Most Powerful Bomb That Is Not Nuclear

I denna artikel kommer vi att utforska en av de mest kraftfulla bomberna som inte är av kärnvapentyp. Denna bomb har förmågan att orsaka förödelse och förstörelse på en enorm skala utan att vara beroende av kärnklyvning eller fusion. Genom att använda innovativ teknologi och explosiva material, har denna bomb blivit ett verktyg som kan användas i olika militära sammanhang runt om i världen. Vi kommer att undersöka dess egenskaper, effekter och potentiella konsekvenser samt hur den står i relation till andra vapensystem. Läs vidare för att upptäcka mer om denna imponerande icke-nukleära bomb!

A. U.S. Bombs, Destroys Khorasan Group Stronghold in Afghanistan

I kväll klockan 19:32 lokal tid genomförde amerikanska styrkor i Afghanistan en attack mot ett tunnelkomplex tillhörande Islamiska staten i Irak och Syrien-Khorasan (ISIS-K) i distriktet Achin, Nangarhar-provinsen. Attacken är en del av de pågående ansträngningarna att besegra ISIS-K i Afghanistan.

ISIS-K, även känt som Khorasan-gruppen, har sitt ursprung i regionen Afghanistan-Pakistan och består främst av tidigare medlemmar från Tehrik-e Taliban Pakistan och den afghanska talibanrörelsen.

En kraftfull bomb, som inte är av kärnvapentyp, användes i attacken. Bomben som släpptes från ett amerikanskt flygplan var en GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast-bomb. Attacken planerades för att minimera risken för afghanska och amerikanska styrkor som genomförde upprensningsoperationer i området samtidigt som den maximala förstörelsen av ISIS-K-fighters och faciliteter eftersträvades.

Enligt armégeneral John W. Nicholson, befälhavare för USA:s styrkor i Afghanistan, har ISIS-K ökat användningen av bunkrar och tunnlar för att stärka sitt försvar när deras förluster har blivit allt fler. Han menar att den här typen av bomb är rätt vapen för att minska dessa hinder och bibehålla offensivens momentum mot ISIS-K.

USA:s styrkor vidtog alla försiktighetsåtgärder för att undvika civila offer i denna attack och kommer fortsätta med offensiva operationer tills ISIS-K är förstört i Afghanistan.

Den amerikanska militären försvarar användningen av den kraftfullaste bomben som inte är kärnvapen mot ISIS i Afghanistan

(CNN) – The US military on Friday defended its decision to drop its most powerful non-nuclear bomb on ISIS positions in Afghanistan, describing it as a “tactical” move.

En attack i Nangarhar-provinsen nära gränsen till Pakistan dödade 36 ISIS-stridande, enligt afghanska tjänstemän. Den amerikanska militären uppskattade tidigare att ISIS hade mellan 600 och 800 aktiva stridande i området, men det var oklart om man hoppades på att träffa fler.

Enligt afghanska och amerikanska tjänstemän förstörde explosionen tre underjordiska tunnlar samt vapen och ammunition, men inga civila skadades.

However, ISIS denied that any of its fighters were killed or injured, according to a statement in Arabic distributed by the terror group’s media wing, Amaq News Agency.

The US military was quizzed Friday on whether the 21,600-pound behemoth, known as the “mother of all bombs” for its extraordinary force, was necessary for that particular target.

Den GPS-styrda bomben har förmågan att förstöra ett område motsvarande nio stadskvarter.

Vid en presskonferens berättade general John Nicholson, befälhavare för de amerikanska styrkorna i Afghanistan, att detta var rätt vapen mot rätt mål.

You might be interested:  En 20 månader gammal barn pratar inte men förstår allt

Generalen bekräftade att attacken genomfördes i samarbete med afghanska tjänstemän och sa att noggrann övervakning hade utförts för att förhindra eventuella civila dödsfall.

Afghanistans president Ashraf Ghani meddelade att han godkände attacken och att den var avsedd att stödja afghanska och amerikanska styrkor som genomförde upprensningsoperationer i regionen.

Vad är den kraftfullaste bomben som inte är kärnvapen, som USA släppte över Afghanistan?

Tanken att släppa en lufttrycksbomb – även om det är den största icke-nukleära ammunition som någonsin har använts av USA i strid – för att angripa stridande som gömmer sig i tunnlar djupt under jorden kan vid första anblicken verka motintuitivt. GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb, eller ‘Mother of All Bombs’ (MOAB), som flygvapnet använde mot ISIS-stridande och tunnlar i Nangarhar-provinsen i Afghanistan förra veckan, träffade faktiskt aldrig marken. Men det massiva trycket från den nästan 22 000 pund tunga MOAB skulle ha utplånat alla i närheten och säkerligen skickat en tydlig signal om att Trump-administrationen är villig att använda oöverträffad kraft.

Unlike a bomb designed to actually penetrate a building or the ground, the MOAB (also called a fuel-air bomb) has a “proximity fuse” on its nose that ignites the warhead when it reaches a certain altitude—which might be anywhere between 50 and 1,000 feet—says Edward Priest, a former Air Force Special Operations combat controller. “When they blow up, they blast fuel into the air,” Priest explains. “That fuel atomizes. Then there’s a secondary explosion that lights the fuel that’s been atomized.”

An air blast bomb “doesn’t throw out a lot of fragmentation like you’d expect from a normal bomb—it’s all blast overpressure, which can blow down trees and use the trees themselves as the fragmentation,” Priest says. “That type of bomb wouldn’t work well, for example, to destroy tanks, although the overpressure would kill the people in them. You’d overpressure the people hiding in the caves there. You’d never find them—it just blows your lungs out of your mouth. It kind of turns you inside out.”

The use of air-blast bombs in Afghanistan dates back to the beginning of the U.S. military’s arrival following the 9/11 attacks on New York City and Washington, D.C. Use of the BLU-82—aka the “Daisy Cutter”—was phased out in subsequent years. “This is a tough munition to use,” says A. J. Clark, a former military intelligence analyst. “It might make sense if there’s a concentration of enemy troops but it’s not something you want to use when you have friendlies or civilians in the vicinity. There’s no way to control it.”

The decision to use the MOAB at this time was probably as much political as it was strategic. “More than anything, anytime you drop one of these you want to make an audacious statement, in this case to reinforce our resolve to fight in Afghanistan,” Priest says, adding they produce a large mushroom cloud that can be seen for miles.

Clark agrees. “These types of bombs were developed as much for their psychological impact as anything else,” he says. After reaching an impasse in Afghanistan for the past five years, he thinks the Nangarhar bombing says “we’re taking things to a new level in Afghanistan.”

Den mest kraftfulla bomben som inte är av kärnvapentyp: En diskussion

I. Klassificering av situationen och tillämplig lag.

När vi bedömer en situation och vilken lag som är tillämplig, finns det olika faktorer att ta hänsyn till. Först och främst måste vi fastställa om det handlar om en civil eller militär situation. Om det är en civil situation kan den regleras av nationell rätt, såsom strafflagar eller andra relevanta föreskrifter inom landet.

You might be interested:  Do Not Go Gentle Into That Good Night

Om det däremot är en militär situation kan internationell humanitär rätt vara tillämplig. Denna typ av rätt syftar till att skydda icke-stridande personer under väpnade konflikter och fastställer regler för hur krigföring ska genomföras på ett sätt som minimerar onödigt lidande.

Det kan också finnas specifika internationella överenskommelser eller fördrag som styr användningen av vissa vapen eller tekniker i krigssituationer. Till exempel har vissa vapen, såsom kemiska eller biologiska vapen, blivit förbjudna genom internationella överenskommelser på grund av deras potentiellt katastrofala effekter på människor och miljön.

Sammanfattningsvis beror klassificeringen av situationen och vilken lag som är tillämplig på flera faktorer, inklusive omständigheterna kring händelsen (civil vs militär), nationell lag samt eventuella internationella överenskommelser eller fördrag som gäller i detta sammanhang.

1. Considering that the US operated in Afghanistan on the request of the Afghan government, how would you classify the situation in Afghanistan in 2017? Was there an armed conflict? If yes, who were the parties to it? Was ISIS a party to that conflict? What additional information, if any, would you need to make such a determination? What law is applicable to the US in Afghanistan? ( GC I-IV, Art. 3 )

Finns det specifika regler inom IHL för vissa vapen? Vilka vapen är uttryckligen förbjudna? Varför är de förbjudna? Vilka vapen omfattas av ytterligare begränsningar? Gäller samma regler för både internationella och icke-internationella väpnade konflikter (IACs och NIACs)? Omfattas bränsle-luft-bomber, som användes av USA i Afghanistan, av något av dessa förbud eller begränsningar (1980 års konvention om vissa konventionella vapens användning; 2001 års ändring till 1980 års konvention; Protokoll I, II, III, IV, V till 1980 års konvention; Konventionen om klusterammunition; Genèveprotokollet från 1925 angående kemiska vapen; Kemiska vapenkonventionen från 1993; Biologiska vapenkonventionen från 1972 ; CIHL-regler 72–86).

3. Finns det begränsningar för användningen av krigföringsmedel enligt IHL? Även när man endast riktar sig mot legitima mål med hjälp av medel som inte är specifikt förbjudna? Vilka principer gäller? Är dessa principer desamma under IHL vid internationella väpnade konflikter och icke-internationella väpnade konflikter? (P I, Artiklar 35, 51(4); CIHL, Regel 70, 71).

Kommentar: Detta dokument diskuterar hur man bedömer om ett vapen leder till överdriven skada eller onödigt lidande. Frågan är om bränsleluftbombens effekter uppfyller dessa kriterier när det gäller dess användning av USA. Enligt artikel 51 (4) i Protokoll I och regel 70 i Internationell humanitär rätt måste denna fråga analyseras noggrant för att fastställa lagligheten och lämpligheten hos detta vapensystem.

5. (Dokument C) Vad innebär förbudet mot godtyckliga medel och metoder i krigföring? Hur avgör man om ett vapen är intrinsikalt godtyckligt? Enligt din åsikt och med tanke på de beskrivna effekterna av bomben, är bränsle-luft-bomben som används av USA intrinsikalt godtycklig? Kan den riktas mot en specifik militär måltavla? (P I, Art. 51 (4); CIHL, Regler 12, 71).

6. (Dokument A, B och C) Vilka principer och regler begränsar användningen av vapen vid en attack under krigföring?

a. What is the principle of proportionality under IHL? Does it mean that a weapon as such must be proportionate to the target? Is it admissible to use a weapon that is larger than necessary to meet the objectives of an attack in order to make a “statement”? Think of damage to civilian objects in the vicinity, or possible environmental damage. Could the psychological impact of a weapon be counted as a military advantage gained from the attack? What if the attacker believes that the psychological impact of the use of that weapon will bring the conflict to a quicker end? Or does it not have any legal relevance? Even if there is no collateral damage? ( P I, Art. 51 (5) (b) ; CIHL, Rule 14 )

You might be interested:  Jag är Den Otillgängliga Budbäraren

De mest kraftfulla bomberna som inte är kärnvapen

Den MOAB-bomben, officiellt känd som GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, är verkligen en kraft att räkna med. Med en vikt på 21 000 pund är den utformad för att utlösa en förödande explosion, främst för att attackera tunnelkomplex och hårdade bunkrar ovan mark.

Denna bomb har förmågan att skapa ett enormt tryckvågssystem och orsaka omfattande skador inom sitt sprängningsområde. Dess stora storlek gör det möjligt för den att bära upp till 11 ton explosivt material, vilket ger den potentialen att orsaka betydande ödeläggelse.

P.S. Det bör noteras att MOAB-bomben inte är en kärnvapenbomb utan använder konventionella sprängmedel för sin destruktiva effekt.

Den mest kraftfulla icke-kärnvapenexplosiven?

4. Daisey Chain Bombing System – Ett system där flera bomber kopplas samman för att öka effekten.

5. Thermobaric Weapons – Vapen som använder brännbara ämnen för att generera en explosiv tryckvåg.

6. Fuel-Air Explosives (FAE) – Använder brännbara gaser eller aerosoler för att skapa en stor detonationseffekt.

7. Bunker Buster-bomber – Designad för att penetrera djupt in i mark eller betongstrukturer innan den exploderar.

8. Clusterbombs – Sprider ut många mindre sprängladdningar över ett stort område vid detonationen.

9. Tactical Tomahawk Cruise Missile – En kryssningsmissil som kan bära konventionella sprängladdningar.

10. GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) – En bomb utformad för att penetrera djupa underjordiska bunkrar och anläggningar.

Observera att denna lista inte är heltäckande och det finns fler kraftfulla icke-nukleära bomber i världen.

En bomb som är starkare än en kärnvapenbomb

Kraften hos en termonukleär bomb kan vara hundratals eller tusentals gånger starkare än atombomber. Medan kraften i de bomber som släpptes över Hiroshima och Nagasaki mättes i kiloton (ett tusen ton) TNT, mäts kraften hos termonukleära bomber i megaton (en miljon ton). Denna enorma skillnad beror på att termonukleära bomber använder fusion av atomkärnor för att frigöra energi, vilket är mycket mer effektivt än den fission som används i atombomber.

Termonukleära bomber är konstruerade med flera steg där en inledande fissionsreaktion utlöser en sekundär fusionreaktion. Detta gör det möjligt för dessa bomber att generera betydligt större explosioner än vad som är möjligt med endast fission. Den totala energin som frigörs vid detonation av en termonukleär bomb kan vara så stor att den kan jämföras med explosionerna från små solstjärnor.

Dessutom har termonukleära bomber potentialen att orsaka omfattande skador genom sin termiska strålning och tryckvågor. De kan ödelägga byggnader inom ett brett område och orsaka allvarliga brännskador på människor och djur även på långt avstånd från själva explosionsplatsen.

På grund av deras oerhört destruktiva natur finns det internationella regleringar och icke-spridningsavtal för att förhindra spridning och användning av termonukleära bomber. Dessa vapen betraktas som en av de mest potentiellt farliga och förödande formerna av krigföring, vilket gör det viktigt att upprätthålla strikta kontroller över deras tillverkning och distribution.