How To Not Have Low Self Esteem

Att ha en sund självkänsla är avgörande för vårt välbefinnande och framgång i livet. Det kan vara lätt att falla in i mönstret av lågt självförtroende, men det finns sätt att undvika detta negativa tankemönster. Genom att ta några enkla steg kan vi bygga upp vår självkänsla och känna oss mer positiva och självsäkra. I denna artikel kommer vi utforska olika strategier för hur man inte behöver lida av lågt självförtroende, vilket kommer hjälpa dig att uppnå ditt fulla potential och leva ett lyckligare liv.

Vad är självkänsla?

När vi har en sund självkänsla, tenderar vi att känna oss positiva både om oss själva och om livet i allmänhet. Det gör oss bättre rustade för att hantera livets upp- och nedgångar.

När vår självkänsla är låg har vi en tendens att se oss själva och vårt liv i en mer negativ och kritisk belysning. Vi känner oss även mindre kapabla att ta itu med de utmaningar som livet ställer oss inför.

Orsaker till låg självkänsla

En låg självkänsla börjar ofta redan i barndomen. Våra lärare, vänner, syskon, föräldrar och till och med medierna skickar oss positiva och negativa budskap om oss själva.

Av någon anledning är det budskapet att du inte är tillräckligt bra som fastnar hos dig.

Det kan vara svårt att leva upp till andras förväntningar på dig, eller till dina egna förväntningar.

Stress och svåra livshändelser, som allvarlig sjukdom eller en förlust, kan påverka självkänslan negativt.

Personlighet kan också spela en roll. Vissa människor är helt enkelt mer benägna att tänka negativt, medan andra sätter orimligt höga krav på sig själva.

Hur påverkar lågt självförtroende oss?

Om du lider av lågt självförtroende eller självkänsla kan det hända att du undviker sociala situationer, slutar att prova nya saker och undviker utmaningar.

På kort sikt kan det kännas tryggt att undvika utmanande och svåra situationer.

På lång sikt kan detta slå tillbaka eftersom det förstärker dina underliggande tvivel och rädslor. Det lär dig den ohjälpsamma regeln att det enda sättet att klara av situationer är genom att undvika dem.

Att leva med låg självkänsla kan skada din mentala hälsa och leda till problem som depression och ångest.

Det är möjligt att du också utvecklar ohälsosamma vanor, som att röka och dricka för mycket, som ett sätt att hantera svårigheter.

Hur man utvecklar en sund självkänsla

För att öka självkänslan behöver du identifiera de negativa föreställningar du har om dig själv och sedan utmana dem.

Du kan tänka att du är ‘för dum’ för att söka ett nytt jobb, till exempel, eller att ‘ingen bryr sig’ om dig.

Börja märka dessa negativa tankar och skriv ner dem på ett papper eller i en dagbok. Fråga dig själv när du först började tänka dessa tankar.

Next, start to write some evidence that challenges these negative beliefs, such as, “I’m really good at cryptic crosswords” or “My sister calls for a chat every week”.

Notera andra positiva egenskaper hos dig själv, som till exempel ‘Jag är omtänksam’ eller ‘Jag är en fantastisk kock’ eller ‘Jag är någon som andra litar på’.

You might be interested:  Han är inte så intresserad av dig

Skriv även ner några positiva saker som andra människor säger om dig.

Sträva efter att ha minst 5 positiva saker på din lista och uppdatera den regelbundet. Placera sedan listan någonstans där du kan se den. På så sätt kan du fortsätta påminna dig själv om att du är okej.

Det är möjligt att du har lågt självförtroende nu på grund av vad som hände när du växte upp, men vi kan växa och utveckla nya sätt att se oss själva oavsett ålder.

Så här övervinner jag lågt självförtroende

För att undvika låg självkänsla är det viktigt att känna igen situationer som påverkar den negativt. Det handlar om att vara medveten om dina tankar och övertygelser, samt utmana negativa tankemönster. Genom att justera dina tankar och övertygelser kan du förbättra din självkänsla. Det är också viktigt att kunna identifiera problematiska situationer eller villkor som kan påverka dig negativt, och då ta ett steg tillbaka från dina egna tankar för en mer objektiv synvinkel. Att acceptera sina egna tankar är också en viktig del av processen för att inte ha låg självkänsla.

Hur du kan förbättra ditt självförtroende och undvika lågt självförtroende

Här är några andra enkla tekniker som kan hjälpa dig att må bättre om dig själv.. Nedan följer några tips för att öka självkänslan och stärka ditt eget värde.

Hur du kan identifiera dina styrkor och undvika låg självkänsla

Vi är alla bra på något, oavsett om det handlar om att laga mat, sjunga, lösa pussel eller vara en vän. Vi tenderar också att njuta av att göra saker vi är bra på, vilket kan hjälpa till att höja humöret.

Bygg upp positiva relationer

Om du upplever att vissa personer tenderar att få dig att känna dig nere, försök att spendera mindre tid med dem eller berätta för dem hur du känner om deras ord eller handlingar.

Försök att skapa relationer med människor som är positiva och som uppskattar dig.

Hur du kan stärka din självkänsla

Att vara snäll mot dig själv innebär att vara mild mot dig själv när du känner dig självkritisk.

Försök att tänka på vad du skulle säga till en vän i en liknande situation. Ofta ger vi mycket bättre råd till andra än vi gör till oss själva.

Lär dig vara självständig och självsäker

Att vara självsäker handlar om att respektera andras åsikter och behov, samtidigt som man förväntar sig detsamma från dem.

En metod är att observera personer som agerar självsäkert och härma deras beteende.

Det handlar inte om att låtsas vara någon annan än den du är. Det handlar om att ta till sig ledtrådar och tips från personer som du beundrar och låta den verkliga dig komma fram.

Start saying “no”

Personer med låg självkänsla känner ofta att de måste säga ja till andra människor, även när de egentligen inte vill.

Risken är att du blir överbelastad, känner bitterhet, ilska och nedstämdhet.

I de flesta fall påverkar det inte relationer negativt att säga nej. Det kan vara till hjälp att fortsätta säga nej, men på olika sätt, tills de förstår budskapet.

Hur du kan undvika låg självkänsla

Vi känner alla oss nervösa eller rädda för att göra saker ibland. Men personer med en sund självkänsla låter inte dessa känslor hindra dem från att prova nya saker eller ta sig an utmaningar.

Sätt upp ett mål för dig själv, som att gå med i en träningsklass eller delta i en social tillställning. Att uppnå dina mål kommer att hjälpa till att öka din självkänsla.

3 orsaker till lågt självförtroende

Ständiga stressfyllda händelser i livet, som till exempel problem i relationer eller ekonomiska svårigheter, kan påverka självkänslan negativt. Att bli behandlad dåligt av en partner, förälder eller vårdgivare, till exempel att vara i en destruktiv relation där man blir utsatt för misshandel, kan också leda till låg självkänsla. Dessutom kan kronisk smärta, allvarlig sjukdom eller fysisk funktionsnedsättning vara ongoing medicinska problem som påverkar hur man ser på sig själv och sin egen värdegrund.

You might be interested:  Jag är Gta V Online och jag syns inte till

Var kan man hitta hjälp för lågt självförtroende?

Samtalsbehandlingar som rådgivning eller kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara till hjälp för att hantera låg självkänsla.

Du kan söka hjälp för samtalsterapi genom att vända dig till NHS.

Om du föredrar det kan du först prata med en läkare och de kan hänvisa dig vidare.

En annan möjlighet är att söka hjälp av en privat terapeut. Se till att de är registrerade hos en professionell organisation.

Varför är mitt självvärde så lågt?

Lågt självförtroende kan komma från upplevelser under tidig barndom. Om du inte passade in i skolan, hade svårt att möta dina föräldrars förväntningar eller blev negligerad eller misshandlad, kan det leda till att en person har negativa grundläggande övertygelser om sig själva. Dessa är djupt rotade övertygelser som en person har om sig själva.

Dessa erfarenheter och känslor kan påverka hur man ser på sig själv och sin egen förmåga. Det kan vara svårt att tro på sina egna styrkor och ha positiva tankar om sig själv när man har lågt självförtroende.

Det är viktigt att vara medveten om dessa bakgrundsfaktorer och arbeta med dem genom terapi, stöd från nära och kära eller andra metoder för att bygga upp ett starkare självförtroende. Genom att utmana de negativa core beliefsen och ersätta dem med mer positiva tankemönster kan man gradvis förbättra sitt eget välbefinnande och känsla av värde.

Ljud: Obehjälpsamma tankemönster

I denna ljudguide hjälper en läkare dig att ersätta negativa tankar med mer positivt tänkande.

Besök healthtalk.org för att höra unga människor berätta om sina erfarenheter av lågt självförtroende.

Är lågt självförtroende permanent?

Många människor lider av lågt självförtroende, vilket kan vara skadligt och påverka deras mentala hälsa samt livskvalitet. Men det finns goda nyheter – självförtroendet är inte fast och kan förändras genom kontinuerlig ansträngning.

Att ha lågt självförtroende är vanligt och kan leda till problem med mental hälsa samt minska livskvaliteten. Detta betyder att man känner sig osäker, tvivlar på sin egen förmåga och har svårt att tro på sig själv. Men det finns hopp! Självkänslan är inte något som sitter fast utan den kan förändras om man arbetar med det.

Det är viktigt att inse att låg självkänsla inte behöver vara permanent. Genom konstant ansträngning och arbete kan man faktiskt förbättra sitt eget självförtroende över tid. Det handlar om att utmana negativa tankemönster, fokusera på sina styrkor och ta små steg framåt varje dag för att bygga upp en starkare känsla av tilltro till sig själv.

Video: Samtalsbehandling för stress, ångest och depression

Animated video explaining self-referral to talking therapies services for stress, anxiety or depression.

How to be nicer to yourself

– Öva tacksamhet.

– Utför goda handlingar för andra.

– Reflektera dagligen.

– Fokusera på egenomsorg.

– Ta ansvar för ditt välmående.

– Satsa på dina intressen.

– Utöva mindfulness.

Fler objekt:

1. Var medveten om negativa tankemönster och utmana dem aktivt genom att ersätta dem med positiva tankar eller affirmationer.

2. Undvik jämförelse med andra människor, istället fokusera på din egen framgång och prestationer.

3. Omge dig med stöttande människor som uppmuntrar och lyfter upp dig istället för att dra ner dig.

4. Sätt realistiska mål för dig själv och bryt ner dem i mindre delmål för att känna en känsla av framsteg och uppnåelse.

5. Undvik perfektionism – ingen är perfekt, så var snäll mot dig själv när du gör misstag eller inte når upp till dina egna höga standarder.

You might be interested:  Jag är den missnöjda Surface Pen som inte fungerar med min ägares Surface Pro 4

6. Hitta sätt att hantera stress effektivt, exempelvis genom regelbunden motion, meditation eller hobbies som ger avkoppling.

7. Umgås med personer som får dig att må bra omkring sig, undvik de som konstant nedvärderar eller underminerar din självkänsla.

8. Lär känna dina egna styrkor och talanger, och använd dem för att bygga upp ditt självförtroende.

9. Var snäll mot dig själv genom att ge dig tid för vila och återhämtning när det behövs.

10. Kom ihåg att du är unik och har mycket att erbjuda världen – tro på dig själv och ditt eget värde.

How to boost confidence

Fokusera på självvård. Självförtroende och självvård är ofta nära kopplade till varandra.

Bygg positiva relationer. Personer som är negativa och försöker dra ner dig kan ofta suga energi från ditt självförtroende.

Arbeta med en tillväxtsinriktad inställning.

Utmana dig själv.

Öva på att säga positiva affirmationer om dig själv.

Här är några exempel på hur du kan förbättra ditt självförtroende:

1. Ta hand om din fysiska hälsa genom att äta rätt, träna regelbundet och få tillräckligt med sömn.

2. Undvik negativa personer eller situationer som får dig att känna dig nedstämd eller osäker.

3. Fokusera på dina styrkor och framgångar istället för att jämföra dig med andra.

4. Utmana negativa tankemönster genom att ersätta dem med positiva och realistiska tankar om dig själv.

5. Sätt upp realistiska mål för dig själv och arbeta mot dem stegvis, vilket kommer ge en känsla av prestation när du når dem.

6. Omge dig med människor som stöttar och uppmuntrar dig i dina strävanden.

7. Var snäll mot dig själv genom att ge utrymme för misstag och lärande istället för att vara hård mot sig själva vid misslyckanden.

8. Utforska nya intressen och utmaningar för att expandera din kunskap och självkänsla.

9. Ta tid för dig själv genom att göra saker som ger dig glädje och avkoppling, såsom läsa en bok, gå på promenader eller meditera.

10. Kom ihåg att ditt värde inte beror på vad andra tycker om dig, utan det kommer inifrån dig själv. Lär dig att älska och acceptera den du är.

Why am I not confident?

Stress och svåra livshändelser, som allvarlig sjukdom eller förlust av en närstående, kan ha en negativ effekt på självkänslan. Personlighet kan också spela roll. Vissa människor är mer benägna att tänka negativt, medan andra sätter orimligt höga krav på sig själva.

Det är känt att stress och svårigheter i livet kan påverka vår uppfattning om oss själva negativt. När vi möter utmaningar som allvarliga sjukdomar eller förluster av nära och kära, kan det vara lätt att känna sig nedstämda och tvivla på vårt eget värde. Dessa händelser tar ofta mycket energi från oss och gör det svårt att se positiva sidor hos oss själva.

Personlighet spelar också en roll när det gäller vår självkänsla. Vissa personer har en tendens att tänka negativa tankar oftare än andra. De kanske fokuserar på sina brister istället för sina styrkor eller har höga förväntningar som de aldrig tycks kunna uppnå. Det är viktigt att vara medveten om dessa mönster i vårt tänkande för att kunna arbeta mot ett mer positivt synsätt.

P.S.: Kom ihåg att även små framsteg räknas! Ge dig själv beröm för dina prestationer, oavsett hur små de må vara. Att bygga upp sin egen tilltro tar tid och ansträngning, men varje steg i rätt riktning är värt att firas.

How do I love myself?

1. Lär känna dig själv.

2. Undvik att fiska efter komplimanger.

3. Bygg upp rutiner för egenomsorg.

4. Prioritera självmedkänsla.

5. Odla positiva tankar och affirmationer om dig själv.

6. Omfamna din unikhet.

7. Utöva tacksamhet för din kropp.

8. Sätt och upprätthåll sunda gränser.