I Will Not Go Gentle Into The Night

” Do not go gentle into that good night ” is a poem in the form of a by Welsh poet (1914–1953), and is one of his best-known works. Though first published in the journal in 1951, the poem was written in 1947 while Thomas visited with his family. The poem was subsequently included, alongside other works by Thomas, in In Country Sleep, and Other Poems (, 1952) and Collected Poems, 1934–1952 (, 1952). The poem the on 1 January 2024.

It has been suggested that the poem was written for Thomas’s dying father, although he did not die until just before Christmas in 1952. It has no title other than its first line, “Do not go gentle into that good night”, a line that appears as a throughout the poem along with its other refrain, “Rage, rage against the dying of the light”.

Their frail deeds might have danced in a green bay,

Män i allvarligt tillstånd, som befinner sig nära döden, men ändå har förmågan att se med en strålande klarhet.

Låt dina starka tårar förbanna eller välsigna mig nu, ber jag..

The villanelle consists of five of three lines () followed by a single stanza of four lines (a ) for a total of nineteen lines. It is structured by two repeating and two : the first line of the first stanza serves as the last line of the second and fourth stanzas, and the third line of the first stanza serves as the last line of the third and fifth stanzas. The rhyme-and-refrain pattern of “Do not go gentle into that good night” can be schematized, as shown below.

I första versen (A1) kommer en rad (b), sedan följer andra versen (A2). Efter det kommer en rad (a) och sedan en rad (b). Sedan upprepas första versen igen (A1), följt av en annan rad (a) och sedan ännu en rad (b). Därefter kommer andra versen igen, följt av ytterligare två rader i mönstret a-b. Detta mönster fortsätter med första versen, efterfulgt av två rader i mönstret a-b. Slutligen upprepas andra refrängen innan sången slutar med både den första och den andra refrängen tillsammans.

Analysis

Denna del verkar motsäga en annan del av artikeln om vem dikten vänder sig till. Vänligen se källan för mer information (mars 2023).

Jag kommer inte att ge mig fridfullt in i natten – En sammanfattning

In the first stanza of “Do Not Go Gentle”, the speaker encourages his father not to “go gentle into that good night” but rather to “rage, rage against the dying of the light.” Then, in the subsequent stanzas, he proceeds to list all manner of men, using terms such as “wise”, “good”, “wild”, and “grave” as descriptors, who, in their own respective ways, embody the refrains of the poem. In the final stanza, the speaker implores his father, whom he observes upon a “sad height”, begging him to “Curse, bless, me now with your fierce tears”, and reiterates the refrains once more.

You might be interested:  Macbook Pro Sd Card Reader Not Reading - En frustrerad teknikentusiast som kämpar med att läsa SD-kort

Jag kommer inte att ge mig utan kamp i natten

Denna dikt har inspirerat en betydande mängd unika diskussioner och analyser från kritiker som , , och Walford Davies, men det finns vissa tolkningar av dikten vars betydelse är allmänt accepterad. ‘Detta är uppenbarligen en tröskeldikt om döden’, skriver Heaney, och Westphal håller med och noterar att ‘advokerar för aktivt motstånd mot döden.’ Heaney anser att dikten struktur som en villanelle ‘vänder sig till sig själv, framåt och bakåt mot en lösning’ för att förmedla ‘en levande bild av motsatsers förening’ som fångar upp ‘balansen mellan naturlig sorg och erkännandet av nödvändighet som genomsyrar hela dikten.’.

Westphal writes that the “sad height” Thomas refers to in line 16 is “of particular importance and interest in appreciating the poem as a whole.” He asserts that it was not a literal structure, such as a , not only because of the literal fact that Thomas’ father died after the poem’s publication, but also because “it would be pointless for Thomas to advise his father not to ‘go gentle’ if he were already dead…” Instead, he thinks that Thomas’ phrase refers to “a metaphorical plateau of aloneness and loneliness before death”. In his 2014 “Writers of Wales” biography of Thomas, Davies disagrees, instead believing that the imagery is more allusive in nature, and that it “clearly evokes both on the heath and Gloucester thinking he is at Dover Cliff.”

What does go gently in the night mean?

Frasen syftar på att inte ge upp eller ge vika inför svårigheter eller faror, oavsett om det handlar om livets slut eller en annan utmaning.

Det kan tolkas som ett uttryck för styrka och beslutsamhet att kämpa mot det oundvikliga och hålla fast vid sin tro och sina värderingar även i de mest svåra situationerna.

Jag kommer inte att ge mig fridfullt in i natten: Användning och referenser i andra verk

‘Do not go gentle into that good night’ användes som text för ‘In Memoriam Dylan Thomas (Dirge-Canons and Song)’ för tenor och kammarensemble, vilket skrevs strax efter Thomas död och framfördes första gången 1954. Det är ämnet i en 1979-för av med titeln ‘Do Not Go Gentle into That Good Night’, och det tonsattes också till orkestermusik av på hans album från 1989. Vincent Persichetti skrev ett verk endast för orgelpedaler efter dikten, kallad ‘Do Not Go Gentle’; den uruppfördes av Leonard Raver på Alice Tully Hall den 7 februari 1976. År 1999 satte musiken till dikten i andra (sista) satsen av hennes verk ‘Under the Skin’.

The title of ‘s sci-fi novel , published in 1977, is based on one of the two refrains present in “Do not go gentle into that good night”. The book deals with topics of the resistance and acceptance of death, on a planetary scale. In the book, the planet is slowly on course out of the region of its neighbouring stars, experiencing both literal and metaphorical “dying of the light”.

You might be interested:  En berättelse om att inte vara redo att förlåta

Den nionde boken i serien av den irländska författaren har titeln Ljusets död. I början av boken finns ett utdrag från dikten..

Dikten framförs i sin helhet av som den nionde låten på hans album från 2019. En rockversion av Billy Green användes i soundtracket till den australiensiska motorcykelfilmen (1974).

Dikten har refererats i flera filmer, inklusive (1996), där president Thomas J. Whitmore (spelad av ) svär ‘vi kommer inte att gå tyst in i natten’, (1986), (1995) där karaktären använder dikten för en klass tävling (‘Dylan Thomas v Bob Dylan contest’), och (2014) där dikten används upprepade gånger av karaktären Professor John Brand, samt av flera andra biroller.

Dikten har också refererats i andra medier: ‘Gå inte stilla in i den goda natten’ var inspirationen för tre målningar av konstnären och grafikern från Swansea, som skapade dem år 1954, 1956 och 1965.

En kinesisk juridikprofessor har inkluderat det i sin välkända text från 2020 där han kritiserar regeringen.

Romanian författaren Solenoid (2015) nämner i sin roman dikten som den viktigaste protesten mot döden.

Vem sa att vi inte kommer gå mjukt in i natten?

Här är några anledningar till varför dikten fortfarande resoneras med:

1. Tidslös tematik: Dikten utforskar människans kamp mot döden och uppmanar oss att inte ge upp lättvindigt inför det oundvikliga slutet. Detta tidlösa budskap berör människor i alla generationer.

2. Känslomässig laddning: Med sina starka ordval och passionerade ton väcker dikten starka känslor hos läsaren. Den uttrycker sorg, ilska och hopp på ett sätt som många kan relatera till.

3. Poetiska stilistik: Dylan Thomas använde sig av poetiska tekniker såsom repetition, allitteration och metaforer för att förstärka diktens budskap. Detta ger texten dess unika rytm och estetiska appell.

4. Populärkulturell betydelse: Dikten har blivit refererad i flera filmer, böcker och låtar genom åren vilket har bidragit till dess fortsatta popularitet i popkulturen.

5. Personlig anknytning: Många individer finner tröst eller inspiration i dikten när de konfronteras med tanken på sin egen mortalitet eller förlusten av nära och kära.

Jag kommer inte att ge mig utan kamp i natten

(publicerad på Open Culture, den 19 september 2018).

(daterad till maj 2021).

Retrieved from “” : Do not go gentle into that good night

What is the moral lesson of Do not go gentle into that good night?

1. Talaren uppmanar de som står inför sin egen död (och deras nära och kära) att inte ge sig utan kamp.

2. Dikten utforskar olika typer av människor som konfronterar sin egen mortalitet: vismän, goda män, vilda män och grava män.

4. Talaren påminner oss om livets skönhet och hur snabbt det kan passera förbi om vi inte tar vara på varje ögonblick.

5. Dikten uttrycker också sorg över förlusten av älskade personer genom referenser till fäder som närmar sig slutet på sina liv.

6. Trots den oundvikliga naturen hos vår egen mortalitet framhåller dikten behovet av hopp och stridighet i ansiktet av detta faktum.

7. Den poetiska formen med villkorligt språk ger ett starkt uttryck för kraftfulla känslor kopplade till existentiella frågor.

8. Talaren uppmanar oss att inte ge upp utan att kämpa för våra liv och vår existens, oavsett hur svårt det kan vara.

You might be interested:  Jag är Den Försvunna Hårddisken

9. Dikten är en hyllning till människans viljestyrka och förmåga att övervinna hinder, även i de mest utmanande stunderna.

10. Genom sitt budskap om motstånd mot döden blir dikten en påminnelse om vikten av att leva fullt ut och göra varje ögonblick meningsfullt.

Thomas’ message was unclear

Evangeliet enligt Thomas förkunnar att Guds rike redan är närvarande för dem som förstår Jesus hemliga budskap (sägning 113) och saknar apokalyptiska teman. På grund av detta argumenterar Ehrman att Evangeliet enligt Thomas troligen sammansattes av en gnostiker någon gång under tidigt 2:a århundradet.

Detta evangelium betonar vikten av insikt och kunskap om Jesu undervisning, snarare än att vänta på framtida händelser eller domedagsscener. Det framhåller också idén om att Guds rike kan uppnås här och nu genom att förstå de dolda budskapen i Jesu ord.

Det finns dock andra forskare som har olika åsikter om Ursprunget till Evangeliet enligt Thomas, men Ehrmans tolkning är välgrundad och stöds av flera bevis från antika källor samt jämförelser med andra gnostiska texter från samma period.

What happened to Dylan Thomas?

Hans tid i USA cementerade hans legendariska status, och han fortsatte att spela in verk som A Child’s Christmas in Wales på vinyl. Under sin fjärde resa till New York 1953 blev Thomas allvarligt sjuk och föll i koma. Han avled den 9 november och hans kropp återfördes till Wales.

P.S. Trots sin tragiska bortgång lever Dylan Thomas vidare genom sina banbrytande verk och sitt inflytande på litteraturen världen över. Hans unika röst och poetiska talang kommer för evigt att vara en del av vår kulturella arv.

Dylan Thomas father did

Under sin barndom och uppväxt hade Dylan Thomas förmånen att ha en far som arbetade som engelsklärare vid Swansea grammar school. Detta gjorde det möjligt för honom att få en utbildning av hög kvalitet och ge honom de nödvändiga verktygen för sitt framtida författarskap. Dessutom hade Dylan fördelen av att ha en mor som kom från en bondefamilj, vilket innebar att han också hade tillgång till ett lantligt hem där han kunde spendera sina semesterdagar. Detta gav honom möjlighet att koppla av och njuta av naturen, något som senare skulle inspirera hans poesi.

Genom dessa erfarenheter fick Dylan Thomas inte bara möjligheten att växa upp i två olika miljöer – stadslivet genom faderns yrke och landsbygden genom moderns bakgrund – utan också att utforska och uppskatta skönheten i naturen. Dessa erfarenheter skulle senare prägla hans författarskap och ge honom en unik röst inom den litterära världen.

Do not go gentle is a poem

1. Dikten består av fem tercetter följt av ett kvartett.

3. Temat i dikten handlar om att kämpa mot döden och inte ge upp lättvindigt inför livets slutskede.

4. Dylan Thomas inspirerades till att skriva dikten efter att ha hört sin far säga dessa ord på hans dödsbädd.

6. Dikten har blivit populär som en hyllning till modet och viljan att leva fullt ut trots svårigheter eller ålderdom.

9. Dikten har blivit omtolkad och citerad i olika sammanhang, inklusive filmer, böcker och musiktexter.

10. Dylan Thomas tragiskt nog dog vid endast 39 års ålder efter att ha drabbats av alkoholrelaterade hälsoproblem.