Google 2 Factor Authentication Not Working

Logga ut från den förlorade eller stulna telefonen.

Byt lösenord för ditt Google-konto.

Det finns flera sätt att återfå tillgång till ditt konto, beroende på din situation. Använd alternativa säkerhetsalternativ.

Om du inte längre har tillgång till din primära telefon kan du bekräfta att det är du genom:

Det kan finnas flera alternativ för att kunna logga in på ditt Google-konto om tvåfaktorsautentiseringen inte fungerar. Dessa inkluderar en annan telefon som är inloggad på ditt konto, ett annat telefonnummer du har lagt till i avsnittet för tvåstegsverifiering i ditt Google-konto, en säkerhetskod som du tidigare har sparat eller en säkerhetsnyckel som du har lagt till i avsnittet för tvåstegsverifiering i ditt Google-konto.

If you previously signed in from a device and checked the box next to “Don’t ask again on this computer,” you might be able to sign in from that device without a second verification step. After you sign in to your Google Account, you can manage your verification methods.

Om du förlorar din telefon kan du be din operatör att överföra ditt telefonnummer till en ny telefon eller SIM-kort.

Problem med Google 2-stegsverifiering: Min säkerhetsnyckel har försvunnit eller blivit stulen

Välj rätt åtgärder för att komma tillbaka in i ditt konto, baserat på om du har satt upp en annan andra steg, som:.

Följande metoder används av Google för tvåfaktorsautentisering:

– Verifieringskoder

– Google-prompter

– Säkerhetskopieringskoder

– En säkerhetsnyckel som du har lagt till i ditt konto

– En registrerad dator där du valt att inte bli ombedd om en verifieringskod.

Viktigt: Om du har aktiverat Avancerad skydd för ditt konto kan du endast använda en backup-säkerhetsnyckel. Om du inte har en backup-säkerhetsnyckel, följ stegen för att återställa ditt konto.

Problem med Google 2-stegsverifiering: Fungerar inte som det ska

1. Logga in på ditt Google-konto med ditt lösenord och din andra verifieringsmetod.

2. Följ stegen för att ta bort den förlorade nyckeln från ditt konto.

3. Skaffa en ny säkerhetsnyckel. Du kan vilja ha en extra nyckel som du kan förvara på ett säkert ställe.

You might be interested:  Aux Jack, the Non-Working Laptop Companion

4. Lägg till den nya nyckeln i ditt konto.

Problem med Googles tvåfaktorsautentisering som inte fungerar

Viktigt: Tvåstegsverifiering kräver en extra steg för att bevisa att du äger ett konto. På grund av denna extra säkerhet kan det ta 3-5 arbetsdagar för Google att kontrollera att det verkligen är du.

Följ stegen för att återställa ditt konto. Du kommer att bli ombedd att svara på frågor för att bekräfta ägandet av kontot.

För att använda Google 2-stegsverifikation behöver du göra följande:

1. Ange en e-postadress eller telefonnummer där du kan nås.

2. Ange en kod som skickas till din e-postadress eller telefonnummer. Denna kod hjälper till att säkerställa att du har åtkomst till den angivna e-postadressen eller telefonnumret.

Problem med Googles tvåfaktorsautentisering: Fungerar inte som det ska

Om du aktiverar tvåstegsverifiering och loggar in på en kompatibel telefon kan du få Google-prompter. För att göra en säkerhetsnyckel till ditt obligatoriska andra steg, registrera dig för Avancerat skydd.

Återkalla förlorade backup-koder för Google 2-stegs verifiering

Om du har förlorat dina säkerhetskoder kan du återkalla dem och få nya.

Gå till avsnittet för 2-stegsverifiering i ditt Google-konto.

Välj Visa koder.

Välj Hämta nya koder.

Problem med Googles tvåfaktorsautentisering som inte fungerar

Det kan hända att du istället har fått en Google-prompt. Läs varför vi rekommenderar Google-prompter istället för verifieringskoder via textmeddelanden (SMS).

Om vi märker något annorlunda med hur du loggar in, som din plats, kan det vara så att du inte kan få en verifieringskod via textmeddelande.

Om ett textmeddelande med en verifieringskod skickades till din telefon, se till att ditt abonnemang och mobiltelefon stöder leverans av textmeddelanden.

Leveranstid och tillgänglighet kan variera beroende på plats och tjänsteleverantör.

Se till att du har en tillräckligt bra internetanslutning när du försöker få dina koder.

Om du får ett röstmeddelande med en verifieringskod skickad till din telefon, får du ett röstbrev om:

Det är inte möjligt att svara på samtalet. Du har inte tillräcklig internetanslutning.

Tips: Om du begärt flera verifieringskoder fungerar endast den senaste.

Problem med min Google-autentiseringskod fungerar inte

Orsaken kan vara att tiden inte är korrekt synkroniserad på din Google Authenticator-app.

På din Android-enhet, gå till huvudmenyn i Google Authenticator-appen.

På nästa skärm bekräftar appen att tiden har synkroniserats. Du bör kunna logga in. Synkroniseringen påverkar endast den interna tiden i din Google Authenticator-app och ändrar inte inställningarna för datum och tid på enheten.

Hur fixar jag Google tvåfaktorsautentisering?

För att logga in på ditt Google-konto behöver du ange ditt lösenord och genomföra en annan säkerhetsåtgärd. Följ sedan dessa steg för att ta bort den förlorade nyckeln från ditt konto:

1. Skaffa en ny säkerhetsnyckel.

2. Det kan vara bra att skaffa en extra nyckel som du kan förvara på ett säkert ställe.

3. Lägg till den nya nyckeln i ditt konto.

Kom ihåg att lista börjar här:

Problem med Googles tvåstegsverifiering som inte fungerar

När du aktiverar 2-stegsverifiering kan det hända att du behöver logga in på vissa appar igen.

Tips: Om du inte kan logga in på en app efter att du har lagt till tvåstegsverifiering kan det vara nödvändigt att använda ett app-lösenord.

You might be interested:  Artikeln handlar om problemet med att Realtek-ljudkortet inte visas i Windows 10

Varför fungerar inte min Google Authenticator?

Det vanligaste problemet med 2-faktors autentisering är att tiden i din Google Authenticator-app inte är synkroniserad korrekt. Detta kan leda till att koder genererade av appen inte fungerar som de ska.

Här är några möjliga orsaker till varför tiden på din Google Authenticator-app kanske inte är synkroniserad korrekt:

1. Felaktig inställning: Du kanske har felaktigt ställt in eller konfigurerat tidszonen på din enhet eller i appen.

2. Nätverksproblem: Om din enhet saknar internetanslutning, kan den ha svårt att hämta den exakta tiden från en tidsserver.

3. Batteribyte: Om du nyligen har bytt batteri i din enhet kan det hända att klockan återställdes och behöver justeras manuellt.

4. Appuppdateringar: Ibland kan uppdateringar av Google Authenticator-appen göra att tidssynkningen blir felaktig.

För att lösa detta problem bör du försäkra dig om följande:

– Kontrollera och ställ in rätt tidszoninställningar på både din enhet och i appen.

– Se till att du har en stabil internetanslutning för att kunna hämta korrekt tid från tidsservern.

– Justera manuellt om nödvändigt efter ett batteribyte eller om klockan blivit återställd av någon anledning.

– Håll alltid dina appar uppdaterade för eventuella buggfixar och förbättringar, inklusive Google Authenticator-appen.

Genom att se till att tiden är synkroniserad korrekt i din Google Authenticator-app kan du undvika problem med 2-faktors autentisering.

Varför du inte bör använda Google Voice för att få verifieringskoder

Om du använder Google Voice för att få verifieringskoder kan du riskera att bli utelåst från ditt konto.

Till exempel, om du loggar ut från din Google Voice-app kan du behöva en verifieringskod för att komma tillbaka in. Men eftersom den skickas till din Google Voice kan du inte få koden.

Varför finns inte tvåstegsverifiering tillgängligt på mitt Google-konto?

Detta meddelande visas av två huvudsakliga skäl: Telefonnumret som användes för att starta registreringen har redan använts på flera Google-konton. Det beror på lokala problem (webbläsare, nätverk, att inte få rätt kod osv.).

1. Problem med webbläsaren – vissa webbläsare kanske inte stöder eller fungerar korrekt med registreringsprocessen.

2. Nätverksproblem – instabil anslutning eller begränsad internetåtkomst kan leda till svårigheter att slutföra registreringen.

3. Inte mottagit rätt kod – ibland kan det finnas förseningar i leveransen av verifieringskoden via SMS, vilket gör det svårt att slutföra processen.

4. Tekniska fel – olika tekniska fel kan uppstå under registreringen och hindra framgången.

Dessa faktorer kan alla bidra till varför du ser detta meddelande vid registrering och behöver åtgärdas för att fortsätta framåt.

Problem med Googles tvåfaktorsautentisering som inte fungerar på olika konton

Om du använder ett konto genom ditt arbete, skola eller annan grupp som skyddas av tvåstegsverifiering och du inte kan logga in, kan du:

Använd alternativa säkerhetsalternativ.

Kontakta din administratör.

Varför fungerar inte min tvåstegsverifiering på iPhone?

Om du inte ser inställningen för tvåfaktorsautentisering kan det bero på att du använder en äldre version av programvaran. Se till att både din iOS-enhet och din dator har den senaste versionen av programvaran installerad, eftersom detta kan hjälpa till att lösa problemet.

You might be interested:  Kan man förlora sin luktsinne men behålla smaksinnet?

Att ha den senaste versionen av programvaran är viktigt eftersom det kan innehålla uppdateringar och korrigeringar som behövs för att få tvåfaktorsautentiseringen att fungera korrekt. Så se till att uppdatera både din iOS-enhet och din dator regelbundet.

Om du fortfarande har problem med tvåfaktorsautentisering efter att ha uppdaterat programvaran, kontakta Google support för ytterligare hjälp och felsökning.

Problematik med Googles tvåstegsverifiering fungerar inte

Använd en enhet som du har markerat som betrodd och gå till återställning av kontot.

Problem med Google 2-stegsverifiering: Kan inte logga in på min backup-telefon via SMS

Detta kan hända när det finns något annorlunda med hur du loggar in, som din plats. Du kanske behöver byta till din huvudtelefon eller en annan betrodd enhet för att logga in på din backup-telefon.

Varför misslyckas autentisering?

1. Felaktigt säkerhetsprotokoll används på enheten.

2. Nätverksnamnet som används av enheten matchar inte det aktuella nätverket.

3. Inkompatibilitet mellan krypteringsinställningarna på enheten och routern.

4. Enheten har föråldrad firmware eller operativsystemversion.

5. Problem med internetanslutningen på enheten.

6. Felaktig tidszon- eller datuminställning på enheten.

7. Användaren har raderat sin autentiseringsapp från sin mobiltelefon eller bytt telefon utan att återställa inställningarna korrekt.

8. Enhetsminnet är fullt, vilket kan orsaka problem med autentiseringen.

9. Eventuell brandväggskonfiguration som blockerar kommunikationen mellan din enhet och Googles serverer

10.Enhetens webbläsare cache behöver rensas.

Kom ihåg att detta bara är några möjliga orsaker och det kan finnas andra faktorer som också kan bidra till problem med Google 2-faktorsautentiseringen.

Min autentiseringsapp tillåter mig inte att ange koden

Det kan hända att du behöver lägga till ditt konto igen eller justera inställningarna för aviseringar. Om du har konfigurerat en alternativ metod, som ett telefonnummer eller e-postadress, kan du använda den istället för appen för att ta emot koden.

P.S. Kom ihåg att det är viktigt att skydda ditt Google-konto genom att aktivera tvåfaktorsautentisering och se till att alla kontaktuppgifter är uppdaterade.

My 2 step verification code not sending to my phone

För att lösa problemet med att Google 2-faktorsautentisering inte fungerar, finns det några åtgärder du kan vidta. Först och främst bör du se till att din telefon har den senaste programvaran installerad. Det är också viktigt att inaktivera eventuella appar som filtrerar eller stör inkommande SMS-meddelanden.

En annan åtgärd du kan prova är att starta om din telefon och försöka skicka 2SV-koden igen. Se även till att dina enhetsinställningar för notifieringar är aktiverade så att du får aviseringar när koden skickas.

Om problemet kvarstår kan det vara värt att kontrollera om andra säkerhetsåtgärder på din enhet, som exempelvis brandväggar eller antivirusprogram, blockerar kommunikationen mellan Google och din telefon. I så fall bör du temporärt inaktivera dessa funktioner och testa autentiseringsprocessen igen.

Genom att följa dessa steg borde du kunna lösa problemet med Google 2-faktorsautentisering som inte fungerar korrekt.