My Ipad Charger Is Not Working

Det är frustrerande när ens iPad-laddare inte fungerar som den ska. Det kan vara irriterande att behöva leta efter en annan laddare eller förlita sig på andra sätt för att hålla sin iPad igång. I denna artikel kommer vi att titta närmare på några vanliga problem med iPad-laddaren och ge dig tips om hur du kan lösa dem. Läs vidare för att få reda på vad du kan göra när din iPad-laddare inte fungerar ordentligt.

Min iPad-laddare fungerar inte

Kontrollera om det finns slitage på din laddningskabel, som böjningar eller trådavslitning. Även om du inte ser några tydliga skador kan du prova att använda en annan kabel för att se till att det inte är problemet som gör att din iPad inte laddas.

Min iPad-laddare fungerar inte

Om din laddningskabel verkar fungera kan du ha problem med din laddningsenhet (även känd som en strömadapter). Om din iPad inte fungerar med den medföljande enheten, försök att ansluta den till en annan strömkälla, som en annan laddningsenhet eller en USB-port på din dator.

När din enhet slutar ladda kan våra experter snabbt fixa det.

Varför laddar inte min iPad trots att den är inkopplad?

Det kan vara så att laddningsporten på din iPad är smutsig eller skadad. För att lösa detta kan du försiktigt rengöra porten med en mjuk borste eller blåsa bort eventuell smuts med tryckluft.

You might be interested:  Hur man ansluter Note 10 Plus till en TV

Din iPad behöver mer ström från antingen din strömadapter eller annan kraftkälla. Se till att använda en kraftkälla som ger tillräckligt med effekt för att ladda din iPad ordentligt, och undvik att använda svaga USB-portar på datorer eller liknande enheter.

Om du använder ett laddningstillbehör som inte är certifierat av Apple, kan det vara defekt eller skadat vilket hindrar korrekt laddning av din iPad. Det bästa är alltid att använda originaltillbehör från Apple för bästa resultat.

Vissa USB-laddare är inte utformade för att kunna ge tillräcklig strömstyrka för iPads snabbladdningsfunktion. Om du upplever problem med långsam laddning bör du överväga att investera i en högre wattage-laddare speciellt designad för iPads behov.

Min iPad-laddare fungerar inte – kontrollera laddningsporten

Your iPad’s charging port can collect dust and debris over time, which can eventually keep it from charging properly. Check the charging port on the bottom of your device and follow these steps to clean it out.

Om du upptäcker någon fysisk skada på porten kan detta också vara anledningen till att din iPad inte laddas. Du bör kontakta en expert för hjälp med reparation av laddningsporten på din iPad.

Ladda min iPad utan laddare?

En portabel batteripacka är en enhet som låter dig ladda dina elektroniska enheter när du är på språng, utan att behöva ansluta till ett vägguttag. För att ladda din iPad använder du en USB-kabel och kopplar in den i batteripackan. Sedan väntar du tills iPaden har laddats upp. Batteripackorna har olika effektnivåer, vilket påverkar hur snabbt enheten kommer att laddas.

Min iPad-laddare fungerar inte – Så här återställer du din iPad

Your iPad’s charging problem could be with the software. In this case, a simple restart may do the trick.

Min iPad-laddare fungerar inte

Håll in och tryck samtidigt på av/på-knappen och antingen volymknappen upp eller ner. Dra i skjutreglaget för att stänga av din iPad, vänta sedan cirka 30 sekunder innan du slår på den igen genom att hålla in av/på-knappen tills Apple-logotypen visas.

You might be interested:  Jag, Din Iphone Touch, Fungerar Inte

Min iPad-laddare fungerar inte – Vad kan jag göra?

Håll ned knappen på toppen av din iPad tills du ser en skjutreglage för att stänga av den. Dra reglaget och vänta sedan cirka 30 sekunder tills din iPad har stängts av. För att starta den igen, håll ned knappen på toppen tills Apple-logotypen visas.

Om din iPad fortfarande inte laddas trots att du har följt tidigare steg, kan du prova att göra en hård omstart på din enhet. Detta kallas även för ett tvångsåterställning.

Min iPad-laddare fungerar inte: Vad kan jag göra?

1. Tryck och släpp Volym upp-knappen.

2. Tryck och släpp Volym ned-knappen.

3. Håll ner Sidoknappen tills du ser Apple-logotypen.

Min iPad-laddare fungerar inte

Håll ned både Hemknappen och Sidoknappen eller Toppknappen samtidigt i cirka 10 sekunder.

Släpp knapparna när du ser Apple-logotypen.

If you’ve tried these steps and still need a little help, we’re right around the corner. Schedule a repair at the nearest uBreakiFix® by Asurion store and our certified experts can get your device back up and running as soon as the same day.

Alla varumärken och logotyper tillhör Asurion, LLC. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Asurion är inte anslutet till, sponsrat av eller godkänt av någon annan ägare av de övriga varumärken som visas här.

Is my dead iPad charging?

När du kopplar in din iPad i en laddare kommer den att visa en laddningsikon eller göra ett ljud. Du kan se om din iPad laddas genom att titta på batteriikonen. Om ikonen med ett kabelsymbol syns betyder det att enheten inte laddas. Det är viktigt att vara uppmärksam på dessa indikationer för att kunna felsöka och lösa eventuella problem med din iPad-laddare.

Omn: How do I know if my charger port is damaged?

Hur vet jag om min laddningsport är skadad?

Laddningsproblem. Ett av de främsta tecknen på en skadad laddningsport är laddningsproblem. En löst anslutning mellan laddningskabeln och porten är en annan varningssignal. Fysisk skada kan också vara ett problem, liksom överhettning.

P.S. Om du upplever dessa problem med din iPad-laddare rekommenderas det att du kontrollerar både kabeln och porten för eventuella synliga skador eller smuts som kan påverka anslutningen.

Yes, we can repair iPad charging port

Om din iPads laddningsport inte fungerar kan det bero på att damm eller ludd har samlats runt den under en längre tid. Om du har rengjort porten men ändå upplever problem med att ladda, kan det vara lämpligt att överväga att få den reparerad eller ersatt. Genomsnittskostnaden för reparation av en iPad-laddningsport är 93,88 USD hos Simply Fixable.

P.S. Kom ihåg att alltid använda original- eller certifierade laddare och kablar för att undvika eventuella skador på din iPad och dess laddningsport.

Ja, iPad-laddningsporten kan bli skadad

Din iPads laddningsport kan samla damm och smuts över tiden, vilket på sikt kan hindra den från att ladda ordentligt. Kontrollera laddningsporten längst ner på enheten och följ dessa steg för att rengöra den. Om du ser någon fysisk skada på porten kan detta också vara anledningen till att din iPad inte laddar.

Det första steget är att stänga av din iPad och koppla bort eventuella kablar eller adaptrar som är anslutna till den. Använd sedan en ficklampa för att inspektera laddningsporten noggrant. Om du ser något skräp eller damm i porten, använd en tandpetare eller en mjuk borste för försiktigt ta bort det.

När du har rengjort porten, kontrollera om det finns några synliga tecken på skador såsom böjda pinnar eller korroderade ytor. Om du upptäcker något sådant bör du kontakta Apple-support eller besöka en auktoriserad serviceverkstad för vidare hjälp.

Efter rengöring och inspektion kan du nu ansluta din iPad till strömadaptern igen och se om den börjar laddas normalt. Om problemet kvarstår trots rengöringen rekommenderas det starkt att söka professionell hjälp för att lösa problemet med din iPads batteri- eller laddningsport.