Usb C Macbook Pro Not Charging

USB-C Macbook Pro Not Charging

Many users of the MacBook Pro have been experiencing issues with their USB-C ports not charging their devices. This problem has become increasingly common and frustrating for those who rely on their laptops for work or personal use. In this article, we will explore the possible reasons behind this issue and provide some potential solutions to help resolve it.

Kontrollera din USB-C-port: MacBook Pro laddar inte

USB-C-porten kan vara liten, men damm och skräp kan fastna där. Ta en stark ficklampa eller lampa, plus en förstoringsglas, och titta in i porten. Ser du något? Om du märker att det finns skräp eller damm kan du rengöra det med hjälp av tryckluft på burk. Om du ser att insidan av porten ser bränd ut bör du ta den till en MacBook-expert för att få den lagad.

Undvik att använda säkerhetsnålar, gem eller andra vassa metallföremål som kan repa din telefons känsliga komponenter eller till och med fastna och brytas av inne i porten.

For more tips on cleaning charging ports, read our guide to cleaning out your iPhone® or Android™ charging port (it applies to your Mac as well).

Få det snabbt reparerat hos oss i en av våra butiker. Kom bara förbi eller boka tid – vi tar hand om resten.

Lös problemet med att ladda din MacBook Pro via USB-C

Om din MacBook Pro eller Air USB-C-port fortfarande inte fungerar kan en enkel omstart hjälpa.

  1. Klicka på Äppelmenyn i det övre vänstra hörnet av skärmen.
  2. Välj Omstart. Du kommer att få möjlighet att automatiskt återöppna dina aktuella webbläsarflikar och appar när du startar om datorn. I det här fallet ska du inte välja den funktionen. Se bara till att spara allt först.

Kan MacBook Pro fortfarande laddas via USB-C?

Följande Mac-laptops kan laddas med USB-C: MacBook Pro som introducerades 2016 eller senare, MacBook Air som introducerades 2018 eller senare samt MacBook som introducerades 2015 eller senare.

Här är några praktiska tips och exempel för att använda USB-C-laddning på dessa laptops:

1. Om du har en MacBook Pro från 2016 eller senare kan du använda en USB-C-strömadapter för att snabbt ladda din laptop. Det finns olika strömstyrkor att välja mellan beroende på dina behov.

2. För en MacBook Air från 2018 eller senare kan du också använda en USB-C-strömadapter för effektiv laddning. Se till att adaptern är kompatibel med din laptopmodell och välj den rätta strömstyrkan för bästa resultat.

3. Om du äger en äldre modell av MacBook, till exempel från 2015, kan du fortfarande dra nytta av USB-C-laddningsfunktionen genom att köpa en lämplig adapterkabel. Anslut kabeln mellan din laptop och ett USB-C-strömuttag för smidig laddning.

You might be interested:  Varför öppnas inte Microsoft Office?

4. Kom ihåg att det även finns andra fördelar med USB-C-teknologin utöver bara laddningen av din Mac-laptop. Du kan använda samma port för dataöverföring, ansluta externa skärmar och mycket mer – vilket gör det till ett mångsidigt alternativ för alla dina behov.

Felsökning av laddningsproblem på MacBook Pro med USB-C

Om porten fortfarande inte fungerar kan du köra Apples inbyggda diagnostikverktyg för att hjälpa dig att avgöra om det finns ett hårdvaruproblem. Innan du börjar vill du stänga av din dator, ta bort alla externa enheter förutom mus, tangentbord, skärm, Ethernet-kabel eller anslutning till ström och se till att din enhet är på en platt yta med god ventilation. Du kommer sedan välja bland följande instruktioner:

Om du har en Mac med en Apple-siliconchip, kan du följa dessa steg för att starta om datorn i felsökningsläge:

1. Starta din dator och fortsätt att hålla ned Power-knappen när din Mac startar upp.

2. Släpp Power-knappen när du ser startalternativen, som inkluderar ett kugghjulsmärkt alternativ.

3. Tryck på Kommando + D på tangentbordet.

Genom att utföra dessa steg kommer din Mac att startas om i felsökningsläget där du kan genomföra olika diagnostiska åtgärder och eventuellt lösa problemet med USB-C-porten som inte laddar din MacBook Pro.

Om din Mac inte använder Apple-silicon, kan du försöka följande steg för att felsöka problemet med laddning:

1. Starta datorn och tryck omedelbart på D-tangenten.

2. Släpp D-tangenten när språkalternativen visas eller när du ser en framstegsindikator.

Genom att utföra dessa åtgärder kan du få mer information om eventuella fel som kan hindra din MacBook Pro från att laddas via USB-C-porten.

I båda fallen kommer Apple Diagnostics att köra en skanning för eventuella problem och identifiera var en defekt kan finnas. Du får en eller flera referenskoder från Apple Diagnostics. Från det här läget har du några alternativ:

  • Upprepa testet genom att klicka på Kör testet igen eller trycka på Kommando + R.
  • Starta om din Mac genom att klicka på Starta om eller trycka på R.
  • Stäng av din Mac genom att klicka på Stäng av eller trycka på S.

.

Varför laddas inte min Mac trots att den är inkopplad?

För att undvika detta problem och se till att din laptop laddas som den ska, här är några praktiska tips:

1. Använd en originalströmadapter: Se till att du använder den officiella strömadaptern som levererades med din Mac-laptop. Andra adaptrar kanske inte ger rätt mängd ström och orsakar problem med laddningen.

2. Kontrollera kabelanslutningarna: Dubbelkolla att både strömkabeln och adapterns anslutningar sitter ordentligt fast i både vägguttaget och datorns portar.

3. Starta om datorn: Ibland kan ett enkelt omstart åtgärda temporära problem med batteriladdningen på din MacBook.

4. Kalibrera batteriet regelbundet: Genom att kalibrera batteriet minst en gång varannan månad hjälper du ditt system att korrekt övervaka batterinivån och optimera dess prestanda.

Genom att följa dessa tips bör du kunna lösa eventuella problem med felaktig laddning på din Mac-laptop och säkerställa optimal användning av ditt batteri.

You might be interested:  Jag, Google Calendar, känner mig frustrerad över att inte kunna synkronisera med min älskade Iphone

Återställ NVRAM för att lösa problemet med laddning av USB-C på MacBook Pro

Nej, den förkortningen är inte påhittad. NVRAM står för icke-flyktigt slumpmässigt åtkomstminne och det lagrar olika typer av data, inklusive dina volyminställningar och tidszoninformation. USB-C-porten på din Mac kan sluta fungera när NVRAM:et är överbelastat eller föråldrat. Så här återställer du NVRAM:

  1. Stäng av din Mac.
  2. Sätt igång den igen och tryck omedelbart ner Option + Command + P + R i 20 sekunder.
  3. Din MacBook kommer att starta om med nollställt NVRAM och, vi hoppas det, kommer din USB-C-port att fungera igen.

.

Varför fungerar inte min laptop-laddare med USB-C?

Det kan finnas flera möjliga orsaker till att din dator inte laddas ordentligt. En vanlig anledning är att laddaren inte är kompatibel med din dator. Se till att använda en laddare som passar din specifika modell.

En annan möjlig orsak kan vara att laddaren helt enkelt inte har tillräcklig kraft för att kunna ladda upp din dator. Kontrollera om det finns några rekommendationer angående vilken effekt eller wattage som behövs för just din modell, och se till att använda en lämplig laddare.

Det kan också hända att du har kopplat in laddaren i fel port på din dator. Dubbelkolla så att du använder rätt port för uppladdning och försök igen.

Slutligen kan problemet bero på själva USB-kabeln mellan laddaren och datorn. Vissa kablar kanske inte klarar av den nödvändiga strömstyrkan för både laddare och dator samtidigt. Prova med en annan kabel av högre kvalitet eller byt ut den befintliga mot en mer robust variant.

Kom ihåg: Om du är osäker på hur du ska lösa problemet, kontakta gärna supporten för både din laptopmodell och eventuell extern charger-eller-laptop-tillverkare för ytterligare assistans.

Åtgärda problemet med att ladda MacBook Pro via USB-C genom att återställa SMC

Din Mac-dators System Management Controller (SMC) styr hur datorn hanterar ström. Genom att återställa SMC kan olika problem, inklusive ett med USB-C-porten, lösas. Det finns olika sätt att återställa SMC:n beroende på vilken modell du har.

Om du har en Mac med en Apple-siliconchip, kan du försöka att starta om datorn för att återställa SMC (System Management Controller).

För att ta reda på om din dator har en T2-säkerhetschip, följ dessa steg:

1. Öppna Apple-menyn.

2. Håll ned Option-tangenten och klicka sedan på Systeminformation > Controller.

Om din dator har T2-säkerhetschipet, följ dessa steg:

1. Starta om din MacBook genom att gå till Apple-menyn > Omstart.

2. Så snart din dator startar upp, tryck på Skift+Kontroll+Alternativ på vänster sida av det inbyggda tangentbordet.

3. Håll ned knapparna i 10 sekunder och tryck sedan på strömbrytaren och vänta ytterligare 10 sekunder.

4. Släpp alla knappar, vänta en stund och starta sedan upp din MacBook igen.

If you’ve tried these steps and still need a little help, we’re right around the corner. Schedule a repair at the nearest uBreakiFix® by Asurion store and our certified experts can get your device back up and running as soon as the same day.

Observera att jag endast kan hjälpa dig med enstaka meningar och inte hela texter på grund av begränsningar i min modellkapacitet.

You might be interested:  Jag är den envisan: Force Restart Iphone Xs Not Working, som vägrar ge upp

Varför fungerar inte min USB-C-laddningskabel?

1. Inspektera kabeln: Kontrollera om det finns synliga skador eller lösa anslutningar på kabeln. Det kan vara så att en trasig kabel är orsaken till att din MacBook Pro inte laddas.

2. Testa andra portar: Använd en annan USB-C-port på enheten eller prova med en annan enhet för att se om problemet ligger i själva porten eller i den specifika enheten du använder.

3. Rengör kontakterna: Använd en mjuk borste eller tryckluft för att ta bort eventuella smuts och skräp från kontakterna. Ibland kan damm och smuts hindra korrekt kontakt mellan kabeln och datorn, vilket leder till laddningsproblem.

4. Kontakta support: Om ingenting av ovanstående åtgärder hjälper, bör du överväga att kontakta Apples supportteam för ytterligare assistans och felsökning av ditt specifika problem med USB-C-laddningen på din MacBook Pro.

Ladda gammal MacBook Pro med USB-C

Anslut strömadaptern till ett vägguttag. Anslut ena änden av USB-C-kabeln till strömadaptern. Anslut den andra änden av kabeln till valfri USB-C-port på din Macbook Pro.

Thunderbolt 4 is not the same as USB-C

1. Thunderbolt™ 4 är en snabbare och mer mångsidig teknik än vanlig USB-C.

2. Med Thunderbolt™ 4 kan du överföra data med hastigheter upp till 40 Gbps, medan vanlig USB-C har lägre överföringshastigheter.

3. Thunderbolt™ 4 stöder också andra funktioner som videoutgångar och ljudanslutningar på samma kabel.

4. Enheten måste vara kompatibel med både Thunderbolt™-tekniken och ha en USB-C-port för att kunna använda alla fördelar med Thunderbolt™ 4.

5. Även om de ser likadana ut fysiskt kan inte alla enheter som har en USB-C-port använda eller dra nytta av Thunderbolt ™ -funktionerna.

6. Om du ansluter en enhet som bara stöder vanlig USB till en dator med ett Thunderboltsystem kommer den endast fungera i standardläge utan extra funktioner eller högre hastigheter.

7. Det finns dock adaptrar och kablar tillgängliga för att konvertera mellan olika typer av portar och anslutningar, så det är möjligt att använda äldre enheter tillsammans med nya datorer som har både USB-C-och/eller Thundebolt™ 4-portar.

8. Det är viktigt att kontrollera enhetens specifikationer och kompatibilitet innan du köper eller ansluter den till en dator med Thunderbolt™ 4 eller USB-C-portar.

9. Att använda rätt kabel av hög kvalitet kan också påverka prestandan och funktionaliteten hos Thunderbolt™ 4-enheter.

10. Om du har problem med laddning eller anslutning, se till att både din enhet och datorn stöder samma teknik (Thunderbolt™ 4) och att alla kablar är korrekt anslutna och fungerande.

Kom ihåg att alltid läsa bruksanvisningen för de specifika enheterna för mer detaljerad information om deras funktioner, begränsningar och rekommendationer för bästa användning.

Hur tvingar jag min MacBook Pro att ladda?

Följ dessa steg för att inaktivera optimerad batteriladdning på din MacBook:

1. Klicka på Apple-menyn och välj Systeminställningar.

2. Klicka på Batteri-ikonen.

3. I sidofältet, klicka på Batteri.

4. Avmarkera rutan Optimerad batteriladdning för att tvinga ditt MacBooks batteri att laddas fullständigt.

Observera: Det är viktigt att notera att detta kan leda till en snabbare nedbrytning av batteriet över tid, så använd den här funktionen med försiktighet om du behöver omedelbar laddning utan hänsyn till långsiktig batterihälsa.