Feeling Of Not Being Good Enough

Om du ifrågasätter din självkänsla kan det vara till hjälp att undersöka varför du inte känner dig tillräckligt bra och utmana dessa anledningar. Det kan leda till att du upptäcker att du är mer än tillräcklig.

We’ve all felt “not good enough” at some point in our lives. Maybe you feel like you’ll never pass your exam, attract a good partner, or move up in your company.

Det är viktigt att du ifrågasätter dessa tankar eftersom om du funderar på dem för länge kan de utvecklas till fullständiga övertygelser och ha en negativ inverkan på din självkänsla.

Här är 5 frågor du kan ställa dig själv när du inte känner dig tillräckligt bra..

Ibland är våra negativa tankar baserade på känslor istället för bevis. Men när vi tar oss tid att undersöka fakta inser vi att vi är mycket mer kapabla än vad vi trodde.

Du kanske till och med lider av ‘bedragarsyndrom’, ett psykologiskt fenomen som får dig att tvivla på dina egna prestationer. Personer med bedragarsyndrom tror att deras framgång beror på tur eller andra yttre faktorer snarare än deras egna förmågor.

Kom ihåg att påminna dig själv om att du har kämpat hårt för att komma dit du är i livet.

Ibland kan vi känna att vi inte är tillräckligt bra eftersom vi jämför oss med andra som befinner sig i olika omständigheter.

Vi kan också jämföra våra egna svagheter med en annan persons styrkor. Det är viktigt att komma ihåg att alla har sin egen unika resa.

Att fokusera på dina styrkor och prestationer kan hjälpa dig att känna dig mer självsäker och kapabel. Ta lite tid för att lista upp dina framgångar och positiva egenskaper.

Denna lista behöver inte inkludera konkreta utmärkelser som en trofé – även om det absolut kan vara så. Du kan också inkludera positiva egenskaper du besitter, som att alltid göra ditt bästa eller vara snäll mot djur.

Ibland sätter vi mycket press på oss själva för att vara perfekta, men detta kan vara orealistiskt och inte hjälpsamt. Du kanske till och med lider av atelofobi, en besatt rädsla för ofullkomlighet.

Det kan vara bra att fråga dig själv vad det värsta som kan hända är om du inte är perfekt, och du kommer förmodligen upptäcka att det inte är så illa som du föreställt dig. Faktum är att vi lär oss och växer genom att göra misstag.

You might be interested:  När Tangenterna på Mitt Tangentbord Inte Fungerar i Windows 10

Kom på saker du kan göra för att förbättra ditt humör och känslan av självvärde. Detta kan vara: ta en paus, ta hand om dig själv, prata med en vän eller terapeut, göra något som ger dig glädje.

Att tro på sig själv kan hjälpa dig att leva ett mer tillfredsställande och givande liv. Det är kopplat till ökad motståndskraft, förbättrad mental hälsa och bättre beslutsfattande.

Greater resilience

En undersökning av 1 015 elever i mellanstadiet visade att självkänsla positivt förutsäger motståndskraft. Författarna till studien noterar att motståndskraft kan ses som en personlighetsegenskap som kan hjälpa dig anpassa dig till negativa stressfaktorer och bibehålla psykologisk funktion.

När du tror på dig själv har du större tilltro till dina förmågor och din kapacitet att överkomma utmaningar. Detta kan hjälpa dig att komma igen efter motgångar och misslyckanden samt ge dig motivationen att kämpa vidare även under svåra tider.

Att stärka sin mentala hälsa: En känsla av att vara tillräcklig

Att tro på sig själv kan hjälpa till att minska ångest och stress, förbättra ditt humör och öka din övergripande känsla av välbefinnande.

I motsats till detta visar forskning från 2019 att det finns ett samband mellan låg självkänsla och ökad ångest, depression och tankar på självmord.

Att fatta bättre beslut: Att känna sig tillräckligt bra

När du har tillit till dig själv och dina förmågor är det mer troligt att du fattar beslut som stämmer överens med dina värderingar och mål. Denna självförtroende kan ge dig modet att fatta beslut som du annars kanske skulle tveka inför.

Du kommer också vara mindre benägen att tvivla på dig själv eller påverkas av andras åsikter.

Att förbättra relationer: Känslan av att inte vara tillräckligt bra

När du har tilltro till dig själv är det mer troligt att du skapar hälsosamma relationer, mindre troligt att du söker bekräftelse från andra och mer benägen att vara autentisk i dina relationer.

You might be interested:  Artikeln handlar om problemet med att Amd High Definition Audio Device inte är inkopplat

En undersökning av 52 studier med över 47 000 deltagare har analyserat sambanden mellan självkänsla och sociala relationer över tid.

Forskarna upptäckte inte bara att positiva sociala relationer, socialt stöd och social acceptans kan bidra till att forma en positiv självkänsla hos människor i alla åldrar, utan de fann också en betydande effekt åt motsatt håll.

Med andra ord kan att känna sig bra om dig själv förbättra dina relationer.

Att tro att man är tillräckligt bra är oerhört viktigt för ens övergripande välbefinnande. Det kan förbättra ens mentala hälsa, relationer och beslutsfattande förmåga, bland många andra saker.

Om du har en av de dagarna då du känner dig mindre värd, ta dig tid att ställa de fem frågorna ovan till dig själv. Påminn dig själv om att du är en unik individ som har så mycket att erbjuda världen. Du är inte ensam..

The intense feeling of not being good enough is a common struggle many people face

En känsla av att inte vara tillräckligt bra indikerar ofta att en person har låg självkänsla. Självkänsla är en personlighetskonstruktion som definieras av hur en individ uppfattar sin egen betydelse, identitet, bild och koncept om sig själv.

Låg självkänsla kan påverka olika aspekter av ens liv. Det kan leda till negativa tankemönster där man ifrågasätter sin förmåga och värde. Personer med låg självkänsla kanske tror att de aldrig kommer att kunna uppnå sina mål eller vara tillräckligt bra för andra människor.

Denna känsla av otillräcklighet kan också påverka relationer och interaktioner med andra människor. En person med låg självkänsla kanske undviker sociala situationer eller känner sig osynlig i grupper. De kan även ha svårt att ta emot beröm eller tro på positiva kommentarer från andra.

Förbättringen av självkänslan kräver arbete och tid. Att utveckla en mer realistisk syn på sig själva, arbeta med negativa tankemönster och bygga upp stödjande relationer kan hjälpa till att öka ens känsla av egen värde och kompetens.

Det betyder att man inte känner sig tillräckligt bra

Känslan av att inte vara tillräckligt bra har sin grund i hur du tänker på dig själv som person. Med låg självkänsla behöver du ofta extern bekräftelse eftersom du inte finner ditt eget godkännande tillfredsställande, vilket är en av anledningarna till att du kanske hamnar i ohälsosamma och olycksbringande relationer.

You might be interested:  Problemet med att Ok Google inte fungerar på Oneplus 7 Pro

Det är viktigt att arbeta med din självbild och bygga upp en sundare uppfattning om dig själv. Genom terapi, personlig utveckling eller andra verktyg kan du lära dig att acceptera och älska den unika individ som du är. När din inre dialog blir mer positiv kommer behovet av yttre bekräftelse gradvis minska, vilket ger plats för friska och givande relationer baserade på ömsesidig respekt och kärlek.

P.S. Kom ihåg: Du förtjänar alltid kärlek, lycka och framgång – oavsett vad du tror om dig själv.

How do I stop feeling like I’m not enough?

– Påminn dig om tidigare prestationer. Tänk tillbaka på framgångar du har haft i livet för att påminna dig själv om dina förmågor och styrkor.

– Fokusera på processen istället för resultatet. Istället för att bara fokusera på slutmålet, ta tid att njuta av resan och lärandet längs vägen.

– Prata med en nära vän. Dela dina känslor av otillräcklighet med någon du litar på, som kan ge dig perspektiv och stöd.

– Utför en god handling. Att hjälpa andra kan öka din självkänsla och få dig att känna dig mer meningsfull i livet.

Om problemen fortsätter eller blir allvarliga bör du överväga att söka terapi hos en professionell terapeut eller psykolog som kan hjälpa dig hantera dessa känslor av otillräcklighet på ett effektivt sätt.

Feelings of inadequacy är en term som beskriver känslor av otillräcklighet

Om någon känner sig otillräcklig, så innebär det att de inte anser sig ha de egenskaper och förmågor som krävs för att klara av något eller hantera livet i allmänhet. Det kan vara en djupt rotad känsla av otillräcklighet. Synonymer till otillräcklighet inkluderar inkompetens, oförmåga, brist och oförmåga. Otillräcklighetskänslor kan påverka en persons självförtroende och välbefinnande negativt. Det är viktigt att komma ihåg att dessa känslor är subjektiva och inte nödvändigtvis speglar verkligheten eller ens personens verkliga förmågor. Att arbeta med självacceptans, utveckla nya färdigheter och söka stöd från andra kan hjälpa till att övervinna denna känsla av otillräcklighet och uppnå en mer positiv syn på sig själv.

Synonym of unworthy: undeserving

1. Opassande

2. Olämplig

3. Otillräcklig

4. Undermålig

5. Obetydlig

6. Misslyckad

7. Värdelös

8. Oduglig

9. Ynklig

10.Ovärdig