Google Sheets Copy Number Not Formula

Google Sheets är en populär plattform för att skapa och hantera kalkylblad online. En av de vanligaste funktionerna som används i Google Sheets är kopiering av data från en cell till en annan. Men ibland kan det vara förvirrande när man kopierar innehållet från en cell och formeln följer med istället för bara värdet. I denna artikel kommer vi att titta på hur du kan kopiera endast numret och inte formeln i Google Sheets, vilket kan vara särskilt användbart när du vill behålla resultatet men inte vill dela eller visa den underliggande formeln. Läs vidare för att lära dig olika metoder för att kopiera numret utan formeln i Google Sheets.

Varför du kanske vill kopiera ett värde istället för en formel i Google Sheets

När du kopierar en cell som innehåller en formel kommer Google Sheets automatiskt att klistra in själva formeln istället för resultatet. Detta kan leda till problem, eftersom flyttning av formeln till en annan plats kan störa cellreferenserna.

For example, suppose you have a formula that creates a sum of a list of values. The cell itself shows the result of the sum, but if you click on the cell, you can still see the formula.

När du kopierar denna cell och klistrar in den på en annan plats, kopieras formeln. Eftersom cellen nu är på en annan plats kan inte formeln hitta samma celler att summera, vilket leder till ett felmeddelande.

You might be interested:  Jag, den ultimata guiden till autentiska upplevelser i Barcelona!

Det är dock möjligt att kopiera och klistra in resultatet av formeln, istället för själva formeln. Detta är vad som uppnås genom att kopiera värdet.

Kopiera värde i Google Sheets med hjälp av Klistra in special

När du kopierar en cell som innehåller en formel och använder den vanliga inklistringsfunktionen, kommer den nya cellen att innehålla formeln men inte värdet. För att kunna kopiera och klistra in bara värdet kan du använda funktionen Klistra in special där du kan välja exakt vad som ska klistras in i din cell.

För att kopiera ett värde med hjälp av Klistra in special i Google Sheets:

1. Högerklicka på cellen som du vill kopiera.

2. Välj Kopiera från snabbmenyn.

3. Högerklicka i den cell där du vill klistra in värdet.

5. Nu kommer din cell bara att innehålla det kopierade värdet och inte formeln.

Kopiera ett värde med hjälp av tangentbordsgenvägar

Du kan också uppnå samma resultat genom att använda tangentbordsgenvägar. Den vanliga metoden att använda Ctrl + V (eller Cmd + V på Mac) kommer dock inte att fungera..

Detta kommer att klistra in formeln istället för värdet, så du behöver använda en annan tangentbordsgenväg.

För att kopiera och klistra in ett värde med hjälp av tangentbordsgenvägar i Google Sheets:

  1. Klicka på cellen som du vill kopiera.
  2. Håll ned Ctrl + C på Windows eller Cmd + C på Mac för att kopiera cellen.
  3. Klicka på cellen där du vill klistra in värdet.
  4. Håll ned Ctrl + Shift + V på Windows eller Cmd + Shift + V på Mac.
  5. Den nya cellen kommer nu att innehålla ett värde, inte en formel.

.

How do I copy values only in Google Sheets?

Det betyder att istället för att kopiera formlerna i cellerna så kommer du bara kopiera själva värdet som visas i cellen. På så sätt behöver du inte oroa dig för eventuella felaktiga formler eller beroenden mellan olika celler när du klistrar in data på en annan plats.

You might be interested:  Aux Jack, the Non-Working Laptop Companion

Det är ett snabbt och enkelt sätt att göra en exakt kopia av dina data utan några formelrelaterade problem.

Kopiera ett värde med hjälp av en formel i Google Sheets

Det finns en annan metod för att få värdet från en cell att visas i en annan. Ironiskt nog innebär denna metod att man infogar en formel i den cell där man vill ha värdet. Det fina med denna metod är att om värdet i den ursprungliga cellen ändras, kommer även din nya cell uppdateras för att matcha det nya värdet.

För att kopiera en värde med hjälp av en formel i Google Sheets:

1. Klicka i cellen där du vill att ditt värde ska visas.

2. Skriv = och klicka sedan på den cell du vill kopiera.

3. Tryck på Enter och värdet kommer att visas i din nya cell.

4. Om du klickar på denna cell kan du se att den innehåller en formel, istället för ett värde.

5. Om den ursprungliga cellen uppdateras kommer din nya cell alltid visa samma värde som den ursprungliga cellen.

Hur kopierar du utan formel?

Följande är en steg-för-steg guide för att kopiera celler utan formler:

1. Tryck på ‘Ctrl + C’ eller högerklicka och välj ‘Kopiera’ för att kopiera cellerna.

2. Högerklicka på en annan cell och välj ‘Klistra in special’ i snabbmenyn.

Kopiera antal istället för formler i Google Sheets

Att ta reda på hur man kopierar ett värde istället för en formel i Google Sheets kanske inte är helt uppenbart till en början, men när du väl vet hur det fungerar är det enkelt att göra. Det finns många fler funktioner i Google Sheets som är lika lätta att använda när du har lärt dig hur de fungerar.

If you want to see all of the formulas in your spreadsheet instead of their values, you can get Google Sheets to show formulas by enabling formula view. If you have key data in another sheet of your document, you can query another sheet in Google Sheets. You can also take control of the format of your cells by creating custom number formats in Google Sheets.

You might be interested:  Problemet med att Nvidia-kortet inte upptäcks i Windows 10

How do you duplicate values only in Google Sheets?

1. Markera de celler du vill kopiera i Kalkylblad 1.

Exempel: Om du har en lista med formler som beräknar totalt antal produkter så kommer endast det faktiska värdet av varje produkt att klistras in, inte själva formeln.

Detta är ett praktiskt sätt att kopiera data mellan olika blad eller arbetsböcker samtidigt som eventuella formler eller länkar inte överförs. Det hjälper till att hålla dina data rena och undvika oavsiktliga ändringar när du arbetar med olika versioner av ditt arbete.

Kopiera nummer istället för formel i Google Sheets

P.S. Glöm inte att använda rätt kortkommandon beroende på vilket operativsystem eller programversion du använder.

How do I paste values only in numbers?

P.S. Kom ihåg att använda rätt alternativ beroende på om du vill behålla formeln eller bara ha resultatet.

Kopiera bara siffror från en cell

1. För att kopiera nummer istället för formler i Google Sheets, kan du använda funktionen VALUE(). Skriv in denna funktion i cellen där du vill ha utdata av numren.

2. Ange referensen till den cell som innehåller texten du vill dela upp.

Extrahera nummer från sträng

Följ dessa steg för att kopiera nummer istället för formler i Google Sheets:

1. Markera alla celler med de ursprungliga strängarna.

1. Markera alla celler med de ursprungliga strängarna.

Kopiera och klistra in siffror utan formler

P.S. Glöm inte bort att använda kommandot Ctrl-V för att klistra in det kopierade innehållet på önskad plats.

Copy only numbers from text in Excel

Att extrahera siffror i slutet av en sträng. Använd Text till kolumner-funktionen. Använd Snabbifyllningsverktyget. Använd en formel.

– Att extrahera siffror blandade i en sträng. Hitta och ersätt ALLA BOKSTÄVER i Excel. Använd Power Query för att extrahera siffror från en sträng.