Nintendo Switch Pro Controller Not Charging

Nintendo Switch Pro Controller är en populär spelkontroll som används av många Nintendo Switch-ägare. Men ibland kan det uppstå problem med att ladda kontrollen, vilket kan vara frustrerande för spelare. I denna artikel kommer vi att titta närmare på några vanliga orsaker till varför Nintendo Switch Pro Controller inte laddar och ge dig några potentiella lösningar på dessa problem. Om du har stött på detta problem och letar efter svar, fortsätt läsa för att få mer information om hur du kan lösa det här irriterande felet.

What to Do:

Nintendo Switch – OLED-modellen är den senaste versionen av Nintendo Switch-konsolen. Den har en förbättrad skärm med OLED-teknologi som ger bättre färger och kontrast. Konsolen finns också i två andra varianter, nämligen Nintendo Switch och Nintendo Switch Lite.

Nintendo Switch är den ursprungliga modellen av konsolen och kommer med både handhållen och stationär spelupplevelse. Det innebär att du kan spela dina favoritspel på TV:n eller ta med dig konsolen överallt.

Nintendo Switch Lite å andra sidan är en mer kompakt variant som endast erbjuder handhållen läge. Den saknar möjligheten att ansluta till TV:n, men är perfekt för de som vill ha en portabel spelkonsol.

Sammanfattningsvis finns det tre olika varianter av Nintendo Switch: OLED-modellen, originalmodellen (Nintendo Switch) och den mer kompakta varianten (Nintendo Switch Lite). Varje modell har sina egna unika funktioner och passar olika behov hos spelare.

Återställ AC-adaptern genom att koppla ur den från båda ändarna i minst 30 sekunder. Kontrollera samtidigt att du använder rätt Nintendo Switch AC-adapter (modell HAC-002) och kontrollera om det finns några skador på kablarna, som avklippta eller trasiga kablar. Om det finns någon skada eller om en annan laddare används kan det hjälpa att byta ut den mot rätt tillbehör.

Anslut Nintendo Switch AC-adaptern direkt till Pro Controller och till ett vägguttag. Under laddningen kommer LED-lampan för uppladdning på Pro Controller att vara tänd. (När batteriet är fulladdat släcks LED-lampan.)

Laddningsindikatorn på Nintendo Switch Pro Controller tänds inte

Slå på Nintendo Switch-konsolen och tryck på vilken knapp som helst på Pro Controller. Om spelar-LED-lamporna tänds för en kort stund och sedan släcks måste Pro Controller paras ihop med konsolen. Om laddnings-LED-lampan fortsätter att lysa när AC-adaptern är ansluten, men spelar-LED-lamporna inte tänds, låt Pro Controller ladda i minst 15 till 30 minuter. Koppla sedan ihop den med konsolen.

Nintendo Switch Pro Controller laddas inte – problemet kvarstår

Om något av följande scenarier inträffar, kommer Nintendo Switch Pro Controller behöva repareras.

You might be interested:  Do Not Stand At My Grave And Weep - Jag, Din Bortgångna Vän

Pro Controller har laddats i minst 15 till 30 minuter, men spelar-LED-lamporna tänds inte alls när en knapp trycks in.

Batteriladdningen på Pro Controller varar inte särskilt länge även efter att ha laddat i minst 6 timmar.

Om laddnings-LED-lampan inte alls tänds, testa växelströmsadaptern genom att ansluta den direkt till konsolen.

Fungerar AC-adaptern till Nintendo Switch Pro Controller?

Försök följande:

1. Använd en annan vägguttag.

2. Om möjligt, använd en annan Nintendo Switch AC-adapter.

– Om en annan AC-adapter fungerar med konsolen måste den ursprungliga Nintendo Switch AC-adaptern bytas ut.

Anslut AC-adaptraren till Nintendo Switch-dockningsstationen och ett vägguttag, sedan ansluter du den medföljande USB-laddningskabeln till dockningsstationen och Pro Controller.

– Det är inte nödvändigt att ha konsolen i dockat läge för att ladda Pro Controller.

Laddade inte Nintendo Switch Pro Controller korrekt?

Fortsätt använda konsolen och Pro Controller som vanligt och håll koll på situationen.

Försök följande:

1. Testa att använda en annan USB-port på dockningsstationen.

2. Använd en annan USB-laddningskabel.

3. Om möjligt, prova med en annan dockningsstation.

Nintendo Switch Pro Controller Laddas Inte

Om Pro Controller fortfarande inte laddas behöver den repareras.

Återställ strömadaptern genom att koppla bort den från både vägguttaget och Pro Controller i minst 30 sekunder. Kontrollera samtidigt att du använder rätt Nintendo Switch-strömadapter (modell HAC-002) och kontrollera om det finns några skador på kablarna, som till exempel snitt, knutar eller trasiga kablar. Om någon skada upptäcks eller om en annan laddare används kan det hjälpa att byta ut den mot rätt tillbehör.

Anslut Nintendo Switch-strömadaptern direkt till Pro Controller och ett vägguttag. Under laddningen kommer LED-lampan för laddning på Pro Controller att vara tänd. (När batteriet är fulladdat släcks LED-lampan för laddning.)

Lyser laddningsindikatorn på Nintendo Switch Pro Controller?

Starta Nintendo Switch-konsolen och tryck på vilken knapp som helst på Pro Controller. Om spelar-LED-lamporna tänds en kort stund och sedan släcks behöver Pro Controller paras ihop med konsolen. Om laddnings-LED-lampan fortfarande är tänd när AC-adaptern är ansluten, men spelar-LED-lamporna inte tänds, låt Pro Controller laddas i minst 15 till 30 minuter. Para sedan ihop den med konsolen.

Varför laddas inte min Switch-kontroll när den är ansluten?

Om Joy-Con-kontrollerna inte laddas, kan du prova följande: Se till att konsolen är påslagen eller i viloläge. För att Joy-Con-kontrollerna ska laddas medan de är anslutna till Nintendo Switch-konsolen måste konsolen vara ansluten till väggadaptern och vara påslagen eller i viloläge.

Detta innebär att om du vill ladda kontrollerna måste du se till att konsolen är igång eller åtminstone i viloläge. Det räcker inte bara med att koppla in den i väggadaptern utan strömförsörjning.

Om dina Joy-Con-kontroller fortfarande inte laddas trots detta, kan det finnas andra problem som behöver undersökas ytterligare. Du kanske behöver kontakta Nintendo-supporten för hjälp och support för att lösa problemet med din Nintendo Switch Pro Controller.

Nintendo Switch Pro Controller Laddas Inte: Problemet kvarstår

Om någon av följande scenarier är aktuella, kommer Nintendo Switch Pro Controller att behöva repareras.

Pro Controller har laddats i minst 15 till 30 minuter, men spelar-LED-lamporna tänds inte alls när en knapp trycks på.

Batteriladdningen på Pro Controller varar inte särskilt länge även efter att ha laddats i minst 6 timmar.

Om laddnings-LED-lampan inte tänds alls, testa växelströmsadaptern genom att ansluta den direkt till konsolen.

Varför laddas inte min spelkontroll?

1. Se till att du har installerat batteripaketet och batteriluckan korrekt. Kontrollera att det sitter på plats ordentligt för att säkerställa en bra anslutning.

2. Se till att laddningsstället är korrekt anslutet till en strömförsörjd USB-port. Dubbelkolla så att kabeln är ordentligt inkopplad för att undvika problem med laddningen.

You might be interested:  Rascal Does Not Dream Of A Dreaming Girl

3. När du placerar kontrollen på laddningsstället, tryck nedåt för att se till att den sitter stadigt och får kontakt med laddaren. Detta hjälper till att säkerställa en effektiv laddning.

4. Om du fortfarande upplever problem med batteriet eller laddningen, kontrollera instruktionsmanualen som följde med produkten för eventuella ytterligare felsökningsråd eller kontakta supportteamet för hjälp och assistans.

Fungerar AC-adaptern för Nintendo Switch Pro Controller?

Försök följande:

1. Använd en annan vägguttag.

2. Om möjligt, använd en annan Nintendo Switch AC-adapter.

– Om en annan AC-adapter fungerar med konsolen måste den ursprungliga Nintendo Switch AC-adaptern ersättas.

Anslut AC-adaptern till dockningsstationen och ett vägguttag, sedan ansluter du den medföljande USB-laddningskabeln till dockningsstationen och Pro Controller.

– Nintendo Switch-konsolen behöver inte vara i dockad läge för att ladda Pro Controller.

Varför är batteriet alltid dött på min Switch Pro-controller?

Om du upplever problem med att ansluta en enhet till din dockningsstation via USB, kan du prova följande åtgärder:

1. Testa att använda en annan USB-port på dockan. Ibland kan vissa portar vara defekta eller inte fungera korrekt.

2. Byt ut den USB-laddningskabel som du använder för att ansluta enheten till dockan. Kabeln kan ha blivit skadad eller sliten och behöver bytas ut.

3. Om möjligt, testa med en annan dockningsstation helt och hållet. Det kan finnas kompatibilitetsproblem mellan enheten och just den specifika modellen av dockning.

4. Kontrollera också om det finns några drivrutinsuppdateringar tillgängliga för din enhet eller för själva dockningen, eftersom detta ibland kan lösa problemen med anslutning och kommunikation mellan dem.

Genom att följa dessa tips bör du kunna felsöka eventuella problem med USB-anslutningen på din dockningsstation och få dina enheter att fungera smidigt igen.

Laddade inte LED-lampan på Nintendo Switch Pro Controller efter några sekunder?

Fortsätt använda konsolen och Pro Controller som vanligt och håll ett öga på situationen.

Försök följande:

1. Testa att använda en annan USB-port på dockningsstationen.

2. Använd en annan USB-laddningskabel.

3. Om möjligt, testa med en annan dockningsstation.

Varför slutade min pro controller plötsligt att fungera?

Det kan vara så att batteriet i din kontroll är defekt. Om batteriet inte håller ström i cirka 40 timmar speltid, kan du behöva byta ut batteripaketet.

1. Kontrollera om det finns synliga skador på batteriet eller anslutningarna.

2. Se till att laddningskabeln är ordentligt ansluten och fungerar korrekt.

3. Försök att ladda kontrollen med en annan laddningskabel eller genom att använda ett annat vägguttag.

4. Testa kontrollen med ett nytt batteri för att se om problemet kvarstår.

5. Om ingenting av ovanstående hjälper, överväg att köpa ett nytt batteripaket eller ta kontakt med tillverkaren för ytterligare support.

Kom ihåg att följa tillverkarens instruktioner när du utför eventuella reparationer eller utbyten av komponenter på din spelkontroll.

Nintendo Switch Pro Controller laddas inte: Problemet kvarstår

Om Pro Controller fortfarande inte kan laddas, behöver den repareras.

För att lösa problemet med att Nintendo Switch Pro Controller inte laddar kan du följa dessa steg:

1. Återställ AC-adaptern genom att koppla ur den från både vägguttaget och kontrollen i minst 30 sekunder.

– Kontrollera samtidigt att du använder rätt Nintendo Switch AC-adapter (modell HAC-002) och se efter eventuella skador på kablarna, som snitt, knutar eller trasiga delar.

– Om någon skada upptäcks eller om en annan laddare används kan det hjälpa att byta ut den mot rätt tillbehör.

2. Anslut Nintendo Switch AC-adaptern direkt till Pro-controllern och till ett vägguttag.

– Under laddningen kommer LED-lampan på Pro-controllern att lysa. (När batteriet är fulladdat släcks lampan.)

You might be interested:  Datorn skickar ingen signal till monitorn

Genom att följa dessa steg bör din Nintendo Switch Pro Controller kunna börja laddas igen.

Lyser laddnings-LED-lampan på Nintendo Switch Pro Controller?

Starta Nintendo Switch Lite-systemet och tryck på vilken knapp som helst på Pro Controller. Om spelar-LED-lamporna tänds för en kort stund och sedan släcks behöver Pro Controller paras ihop med systemet. Om laddnings-LED-lampan fortfarande är tänd när AC-adaptern är ansluten, men spelar-LED-lamporna inte tänds, låt Pro Controller laddas i minst 15 till 30 minuter. Para sedan ihop den med systemet.

Nintendo Switch Pro Controller laddas inte – Fortsatt problem

Om något av följande scenarier inträffar, behöver Nintendo Switch Pro Controller repareras:

Pro Controller har laddats i minst 15 till 30 minuter, men spelar-LED-lamporna tänds inte alls när en knapp trycks på.

Batteriladdningen på Pro Controller varar inte särskilt länge även efter att ha laddat i minst 6 timmar.

Om laddnings-LED-lampan inte tänds alls, prova att testa väggadaptern genom att ansluta den direkt till systemet.

Fungerar laddaren till Nintendo Switch Pro Controller?

Försök följande:

1. Testa att använda en annan vägguttag.

2. Om möjligt, använd en annan Nintendo Switch AC-adapter.

– Om en annan adapter fungerar med systemet måste den ursprungliga Nintendo Switch AC-adaptern bytas ut.

Om Pro Controller fortfarande inte kan laddas, behöver den repareras.

Hur återställer jag min Switch Pro-kontroll?

Återställ kontrollen genom att trycka på SYNC-knappen en gång och sedan trycka på någon annan knapp för att slå på den igen. Detta kan hjälpa till att lösa problemet med att Nintendo Switch Pro Controller inte laddas.

1. Tryck på SYNC-knappen och håll den intryckt.

2. Släpp SYNC-knappen och tryck sedan på vilken som helst annan knapp.

3. Kontrollen bör nu starta om och kanske fungera normalt igen, inklusive laddning av batteriet.

Hur ser jag till att min Switch-kontroll är laddad?

Det enklaste sättet att ladda dina Joy-Cons är att fästa dem på din Switch och ansluta konsolen till ett eluttag. Det tar cirka 3 1/2 timmar att ladda kontrollerna helt, vilket ger dig upp till 20 timmars speltid. Du behöver inte oroa dig för batteriets livslängd under långa spelssessioner eftersom du kan ladda dem medan du spelar. Se bara till att ha en strömkälla i närheten så kan du fortsätta njuta av ditt Nintendo Switch-spelande utan avbrott.

Switch Pro controller charge with phone charger

För Pro-controller: Du kan använda vilken USB-laddare (egentligen en strömförsörjning) som helst för att ladda dem, så länge du har en kabel med rätt anslutningar. I förpackningen medföljer en USB typ-A till USB typ-C-kabel.

P.S. Kom ihåg att kontrollera att din laddare är kompatibel med Nintendo Switch Pro-controller och följ alltid tillverkarens rekommendationer när det gäller laddning av enheten.

Hur vet jag om min laddningskontroll är dålig?

1. Kontrollera LED-displayen på kontrollen för eventuella felmeddelanden eller indikationer på problem.

2. Använd en multimeter för att mäta spänningsutgången från kontrollen. Om det inte finns någon spänning eller om den är mycket låg kan det vara ett tecken på ett problem med kontrollen.

3. Se till att solpanelerna är korrekt anslutna till kontrollens ingångsanslutningar och att det inte finns några lösa kablar eller dåliga anslutningar.

4. Kontrollera säkringarna i solkontrollens kretsar och byt ut dem vid behov.

5. Se till att batteriet som laddas av solkontrollen är korrekt anslutet och fungerande.

6. Testa andra elektriska enheter som använder samma solpaneler för att se om de får ström, vilket kan hjälpa dig identifiera om felet ligger i panelerna eller i själva kontrollen.

7. Kolla efter synliga skador på solkontrolle