Error Src Refspec Master Does Not Match Any

När du arbetar med Git kan du stöta på ett felmeddelande som säger ‘src refspec master matchar inte något’.

Here’s what the error means and how you can solve it.

What Does src refspec master does not match any Mean in Git?

Du kan stöta på detta fel när du försöker skicka en push från en lokal repository till en master repository som detta.

Den vanligaste orsaken till att detta fel uppstår är att huvudgrenen inte finns.

Möjligen har du klonat en ny repository och standardgrenen är main, så det finns ingen master-gren när du försöker pusha till den.

För att visa de fjärrgrenar som är anslutna till ett lokalt git-repositorium kan du använda kommandot git branch -b.

With the above results, you can see that there is no master repository ( origin/master ). So when you try to push to that repository, you will get the “respec error”.

Detta gäller också för vilken annan gren som inte finns. Låt oss säga till exempel att jag gör ändringar och pushar till en fjärr hello-gren som inte existerar:.

Hur pushar jag kod till huvudgrenen i GitHub?

För att kunna skicka huvudarkivet till Git måste du först lägga till den externa servern genom att köra kommandot git remote add &lt,url>.

You might be interested:  Problem med att använda fjärrskrivbordet på Windows 10

– För att slutligen skicka arkivet använder du kommandot git push -u origin &lt,branch-namn>.

– Detta är hur du skickar huvudgrenen första gången.

Praktiskt exempel:

1. Lägg till den externa servern genom att köra kommandot: git remote add &lt,url>

2. Skicka huvudarkivet med hjälp av: git push -u origin &lt,branch-namn>

How to Fix the “src refspec master does not match any” Error

Nu är du medveten om att huvudgrenen inte finns. Lösningen på detta fel är antingen att skapa en lokal och fjärrhuvudgren som du kan pusha commit till, eller att pusha commit till en befintlig gren – kanske main.

Det är möjligt att skapa en fjärr master-branch på en Git-hanterad webbplats (som GitHub) eller så kan du göra det direkt från din terminal genom att följa dessa steg.

Dessa kommandon kommer att skapa en lokal master-branch. Genom att pusha till origin master kommer även master-branchen att skapas på distans.

Om du inte vill skapa en master-branch kan du istället använda den befintliga standard-branchen (som kanske heter main).

Vad gör en git push?

Fördelarna med git push:

1. Enkel överföring av ändringar: Med git push kan du snabbt och smidigt överföra dina ändringar från den lokala repositoryn till den fjärrrepositoryn.

2. Spara arbete på ett säkert ställe: Genom att regelbundet utföra git push kan du säkerhetskopiera ditt arbete genom att lagra det på en extern server eller molntjänst.

3. Samarbeta effektivt: Git push gör det möjligt för flera utvecklare att arbeta tillsammans på samma projekt genom att dela sina ändringar och uppdateringar i realtid.

You might be interested:  Problemet med att Netflix inte fungerar på Philips Smart TV

Sammanfattningsvis är git push ett kraftfullt verktyg som underlättar delning av kodändringar mellan olika repositories och främjar effektivt samarbete i utvecklingsprojekt.

Fel: Src Refspec Master Matchar Ingen

So if you get the Error: src refspec master does not match any error when you try to push to master, the most viable reason is that the master branch does not exist.

Lär dig att koda gratis. freeCodeCamps öppna källkodsutbildning har hjälpt över 40 000 personer att få jobb som utvecklare. Kom igång nu.

Push code to remote branch

Lägg till en ny fjärranslutning. Kontrollera vilka fjärranslutningar som är definierade i ditt repository genom att köra: git remote -v.

– Skicka ändringarna till anpassat repository. För att publicera dina ändringar till en anpassad fjärranslutning, använd kommandot git push och ange rätt namn på fjärranslutningen och vilken gren du vill skicka.

Förklaring:

1. Lägg till en ny fjärranslutning: Detta innebär att du kan lägga till ett annat repository för att dela eller synkronisera dina ändringar med.

2. Kontrollera befintliga remotes: Du kan se vilka andra repositories som är kopplade till ditt projekt för att kunna samarbeta eller hämta uppdateringar från dem.

Hur pushar jag till Origin?

Skapa en ny, lokal Git-branch i ditt repository. Använd kommandot git push origin -u <branchnamn> för att skicka till det fjärranslutna repot. Fortsätt sedan att göra Git-commits lokalt på den nya branchen. För framtida uppdateringar av den nya branchen kan du helt enkelt använda kommandot git push origin.

P.S: Kom ihåg att byta ut <branchnamn> mot namnet på din faktiska branch.

You might be interested:  Jag är Vandraren, och jag är inte vilse

Fel att pusha vissa refs i GitHub

P.S. Att hålla både den lokala och fjärrrepositoryn synkroniserade är viktigt för att undvika detta felmeddelande och säkerställa smidig hantering av koden.

Hur slår jag ihop en gren till huvudgrenen?

Steg 2: Byt till Master. Se till att du befinner dig på den branch du vill merga in i.

Steg 3: Merga Branch into Master. Utför själva sammanslagningen av din valda branch med Master-branchen.

Steg 4: Pusha ändringar. Skicka de genomförda ändringarna till det externa Git-repositoriet.