Allergic To Some Cats But Not Others

Många människor älskar sällskapet av katter, men för vissa kan det vara en utmaning på grund av allergier. Vissa personer kan vara allergiska mot vissa katter men inte andra. Detta fenomen har fascinerat forskare och läkare i många år. Genom att undersöka orsakerna bakom denna variation i allergiska reaktioner, hoppas de kunna ge lösningar och råd till dem som vill ha en pälsbeklädd följeslagare utan att drabbas av obehagliga symptom. I denna artikel kommer vi att utforska varför vissa människor är allergiska mot vissa katter men inte andra och vilka faktorer som kan spela in i detta komplexa samspel mellan mänsklig immunrespons och kattpälsens egenskaper.

Är en hypoallergen katt ett bra alternativ?

Det är bäst att bara dra av plåstret med denna: det finns ingen sådan sak som en hypoallergenisk katt. De allergener som katter bär på finns i proteinerna i deras hud och kroppsvätskor, som urin och saliv. Dander är den största boven när det gäller irriterande allergier när du är nära katter, särskilt om du klappar katten eller om de gnider sig mot dina kläder.

Vissa katter är mindre benägna att irritera dina allergier än andra, och hårlösa eller nästan hårlösa raser som Sphynx och Lykoi kan bära färre allergener än sina långhåriga släktingar. De har dock fortfarande potentialen att irritera dina allergier!

Varför är jag allergisk mot en viss katt?

Katter producerar flera allergener (proteiner som kan orsaka allergi). Dessa allergener finns på pälsen och huden samt i saliven. Alla katter producerar allergener, studier har inte visat att katter kan vara hypoallergena (vilket innebär att de inte orsakar allergi). Hem med mer än en katt har högre nivåer av katthårallergen.

– Katter producerar proteiner som kan orsaka allergiska reaktioner.

– Allergenerna finns på både pälsen och huden samt i saliven hos katten.

– Studier har inte bevisat att det finns några hypoallergena kattraser.

– Hem där det bor mer än en katt tenderar att ha högre halter av katthårallergen.

Varför är jag allergisk mot vissa katter men inte andra?

För att klargöra, finns det vissa människor som är allergiska mot alla katter, punkt. Om du vet eller tror att du tillhör den gruppen är det bäst att släppa tanken på att äga en katt eftersom de negativa hälsokonsekvenserna inte är värda det.

You might be interested:  Den Otillräckliga Instagram Meddelandet

Vissa katter producerar olika nivåer av allergener, främst Fel d 1. Detta är det primära allergenet som katter släpper ut i sina kroppsvätskor (främst saliv) och hud. Vissa människor är mer känsliga för detta allergen än andra, vilket förklarar varför vissa bara blir lite klåda eller nyser när de är i närheten av en katt, medan andra får en anafylaktisk reaktion. Det kan också förklara varför du kanske inte tror att du har en katallergi, men en specifik katt verkar orsaka en reaktion hos dig.

Mängden pälsfällning och grooming hos en katt kan också påverka hur mycket du kommer i kontakt med allergenet. Katter som fäller mycket lämnar mer hudflagor efter sig än katter som fäller minimalt. Katter som inte tvättar sig själva kan ha färre allergener på den yttre delen av sin päls eftersom de inte har saliv på sin päls, men om det finns en ansamling av hår och hudflagor kan de vara mer benägna att irritera dina allergier.

Är ryska blå katter hypoallergeniska?

Även om ingen kattras är helt hypoallergen, så kallas vissa husdjur som fäller mindre för hypoallergena. Trots sin tätvuxna päls fäller ryska blåkatter sällan mycket hår, vilket gör dem till en bra katt för ägare med allergier mot djur.

Allergenerna som orsakar allergiska reaktioner hos människor finns oftast i kattens saliv och hudavlagringar (hudpartiklar). När en katt fäller mycket hår sprids dessa allergener lättare i luften och kan irritera människors allergier mer. Men eftersom ryska blåkatter inte fäller så mycket päls, minskar mängden av dessa potentiella allergiframkallande partiklar.

Det är dock viktigt att komma ihåg att alla personers reaktion på olika katthår och allergener kan variera. Så även om ryska blåkatter anses vara bättre för personer med pet-allergi, kan det fortfarande finnas individer som är överkänsliga eller har svaga immunsystemreaktioner mot just denna ras. Det bästa sättet att ta reda på om man är allergisk mot en specifik typ av katthår eller ras är genom att interagera direkt med den aktuella katten innan man tar beslutet att skaffa den som husdjur.

Allergisk mot vissa katter men inte andra: En sammanfattning

Mängden allergener som produceras varierar betydligt mellan varje katt, och reaktionen som människokroppen har på dessa allergener varierar också betydligt mellan varje person. Vissa människor är verkligen allergiska mot alla katter de kommer i kontakt med, ibland till och med i en dödlig grad. Men vissa människor upptäcker att endast vissa katter tycks utlösa deras allergier.

You might be interested:  Jag, Windows 10 Quick Search Not Working, är frustrerad över min oförmåga att fungera korrekt. Jag försöker så hårt att snabbt hitta vad användarna söker efter, men det verkar som om jag ständigt misslyckas. Det är som om mitt sinne har blivit dimmigt och jag inte längre kan leverera de resultat som förväntas av mig.Så här sitter jag nu, fylld av frustration och längtan efter att bli hel igen. Förhoppningsvis kommer någon höra mitt rop på hjälp och rätta till denna bugg så snart som möjligt. Tills dess kommer jag fortsätta att kämpa och hoppas på en lösning, för jag vill verkligen vara till hjälp igen som Windows 10 Quick Search

Genom noggrann skötsel och rätt katt kan vissa personer med milda kattallergier till och med leva med en katt i sitt hem, men detta kräver oftast extra arbete och ansträngning. Ett specifikt kattfoder har också utvecklats som neutraliserar Fel d 1 och minskar mängden allergener i en katts saliv och hudavlagringar. Det kan ta tid innan det blir effektivt och behöver kontinuerligt ges till katten, men det kan vara till hjälp vid hantering av kat

Vissa människor är allergiska mot vissa katter men inte andra. Detta kan vara förvirrande eftersom det finns en vanlig missuppfattning att kattallergener kommer från pälsen. I själva verket är det dock proteinet Fel d 1 som orsakar de flesta allergiska reaktioner hos människor.

Fel d 1 produceras i körtlar i huden och saliven hos katter och sprids sedan genom deras päls när de tvättar sig eller tappar hår. Därför kan personer som är allergiska mot detta protein ha svårt att vara nära vissa katter utan att få symtom som nysningar, klåda och rinnande ögon.

Det har visat sig att vissa kattpopulationer producerar mindre mängder Fel d 1 än andra, vilket gör dem mer toleranta för personer med katthårallergi. Forskare tror också att genetik spelar en roll i hur väl någon tolererar katters allergener.

Förutom olika nivåer av Fel d 1-produktion kan även faktorer som ras, kön och individuella variationer spela in när det gäller graden av allergisymtom hos människor.

Denna kunskap om varför vissa människor är allergiska mot vissa katter men inte andra kan hjälpa till vid val av husdjur för personer med katthårallergi. Genom att välja en ras eller individ med lägre nivåer av Fel d 1 kan man minska risken för allergiska reaktioner och ändå kunna njuta av sällskapet med en katt.

Vissa katter kan vara värre för allergier

1. Abyssinians är en kattras som producerar mycket av proteinet Fel d 1, vilket gör dem vanliga utlösare för kattallergier.

2. Blandraser som Domestic Shorthair och Domestic Long Hair kan också orsaka allergier hos vissa personer. Deras produktion av allergener beror inte nödvändigtvis på rasen utan kan vara individuell för varje enskild katt.

3. Vissa människor kan vara allergiska mot vissa katter men inte andra, beroende på hur mycket allergen de producerar och deras genetiska sammansättning.

Varför är jag allergisk mot mina vänners katt men inte min egen?

Vissa katter producerar olika mängder av proteinet som orsakar allergiska reaktioner. Vissa människor är mycket känsliga och kan inte vara i närheten av några katter utan att få en allvarlig allergisk reaktion. Andra är bara allergiska mot vissa katter, vilket innebär att de troligtvis bara är allergiska mot katter som producerar mycket av detta protein.

You might be interested:  Jag är Din Motivation

Det finns faktorer som påverkar hur mycket av det allergiframkallande proteinet en specifik katt producerar. Rasen kan spela roll, men även individuella skillnader inom samma ras kan förekomma. Detta förklarar varför vissa personer kanske inte upplever några problem med vissa raser eller ens specifika individer inom dessa raser.

P.S.: Om du har en mildare form av katthårallergi kan det vara värt att testa att umgås med olika raser eller individer för att se om du reagerar mindre på dem. Kom ihåg att prata med din läkare eller allergolog för mer information och råd om hantering av dina symptom.

Det är möjligt att bygga upp immunitet mot kattallergier

Enligt Allergy UK är det sällan att en individ bara har en enda allergi. Istället kan man bygga upp motståndskraft. För närvarande finns ingen bot för kattallergi, men immunoterapi kan hjälpa till att öka toleransen.

Immunoterapi innebär att man utsätts för små mängder av allergenet (till exempel kattpäls) under kontrollerade former och successivt ökar dosen över tid. Syftet med detta är att gradvis vänja kroppen vid ämnet som orsakar allergiska reaktioner, vilket i sin tur kan minska symtomens svårighetsgrad.

Det är dock viktigt att komma ihåg att immunoterapi inte fungerar för alla och resultaten varierar från person till person. Dessutom tar behandlingen vanligtvis lång tid innan effekterna blir märkbara, så tålamod krävs.

För de som lider av kattallergi men ändå vill ha kontakt med dessa djur finns det några försiktighetsåtgärder som kan tas. Att hålla sig borta från områden där katter vistas mycket eller begränsa deras tillträde till sovrummet kan vara till hjälp. Regelbunden städning och dammsugning samt användning av luftrenare med HEPA-filter kan också bidra till att minska exponeringen för allergener.

Slutligen bör man komma ihåg att olika individer reagerar olika på olika raser av katter. Vissa människor kanske upplever mindre besvär med vissa raser än med andra. Det kan vara värt att undersöka vilka kattraser som anses vara mindre allergiframkallande och eventuellt överväga att skaffa en sådan om man är kattintresserad men har problem med allergi.