Received Spf None Does Not Designate Permitted Sender Hosts

Received Spf None Does Not Designate Permitted Sender Hosts är en viktig fråga som behöver uppmärksammas. Detta problem uppstår när ett e-postmeddelande inte har någon SPF (Sender Policy Framework) identifierad, vilket innebär att det inte finns några angivna tillåtna avsändarvärdar. Detta kan leda till ökad risk för skräppost och bedrägeri då det blir svårare att verifiera avsändaren på ett säkert sätt. I denna artikel kommer vi att undersöka konsekvenserna av detta problem och diskutera möjliga lösningar för att hantera det.

What does “SPF Softfail Domain Does Not Designate IP as Permitted Sender” mean?

Din e-postavsändare har en värd som ser ut något liknande detta:.

Om IP-adressen för avsändardomänen inte finns med i din domäns SPF-post, misslyckas e-postservrarna med att identifiera den angivna IP-adressen som en tillåten avsändare. Servern tolkar automatiskt meddelandet som om det kommer från en obehörig källa. Detta kan vara en möjlig orsak till varför SPF har misslyckats för meddelandet. Om e-postautentiseringssystemet endast förlitar sig på SPF för källverifiering (och inte DKIM), är sannolikheten hög att det misslyckas.

Om du har inställt din protokollpolicy till att avvisa, kommer ditt meddelande aldrig att levereras under sådana omständigheter! Därför måste domänägaren snabbt vidta åtgärder för att lösa problemet ‘SPF Softfail Domain Does Not Designate IP as Permitted Sender’.

Hur fixar jag SPF-valideringsfel?

Sammanfattningsvis innebär dessa två steg att du bör granska och uppdatera dina SPF-inställningar för att se till att rätt avsändare är godkända för e-postsändning från ditt domännamn.

Att inkludera en IP-adress som tillåten avsändare för SPF

För att lösa detta kan vi dela upp lösningen i följande steg:

You might be interested:  Jag, Windows 10 Android USB Device Not Recognized, försöker desperat att bli igenkänd

Skapa en lista över avsändare för din domän. Du kan använda en lista med e-postadresser baserade på din domän, samt tredjepartsavsnittskällor för e-posttransaktioner.

2. Nu ska vi identifiera IP-adresserna för de här sändande källorna.

Hitta IP-adresser kopplade till dina e-postavsändningskällor

It’s pretty easy! To find the IP address of your sending source, open the email and view your full email header. To do so you need to click on the three dots at the top-right corner of your email to view the drop-down menu, and select ” Show original “.

Om du tittar på det ursprungliga meddelandet och rullar ner till den mottagna raden, kommer du att kunna se IP-adressen för den ursprungliga avsändaren, som visas nedan:

3. Använd vår för att generera en gratis SPF-post för ditt domännamn.

I recordgeneratorn lägger du till alla IP-adresser som du vill att det ska vara godkänt att skicka e-post och kommunikation på företagets vägnar. Lägg också till eventuella tredjepartsservrar eller externa leveranstjänster som auktoriserade avsändare för din domän. På så sätt kommer även e-postmeddelanden som skickas via tredjepartsservrar att passera SPF-autentiseringen.

4. När du har använt SPF Record Generator för att generera SPF-recordet för ditt domän med alla betrodda domäner och IP-adresser tillagda, är det enda som återstår att implementera SPF genom att publicera det på din DNS. Här är hur du kan göra det:

För att lägga till eller ändra SPF-posten för en domän, följ dessa steg:

1. Logga in på din DNS-hanteringskonsol.

2. Navigera sedan till den valda domänen (domänen där du vill lägga till/ändra SPF-posten).

3. Välj resurstypen ‘TXT’.

4. Ange värdnamnet som ‘_spf’.

5. Klistra in värdet från din genererade SPF-post.

6. Spara ändringarna för att konfigurera SPF för din domän.

Observera att de ovanstående namnen eller rubrikerna kan variera beroende på vilken DNS-hanteringskonsol du använder för ditt företag.

På detta sätt kan domänägarna säkerställa att alla sina betrodda IP-adresser och domäner som de kan använda för att skicka kommunikation på företagets vägnar läggs till i servern, och ett liknande fel där SPF Softfail-domänen inte anger IP-adressen som den tillåtna avsändaren kommer inte att inträffa.

You might be interested:  Problemet med att PC inte upptäcker PS4-kontrollern

Hur aktiverar jag SPF i min e-post?

1. Gå till Inbound Protection &gt, Domain-based Authentication &gt, Sender Policy Framework (SPF).

Detta betyder att du ska navigera till inställningar för inkommande skydd och domänbaserad autentisering där du hittar SPF-inställningarna.

2. Klicka på Lägg till.

3. Välj ett specifikt mottagardomän från listan över hanterade domäner.

Du väljer den domän som regeln ska gälla för genom att välja den från en lista över de domäner som hanteras av systemet.

4. Markera Aktivera SPF för att aktivera SPF-kontrollen i TMEMS.

5. Om du vill infoga en X-Header i e-postmeddelanden kan du markera rutan bredvid det alternativet.

Om det finns behov av att infoga en X-Header (ett extra informationsfält) i e-postmeddelandena kan man markera rutan bredvid detta alternativ.

Hur man effektivt använder SPF-standarden

För att säkerställa en företags SPF-teknologi är det enda sättet att integrera den med DMARC. Här är fördelarna med att göra detta.

För att autentisera e-post använder man sig av protokoll som konfigureras genom att lägga till en TXT-post i DNS. Förutom att ställa in regler för din domäns e-post kan du också dra nytta av DMARC för att aktivera en rapporteringsmekanism som ger dig omfattande information om dina domäner, leverantörer och e-postkällor.

DMARC kan hjälpa dig att använda både SPF (Sender Policy Framework) och DKIM (DomainKeys Identified Mail) teknologier tillsammans för att ge ditt domän ännu bättre skydd mot spoofing.

Observera: Detta är rekommenderat, men inte obligatoriskt. DMARC kan fungera med antingen SPF eller DKIM identifieringsjustering.

Varken SPF eller DKIM ger domänägaren återkoppling om e-postmeddelanden som misslyckas med autentisering. DMARC skickar detaljerade rapporter direkt till dig, vilka PowerDMARC-plattformen konverterar till lättlästa diagram och tabeller.

Med DMARC kan du som domänägare bestämma om en e-post som inte klarar validering ska hamna i inkorgen, skräpposten eller bli avvisad. Med PowerDMARC behöver du bara klicka på en knapp för att ställa in dina preferenser, och det är så enkelt det.

You might be interested:  Problemlösning för att få igång en RGB LED-stripkontroll

Obehöriga avsändare kan utgöra en farlig hotbild mot säkerheten för dina kunder och ditt företags image och varumärkesvärde. Skydda dina kunder från phishing-attacker och bedrägerier genom att implementera DMARC i ditt företag, vilket endast tillåter e-postmeddelanden från autentiserade avsändare att nå dem.

Hur man åtgärdar ‘ SPF Softfail-domän anger inte IP-adressen som tillåten avsändare ‘.

Fixing a missing SPF record

Steg 2: Skapa en SPF-post.

Steg 3: Konfigurera dina SPF-syntaxfält.

Steg 4: Publicera posten på din DNS.

Steg 5: Verifiera din SPF-implementering.

– Steg för steg guide för att lösa problemet med saknad eller felaktig SPF-post.

– Beskrivning av hur man skapar och konfigurerar en korrekt SPF-post på sin DNS-server.

– Tips för att verifiera att den nya SPF-implementeringen fungerar som den ska.

What does sender prohibited by SPF mean?

1. Felaktig konfiguration av SPF-reglerna för din domän.

2. Saknad eller ogiltig SPF-post i DNS-konfigurationen för din domän.

3. Användning av ett externt mejlutskicksprogram eller tjänst utan korrekt SPF-konfiguration.

4. Ändringar i IP-adresser eller serverinställningar utan att uppdatera SPF-reglerna.

5. Spam-aktivitet från din IP-adress, vilket kan leda till blockering av utgående e-post via SPF-checks hos mottagarens servrar.

6. Problem med DNS-uppdateringar eller cache-problem hos internetleverantören.

Det är viktigt att undersöka och åtgärda dessa problem för att undvika fortsatta problem med utgående e-post och säkerställa leveransbarheten till mottagarna.

Kom ihåg att konsultera teknisk support eller IT-specialister om du behöver hjälp med konfigureringen av dina SPF-regler eller andra relaterade frågor kring mejlutskick och spam-filtrering.

SPF fails due to various reasons

Förklaring av ämnet:

1. SPF (Sender Policy Framework) används för att kontrollera om e-postmeddelanden kommer från auktoriserade källor.

2. Om ett e-postmeddelande misslyckas med SPF betyder det att avsändarens IP-adress inte har godkänts av domänens SPF-policy.

3. Bedömningen av IP-adressens legitimitet kan bero på olika faktorer, som dess närvaro i MX- eller A-record eller inom ett visst subnet-område.