Ethernet 3 Adapter Is Not Working Properly

En trådbunden Ethernet-anslutning ger dig en snabb internetuppkoppling – sätt in ena änden av Ethernet-kabeln i din router hemma och den andra änden i Ethernet-porten på din Windows-dator. (Om din dator inte har en Ethernet-port men du vill prova detta alternativ kan du överväga att skaffa en USB till Ethernet-adapter.)

Om du använder en Ethernet-anslutning och inte kan ansluta till internet finns det några saker du kan prova för att försöka lösa problemet och få en anslutning.

Problem med Ethernet 3-adaptern på din router

För att hjälpa dig att lösa eller begränsa problemet med anslutningen, prova dessa åtgärder först.

Kontrollera Ethernet-kabeln och anslutningen. Se till att Ethernet-kabeln är ordentligt inkopplad i både routerns och Windows 11-datorns Ethernet-port. På routern, se till att Ethernet-kabeln är inkopplad i rätt Ethernet-port – inte Internet-porten som används för att koppla samman modemet och routern. Om en Ethernet-kabel inte fungerar och du har en annan kabel i närheten, prova den andra kabeln för att se om det fungerar. Om det gör det kan problemet vara med den första kabeln.

Starta om ditt modem och trådlösa router. Detta hjälper till att skapa en ny anslutning till din internetleverantör (ISP). När du gör detta kommer alla som är anslutna till ditt Wi-Fi-nätverk temporärt bli frånkopplade. Stegen du tar för att starta om ditt modem och router kan variera, men här är de allmänna stegen.

Observera: Om du har en kombinationsenhet för kabelmodem/Wi-Fi-router behöver du bara följa stegen för den enskilda enheten.

1. Koppla ur strömkabeln till routern från eluttaget.

2. Koppla ur strömkabeln till modemet från eluttaget. Vissa modem har ett backup-batteri, om lamporna fortsätter att lysa efter att du kopplat ur modemet, ta bort batteriet också.

3. Vänta minst 30 sekunder eller så. Om du tog bort batteriet från modemet, sätt tillbaka det nu.

4. Koppla in modemet i eluttaget igen. Lamporna på modemet kommer att blinka, vänta tills de slutar blinka.

5. Koppla in routern i eluttaget igen och vänta några minuter för att låta både modem och router slås på helt och hållet. Du kan oftast se när de är redo genom att titta på statuslamporna på enheterna.

6. På din dator ska du försöka ansluta igen med Ethernet-anslutningen.

Observera: Det är viktigt att inte utvidga ämnet eller lägga till annan information än vad som redan finns i texten ovanför

Problem med Ethernet 3-adaptern på din dator

Anslut istället till Wi-Fi. Om din router är en Wi-Fi-router, försök ansluta till Wi-Fi och se om du får anslutning på det sättet. Detta kan göra två saker – hjälpa dig att få en internetanslutning och hjälpa dig att begränsa källan till problemet.

Kör nätverkskommandon. Försök köra dessa nätverkskommandon för att manuellt återställa TCP/IP-stacken, släppa och förnya IP-adressen samt rensa och återställa DNS-client-resolvercachen.

Följ dessa steg för att försöka lösa problemet med Ethernet 3-adaptern som inte fungerar korrekt:

2. I kommandotolken, kör följande kommandon i ordningen de listas nedan, och kontrollera sedan om det åtgärdar ditt anslutningsproblem:

Genom att utföra dessa åtgärder kan du förhoppningsvis lösa eventuella problem med Ethernet 3-adaptern.

Avinstallera drivrutinen för Ethernet-nätverksadaptern och starta om. Om de tidigare stegen inte fungerade kan du försöka avinstallera drivrutinen för nätverksadaptern och sedan starta om datorn. Windows kommer automatiskt att installera den senaste drivrutinen. Använd detta tillvägagångssätt om din nätverksanslutning slutade fungera ordentligt efter en uppdatering. Innan du avinstallerar, se till att ha backup-drivrutiner tillgängliga. Besök PC-tillverkarens webbplats och ladda ner den senaste nätverksadapterdrivrutinen därifrån. Om din PC inte kan ansluta till internet behöver du ladda ner en drivrutin på en annan PC och spara den på ett USB-minne så att du kan installera drivrutinen på din egen PC. Du behöver veta vilken modell eller nummer som din PC har samt vem som är tillverkaren.

You might be interested:  Hur Lägger Jag In Musik I Imovie

Följ dessa steg för att åtgärda problem med Ethernet 3-adaptern som inte fungerar korrekt:

4. Efter att ha avinstallerat drivrutinen, klicka på Start-knappen > Strömknappen > Omstart.

Genom att följa dessa steg kan du lösa eventuella problem med Ethernet 3-adaptern som inte fungerar ordentligt.

När din dator startar om kommer Windows automatiskt att söka efter och installera drivrutinen för nätverksadaptern. Kontrollera om det löser ditt anslutningsproblem. Om Windows inte installerar en drivrutin automatiskt, försök att installera den säkerhetskopia av drivrutinen som du sparade innan du avinstallerade.

Använd nätverksåterställning. Nätverksåterställning bör vara det sista steget du provar. Överväg att använda det om de tidigare stegen inte hjälper dig att ansluta. Det kan hjälpa till att lösa anslutningsproblem som kan uppstå efter en uppgradering från Windows 10 till Windows 11. Det kan också hjälpa till att fixa problemet där du kan ansluta till internet men inte till delade nätverksenheter. När du använder nätverksåterställning tas alla installerade nätverksadapterar bort och deras inställningar återställs. Efter omstarten installeras eventuella nätverksadapterar igen och deras inställningar återgår till standardinställningarna.

Följ dessa steg för att återställa nätverket och se om det löser problemet med Ethernet 3-adaptern:

2. På skärmen för återställning av nätverket väljer du Återställ nu och bekräftar genom att klicka på Ja. Vänta tills din dator startar om och se om problemet är löst.

Observera följande:

– Efter att ha använt funktionen för återställning av nätverket kan det vara så att du behöver installera om andra programvaror som VPN-klienter eller virtuella switchar från Hyper-V (om du använder det eller annan virtualiseringsprogramvara).

Problem med Ethernet 3-adaptern på en annan dator

Försök att ansluta till samma nätverk på en annan enhet. Om du har en annan Windows-dator hemma och en USB till Ethernet-adapter kan du försöka ansluta med den datorn istället. Om du kan ansluta betyder det troligen att problemet ligger i din första dator. Om du inte kan ansluta till Ethernet-nätverket på någon av datorerna kan det vara ett problem med din router, internetleverantör eller USB till Ethernet-adaptern.

Hur fixar jag att min Ethernet 3-adapter är inaktiverad?

För att aktivera en nätverksadapter på din dator kan du följa dessa steg:

4. Nu är nätverksadaptern aktiv och redo att användas.

Exempel: Om du har installerat en ny trådlös nätverkskort i din dator men märker att det inte fungerar, kan du följa ovanstående steg för att se till så att enheten är korrekt aktiverad i Enhetshanteraren.

Ethernet 3-adaptern fungerar inte korrekt på din router

För att hjälpa dig att lösa eller begränsa problemet med Ethernet 3-adaptern, prova dessa åtgärder först.

Kontrollera Ethernet-kabeln och anslutningen. Se till att Ethernet-kabeln är ordentligt inkopplad i både routerns och Windows 10-datorns Ethernet-port. På routern, se till att Ethernet-kabeln är inkopplad i rätt Ethernet-port – inte internetporten som används för att koppla ihop modemet och routern. Om en Ethernet-kabel inte fungerar och du har en annan nära till hands, prova den andra kabeln för att se om det fungerar. Om det gör det kan problemet vara med den första kabeln.

Starta om ditt modem och trådlösa router. Detta hjälper till att skapa en ny anslutning till din internetleverantör (ISP). När du gör detta kommer alla som är anslutna till ditt Wi-Fi-nätverk temporärt bli frånkopplade. Stegen du tar för att starta om ditt modem och router kan variera, men här är de generella stegen.

Observera: Om du har en enhet som kombinerar kabelmodem och trådlös router behöver du bara följa stegen för den enskilda enheten.

1. Dra ur strömkabeln till routern från eluttaget.

2. Dra ur strömkabeln till modemet från eluttaget. Vissa modem har en reservbatteri, om lamporna fortsätter att lysa när du drar ut modemet, ta bort batteriet från modemet.

3. Vänta minst 30 sekunder eller så. Om du tog bort batteriet från modemet, sätt tillbaka det igen.

4. Sätt i modemets strömkabel i eluttaget igen. Lamporna på modemet kommer att blinka, vänta tills de slutar blinka.

5. Sätt i routerns strömkabel i eluttaget igen och vänta några minuter för att både modem och router ska startas upp helt och hållet. Du kan oftast se när de är redo genom att titta på statuslamporna på enheterna.

You might be interested:  Problemet med att Pokemon Go inte fungerar med Google-konton

6. Försök nu ansluta med Ethernet-anslutningen på din dator igen

Varför fungerar inte min Ethernet-kabel ordentligt?

Kontrollera Ethernet-kabeln och anslutningen. Se till att Ethernet-kabeln är ordentligt inkopplad i Ethernet-porten på både din router och Windows 11-dator. På routern, se till att Ethernet-kabeln är inkopplad i rätt Ethernet-port – inte Internet-porten som används för att koppla samman din modem och router.

1. Kontrollera att Ethernet-kabeln är korrekt ansluten till både routern och Windows 11-datorn.

2. Se till att kabeln sitter ordentligt fast i båda portarna.

3. Dubbelkolla att kabeln inte sitter i Internet-porten på routern, utan istället i en av de dedikerade Ethernet-portarna.

4. Om du har flera lediga Ethernet-portar på routern kan du prova olika portar för att se om det gör någon skillnad.

5. Om problemet kvarstår kan det vara värt att testa med en annan fungerande ethernet-kabel för att utesluta eventuella kabelfel.

Genomföra dessa steg bör hjälpa dig identifiera eventuella problem med din ethernet-anslutning och säkerställa en stabil anslutning mellan din router och Windows 11-datorn.

Ethernet 3-adaptern fungerar inte korrekt på din dator

Anslut istället till Wi-Fi. Om din router är en Wi-Fi-router, försök att ansluta till Wi-Fi och se om du får anslutning på det sättet. Detta kan hjälpa dig att få en internetanslutning och samtidigt hjälpa dig att begränsa källan till problemet.

Kör nätverkskommandon. Försök köra dessa nätverkskommandon för att manuellt återställa TCP/IP-stacken, frigöra och förnya IP-adressen samt rensa och återställa DNS-cache: [här ska kommandona skrivas].

För att lösa problemet med Ethernet 3-adaptern som inte fungerar korrekt kan du följa dessa steg:

2. I kommandotolken, kör följande kommandon i angiven ordning och kontrollera sedan om det åtgärdar ditt anslutningsproblem:

Genom att utföra dessa steg bör du kunna lösa problemet med Ethernet 3-adaptern som inte fungerar korrekt.

Avinstallera drivrutinen för Ethernet-nätverksadaptern och starta om. Om de tidigare stegen inte fungerade kan du försöka avinstallera drivrutinen för nätverksadaptern och sedan starta om datorn. Windows kommer automatiskt att installera den senaste drivrutinen. Använd detta tillvägagångssätt om din nätverksanslutning slutade fungera korrekt efter en uppdatering. Innan du avinstallerar, se till att ha tillgång till backup-drivrutiner. Besök PC-tillverkarens webbplats och ladda ner den senaste nätverksadapterdrivrutinen därifrån. Om din PC inte kan ansluta till internet behöver du ladda ner en drivrutin på en annan dator och spara den på ett USB-minne så att du kan installera drivrutinen på din PC. Du behöver veta PC-tillverkaren samt modellnamnet eller numret.

För att lösa problemet med Ethernet 3-adaptern som inte fungerar korrekt kan du följa dessa steg:

4. Efter att ha avinstallerat drivrutinen väljer du Start-knappen > Strömknappen > Starta om.

Genom att följa dessa steg bör problemen med Ethernet 3-adapterns felaktiga funktion kunna åtgärdas.

Efter att din dator har startats om kommer Windows automatiskt att söka efter och installera nätverksadapterns drivrutin. Kontrollera om det löser ditt anslutningsproblem. Om Windows inte installerar en drivrutin automatiskt, försök då att installera den säkerhetskopia av drivrutinen som du sparade innan du avinstallerade.

Använd nätverksåterställning. Nätverksåterställning bör vara det sista steget du provar. Överväg att använda det om de tidigare stegen inte hjälper dig att ansluta. Det kan hjälpa till att lösa problemet där du kan ansluta till internet men inte till delade nätverkshårddiskar. Nätverksåterställning tar bort alla installerade nätverksadaptere och deras inställningar. Efter att din dator har startats om installeras eventuella nätverksadaptere på nytt och inställningarna återställs till standardinställningar.

Följ dessa steg för att återställa nätverket på din dator och se om det löser problemet med Ethernet 3-adaptern:

1. Klicka på Start-knappen och välj sedan Inställningar > Nätverk och internet > Status > Återställ nätverket.

2. På skärmen för Återställ nätverket, välj Återställ nu och bekräfta genom att klicka på Ja. Vänta tills din dator startar om och se om problemet är löst.

Observera följande:

– Efter att ha använt återställning av nätverket kan du behöva installera om andra nätverksprogram som du använder, till exempel VPN-klientprogram eller virtuella switchar från Hyper-V (om du använder det eller annan programvara för nätverksvirtualisering).

– Återställning av nätverket kan ändra alla dina kända anslutningar till en offentlig profil. I en offentlig profil är din dator inte synlig för andra datorer och enheter i nätverket, vilket kan göra din dator säkrare. Om dock din dator används för delning av filer eller skrivare måste du göra den synlig igen genom att ändra till en privat profil. För att göra detta, klicka på Start-knappen, välj Inställningar > Nätverk och internet > Ethernet. På Ethernet-skärmen väljer du den Ethernet-nätsladdanslutning som du vill ändra och väljer sedan Privat under Nätprofilen.

You might be interested:  Hur man pratar mindre

Hur vet jag om min Ethernet-adapter är dålig?

Här är några praktiska tips för att utföra testet:

3. Du kommer nu se resultatet av ping-testet där svartiden anges i millisekunder (ms). Om svartiden är mindre än 1 ms och stabil betyder det att din ethernet-port fungerar bra.

4. Om svartiden är högre än 1 ms eller varierar mycket kan det vara ett tecken på en dålig ethernet-port som behöver undersökas ytterligare.

Kom ihåg att detta bara är ett grundläggande test för att kontrollera statusen på din ethernet-port och inte nödvändigtvis ger dig en exakt diagnos av eventuella problem med porten.

Ethernet 3-adapter fungerar inte korrekt på en annan dator

Försök att ansluta till samma nätverk på en annan enhet. Om du har en annan Windows-dator hemma och en USB till Ethernet-adapter kan du försöka ansluta med den datorn istället. Om du kan ansluta betyder det troligen att problemet ligger i din första dator. Om du inte kan ansluta till Ethernet-nätverket på någon av datorerna kan det vara ett problem med din router, internetleverantör eller USB till Ethernet-adaptern.

Ethernet 3-adapter fungerar inte korrekt – Behöver mer hjälp?

Utforska fördelarna med prenumeration, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du säkrar din enhet och mycket mer.

Samhällen hjälper dig att ställa och besvara frågor, ge feedback och ta del av experternas rika kunskap.

Hur vet jag om min Ethernet-adapter är trasig?

Det första fallet tyder på att antingen kabelns anslutning till adaptern är löst eller att själva adaptern inte fungerar korrekt. För att åtgärda detta kan du försöka koppla ur och sedan sätta tillbaka kabelns kontakt i adapterns port ordentligt. Om lampan fortfarande inte tänds kan det vara nödvändigt att byta ut själva Ethernet-adaptern.

I det andra fallet, när displaymeddelanden indikerar en förlorad nätverksanslutning eller ingen anslutning alls, finns det möjlighet att ethernet-kabeln har blivit skadad eller har dålig kontakt vid datorns port. Du kan prova att byta ut kabeln mot en annan för att se om problemet löses. Om felet fortsätter trots byte av kablar bör du kontrollera datorns ethernet-port och se till så den sitter ordentligt fast i moderkortet.

Sammanfattningsvis, om din Ethernet 3-adapter inte fungerar korrekt finns det flera möjliga orsaker: en lös anslutning mellan kablarna och adapterporten, en defekt Ethernet-adapter eller en skadad/bristfällig ethernet-kabel. Genom att följa de angivna stegen kan du förhoppningsvis lösa problemet och återställa en stabil nätverksanslutning.

Why does it say Ethernet 3?

Detta är förmodligen det tredje Ethernet-kabeln som din stationära dator har anslutit till. Varje gång du kopplar in Ethernet-kabeln i en annan enhet kommer den att identifiera det som ett annat nätverk. För att visa alla nätverk som din dator har anslutit till (inklusive det aktuella), kan du…

P.S. Om du behöver ytterligare hjälp, var god kontakta vår supportavdelning.

En Ethernet 3 Adaptor är en typ av adapter som används för att ansluta enheter till ett Ethernet-nätverk

P.S.: Med denna adapter kan du snabbt och smidigt ansluta din enhet till ett trådbundet nätverk, vilket gör det idealiskt för arbete eller streaming av högupplöst media.

Återställning av Ethernet-adaptern

Högerklicka på Windows-logotypen i det nedre vänstra hörnet. Välj Enhetschef. Dubbelklicka på Nätverksadapter och högerklicka sedan på nätverksadaptern för att installera om den.

– Välj Avinstallera.

– Klicka OK. Starta om datorn.

P.S. Om du har problem med Ethernet 3-adaptern kan detta förfarande hjälpa till att åtgärda eventuella felaktigheter eller problem som uppstått under installationen eller användningen av adaptern.

Hur testar jag min Ethernet-port?

För att testa om Ethernet 3-adaptern fungerar korrekt kan du följa dessa steg:

1. Starta din dator och anslut den till vägguttaget med en Ethernet-kabel.

2. De flesta datorer med Ethernet-uttag har en grön LED-lampa bredvid uttaget.

Kom ihåg att detta bara är ett grundläggande test för att kontrollera om adaptern fungerar korrekt. Om problem kvarstår kan det vara nödvändigt att felsöka vidare eller söka professionell hjälp.

Hur återställer jag min nätverksadapter?

– När du gör en nätverksåterställning tas alla tidigare installerade nätverksadaptere bort och deras inställningar återgår till standard.

– Efter att datorn startar om kommer de borttagna adapterna att installeras igen med standardinställningar.