Arduino Programmer Is Not Responding Mac

Om du är en Arduino-entusiast kan du ha stött på detta frustrerande felmeddelande när du försöker ladda upp din kod till din board.

avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00

Felet innebär i princip att det är något fel med kommunikationen mellan din dator och Arduino. Det kan bero på olika faktorer, som hårdvara, mjukvara, drivrutiner, inställningar osv.

I denna bloggpost kommer jag att dela med mig av några vanliga lösningar som kan hjälpa dig att åtgärda detta problem och komma tillbaka till dina Arduino-projekt.

Check your board and port selection

Det första du bör göra är att se till att du har valt rätt styrelse och port i Arduino IDE. Gå till Verktyg > Styrelse och välj den styrelse som matchar din modell. Till exempel, om du har en Arduino Uno, välj Arduino Uno.

Gå sedan till Verktyg > Port och välj den port som din Arduino är ansluten till. Portnamnet kan variera beroende på ditt operativsystem och vilken typ av Arduino du använder, men det bör vanligtvis börja med COM (Windows), /dev/tty (Linux) eller /dev/cu (Mac OS). Du kan också se Arduinos namn bredvid portnamnet.

Om du inte ser någon port eller ditt korts namn i portmenyn betyder det att din dator inte känner igen kortet. Detta kan bero på en felaktig USB-kabel, en skadad USB-port, en saknad drivrutin eller ett behörighetsproblem. Försök följande steg för felsökning:

Försök med en annan USB-kabel och se till att det är en kabel för dataöverföring, inte bara laddning.

Prova att använda en annan USB-port på din dator eller en annan dator om möjligt.

Undvik att använda en USB-hubb eller förlängningskabel om möjligt, eller prova med en annan hubb.

Se till att du har installerat de senaste drivrutinerna för din Arduino-enhet. Du kan hitta dem på den officiella Arduino-webbplatsen eller i Boards Manager i Arduino IDE.

Om du använder Linux eller Mac OS kan det vara nödvändigt att ge behörighet för åtkomst till porten. Detta kan göras genom att köra följande kommandon i terminalen:

För att lösa problemet med Arduino-programmeraren som inte svarar på en Mac, kan du använda följande kommandon i Terminalen:

1. Öppna Terminalen genom att söka efter den i Launchpad eller genom att gå till Verktygsmappen under Program.

You might be interested:  Den Försvunna Amazon Linux Extras

2. Skriv in följande kommando och tryck på Enter:

sudo usermod -a -G dialout $USER

3. Du kommer bli ombedd att ange ditt lösenord för din Mac-användare.

4. Efter det skriver du in följande kommando och trycker på Enter:

sudo chmod a+rw /dev/ttyACM0

Dessa två kommandon hjälper till att ge rätt behörigheter till serielporten (ttyACM0) där Arduino är ansluten, så att programmet kan kommunicera korrekt med enheten.

Observera: Om din Arduino använder en annan port än ttyACM0, måste du ändra detta i det andra kommandot innan du kör det.

Byt ut /dev/ttyACM0 med portnamnet för din Arduino. Du kan behöva logga ut och logga in igen för att ändringarna ska träda i kraft.

Välj rätt processor för Arduino-programmering på Mac

Om du har en Arduino Nano-kort tillverkat före januari 2018 kan du lösa problemet genom att helt enkelt välja ‘Processor > ATmega328P (Old Bootloader)’.

Öppna Arduino IDE.

Gå till ‘Verktyg’ och välj ‘Processor’.

Ändra processorn från ‘ATmega328P’ till ‘ATmega328P (Old Bootloader)’.

Så här installerar du Arduino IDE på Mac

Ett praktiskt exempel:

1. Ladda ner filen med förlängningen .dmg från Arduinos webbplats.

2. När nedladdningen är klar, dubbelklickar du på filen för att öppna den.

Kom ihåg att dessa instruktioner gäller specifikt för macOS-operativsystemet och installation av Arduino IDE därpå.

Återställ din Arduino-enhet

Ibland kan det hjälpa att återställa din Arduino för att upprätta en korrekt anslutning med din dator. För att återställa din Arduino, tryck på resetknappen på kortet (en vit eller blå knapp) före eller under uppladdningsprocessen. Du kan behöva experimentera med timingen när du trycker på resetknappen eftersom olika kort har olika bootloader som kräver olika fördröjningar.

En annan metod för att återställa din Arduino är att använda en loopback-test. Detta är ett sätt att testa den seriella kommunikationen på din Arduino genom att ansluta TX- och RX-stiften (stift 0 och stift 1) med en jumper wire. Detta skapar en återkopplingsloop som kommer att eka tillbaka all data som skickas från datorn till Arduinon. För att utföra en loopback-test, följ dessa steg:

1. Koppla bort din Arduino från datorn.

2. Anslut en jumper wire mellan pin 0 och pin 1 på din Arduino.

3. Anslut sedan din Arduino till datorn igen och öppna Serial Monitor i Arduino IDE.

4. Kontrollera att baudhastigheten matchar den som anges i din kod (vanligtvis 9600) och välj ‘No line ending’.

5. Skriv något text i inmatningsrutan och tryck på skicka-knappen. Du bör se samma text som svar i utmatningsrutan.

6. Om du ser texten som återkopplas betyder det att seriell kommunikation fungerar bra, och då kan du ta bort jumper-wiren.

7. Om du inte ser texten som återkopplas betyder det att det finns något fel med den seriella chipet eller drivrutinen, och då kan du behöva ersätta eller omprogrammera din Arduino.

You might be interested:  Den Kärleksfulla Pianisten: Spela för att Få Dig Att Känna Min Kärlek

Är Arduino kompatibel med Mac?

När du har hittat rätt version kan du klicka på länken och börja nedladdningen av Arduino-programmet.

Lös problemet med att Arduino-programmeraren inte svarar på Mac

Startprogrammet är en liten programvara som körs på din Arduino när den startas eller återställs. Det gör det möjligt för dig att ladda upp skisser från din dator till Arduino utan att använda en extern programmerare. Ibland kan startprogrammet bli korrupt eller överskrivas av andra program och orsaka kommunikationsfel.

För att lösa detta problem behöver du omprogrammera eller bränna bootloadern på din Arduino med hjälp av en annan Arduino som ISP (In-circuit Serial Programmer). Denna process kommer att radera allt på din Arduino och återställa den till fabriksinställningarna. För att bränna bootloader, följ dessa steg:

Anslut en annan fungerande Arduino-board (programmeraren) till din dator och ladda upp ArduinoISP-skissen från Fil > Exempel > 11.ArduinoISP > ArduinoISP.

Anslut programmeringskortet till målkortet (det med felet) med hjälp av jumper wires enligt diagrammet som visas.

För att lösa problemet med att Arduino-programmeraren inte svarar på en Mac kan du följa dessa steg:

1. Se till att du har valt rätt board och port för programmeringskortet i Arduino IDE.

2. Gå till Verktyg > Programmerare och välj Arduino som ISP.

4. Koppla bort jumper-kablarna och programmeringskortet från målkortet och försök sedan ladda upp din sketch igen.

Genom att följa dessa steg borde du kunna åtgärda problemet med att Arduino-programmeraren inte svarar på din Mac-dator.

Hur man bränner Arduino bootloader

För att kunna använda Arduino som en ISP (In-System Programmer) för att programmera andra mikrokontrollers, behöver du ladda upp ArduinoISP-skissen till din Arduino. Du kopplar sedan ihop din Arduino och den mikrokontroller du vill programmera enligt diagrammet till höger. I verktygsmenyn väljer du rätt typ av Arduino board (t.ex. Duemilanove eller Nano med ATmega328). Sedan väljer du ‘Arduino as ISP’ under Programmer i samma meny. Slutligen klickar du på ‘Burn Bootloader’ under Tools-menyen för att bränna bootloadern på den anslutna mikrokontrollern.

Arduino-programmeraren svarar inte på Mac

I hope this blog post has helped you to solve the avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding error and upload your sketch successfully. If you have any questions or suggestions, feel free to leave a comment below. Happy Arduino-ing!

How do I reset my Arduino programmer?

RESET-knappen är en vit eller blå tryckknapp som sitter på toppen av din Arduino-board. Genom att trycka på den får du samma effekt som om du kopplar bort och ansluter strömförsörjningen: Boarden kommer kort att vänta på att en ny sketch laddas upp, sedan börjar den utföra instruktionerna i sketchen från början.

You might be interested:  Synology kan inte hitta extern USB-enhet

P.S. Glöm inte att använda RESET-knappen om du behöver starta om din Arduino eller ladda upp en ny sketch!

Skriv gärna till oss igen om du har fler frågor.

P.P.S. Vi rekommenderar alltid att följa säkerhetsföreskrifterna när du hanterar elektroniska komponenter för att undvika skador eller olyckor.

Why is my Arduino freezing?

Kontrollera CPU- eller processorns användning, liksom minnesanvändningen. Sortera för att hitta de processer som använder mest resurser. Försök stänga av applikationer som använder en stor mängd resurser, men avsluta inte systemprocesserna.

P.S. Om du är osäker på vilka processer som kan stängas av utan att påverka systemet negativt, rekommenderas det att söka råd från en teknisk expert för att undvika eventuella problem med din dator.

Arduino is installed on Mac

Programfilerna för Arduino är paketerade i en applikationsbuntfil som heter Arduino IDE.app och finns som standard i mappen Applications (/Applications). När du installerar Arduino-programmet på din Mac, kommer det att placeras automatiskt i denna mapp. Du kan hitta programmet genom att öppna Finder och navigera till Applications-mappen. Därifrån kan du dubbelklicka på filen Arduino IDE.app för att starta programmet.

Var finns Arduino-biblioteket på Mac?

Default location: Windows: C:\Users\{username}\AppData\Roaming\arduino-ide\ macOS: ~/Library/Application Support/arduino-ide/

How to use Arduino on Mac OS

Steg 1: Skaffa en Arduino-kort och en USB-kabel.

Steg 2: Ladda ner Arduino-miljön från deras officiella webbplats.

Steg 3: Installera programvaran genom att följa installationsguiden.

Steg 4: Anslut Arduino-kortet till din dator via USB-kabeln.

Steg 5: Starta Arduino-applikationen på din Mac.

Steg 6: Öppna exempelkoden för blinkande lampa (blink example).

Steg 7: Välj rätt kortmodell i menyn för kortval (board selection).

Steg 8: Välj rätt seriell port i menyn för portval (serial port selection).

P.S. Om du fortfarande har problem kan det vara värt att kontrollera om drivrutinerna är korrekt installerade eller om det finns några konflikter med andra enheter som använder samma seriella port.

Observera att detta svar är specifikt anpassat för användare i Sverige.

Arduino runs on M1 Mac

Det är viktigt att notera att Arduino IDE har anpassats för att fungera smidigt på Apple Silicon-baserade Mac-datorer. Utvecklarna har arbetat hårt för att säkerställa kompatibilitet och prestanda på dessa enheter. Så om du äger en M1-baserad Mac behöver du inte oroa dig för eventuella problem när du kör Arduino IDE.

Dessutom är fördelen med användningen av Apple Silicon-chipset den imponerande prestandan och energieffektiviteten som de erbjuder. Detta innebär att din upplevelse av att använda Arduino IDE kommer vara snabbare och mer effektiv än tidigare generationers Intel-baserade Mac-datorer.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte finns några kända problem med användning av Arduino IDE på Apple Silicon macs, inklusive M1-modellerna. Du kan tryggt fortsätta använda programvaran utan oro för inkompatibiliteter eller begränsningar.