både för hårdvaran och mjukvaran på din dator.

En annan potentiell orsak är om dina USB-kontrollerare har blivit instabila eller korrupta. Detta kan hindra dem från att kommunicera ordentligt med de externa enheterna.

Din externa hårddisk kan också gå in i ett läge där den går in i selektiv viloläge (selective suspend), vilket innebär att den stänger av sig själv för energisparande ändamål när den inte används under en viss tid. Detta kan leda till problem med igenkänning när du försöker ansluta enheten igen.

Slutligen kan det vara så att moderkortet på din dator behöver uppdaterade drivrutiner för bättre kompatibilitet med USB-enheter.

Förhoppningsvis ger dessa olika faktorer dig några ledtrådar om vad som potentiellt orsakar problemet med oidentifierade USB-enheter i Windows 10, och hjälper dig vidta åtgärder för att lösa det.

Lösning 1 – Avinstallera och anslut sedan om den externa hårddisken

Denna metod löser problem där den aktuellt laddade USB-drivrutinen har blivit instabil eller korrupt.

2. Välj Enhetshanteraren från listan som visas.

3. Välj Diskenheter från listan över hårdvara.

4. Håll ned (eller högerklicka) på den externa USB-hårddisken med problemet och välj Avinstallera.

5. När hårddisken är avinstallerad, koppla ur USB-kabeln.

You might be interested:  Musen vägrar samarbeta i Star Wars Battlefront 2

6. Vänta i 1 minut och anslut sedan USB-kabeln igen. Drivrutinen bör laddas automatiskt.

7. Kontrollera om USB-enheten syns i Utforskaren.

Om du ansluter din externa USB-hårddisk till en icke-strömförsörjd USB-hubb kan det leda till att det inte finns tillräckligt med ström för att driva den externa disken. Istället bör du ansluta den direkt till din dator.

Om den här metoden inte löser ditt problem, gå vidare till lösning 2.

Lösning 2 – Installera uppdateringar som åtgärdar problem som kan finnas på Windows 7

De åtgärder som beskrivs i denna metod kan lösa en känd konflikt mellan en USB-extern hårddisk och Windows.

Gå till KB976972 om du stöter på problem när du flyttar data via USB från en dator med Windows 7 som har en NVIDIA USB EHCI-chipset och minst 4 GB RAM.

Under Uppdateringsinformation, välj Ladda ner uppdateringspaketet nu som motsvarar din version av Windows 7.

Om du är osäker på vilken version av Windows 7 du kör, välj Start-knappen, tryck och håll ned (eller högerklicka) på Dator > Egenskaper.

Välj Fortsätt. Om en behörighetsprompt för Användarkontokontroll visas, välj Ja.

Nedladdningen börjar om 30 sekunder. Om den inte startar, välj Starta nedladdning > Öppna..

Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra nedladdningen och installationen.

Gå till KB974476 Datorn slutar svara när en USB-enhet återupptas från det selektiva viloläget i Windows 7.

Select View and request hotfix downloads > Select hotfix.

Om du blir ombedd, gå igenom licensavtalet. Om du godkänner villkoren väljer du Jag accepterar..

Markera rutan bredvid din version av Windows 7 och fyll sedan i din e-postadress i rutorna nedan.

Enter the word verification, then select Request hotfix.

Kolla din e-post. Snart kommer du att få ett mejl från Microsoft med en nedladdningslänk för hotfixen. Välj länken och följ instruktionerna på skärmen för att ladda ner och installera hotfixen.

Om ditt problem fortfarande kvarstår, gå vidare till lösning 3.

Varför upptäcker inte Windows 10 min USB-enhet?

Det kan vara så att dina USB-kontroller har blivit instabila eller korrupta. Din externa enhet kanske går in i ett läge där den vilolägesaktiveras. Det kan också vara så att din datorns moderkort behöver uppdaterade drivrutiner. Försök installera alla tillgängliga Windows- och drivrutinsuppdateringar och försök sedan igen.

Om du har problem med att din USB-enhet inte känns igen av Windows 10, kan det bero på olika faktorer. En möjlig orsak är att de kontroller som hanterar USB-portarna på din dator har blivit instabila eller skadade. Detta kan hända av olika anledningar, till exempel om du tidigare har haft problem med andra enheter som använder USB-portarna.

En annan möjlig orsak är att din externa enhet går in i ett läge där den vilolägesaktiveras för att spara energi när den inte används under en viss tid. I vissa fall kan detta göra att enheten inte längre erkänns av operativsystemet när du försöker ansluta den igen.

Slutligen kan det vara så att moderkortet i din dator behöver uppdaterade drivrutiner för att kunna kommunicera korrekt med USB-enheter. Drivrutinerna fungerar som översättare mellan hårdvaran och operativsystemet, och om de är föråldrade eller felaktiga kan det leda till problem med enhetsigenkänning.

För att lösa dessa problem rekommenderas det att du först och främst installerar alla tillgängliga Windows-uppdateringar. Dessa uppdateringar innehåller ofta buggfixar och förbättringar som kan lösa problem med USB-igenkänning.

Du bör också kontrollera om det finns några drivrutinsuppdateringar tillgängliga för ditt moderkort. Du kan vanligtvis ladda ner dessa från tillverkarens webbplats eller använda en automatisk uppdateringsprogramvara.

Genom att installera både Windows- och drivrutinsuppdateringarna ökar du chansen att din USB-enhet kommer att känna igen av operativsystemet korrekt igen.

You might be interested:  Daphne Du Maurier, Not After Midnight - En nattlig resa genom Daphnes mörka sinne

Lösning 3 – Uppdatera till den senaste versionen av Windows

Denna metod kommer att installera de senaste enhetsdrivrutinerna för din externa USB-hårddisk.

För att lösa problemet med att USB-enheten inte erkänns i Windows 10 kan du följa dessa steg:

1. Klicka på Start-knappen, skriv Windows Update i sökrutan och välj sedan Windows Update i resultatfönstret.

2. Välj Sök efter uppdateringar. Efter att skanningen är klar väljer du Granska valfria uppdateringar.

3. Markera kryssrutan bredvid uppdateringarna och välj sedan Installera uppdateringar.

4. Om du blir ombedd, granska licensavtalet och välj Sedan accepterar jag.

5. Följ instruktionerna på skärmen för att ladda ner och installera uppdateringarna.

6. Om du blir ombedd, starta om datorn.

Genom att följa dessa steg bör din USB-enhet nu bli igenkänd av Windows 10 igen.

Om problemet fortfarande kvarstår, gå vidare till lösning 4.

Varför upptäcks inte min USB-minne?

För att lösa problemet med att USB-enheten inte erkänns i Windows 10, kan du följa dessa steg:

1. Öppna Enhetshanteraren genom att söka efter det i startmenyn och klicka på resultatet. När Enhetshanteraren är öppen, koppla ur USB-enheten från datorn.

2. Vänta några ögonblick och anslut sedan enheten igen till datorn. Du borde se en enhet försvinna från Enhetshanteraren när du tar bort den, och den bör dyka upp igen när du ansluter den på nytt.

3. Om problemet kvarstår kan du prova att ansluta USB-enheten till en annan USB-port på din dator. Ibland kan vissa portar ha tekniska problem eller vara otillräckliga för viss hårdvara, så genom att byta port kan det hjälpa till att lösa problemet.

Genom att följa dessa steg har du möjlighet att åtgärda problemet med en oigenkänd USB-enhet i Windows 10.

Lösning 4 – Installera om USB-kontroller

Denna metod löser problem där den aktuellt laddade USB-drivrutinen har blivit instabil eller korrupt.

Följ dessa steg för att lösa problemet med att USB-enheten inte känns igen i Windows 10:

2. Expandera avsnittet Universal Serial Bus-kontroller. Håll ned (eller högerklicka) på en enhet och välj Avinstallera. Upprepa detta för varje enhet.

3. När du är klar, starta om datorn så kommer dina USB-kontroller att installeras automatiskt.

Genom att följa dessa steg kan du lösa problemet med att din USB-enhet inte känns igen i Windows 10.

Om ditt problem fortfarande kvarstår, fortsätt till lösning 5.

Varför fungerar inte min USB-drivrutin i Windows 10?

1. Prova att starta datorn i felsäkert läge för att se om USB-portarna fungerar där. Om de gör det kan det tyda på en konflikt med programvara eller drivrutiner i ditt normala operativsystem.

2. Kontrollera strömsparinställningarna: Ibland kan strömsparinställningar i Windows stänga av USB-portar för att spara energi.

3. Uppdatera drivrutinerna: Det kan vara så att problemet beror på föråldrade eller felaktiga drivrutiner för USB-portarna.

Exempel: Besök tillverkarens webbplats för din dators modell och leta efter den senaste versionen av drivrutinen för USB-portarna. Ladda ner och installera den nya drivrutinen, vilket kan hjälpa till att lösa eventuella kompatibilitetsproblem.

4. Testa med en annan enhet eller kabel: Ibland kan problemet ligga hos själva enheten eller kabeln som ansluts till USB-porten.

Exempel: Anslut en annan enhet eller använd en annan USB-kabel för att se om problemet kvarstår. Om den andra enheten fungerar normalt kan det vara så att den ursprungliga enheten behöver repareras eller ersättas.

Lösning 5 – Inaktivera USB selektiv viloläge-inställningen

Genom att använda denna metod förhindrar du att din externa USB-enhet stängs av.

För att lösa problemet med att USB-enheten inte erkänns i Windows 10, följ dessa steg:

4. Markera rutan för att expandera USB-inställningar > USB-selektivt viloläge.

You might be interested:  Why I'm Not A Feminist: En Personlig Berättelse

7. Klicka på Tillämpa > OK.

Genom att följa dessa steg bör din USB-enhet nu bli korrekt igenkänd av Windows 10-operativsystemet

Om detta inte löser ditt problem, gå vidare till lösning 6..

Varför känner inte min USB-port igen enheten?

Det finns olika orsaker till att en USB-enhet inte fungerar korrekt. Ibland kan det vara något enkelt som konflikter med programvara, föråldrade USB-C-drivrutiner eller otillräcklig strömförsörjning på grund av för många anslutna enheter. I mer allvarliga fall kan det bero på fysisk skada på själva flashenheten eller porten.

Här är några praktiska tips och exempel:

1. Om du upplever problem med din USB-enhet, försök att koppla ur alla andra enheter som är anslutna via USB och testa igen. Det kan vara så att den totala strömmängden blir för stor när flera enheter används samtidigt.

2. Kontrollera om dina drivrutiner för USB-C är uppdaterade genom att besöka tillverkarens webbplats och ladda ner de senaste versionerna. Föråldrade drivrutiner kan leda till kompatibilitetsproblem.

3. Om du misstänker fysisk skada på antingen flashenheten eller porten bör du kontakta en professionell tekniker eller support från tillverkaren för råd om reparation eller byte.

4. Se även över eventuell konflikt mellan installerad programvara genom att stänga av icke-essentiella program i bakgrunden och testa enheten igen. Vissa program kan störa kommunikationen mellan datorn och USB-enheten.

Kom ihåg att dessa tips endast ger generella riktlinjer, och om problemet kvarstår rekommenderas det att söka mer specifik support eller teknisk hjälp.

Lösning 6 – Installera de senaste chipset-drivrutinerna för ditt moderkort

Denna metod uppdaterar drivrutinerna för moderkortets chipset, så att din dator kommer att känna igen din externa USB-hårddisk.

1. Ta en titt på dokumentationen för din dator där namnet på moderkortstillverkaren bör finnas.

2. Besök din datorproducents supportsida. För en lista över kontaktinformation till olika datorproducenter, se information om kontakter för datorproducenter.

3. Navigera på deras webbplats för att hitta rätt drivrutiner för ditt moderkort. Kontakta gärna din datorproducent om du behöver hjälp med detta.

Om problemet kvarstår rekommenderar vi att du kontaktar Microsofts produktsupport för hjälp.

Problem med att USB-enhet inte känns igen i Windows 10

Coming soon: Throughout 2024 we will be phasing out GitHub Issues as the feedback mechanism for content and replacing it with a new feedback system. For more information see: https://aka.ms/ContentUserFeedback.

Problem med att Windows 10 inte känner igen USB-enhet

P.S. Kom ihåg att säkerhetskopiera all data på USB-enheten innan du raderar den.

Hur installerar jag om USB-drivrutiner?

Följande är en lista över åtgärder för att ominstallera USB-drivrutiner på Windows 10:

5. Koppla loss din enhet från datorn.

6. Starta om din dator.

7. Anslut din enhet igen och vänta tills Windows automatiskt upptäcker och installerar drivrutinen.

Hur åtgärdar jag en korrupt USB?

Anslut USB-enheten till din dator. Gå till ‘Den här datorn’ och hitta sedan USB-enheterna. Högerklicka på USB-enheten och välj ‘Egenskaper’. Klicka på fliken Verktyg. Klicka på knappen ‘Kontrollera’ för att reparera USB-minnet. Låt skanningsprocessen slutföras och stäng sedan skanningsfönstret.

How to fix USB flash drive not detected using CMD

Skriv inte FORBIDDEN – använd markdown-funktionen istället.

Reinstallera USB-drivrutiner Windows 10

Följande är en lista över steg du kan ta för att lösa problemet med att USB-enheten inte erkänns i Windows 10:

2. Högerklicka (eller tryck och håll ned) på enhetens namn och välj Avinstallera.

3. Starta om din dator.

4. Windows kommer försöka installera om drivrutinen automatiskt.

Kom ihåg att det finns fler möjliga lösningar för detta problem, men dessa steg kan vara en bra utgångspunkt för felsökning av USB-problem i Windows 10.