Amazon Linux Extras Command Not Found

If necessary, replace PHP-7.x with the version you are using.

1. Starta en ny instans från AMI.

2. Kör följande kommando: sudo yum install gcc-c++ zlib-devel.

3. Installera PHP 7.x med hjälp av amazon-linux-extras-biblioteket.

– Kontrollera först om amazon-linux-extras redan är installerat.

– Om det inte är installerat, använd kommandot sudo yum install -y amazon-linux-extras för att installera det.

– Bekräfta att PHP 7.x-ämnet finns tillgängligt på Amazon Linux 2-maskinen genom att köra kommandot sudo amazon-linux-extras | grep php.

– Granska alla tillgängliga PHP 7-ämnen och välj den version du vill ha genom att köra kommandot sudo amazon-linux-extras enable php7.x

– Installera PHP-paket från lagret, exempelvis med kommandona:

Öppna ElastiCache-konsolen på. På ElastiCache-panelen går du till ElastiCache Cluster Client och väljer sedan den önskade PHP7-versionen.

Från kommandoraden ersätter du PHP-7.X med den önskade PHP-versionen och ARCH med önskad arkitektur (X86 eller arm). För PHP >= 7.4 ersätter du även OpenSSL med den önskade OpenSSL-versionen (openssl1.1 eller openssl3). Om du använder en version av PHP som är högre än 7.4, tar du bort OpenSSL-suffixet.

Med root-behörighet, kopiera den extraherade artefaktfilen amazon-elasticache-cluster-client.so till /usr/lib64/php/modules.

För att flytta filen amazon-elasticache-cluster-client.so till rätt plats kan du använda kommandot sudo mv. Målet för flyttningen är /usr/lib64/php/modules/.

Lägg till extension=amazon-elasticache-cluster-client.so i filen /etc/php.ini.

Om du har laddat ner ElastiCache Cluster Client med PHP 7.4 eller senare, behöver du installera OpenSSL 1.1.x eller en nyare version. Här är installationsinstruktionerna för OpenSSL 1.1.1:

sudo yum install -y make gcc perl-core pcre-devel wget zlib-devel

wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.1c.tar.gz

Kom ihåg att vara noga när du använder terminalkommandon och dubbelkolla sökvägarna till de berörda filerna innan du kör kommandot för att undvika eventuella felaktigheter eller oönskade konsekvenser på ditt system.

Installera PHP 7.x – 8.x på en Amazon Linux 201609 AMI

If necessary, replace php7.x with the version you are using.

1. Starta en ny instans från AMI (Amazon Machine Image). Du kan hitta mer information i Amazon EC2 User Guide.

2. Kör följande kommando: sudo yum install gcc-c++

3. Installera PHP genom att köra kommandot: sudo yum install php7.x

5. Extrahera filerna från den nedladdade filen genom att köra kommandot: tar -zxvf latest-64bit

You might be interested:  The Personified Wisdom: Anecdote's Reflection on Data

6. Med root-behörighet, kopiera den extraherade artefaktfilen amazon-elasticache-cluster-client.so till /usr/lib64/php/7.x/modules/: sudo mv artifact/amazon-elasticache-cluster-client.so /usr/lib64/php/7.x/modules/

7. Skapa filen 50-memcached.ini genom att köra kommandot: echo ‘extension=amazon-elasticache-cluster-client.so’ | sudo tee -append /etc/php-7.x.d/50-memcached.ini

8. Starta om Apache-servern med hjälp av kommandot: sudo /etc/init.d/httpd start

Installera PHP 7.x – 8.x på en SUSE Linux 15 AMI

If necessary, replace php7.x with the version you are using.

1. Starta en ny instans från AMI.

2. Kör följande kommando: sudo zypper refresh sudo zypper update -y sudo zypper install gcc

3. Installera PHP med kommandot: sudo yum install php7.x eller sudo zypper addrepo //download.opensuse.org/repositories/devel:/languages:/php/openSUSE_Leap_15.3/ php

5. Extrahera latest-64bit genom att köra kommandot: tar -zxvf latest-64bit- -openssl1.1

6.Med root-behörighet kopierar du den extraherade filen amazon-elasticache-cluster-client.so till /usr/lib64/php7/extensions/ genom att köra kommandot: sudo mv artifact/amazon-elasticache-cluster-client.so /usr/lib64/php7/extensions/

8.Lägg till raden extension=amazon-elasticache-cluster-client.so i filen /etc/php7/cli/php.ini genom att köra kommandot : echo ‘extension=amazon-elasticache-cluster-client.so’ | sudo tee -append /etc/php7/cli/php.ini

9.Starta eller starta om Apache-servern genom att köra kommandot :sudo /etc/init.d/httpd start

Installation av PHP 7.x – 8.x på en Ubuntu 22.04 AMI

If necessary, replace php7.x with the version you are using.

1. Starta en ny instans från AMI.

2. Kör följande kommando: sudo apt-get update sudo apt-get install gcc g++ make zlib1g zlib1g-dev

3. Installera PHP:

– För PHP 8.1, använd följande installationsinstruktioner: sudo apt install php8.1-cli php8.1-dev

– För PHP 7.4, använd följande installationsinstruktioner: sudo apt -y install software-properties-common sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php sudo apt-get update sudo apt -y install php7.4

Ladda ner Amazon ElastiCache Cluster Client och ersätt med önskad arkitektur (X86 eller arm). Ubuntu 22.04 levereras med inbyggt OpenSSL3, så för PHP >= 7.4 välj klientbinären med OpenSSL3. Om du använder PHP < 7.4, ta bort OpenSSL-suffixet. Ladda ner den senaste 64-bitarsversionen av PHP-7.x med OpenSSL3 från Elasticache nedladdningar på Amazon S3 genom att använda kommandot wget. Med root-behörighet, kopiera den extraherade artefaktfilen amazon-elasticache-cluster-client.so till php-tilläggsbibliotekets katalog /usr/lib/php/20190902. Om denna katalog inte finns kan du hitta den genom att köra: php -i | grep extension_dir. Lägg till raden extension=amazon-elasticache-cluster-client.so i filen /etc/php/7.x/cli/php.ini.

Är Amazon Linux baserat på CentOS?

AL2023 är en RPM-baserad distribution som använder komponenter från olika versioner av Fedora och andra distributioner, till exempel CentOS 9 Stream. Kärnan i Amazon Linux kommer direkt från långtidsstöd (LTS) -versionerna på kernel.org och väljs oberoende av andra distributioner.

Praktiskt exempel: AL2023 är baserat på RPM-teknik och kombinerar komponenter från olika källor för att skapa en stabil plattform. Till exempel kan det använda paket från både Fedora och CentOS 9 Stream för att dra nytta av deras specifika funktioner.

Förutom detta hämtar Amazon Linux sin kärna direkt från LTS-versionerna på kernel.org. Det innebär att de väljer den mest stabila och välsupportade kärnversionen oavsett vad andra distributioner gör.

Praktiskt exempel: Genom att använda LTS-kärnor garanterar Amazon Linux hög prestanda, säkerhet och support för sina användare. De håller sig uppdaterade med de senaste korrigeringarna och patcharna som släpps av kernel.org-teamet.

Det faktum att AL2023 kombinerar komponenterna från olika upstreams ger flexibilitet när det gäller funktionalitet, men också möjlighet till anpassning efter behov.

Praktiskt exempel: En serveradministrator kan dra fördel av denna blandning genom att installera specifika programvarupaket eller verktyg som finns tillgängliga i vissa upstreams men inte i andra. Det ger dem större kontroll över systemets konfiguration utan att offra stabiliteten hos den övergripande distributionen.

You might be interested:  En app för nybörjare som vill lära sig spela gitarr

Installation av PHP 5.x för nybörjare

1. Starta en Amazon Linux-instans (antingen 64-bit eller 32-bit) och logga in på den.

2. Installera PHP-beroenden genom att köra följande kommando: sudo yum install gcc-c++ php php-pear

3. Ladda ner rätt php-memcached-paket för din Amazon EC2-instans och PHP-version. Mer information finns tillgänglig på [länk].

5. Med root/sudo-behörighet, skapa en ny fil vid namn memcached.ini i katalogen /etc/php.d och lägg till ‘extension=amazon-elasticache-cluster-client.so’ i filen genom att köra följande kommando: echo ‘extension=amazon-elasticache-cluster-client.so’ | sudo tee -append /etc/php.d/memcached.ini

6.Starta om Apache-servern genom att köra kommandot: sudo /etc/init.d/httpd start

Installera PHP 5 på en Red Hat Enterprise Linux 7.0 AMI (64-bit och 32-bit)

1. Starta en Red Hat Enterprise Linux-instans (antingen 64-bit eller 32-bit) och logga in på den.

2. Installera PHP-beroenden genom att köra kommandot: sudo yum install gcc-c++ php php-pear.

3. Ladda ner rätt php-memcached-paket för din Amazon EC2-instans och PHP-version. Mer information finns på [länk].

4. Installera php-memcached genom att använda kommandot: sudo pecl install [URI till installationspaketet].

5. Med root/sudo-behörighet, skapa en ny fil som heter memcached.ini i mappen /etc/php.d och lägg till följande rad i filen: extension=amazon-elasticache-cluster-client.so.

6. Starta om Apache-servern genom att köra kommandot: sudo /etc/init.d/httpd start.

Installera PHP 5 på en Ubuntu server 14.04 LTS AMI (64-bit och 32-bit)

1. Starta en Ubuntu Linux-instans (antingen 64-bit eller 32-bit) och logga in på den.

2. Installera PHP-beroenden genom att köra kommandona: sudo apt-get update och sudo apt-get install gcc g++ php5 php-pear.

3. Ladda ner rätt php-memcached-paket för din Amazon EC2-instans och PHP-version.

Installation av PHP 5 för SUSE Linux Enterprise Server 11 AMI (64-bit eller 32-bit)

1. Starta en SUSE Linux-instans (antingen 64-bit eller 32-bit) och logga in på den.

2. Installera PHP-beroenden: $ sudo zypper install gcc php53-devel

3. Ladda ner rätt php-memcached-paket för din Amazon EC2-instans och PHP-version. Mer information finns här.

4. Installera php-memcached. URI ska vara nedladdningsvägen för installationspaketet: $ sudo pecl install

5. Med root-/sudo-behörighet, skapa en ny fil med namnet memcached.ini i /etc/php5/conf.d-katalogen och lägg till extension=amazon-elasticache-cluster-client.so i filen: $ echo ‘extension=amazon-elasticache-cluster-client.so’ | sudo tee -append /etc/php5/conf.d/memcached.ini

6. Starta om Apache-servern genom att köra kommandot: sudo /etc/init.d/httpd start

Om Steg 5 inte fungerar för någon av de tidigare plattformarna, verifiera installationsvägen för amazon-elasticache-cluster-client.so. Ange också den fullständiga sökvägen till binären i förlängningen. Dessutom bör du kontrollera att PHP-versionen som används är en version som stöds. Vi stöder versioner från 5.3 till 5.5..

Problem med att hitta kommandot Amazon Linux Extras på andra Linux-distributioner

På vissa system, särskilt CentOS7 och Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.1, har libsasl2.so.3 ersatt libsasl2.so.2. På dessa system försöker ElastiCache-klusterklienten ladda libsasl2.so.2 men misslyckas eftersom den inte finns tillgänglig längre. För att lösa detta problem kan du skapa en symbolisk länk till libsasl2.so.3 så att när klienten försöker ladda libsasl2.so.2 blir den omdirigerad till libsasl2.so.3 istället. Nedanstående kod skapar denna symboliska länk…

$ sudo ln -s libsasl2.so.3 libsasl2.so.2 Har denna sida hjälpt dig? – Ja.

You might be interested:  Att Skapa Det Händer: En Journal Med Noteringar Till Mig Själv

Thanks for letting us know we’re doing a good job!

Om du har en stund över, ber vi dig att berätta för oss vad vi gjorde rätt så att vi kan göra mer av det.

Tack för att du informerade oss om att denna sida behöver förbättras. Vi beklagar att vi inte levde upp till dina förväntningar.

Om du har tid, ber vi dig att dela med dig av hur vi kan förbättra dokumentationen.

How to install Neofetch in Amazon Linux

För att installera ‘neofetch’ i Debian-baserade distributioner som Ubuntu kan du köra kommandot sudo apt-get install neofetch. För distributioner som CentOS, som använder RPM-paketförvaltaren yum, skulle du köra kommandot sudo yum install neofetch.

1. Ubuntu: sudo apt-get install [paketnamn]

2. Debian: sudo apt-get install [paketnamn]

3. Fedora: sudo dnf install [paketnamn]

4. CentOS: sudo yum install [paketnamn]

5. Arch Linux: sudo pacman -S [paketnamn]

6. openSUSE: sudo zypper in [paketnamn]

Observera att dessa kommandon kan variera beroende på vilken version av distributionen du använder och eventuella anpassningar eller tilläggspaketeringar.

Det är också viktigt att ha administratörsbehörigheter (sudo) när du kör installationskommandona för att kunna utföra nödvändiga systemändringar.

Install software package from extras library on EC2 instance running Amazon Linux

För att installera en programvara från Extras Library, bör du först bekräfta att amazon-linux-extras-repositoriet är installerat på din instans. Lista de tillgängliga programvarupaket och aktivera det du vill installera. Använd sedan yum för att installera paketet.

How to install yum command in Linux?

1. De flesta Linux-distributioner har redan kommandot ‘yum’ för att installera program och uppdatera systemet.

Amazon Linux 2 is free

Prissättning. Amazon Linux 2 tillhandahålls utan extra kostnad. Standardavgifter för Amazon EC2 och AWS gäller för att köra Amazon EC2-instanser och andra tjänster.

P.S. Kom ihåg att du kan dra nytta av fördelarna med Amazon Linux 2 utan några ytterligare kostnader! Det är en kostnadseffektiv lösning som ger dig tillgång till den pålitliga prestandan hos Amazon EC2-infrastrukturen.

Amazon Linux är inte Red Hat

Red Hat Enterprise Linux är ett skalbart, högpresterande företagsoperativsystem för säker databehandling. Red Hat Enterprise Linux for Amazon EC2 kombinerar Amazon EC2-databehandling med inkluderad Red Hat Enterprise Linux.

P.S. Med Red Hat Enterprise Linux får du en pålitlig och kraftfull plattform som möjliggör säker och effektiv databehandling i molnet.

Amazon Linux 2 is not the same as RHEL

Amazon Linux 2 var baserat på Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7, men varje större version av Amazon Linux 2023 kommer att använda en kombination av Fedora Linux och CentOS Stream. Amazon kommer sedan att ersätta specifika paket från andra källor efter behov. Detta innebär att Amazon strävar efter att skapa en unik distribution som är anpassad för deras egna molntjänster och infrastruktur. Genom att använda olika komponenter från både Fedora och CentOS Stream kan de dra nytta av det bästa från båda världarna samtidigt som de säkerställer stabilitet och tillförlitlighet i sin egen distribution. Denna strategi ger också möjligheten att snabbt införa uppdateringar och nya funktioner när de blir tillgängliga i upstream-projekten.