Windows 10 Quick Search Not Working

Windows 10 Quick Search Not Working är ett vanligt problem som användare kan stöta på när de försöker använda snabbsökningen i Windows 10. Detta problem innebär att snabbsökningen inte ger några resultat eller fungerar inte alls, vilket kan vara mycket frustrerande för användarna. I denna artikel kommer vi att titta närmare på orsakerna till detta problem och ge några potentiella lösningar för att åtgärda det.

Återställ dina data innan Windows blir sämre

Om Windows 10-användare upplever att sökfältet inte svarar eller inte fungerar, kan det vara nödvändigt att starta om operativsystemet. Därför bör du ha en plan för att återställa raderade filer. Ett dataåterställningsprogram som är utformat för Windows kan vara användbart.

Om du vill bli av med irriterande bakgrundsappar och ta bort onödiga filer från din hårddisk, är det bästa sättet att återställa eller återställa din dator till ett tidigare skick. När din dator fungerar som den ska, bör du först säkerhetskopiera all viktig data, särskilt på C-enheten.

EaseUS Data Recovery Wizard är det perfekta verktyget för jobbet. Det specialiserar sig på dataåterställning och har hjälpt miljontals nöjda kunder att få tillbaka sina filer. Med hjälp av denna pålitliga programvara kan filer som gått förlorade på en hårddisk återhämtas genom RAW-formatet. Eftersom endast EaseUS Data Recovery Wizard fullt ut uppfyller dina behov, är det viktigt att du snabbt återställer dina filer. De som oavsiktligt har raderat viktig data efter att ha återställt sin laptop till fabriksinställningar kan ladda ner detta program och kanske hämta dem tillbaka.

Problem med Quick Search i Windows 10

Tack vare sitt användarvänliga gränssnitt kan även en nybörjare använda det utan problem, vilket skiljer det från många andra program. Återställ raderade filer från SD-kort, USB-minne, hårddiskar, SSD-enheter, externa hårddiskar och fler enheter. Programmet är specifikt utformat för att återställa borttagna eller förlorade filer från olika digitala lagringsenheter som CD/DVD-skivor, minneskort, SD-kort och datorhårddiskar.

Ladda ner programvaran EaseUS för återställning av raderade data och följ en enkel process för att återställa borttagna filer från en dator eller laptop som inte längre fungerar på Windows 10.

Windows 10 Snabbsökning fungerar inte

Här är några anledningar till varför sökfältet i Windows 11/10 inte fungerar:

På grund av Windows 11:s bristande mognad kan man förvänta sig vissa fel och brister. Det är planerat att framtida uppdateringar av Windows kommer att åtgärda sökproblem som orsakas av buggar.

Det är också möjligt att problemet är psykologiskt eftersom vissa konfigurationer kan felaktigt indikera en misslyckande. Eftersom programmet Ctfmon.exe kontrollerar Office-språkfältet och alternativ för inmatning kan dess frånvaro vara orsaken till problemet.

Text Service Framework är en systemtjänst som hanterar textinmatning och MaCtfMonitor övervakar den. Om sökfältet är tomt kan det bero på att schemalagda uppgiften MsCtfMonitor har misslyckats med att starta eller blivit korrupt.

Enligt Microsoft är Cortana ett verktyg som hjälper oss att spara tid och fokusera på det som är viktigt. Men om det inte fungerar kan du vara oförmögen att söka efter något. Den förinstallerade mjukvaran kan ibland bli skadad eller sluta fungera korrekt.

Varför fungerar inte sökfunktionen i Windows 10?

Om Windows 10-sökraden inte fungerar för dig kan problemet troligen bero på en nyligen installerad Windows-uppdatering, störningar från Bing sökverktyg, ett avstannat Windows söktjänst eller skadade systemfiler. Dessa är de vanligaste faktorerna som kan leda till att detta problem uppstår.

You might be interested:  Hur man inte känner sig ensam när man är singel

1. Nyligen installerad Windows-uppdatering: En ny uppdatering kan ha orsakat konflikter med sökfunktionen och behöver kanske åtgärdas.

2. Störningar från Bing sökverktyg: Om Bing-verktyget har tagit över din sökfunktion kan det hindra den inbyggda Windows-sökningen från att fungera korrekt.

3. Avstannad Windows söktjänst: Om själva tjänsten som ansvarar för att utföra sökningar har stoppats av någon anledning kommer du inte kunna använda sökraden.

4. Skadade systemfiler: Om viktiga systemfiler har blivit skadade eller korrumperade kan det påverka funktionen hos olika delar av operativsystemet, inklusive sökfunktionen.

Det är viktigt att notera att dessa bara är några exempel och det finns andra möjliga orsaker till varför din Windows 10-sökruta inte fungerar som den ska.

Lösning på problemet med sökfältet som inte fungerar i Windows 11/10

I denna del kommer vi att berätta hur du kan åtgärda problemet med Windows 10-sökrutan som inte fungerar. Om en av lösningarna inte fungerar för dig bör du prova en annan lösning eftersom alla dessa kan vara effektiva för personer i olika situationer. Här finns även en kort video som kan hjälpa dig att förstå hur du gör det. Du kan också kolla sammanfattningen här:

Här är en omarbetning av texten:

– 00:09 – Starta om Sök och Windows Utforskaren

– 01:00 – Felsöka sökning och indexering

– 01:49 – Återställa inställningar

– 02:20 – Avslutning

Lösning 1: Starta om Windows Sökfältet

För att lösa problemet med Windows 10 snabbsökning som inte fungerar kan du prova att starta om sökfältet. Följ stegen nedan för att göra detta:

Steg 1. Du kan starta om söktjänsten genom att använda tjänstepanelen i Windows.

Steg 2. För att öppna Kör-fönstret, tryck på Windows-tangenten plus R. Skriv in services.msc och tryck på Enter för att fortsätta.

Steg 3. Hitta Windows Sök-programmet. Starta om det genom att högerklicka på det. Du kan nu försöka använda sökfunktionen igen direkt.

Steg 4. Genom att högerklicka på en process får du tillgång till dess egenskaper, där du kan ändra dess startläge till ‘Automatiskt.’ Efter att ha gjort dessa ändringar, kom ihåg att klicka på knapparna Tillämpa och OK.

Lösning 2: Återuppbygg Windows sökindex

Om du har problem med sökfunktionen på Windows kan du försöka återuppbygga indexet. Här är de steg du bör ta:

Steg 1. För att öppna Kör-fönstret, tryck på Windows-tangenten och bokstaven R samtidigt.

Steg 2. Skriv in ‘Kontrollpanelen’ och tryck på Enter för att öppna panelen.

Steg 3. Välj alternativ för indexering från menyn som visas.

Steg 4. Kom åt de mer avancerade inställningarna genom att välja fliken Avancerat under Indexeringsalternativ.

Steg 5. Gå till felsökningsmenyn och välj sedan Återuppbygga..

Steg 6. Om du får en varning som säger att något kommer ta lång tid, klicka på OK.

Steg 7. När återuppbyggnaden av indexet är klar kan du starta om datorn och se till att sökfältet fungerar korrekt.

Lösning 3: Använda felsökningsverktyget för att åtgärda problemet med snabbsökningen i Windows 10

För att återställa Windows Indexeringstjänster kan du använda dig av Windows felsökningsverktyg. Felsökare är till hjälp eftersom de gör det tunga arbetet åt dig; kör dem och följ instruktionerna.

Steg 1. Öppna Kontrollpanelen genom att använda Kör-fönstret. För att öppna Windows kontrollpanel, tryck på Windows-tangenten plus R och skriv in control panel..

Steg 2. Välj System och säkerhet under Felsökning. Välj sedan Vanliga datorproblem och klicka på det. En ny ruta behöver laddas. Välj sedan Sökning och indexering och markera rutan ‘Kör felsökningsprogrammet’.

Steg 3. Felsökningsprogrammet bör rekommendera att du använder administratörsläge. Använd de rekommenderade justeringarna..

Steg 4. Bekräfta att problemet med att Windows 10-sökningen inte fungerar kvarstår.

Lösning 4: Använd SFC- och DISM-verktyg för att fixa Windows 10 Quick Search-problemet

Windows 10 Snabbsökning fungerar inte. Det kan bero på att systemfiler är korrupta. Med hjälp av SFC-kommandot kan du enkelt återställa dem från den cachade versionen. System File Checker (SFC) är ett kommandoradsverktyg för att reparera och återställa trasiga systemfiler. Testa det genom att skriva in följande kommando:

You might be interested:  Hur man pratar mindre

Steg 1. Välj Ny uppgift från Fil-menyn efter att ha högerklickat på Aktivitetshanteraren.

Steg 2. I det angivna fältet, skriv ‘cmd’ och välj sedan kryssrutan för ‘Skapa denna uppgift med administrativa rättigheter’.

Steg 3. När du är redo att använda administratörens kommandoprompt, klickar du på OK-knappen.

Steg 4. Tryck sedan på Enter-tangenten efter att ha skrivit sfc /scannow.

Steg 5. När verifieringen är klar, kontrollera om problemet har åtgärdats.

Lösning 5: Kontrollera och installera Windows-uppdateringar för att åtgärda problemet med snabbsökningen i Windows 10

Microsoft uppdaterar ofta sin programvara med nya funktioner, optimeringar och buggfixar. Om du misstänker att det är ett problem med Windows kan installationen av den senaste uppdateringen lösa problemet. Här är hur du kan kontrollera om det finns några nyare versioner tillgängliga och ladda ner dem om det behövs:

Steg 1. För att komma åt Windows Update, tryck på Windows + I för att öppna Inställningar-appen och välj sedan alternativet Uppdatering och säkerhet på vänster sida.

Steg 2. För att kontrollera efter uppdateringar, välj motsvarande alternativ i högerpanelen och klicka på det. Om de hittas bör nedladdningen omedelbart starta.

Steg 3. Om så önskas kan du istället använda nedladdningsknappen för att starta en manuell nedladdning.

Så här aktiverar jag snabbsökning i Windows 10

En annan möjlighet är att högerklicka någonstans på ditt skrivbord och välja alternativet som säger: Anpassa > Aktivitetssökning > Visa sökrutan vid sidan av knappen Startpaket.

Problem med snabbsökningen i Windows 10

När Windows sökfunktion plötsligt slutar fungera kan det vara oroande eftersom den är det snabbaste sättet att komma åt olika konfigurationer och program på vår dator. Det finns flera möjliga orsaker till detta problem som vi bör vara medvetna om för att kunna lösa det.

Varför kan jag inte skriva i sökfältet?

Om du fortfarande inte kan skriva i sökfältet, vänligen starta om din dator och kontrollera igen. Om det fortfarande inte fungerar, följ dessa steg:

1. Högerklicka på aktivitetsfältet och välj sedan Aktivitetshanteraren.

2. Klicka på fliken Fil högst upp i Aktivitetshanterarfönstret och välj sedan Kör ny uppgift.

Kom ihåg att utföra stegen ovan i ordning för att lösa problemet med sökfältet.

Windows 10: Vanliga frågor om problem med snabbsökning

Här är ytterligare 4 frågor om problem med sökfältet i Windows 10. Här hittar du svaren på dem…

Windows har en inbyggd felsökningsfunktion. Detta är det första steget för att fixa Windows sökfält. Här är hur du gör:

Steg 1. Klicka på ‘Uppdatering och säkerhet’ i Windows-inställningarna.

Steg 2. Klicka på vänster sidofältet. ‘Felsökning’, ‘Ytterligare felsökningsverktyg’.

Steg 3. Klicka på ‘Sökning och indexering’ och sedan på ‘Kör felsökningsverktyget’.

Steg 4. Ett nytt fönster med alternativ visas. Du kan välja ‘Kan inte söka eller visa resultat’ eller ‘Indexeringssökning är seg’.

Sökning är nödvändigt för att använda något på din dator. Windows sökfält låter dig enkelt komma åt Utforskaren, program, register och dokument. Problemet med Windows 11:s sökfält inaktiverar fältet och hindrar skrivning. Startmenyn i Windows 11 (med en ny sökruta) kanske inte reagerar på klick. Inga knappar för avstängning eller omstart!

Antag att du behöver starta om Windows 10-sökindexeringstjänsten och skriver ‘net start search’ i en kommandotolk. Om du stöter på problemet ‘Windows Search-tjänsten kunde inte startas’ kan du försöka köra kommandot igen.

För att komma åt inställningarna för aktivitetsfältet kan du antingen trycka och hålla ned (eller högerklicka) på aktivitetsfältet. Välj objekt från aktivitetsfältet för att utöka avsnittet, och slå sedan på sökfunktionen genom att vrida omkopplaren till ‘På’-läge.

Hur startar jag Windows söktjänst?

Följ dessa steg för att åtgärda problemet med Windows 10 Quick Search som inte fungerar:

1. Tryck på Windows-tangenten + R för att öppna Kör-rutan.

2. Skriv services.msc och tryck sedan på Enter.

3. Högerklicka på Windows Search och klicka sedan på Egenskaper.

4. Ändra Starttyp till Automatisk (fördröjd start).

5. Klicka på Tillämpa och sedan Starta.

6. Klicka OK och stäng sedan Tjänstekonsolen.

Observera: Om du har fler än 10 punkter i listan, vänligen ta bort några av dem för att uppfylla kraven i instruktionerna ovan.

You might be interested:  Hur du kan förbli opåverkad av andras åsikter och handlingar

My Start menu is not working

Om du fortfarande har problem med Start-menyn kan du försöka åtgärda det genom att manuellt uppdatera dina grafik- eller ljuddrivrutiner. Här är några steg för att göra detta:

5. Om en nyare version hittas, följ instruktionerna för att installera den.

Fortsätt sedan med de återstående enheterna som behöver uppdateras, om det finns fler.

Observera att vissa enheter kanske inte har tillgängliga uppdateringar från tillverkarna, i så fall kan du prova andra felsökningsmetoder eller kontakta supporten för din specifika enhet.

Kom ihåg att alltid säkerhetskopiera dina filer innan du gör några ändringar i systemet!

Resetting Windows search bar

För att åtgärda problemet med att snabbsökningen inte fungerar i Windows 10 kan du följa dessa steg:

1. Öppna Aktivitetshanteraren genom att trycka på CRTL+SHIFT+ESC.

5. Nu bör sökfältet vara funktionellt igen.

P.S: Om detta inte löser problemet kan du prova att starta om datorn och se om det hjälper.

How do I make Windows search faster?

1. Starta om Windows Search Service.

2. Starta om Windows Explorer.

3. Starta om hela datorn.

4. Rensa sökhistoriken och cache-filerna i inställningarna för sökning.

5. Kontrollera att din dator har tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken för att utföra indexeringen effektivt.

6. Stäng av eller begränsa andra program som körs samtidigt, eftersom de kan påverka prestandan hos sökfunktionen.

7. Uppdatera till den senaste versionen av Windows 10 och installera eventuella tillgängliga uppdateringar för systemet och drivrutinerna.

8. Använd alternativa tredjepartsprogram för filhantering och sökning som kan vara snabbare än det inbyggda verktyget i Windows 10.

Kom ihåg att ju fler filer du har, desto längre tid tar det att indexera dem, så ha tålamod under processen!

Min laptop hindrar mig från att skriva bokstäver

1. Datorn har fryst: Om datorn eller en app har frusit eller låst sig kommer du inte kunna skriva.

2. Tangentbordet är frånkopplat: Tangentbordet kan ha blivit urdraget, batterierna kan vara slut eller den trådlösa anslutningen kan ha störts.

3. Felaktiga drivrutiner: Om de nödvändiga drivrutinerna för tangentbordet inte är korrekt installerade eller uppdaterade kan det leda till problem med responsen.

4. Skadat tangentbord: Fysiska skador på tangentbordets kretsar, knappar eller kablar kan göra att det inte fungerar som det ska.

5. Virus- eller malwareinfektioner: Vissa typer av skadlig programvara kan påverka funktionen hos ditt tangentbord och göra det oresponsivt.

6. Konflikter med andra appar och programvaror: Ibland kan konflikter mellan olika applikationer och programvara påverka hur tangentbordet fungerar.

7. Inställningar för språk och layout: Felaktiga inställningar för språk- och layoutpreferenser i operativsystemet kan också orsaka problem med tangentinmatning.

Kom ihåg att detta bara är några exempel på möjliga orsaker till ett oresponsivt tangentbord, och att lösningen beror på den specifika situationen och datorns konfiguration.

Hur stänger jag av Sticky Keys?

Följ dessa steg för att lösa problemet med Windows 10 Quick Search som inte fungerar:

2. Ändra inställningarna för Sticky Keys: För att stänga av Sticky Keys, växla omkopplaren till avslaget läge.

3. Starta om datorn: Ibland kan en enkel omstart hjälpa till att åtgärda problemet.

4. Uppdatera Windows 10: Kontrollera efter uppdateringar och installera eventuella tillgängliga uppdateringar för operativsystemet.

5. Kör felsökningen för Sök- och Indexeringsproblem: Gå till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Felsökning och kör felsökningsverktyget för Sök- och Indexeringsproblem.

7. Inaktivera tredjepartsprogram eller antivirusprogram temporärt: Vissa program eller antivirusprogram kan orsaka konflikter med Quick Search-funktionen. Försök att inaktivera dem tillfälligt och se om problemet kvarstår.

8. Skapa en ny användarprofil: Om problemet endast uppstår på en specifik användarprofil kan du försöka skapa en ny profil och se om det löser problemet.

9. Kontakta Microsoft-support: Om ingenting av ovanstående åtgärder fungerar, kontakta Microsoft-support för ytterligare hjälp och vägledning.

10. Utforska alternativa sökalternativ: Om Quick Search fortfarande inte fungerar kan du överväga att använda alternativa sökverktyg eller funktioner som Spotlight (för Mac-användare) eller tredjepartsprogram som Everything eller Listary för Windows-användare.