Microsoft Exchange Calendar Not Syncing With Android

Microsoft Exchange-kalendern synkroniseras inte med Android

Det kan vara frustrerande när din Microsoft Exchange-kalender inte synkroniseras korrekt med din Android-enhet. Detta kan leda till att du missar viktiga möten och händelser. Lyckligtvis finns det några steg du kan ta för att lösa detta problem.

Först och främst, se till att du har rätt inställningar i både din Microsoft Exchange- och Android-kalender. Kontrollera att ditt Exchange-konto är korrekt konfigurerat på din Android-enhet genom att gå till Inställningar > Konton > Lägg till konto > Microsoft Exchange ActiveSync.

Om kalendern fortfarande inte synkroniseras efter att ha kontrollerat inställningarna, prova följande felsökningsåtgärder:

1. Uppdatera dina appar: Se till att både Outlook-appen och den inbyggda kalenderappen på din Android-enhet är uppdaterade till den senaste versionen.

2. Starta om enheten: Ibland kan en enkel omstart av enheten hjälpa till att åtgärda eventuella buggar eller felaktigheter som orsakar problemet.

4. Ta bort och lägga till kontot igen: Om inget annat fungerar kan det vara värt att ta bort ditt Exchange-konto från din Android-enhet och sedan lägga till det igen. Se till att du har dina inloggningsuppgifter till hands innan du tar bort kontot.

5. Kontakta support: Om problemet kvarstår kan det vara värt att kontakta Microsofts support eller din Android-enhetsleverantör för ytterligare hjälp och felsökning.

Kom ihåg att dessa steg är allmänna riktlinjer och resultatet kan variera beroende på vilken version av Android och Exchange du använder. Det är också en bra idé att säkerhetskopiera din kalenderdata regelbundet för att undvika förlust av viktig information.

Om du har problem med att synkronisera din mobil-e-post när du ställer in den första gången, är du på rätt sida. Om din e-post, kalender och kontakter tidigare var synkade men nu inte längre är det, kan du försöka åtgärda problemet genom att se över Outlook.coms instruktioner för att lösa synkproblem med e-post. Om du inte använder ett Outlook.com- eller Microsoft 365 for Business-konto bör du istället kontakta din e-posts leverantör.

IMAP och POP är synkroniseringsprotokoll som endast kan synkronisera e-post och inte kalender, kontakter osv. För att kunna synkronisera kalendern måste du ha en e-postleverantör som använder Microsoft Exchange ActiveSync. De flesta vanliga leverantörer, som Gmail till exempel, gör det.

Vilken e-postapp använder du?

Finns mina telefonens kalenderhändelser också i Outlook-appens kalender? För att få dina enhetskalenderhändelser att visas i din Outlook-kalender måste de läggas till genom ett konto som har synkroniserats med Outlook. Till exempel, om du lägger till händelser i iPhone-kalendern måste du synkronisera dem med ditt iCloud-konto och sedan lägga till ditt iCloud-konto i Outlook-appen.

You might be interested:  Grafikkortfläktar snurrar inte vid uppstart

Synkroniseringen mellan Microsoft Exchange-kalendern och Android fungerar inte korrekt

Gå till Kalendern i Outlook-appen och tryck på de tre linjerna i det övre vänstra hörnet. Under dina e-postkonton, se till att ‘Kalender’ är markerad. Om din e-postadress inte visas i listan betyder det att den inte är konfigurerad med Exchange ActiveSync. Du måste ta bort och lägga till kontot igen och se till att du inte använder IMAP.

Kontrollera att åtkomst till kontakter är tillåten för Outlook.

Stegen kan variera mellan olika enheter och operativsystem. Om du inte äger en iOS- eller Samsung Android-enhet, använd dessa anvisningar som riktlinje:.

För iOS: Öppna Inställningar-appen > scrolla ner och tryck på Outlook > Kontakter och Bakgrundsappsuppdatering bör vara påslaget.

För Android: Öppna telefonens Inställningar > Applikationer > Outlook > Se till att Kontakter är aktiverat.

Öppna sedan Outlook-appen och gå till Inställningar > tryck på ditt konto > tryck på Synkronisera kontakter.

Felsök kalender och kontakter i Outlook-mobilappen

För att lösa problemet med att Microsoft Exchange-kalendern inte synkroniseras med Android kan du följa dessa steg:

1. I Outlook-appen, gå till Inställningar > Tryck på kontot som inte synkroniseras > Tryck på Återställ konto. Kontrollera om ditt konto nu synkroniseras.

2. Om det inte fungerar kan du prova att ta bort och lägga till ditt e-postkonto igen: Gå till Inställningar, tryck på kontot som inte synkroniseras > tryck på Ta bort konto > Ta bort från den här enheten. Lägg sedan till ditt e-postkonto igen i antingen Outlook för Android eller Outlook för iOS. Observera att om du blir ombedd att konfigurera din e-post som ett IMAP-konto kanske din e-postleverantör inte kan synka kalender och kontakter. Kontakta dem eller administratören för hjälp. Om du blir ombedd att ange serverinställningar behöver du få serverinställningarna från din leverantör.

3. Fungerar det fortfarande inte? Följ dessa steg:

a) Ställ in e-posten i PC-versionen av Outlook med protokollet Exchange.

b) Verifiera anslutningen, testa skickade mejl och skapa händelser i kalendern.

c) Stäng ner Outlook.

d) Starta om din PC.

e) Öppna Outlook på PC:n, verifiera att testhändelsen visas i kalendern och kontrollera sedan din mobila enhet – de bör nu vara synkroniserade.

f) Om händelsen fortfarande inte visas på din mobila enhet, gå till Inställningar i Outlook-appen och starta om appen.

Genom att följa dessa steg bör du kunna åtgärda problemet med att Microsoft Exchange-kalendern inte synkroniseras med Android.

Problem med synkronisering av Microsoft Exchange-kalender med Android

Gå till Inställningar > Konton > tryck på Exchange > tryck på din e-postadress som inte synkroniseras.

Note: Different Android devices may look different than the screenshots here. Use these steps as a guideline.

Make sure ” Sync Calendar ” is enabled. Wait and check your device’s calendar app.

Observera: Om du ser IMAP istället för Exchange eller ett synkfel kan det vara så att ditt e-postkonto har lagts till felaktigt. Ta bort det genom att trycka på Mer > Ta bort konto..

Vänta några minuter och kontrollera sedan kalendern på din enhet.

Observera: Vi rekommenderar också att du dubbelkollar att ditt konto har lagts till som ett Exchange-konto genom att gå till Inställningar > Konton.

Kontrollera behörigheterna för Gmail-appen

Kontrollera att Gmail har tillåtelse att få åtkomst till din kalender och dina kontakter.

För att lösa problemet med att Microsoft Exchange-kalendern inte synkroniseras med Android, kan du följa dessa steg:

1. Dra ned Android-meddelandefältet genom att svepa ned från toppen av skärmen på din enhet.

You might be interested:  Jag är Ethernet 3 Adapter och jag fungerar inte korrekt

3. Gmail kommer att be om åtkomst. Tryck på Tillåt och följ anvisningarna.

Genom att göra detta bör du kunna lösa problemet med kalendersynkronisering mellan Microsoft Exchange och din Android-enhet.

Apple has fixed an issue in 11.0 that caused a “Cannot send mail” error for Outlook.com and Exchange mail accounts. If you’re on iOS 11.0, update your device to iOS 11.0.1 or later to fix the issue.

Problem med synkronisering av Microsoft Exchange-kalendern på Android

Go to your iPhone or iPad’s Settings > Accounts & Passwords > select the account you’re trying to sync.

Observera: Om du använder iOS 10, gå till Inställningar > Mail > Konton..

Se till att ‘Kalendrar’ och ‘Kontakter’ är aktiverade och kontrollera sedan din synkronisering igen. Om det fungerar, är du klar!

Om du inte ser alternativet för kalender kan det bero på att din e-postadress har lagts till som ett IMAP-konto. Gå vidare till nästa steg..

Problem med synkronisering av Microsoft Exchange-kalender på Android

Välj alternativet Ta bort konto. Välj Exchange när du lägger till din e-post igen.

For detailed steps see, Set up email in the iOS Mail app.

Observera: Om du inte har en vanlig e-postleverantör som Microsoft, Google eller Yahoo kan det vara nödvändigt att kontakta dem för att se om din e-post är begränsad till IMAP eller POP.

Problem med synkronisering av Microsoft Exchange-kalender på Android

Gå till Inställningar > Konton > Exchange > tryck på din e-postadress.

Observera: Om det läggs till som ett IMAP-konto måste du ta bort det och lägga till det igen som ett Exchange-konto.

Make sure ” Sync Calendar ” is enabled. Wait and check your calendar app.

Om du inte ser alternativet för kalender eller om ditt konto var listat som IMAP, tryck på Mer och välj Ta bort konto. Gå sedan till nästa steg..

Problem med synkronisering av Microsoft Exchange-kalender på Android

Lägg till ditt e-postkonto igen och välj Exchange ActiveSync eller Exchange.

För mer detaljerade instruktioner, se fliken Samsung i inställningarna för e-post i Androids e-postapp.

Observera: Om du inte har en vanlig e-postleverantör som Microsoft, Google eller Yahoo kan det vara nödvändigt att kontakta dem för att se om det är möjligt att lägga till e-post utan att använda IMAP eller POP.

Om du använder en surfplatta med en skärmstorlek större än 10,1 tum, som till exempel en Surface Pro-surfplatta, har du förmodligen den stationära versionen av Outlook. Se till att lösa synkroniseringsproblem i Mail- och Kalenderapparna i Windows 10 samt läs igenom vanliga frågor om Mail och Kalender för Windows 10.

Problem med synkronisering av Microsoft Exchange-kalendern på Android

För att synkronisera din Microsoft Exchange-kalender med Android, följ dessa steg:

1. Öppna Outlook Mail-appen på din Android-enhet. Tryck på de tre punkterna längst ner för att öppna menyn och välj Inställningar.

2. Välj Konton och tryck sedan på det konto du vill synkronisera.

3. Tryck på Ändra inställningar för e-postsynkronisering och kontrollera att inställningarna är som du vill ha dem.

4. Om du använder ett Outlook.com-konto, till exempel hotmail.com, ändrar du Serverinställningar till eas.outlook.com. Om du har ett Microsoft 365-företagskonto använder du outlook.office365.com. För andra typer av konton kan du behöva begära serverinställningarna från din e-postleverantör.

Genom att följa dessa steg bör din Microsoft Exchange-kalender nu synkroniseras korrekt med din Android-enhet.

Problem med att synkronisera Microsoft Exchange-kalendern med Android

För att lösa problemet med att Microsoft Exchange-kalendern inte synkroniseras med Android kan du följa dessa steg:

You might be interested:  Problemet med att Ok Google inte fungerar på Oneplus 7 Pro

1. Öppna Outlook Mail-appen och gå till menyn.

2. Tryck på Inställningar och välj Konton.

3. Välj ditt e-postkonto och tryck på Ta bort för att ta bort det från appen.

4. Gå tillbaka till Konton-sidan och tryck på Lägg till konto.

5. Välj vilken typ av konto du vill lägga till:

– Outlook.com om du har en @outlook.com, @hotmail.com, @live.com eller @msn.com-e-postadress.

– Exchange om du har ett Microsoft 365 for business-konto eller använder Exchange ActiveSync.

– Annat konto om ingen av ovanstående alternativ gäller. Observera dock att detta kanske inte låter dig synkronisera kalender eller kontakter.

Genom att följa dessa steg bör din Microsoft Exchange-kalender kunna synkroniseras korrekt med din Android-enhet igen.

Varför synkroniseras inte min Outlook-kalender med min Android?

För att kunna visa och hantera dina Outlook-kalendrar direkt från Google Calendar-appen, följ dessa steg:

1. Öppna Outlook-appens inställningar.

2. Klicka på Kontoinformation för ditt MS E-postkonto.

5. Efter detta bör du kunna se och hantera dina Outlook-kalendrar direkt från Google Calendar-appen.

Lycka till!

Problem med Microsoft Exchange-kalendern? Vi kan hjälpa dig

Om du har ett arbets- eller skolkonto som använder Microsoft 365 för företag eller Exchange-baserade konton, bör du prata med din Microsoft 365-administratör eller tekniska support.

För frågor relaterade till Outlook-appen eller Outlook.com-konton kan du kontakta Microsoft-support.

Om du fortfarande behöver hjälp med att synkronisera din kalender eller kontakter till din mobila enhet, berätta i detalj om ditt problem i kommentarsfältet nedan så kan vi adressera det i framtiden. För enkel hantering av e-post, kalender och kontakter rekommenderar vi Outlook för Android eller Outlook för iOS mobilapparna.

Problem med synkronisering av Microsoft Exchange-kalender på Android

Upptäck fördelarna med prenumerationen, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du säkrar din enhet och mycket mer.

Samhällen hjälper dig att ställa och besvara frågor, ge feedback och ta del av experternas rika kunskap.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp av en supportagent.

Varför synkroniseras inte min kalender med min Android-telefon?

Följ dessa steg för att lösa problemet med att Microsoft Exchange-kalendern inte synkroniseras med Android:

2. Se till att Synkronisera är aktiverat (blått) längst upp på sidan.

Kom ihåg att följa dessa steg noggrant för att säkerställa en korrekt synkronisering mellan Microsoft Exchange-kalendern och din Android-enhet.

Så här synkroniserar jag min Android-kalender med Microsofts kalender

För att synkronisera din Outlook-kalender med en Android-enhet, kan du ladda ner Outlook-appen från Play Store. När du har installerat appen, logga in och ge nödvändiga behörigheter. Därefter kommer din Outlook-kalender att synkroniseras med din Android-enhet.

Att använda Outlook-appen ger dig möjlighet att ha tillgång till dina kalenderhändelser och bokningar på både din dator och mobiltelefon. Genom att synkronisera kalendern kan du vara säker på att alla uppdateringar och ändringar som görs i Outlook också visas i realtid på din Android-enhet.

Genom att använda den officiella Outlook-appen får du även fördelen av andra funktioner som e-posthantering, kontakter och filsynkronisering. Detta gör det lättare för dig att hålla koll på allt samlat på ett ställe.

Så om du vill ha en smidig synkronisering mellan din Microsoft Exchange-kalender och din Android-enhet är det bästa alternativet att installera Outlook-appen från Play Store. På så sätt kan du enkelt hantera dina kalenderhändelser oavsett vilken enhet du använder.