Network Card Not Working Windows 10

I Windows 10 kan det uppstå problem med nätverkskortet, vilket kan leda till att internetanslutningen inte fungerar som den ska. Detta kan vara mycket frustrerande och hindra användare från att surfa på webben eller ansluta till andra enheter i nätverket. I denna artikel kommer vi att undersöka några vanliga orsaker till varför nätverkskortet inte fungerar korrekt i Windows 10 och ge några lösningar för att åtgärda problemet.

Lösning 2: Uppdatera drivrutinen för ditt nätverkskort

En föråldrad eller korrupt drivrutin för nätverksadaptern kan orsaka problem med din nätverksanslutning. Det är nästan den vanligaste anledningen till varför din nätverksadapter inte fungerar korrekt. Så du bör definitivt försöka uppdatera drivrutinen för din nätverksadapter innan du går vidare med några ytterligare felsökningssteg.

Det finns två sätt att uppdatera drivrutinen: manuellt eller automatiskt. För att uppdatera drivrutiner manuellt kan du besöka tillverkarens webbplatser och välja, ladda ner och installera den senaste drivrutinen för nätverksadaptern.

Om du inte har tid eller tålamod för att göra det själv, eller om du inte känner dig säker på att experimentera med drivrutiner manuellt, kan du använda Driver Easy för att göra det automatiskt. Programmet kan automatiskt känna igen ditt system och hitta rätt drivrutiner för det. Så här använder du det:

Ladda ner och installera Driver Easy.

Kör Driver Easy och klicka på Skanna nu. Driver Easy kommer då att skanna din dator och upptäcka eventuella problem med drivrutinerna.

Klicka på Uppdatera alla för att automatiskt ladda ner och installera rätt version av alla drivrutiner som saknas eller är föråldrade i ditt system (detta kräver Pro-versionen – du kommer bli ombedd att uppgradera när du klickar på Uppdatera alla).

Driver Easy Pro-versionen inkluderar komplett teknisk support. Om du behöver hjälp, vänligen kontakta Driver Easys supports team på [email protected].

Om du inte vill betala för det kan du istället ladda ner drivrutinerna med den kostnadsfria versionen. Du kommer att behöva ladda ner en i taget och installera dem manuellt.

Efter att du har uppdaterat dina drivrutiner, starta om din dator och kontrollera om problemet är löst. Om ingenting förändras, fortsätt läsa..

Lösning 3: Utför en strömåterställning på din dator

En tillfällig fel i enhetens ströminställningar kan leda till att nätverksadaptern inte upptäcks på Windows. I så fall kan du försöka utföra en strömåterställning på din dator. Detta hjälper till att uppdatera vår internetanslutning och förhoppningsvis lösa problemet med nätverksadaptern som inte fungerar/svarar. För att göra detta:

You might be interested:  Hur Jag Fixar Att Texturer Inte Laddas I Fortnite

Stäng av datorn och ta bort batteriet (om det är en stationär dator: dra ur strömkabeln).

Håll ner strömknappen i minst 30 sekunder och låt sedan systemet vara oanslutet i cirka 20 minuter.

Sätt tillbaka batteriet (om det är en stationär dator: anslut tillbaka strömkabeln), ladda din dator och starta upp den.

Kontrollera om problemet med nätverksadaptern har åtgärdats.

Varför slutade mitt nätverkskort att fungera?

Om din nätverksadapter slutar fungera på din dator kan det bero på att du har en felaktig eller föråldrad version av Windows. Ett sätt att lösa problemet kan vara att installera eventuella väntande Windows-uppdateringar. Detta kan åtgärda buggar och förbättra kompatibiliteten med nätverksadaptern.

Att använda en VPN-anslutning kan ibland orsaka problem med nätverket. Om du upplever sådana problem, försök stänga av VPN:en och se om det löser situationen. Genom att göra detta kommer du att ansluta direkt till internet utan några extra lager som potentiellt kan störa nätverket.

Förutom dessa specifika tips är det också viktigt att se över andra möjliga orsaker till nätverksproblem, som exempelvis felaktiga drivrutiner eller konfigurationsinställningar i ditt operativsystem eller router. Att kontrollera och uppdatera dessa inställningar regelbundet kan hjälpa till att undvika framtida problem med din nätverksadapter.

Om ingenting ovanstående åtgärdar problemet bör du överväga att kontakta teknisk support för ytterligare assistans och felsökning av ditt specifika fall.

Lösning 4: Kör nätverksfelsökaren för att åtgärda problem med nätverkskortet i Windows 10

Windows 10 har en inbyggd nätverksfelsökare som är ett användbart verktyg för att kontrollera och åtgärda nätverksproblem. För att köra nätverksfelsökaren, följ bara instruktionerna nedan:

För att lösa problemet med nätverkskortet i Windows 10 kan du följa dessa steg:

1. Klicka på Start och välj Inställningar.

2. Välj Nätverk och Internet.

3. Bläddra neråt och klicka på Nätverksfelsökare under Avancerade nätverksinställningar.

4. Välj Alla nätverksadaptere (standardalternativ) och klicka sedan på Nästa.

5. Nätverksfelsökaren kommer automatiskt att upptäcka eventuella problem med nätverket på din dator. Du behöver bara följa stegen för att se om detta problem kan åtgärdas.

Genom att använda dessa enkla steg kan du felsöka och förhoppningsvis lösa eventuella problem med ditt nätverkskort i Windows 10.

Hur vet jag om mitt nätverkskort är dåligt i Windows 10?

Ping är ett verktyg som används för att kontrollera anslutningen mellan två enheter, i det här fallet din dator och Wi-Fi-kortet. Genom att pinga adressen 127.0.0.1 testas kortets förmåga att kommunicera med sig själv.

Om du inte får något svar från ping-testet kan det tyda på problem med ditt Wi-Fi-kort, vilket innebär att det kan vara defekt eller behöver repareras eller bytas ut.

You might be interested:  Problemet med röstinspelaren på Windows 10

Lösning 5: Installera de senaste Windows-uppdateringarna för att fixa problemet med nätverkskortet i Windows 10

Ibland kan problem med nätverksadaptern bero på enhetens system. Du kan försöka installera de senaste Windows-uppdateringarna som kanske innehåller en lösning för problemet.

1. Klicka på Start och välj Inställningar.

2. Välj Uppdatering och säkerhet.

3. Klicka på Sök efter uppdateringar.

4. Uppdatera ditt operativsystem vid behov och starta om din dator för att se om problemet har lösts.

Om uppdatering av Windows inte hjälper, finns det fortfarande en sak du kan göra.

Varför fungerar inte mitt wifi-kort på datorn?

För att lösa problemet med nätverkskortet som inte fungerar i Windows 10 kan du följa dessa steg:

1. Uppdatera BIOS och chipset-drivrutin från tillverkarens webbplats för ditt system, om det finns tillgängligt. Detta är viktigt eftersom nya uppdateringar kan innehålla buggfixar eller förbättringar som kan hjälpa till att lösa problemet.

2. Uppdatera firmware på din trådlösa accesspunktens Wi-Fi-modem, router eller extender. Gamla firmware-versioner kan orsaka detta problem då adaptern kommer att inaktivera sig själv om den får en stor mängd felaktiga datapaket från accesspunkten.

3. Om ingenting av ovanstående åtgärder har hjälpt, kontakta teknisk support för både ditt system och din trådlösa enhet (till exempel routern). De kan ge ytterligare felsökning och råd specifikt anpassade efter din situation.

Genom att följa dessa steg bör du kunna åtgärda problemet med nätverkskortet som inte fungerar i Windows 10.

Lösning 6: Utför en fysisk inspektion av ditt nätverkskort

Om ingen av de tidigare lösningarna har fått nätverksadaptern att fungera som förväntat, kan det vara värt att kontrollera den fysiska anslutningen till din dator. I värsta fall kan du behöva byta ut din nätverkskort.

Om du använder ett expansionsnätverkskort eller en USB-adapter, se till att det är ordentligt och korrekt isatt. Om det ändå inte fungerar kan du prova det i andra datorer för att se om adaptern är trasig.

Om du använder en integrerad nätverksadapter är det bästa att låta en tekniker kontrollera moderkortet på din dator eller rådfråga tillverkaren av din PC för ytterligare support.

Förhoppningsvis hjälper någon av de tidigare nämnda lösningarna dig att åtgärda problemet med nätverksadaptern som inte fungerar. Om du har några frågor eller bättre förslag är du välkommen att lämna en kommentar nedan.

Ja, nätverkskort slits ut

Det är sällan som nätverkskort går sönder. Om du upplever problem med att nätverkskortet ibland försvinner från enhetschefen utan några ändringar i operativsystemet, kan det vara en indikation på att nätverkskortet är felaktigt.

P.S. Det är viktigt att kontrollera om det finns några drivrutinsuppdateringar tillgängliga för ditt nätverkskort och även testa med ett annat fungerande kort för att utesluta eventuella andra faktorer som kan orsaka problemet.

Testa nätverkskortet

Följande är en lista över steg för att kontrollera nätverkskortet om det inte fungerar på Windows 10:

You might be interested:  Jag är Thunderbolt To Gigabit Ethernet Adapter, och jag fungerar inte

3. Kontrollera om nätverksanslutningen visar som aktiverad eller inaktiverad.

6. Om du ser något felmeddelande, notera det för vidare felsökning.

7. Gå tillbaka till huvudfönstret för Nätverksanslutningar genom att trycka på bakåtpilen längst upp i vänstra hörnet.

8. Högerklicka nu igen på Ethernet- eller Lokal anslutningsikonen och välj alternativet “Egenskaper”.

9. Dubbelkolla att protokollet TCP/IP Version 4 (TCP/IPv4) är markerat och klicka sedan på knappen “Egenskaper” bredvid den.

10.Kontrollera att inställningarna är korrekta, särskilt IP-adressen, DNS-servern etc.

Kom ihåg att dessa steg kan variera beroende på din specifika datorkonfiguration och operativsystemsversionen du använder

Resetting network card in Windows 10

2. Välj Inställningar, sedan Nätverk och internet, följt av Avancerade nätverksinställningar.

3. På skärmen för återställning av nätverket väljer du Återställ nu och bekräftar genom att klicka på Ja.

Förklaring: Dessa steg visar hur man återställer nätverksinställningarna i Windows 10, vilket kan hjälpa till att lösa problem med en icke fungerande nätverkskort.

How do I know if I need a new network card?

1. Hur vet man om ens dator behöver ett nytt wifi-kort? Om din dator inte kan ansluta till ett känt fungerande trådlöst nätverk.

2. Om ditt wifi-nätverk ständigt tappar anslutningen eller inte kan upprätthålla den, kan det vara ett tecken på att du behöver byta ut wifi-kortet.

3. Ibland kan problem med anslutningen lösas genom att ta ur och sätta tillbaka kortet (om möjligt).

Förklaringen i tre punkter:

– Om din dator inte kan ansluta till något fungerande trådlöst nätverk, kanske du behöver byta ut wifi-kortet.

– Om ditt wifi-nätverk ofta kopplas bort eller har svårigheter att hålla en stabil anslutning, så kan det vara ett tecken på att kortet behöver ersättas.

– Ibland räcker det att ta ur och sätta tillbaka kortet för att lösa eventuella problem med anslutningen.

Reinstall network card on Windows 10

För att åtgärda problemet med nätverkskortet i Windows 10, kan du följa dessa steg:

1. Högerklicka på Windows-logotypen i nedre vänstra hörnet av skärmen.

2. Välj Enhetschef.

3. Dubbelklicka på Nätverksadapter och sedan högerklicka på nätverksadaptern för att installera om den.

4. Välj Installera om från rullgardinsmenyn.

Genom att utföra dessa steg bör du kunna lösa eventuella problem med ditt nätverkskort i Windows 10.

Fix my network card

För att lösa problemet med nätverkskortet i Windows 10 kan du följa dessa steg:

1. Välj nätverksadaptern och håll ned (eller högerklicka) på den.

2. Välj Uppdatera drivrutin &gt, Sök automatiskt efter uppdaterad programvara för drivrutinen och följ sedan instruktionerna.

3. Efter att ha installerat den uppdaterade drivrutinen väljer du Start &gt, Ström &gt, Starta om om du blir ombedd att göra det och se om det åtgärdar anslutningsproblemet.

Genom att utföra dessa steg kan du förhoppningsvis lösa problemet med ditt nätverkskort i Windows 10.